1.1.2533 / October 9, 2019
(2.3/5) (207)

Description

Chcesz wiedzieć czym żyje miasto i o czym będą rozmawiać jutro Twoiznajomi? Wybierz najlepszą aplikację NOIZZ z najciekawszymiwydarzeniami i najbardziej inspirującymi treściami w sieci. NOIZZdostarcza komentarzy rzeczywistości społeczno-politycznej, któreujmują wszystko "w punkt". Przybliża najlepsze kawałki muzyczne,odkrycia i utwory, które musisz usłyszeć. NOIZZ wskazujenajciekawsze trendy i ubrania, w których nie będzie ci wstydpokazać się na mieście i na imprezie. Piszemy o muzyce, modzie,filmie, serialach, nowych miejscówkach i gdzie warto zjeść namieście. Piszemy o wszystkim o czym chcesz czytać! You want to knowwhat the city is alive and will talk about what your friendstomorrow? Choose the best application NOIZZ with the mostinteresting events and most inspiring content on the network. NOIZZprovides comments socio-political reality that capture everything,"the point." Brings the best pieces of music discovery and songsthat you hear. NOIZZ shows interesting trends and clothes in whichyou will not be ashamed to show to the city and the event. We writeabout music, fashion, film, TV series, and a new theater spacewhere to eat out. We write about everything what you want to read!

App Information Noizz

 • App Name
  Noizz
 • Package Name
  pl.noizz
 • Updated
  October 9, 2019
 • File Size
  32M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.1.2533
 • Developer
  Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 52 02-672 Warszawa
 • Google Play Link
Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. Show More...
Sympatia - dating, flirt, chat APK
Reletionship or real love? You'll find it all in Sympatia Choosethe best dating application - find the love you are looking for.Sympatia.pl is the most popular dating site in Poland - millions ofsingles trusted us! Meeting new people with us is a real pleasure.DATING APPLICATION - MEET THE FUNCTIONS Sympatia is the mostpopular place to look for love. Here's why you should choose ourdating application. CHAT This is the most important function of adating application. We focused on threading messages, thanks towhich conversations with women and men are more dynamic. You likeda woman or a man in the photo - just write. Just one click to startmeeting new people. PHOTO You can add your photos to your profileand view photos of other singles. Remember - a photo is the mostimportant element of a profile that attracts others. This datingapplication will allow you to upload a photo to your profileimmediately after taking it, regardless of where you are. SEARCHYou can easily find singles that interest you. A search engine hasmany criteria that you can use to meet new people. Select accordingto your preferences, but also remember not to narrow them to aminimum, because you can skip many interesting people. FLIRT Datingor serious relationship? Start with chatting. Singles startsearching for love this way. Many are wondering if there is aproven love test, can love be found on the basis of the test? Youdon't need any tricks here - all you have to do is flirt via thedating app. WOMEN AND MEN AT REACH Getting to know women or menthrough the application will be a real pleasure for you. If youwant to make friends, our application will help you find the rightperson. If you soon want to say "I love", the application (like adating site) will allow you to make your dreams of love come true.DATING FOR EVERYONE Sympatia's dating application has anotification function that will give you a signal that someone hasdrawn attention to you and contacted you via messenger. Thanks tothis, you can use the free dating application Sympatia.pl anywhere,anytime. Flirt is possible wherever you want. MEETING NEW PEOPLESelect your search criteria, thereby specifying which men and womenyou are looking for. Regardless of whether you are just looking fornew friendships or you want to arrange serious dates and soon youcan join him a group of lovers happily in love - the application isthe place just for you. At Sympatia.pl, flirting is really simple,meeting new people has never been so pleasant. FAST DATING This isone of the many possibilities that gives you the use of datingapplication. If you feel that the single on the other side isreally special - suggest a date. If it goes off, a second date isjust a matter of time. From here, there is a straight path torelationship and love. Many flirtations turned into the first,second, third quick date, and then a serious relationship. Datingon the internet is a place that has already helped many singles.LONELY AND LOVED Many lovers have already met through this datingapplication. Sympatia receives letters everyday from happy coupleswho did not believe that a dating site was something for them - andyet, they managed to find the love of life. An innocent flirtation,a quick date or a simple message - similar to those we send onsocial media - is an introduction to beautiful friendship or love.Install the free dating application and find out that dating sitesare the perfect way to love.
Onet Poczta - e-mail app 1.2.833 APK
Mobile Onet Poczta always with You! Onet Poczta is a free andintuitive mail application. Our application allows you to handleall your Onet’s email accounts at once. Viewing, reading, replyingto emails and attaching files is now easier than ever! Just asingle click to add a mailbox and enjoy all the benefits of OnetPoczta. Key features: ✻ push notifications for incoming e-mail ✻login to your mail account with just one click ✻ the ability toconfigure multiple mailboxes ✻ integrated inbox - all emails in oneplace! ✻ send files from your phone and other services asattachments ✻ fast search ✻ easy access to all your contacts fromyour mailbox and telephone ✻ marking important e-mails with anasterisk Onet Poczta is a free, safe, spam-free and fast mailboxwith the possibility of sending large attachments - try it today!Create a free account at @onet.pl and get e-mail reliable andadapted to your needs.
Onet – wiadomości, pogoda, sport 6.0.0000 APK
WIADOMOŚCI ONET: CZYTAM, SŁUCHAM, #WIEM Z ONET! Szukasznajświeższych wiadomości z kraju i ze świata? Wybierz najlepsząaplikację z wiadomościami na świecie! Chcesz być na bieżąco znewsami i mieć dostęp do najwyższej jakości treści? Dowiedz się,dlaczego nowy Onet jest tak dobry! Poznaj funkcje aplikacji ONET:WIADOMOŚCI Aktualne informacje, newsy z kraju i ze świata. Waplikacji znajdziesz również wiadomości lokalne z Twojego regionu,miasta ( KRAKÓW, ŁÓDŹ, WARSZAWA, OLSZTYN, WROCŁAW, ,SZCZECIN,BIAŁYSTOK, POZNAŃ, KIELCE, RZESZÓW, LUBUSKIE, W. BRYTANIA IIRLANDIA, KUJAWSKO-POMORSKIE, ŚLĄSK, LUBLIN, TRÓJMIASTO, OPOLE).Fakty, newsy i wiadomości 24h na dobę. Z nami będziesz na bieżąco okażdej porze dnia. POWIADOMIENIA Dzięki powiadomieniom będzieszzawsze na bieżąco. Wybierz dziedziny i otrzymuj powiadomienia tylkoz nich. SPORT Wiadomości i informacje sportowe (Sport Onet,Przegląd Sportowy). U nas sprawdzisz wyniki meczów lub relacje zmeczów na żywo. Znajdziesz u nas również informacje z innychdyscyplin sportowych (skoki narciarskie, ufc, boks, żużel,koszykówka, siatkówka...). BIZNES Wiadomości i informacje biznesowez kraju i ze świata (finanse, waluty, firmy) przygotowane przeznajważniejszy brand biznesowy - Business Insider Polska. MOTOWiadomości motoryzacyjne z polski i ze świata. Testy i opinieekspertów. TECHNOLOGIE I GRY Ciekawostki, testy, informacje zeświata gier, technologii. POGODA + SMOG Wiadomości pogodowe - u nassprawdzisz pogodę, SMOG i jakość powietrza w Polsce. Ustaw alertsmogowy wprost z aplikacji Onet! Jeśli potrzebujesz - skorzystaj znaszej aplikacji pogodowej. ROZRYWKA Film, muzyka, książki,lifestyle, plotki, styl życia, gwiazdy, tv. U nas zobaczysznajnowsze teledyski, zwiastuny nowych filmów, przeczytasz ciekaweporadniki, sprawdzisz recenzje książek. PROGRAM TV Sprawdź aktualnyprogram TV i dowiedz się co warto zobaczyć w telewizji (seriale,filmy, programy rozrywkowe, sport...). Stacje: TVP1, TVP2, TVN,TVN24, POLSAT, TV4, HBO, Canal+, Cinemax, AXN, FOX, TV Trwam,Eurosport, Polsat Sport, Eleven, Discovery, National Geographic,Animal Planet, BBC, CNN, MTV, ESKA TV, VIVA, Disney Channel,Cartoon Network i innych) HOROSKOP Spod jakiego znaku zodiakujesteś? Sprawdź horoskop na nadchodzący tydzień. KULTURA Wydarzeniakulturalne w Twoim mieście. Spektakle teatralne i koncerty w Twojejokolicy. PROGRAMY ONETU Oglądaj nasze programy na ekranie swojegotelefonu lub tabletu – także na żywo! DAJ ZNAĆ ZNAJOMYM Ciekawyartykuł? Fajny klip? Udostępnij znajomym na Facebooku, Twitterzelub WhatsAppie! Dzięki aplikacji szybko i wygodne przejrzyszinformacje z portalu Onet oraz partnerskich źródeł, takich jakNewsweek, Forbes, Fakt, Reuters, PAP, Süddeutsche Zeitung, CNN iinnych. To właśnie aplikacja Onet. Pobierz ją dziś i bądź zawsze nabieżąco! ONET NEWS: I READ, LISTEN, # I KNOW FROM ONET! Are youlooking for the latest news from the country and the world? Choosethe best news app in the world! Do you want to keep up with thenews and have access to the highest quality content? Find out whythe new Onet is so good!   Learn about the features of theONET application: MESSAGE Current information, news from thecountry and the world. In the application you will also find localnews from your region, city (KRAKÓW, ŁÓDŹ, WARSAW, OLSZTYN,WROCŁAW,, SZCZECIN, BIAŁYSTOK, POZNAŃ, KIELCE, RZESZÓW, LUBUSKIE,IN BRITAIN AND IRELAND, KUJAWSKO-POMERANIAN, ŚLĄSKA, ŚLĄSKIE, ,OPOLE). Facts, news and news 24 hours a day. You will be up to datewith us at any time of the day.   Notification You'll alwaysbe up to date with notifications. Select areas and receivenotifications only from them.   SPORT Sports news andinformation (Sport Onet, Przegląd Sportowy). You can check matchresults or live match reports with us. You will also findinformation from other sports (ski jumping, ufc, boxing, speedway,basketball, volleyball ...). business News and business informationfrom the country and the world (finance, currencies, companies)prepared by the most important business brand - Business InsiderPolska. MOTO Automotive news from Poland and the world. Tests andexpert opinions. TECHNOLOGIES AND GAMES Trivia, tests, informationfrom the world of games, technology.   WEATHER + SMOG Weathernews - check the weather, SMOG and air quality in Poland with us.Set a smog alert straight from the Onet app! If you need - use ourweather application.   Entertainment Film, music, books,lifestyle, gossip, lifestyle, celebrities, tv. You can see thelatest music videos, trailers of new movies, read interestingguides, check out book reviews.   TV PROGRAM Check out thecurrent TV program and find out what to see on TV (series, movies,entertainment programs, sports ...). Stations: TVP1, TVP2, TVN,TVN24, POLSAT, TV4, HBO, Canal +, Cinemax, AXN, FOX, TV Trwam,Eurosport, Polsat Sport, Eleven, Discovery, National Geographic,Animal Planet, BBC, CNN, MTV, ESKA TV , VIVA, Disney Channel,Cartoon Network and others)   HOROSKOP What zodiac sign areyou from under? Check out the horoscope for the upcoming week.CULTURE Cultural events in your city. Theater performances andconcerts in your area.   ONET PROGRAMS Watch our programs onthe screen of your phone or tablet - also live! LET ME KNOW FRIENDSInteresting article? Cool clip? Share on Facebook, Twitter orWhatsAppie! With the application you can quickly and convenientlyview information from Onet and partner sources such as Newsweek,Forbes, Fakt, Reuters, PAP, Süddeutsche Zeitung, CNN and others.This is the Onet application. Download it today and be always up todate!
vod.pl APK
Vod.pl – filmy i seriale Vod.pl to najpopularniejszy serwis wideoonline w Polsce, posiadający bogatą ofertą filmów, seriali,programów publicystycznych i produkcji dla najmłodszych. Nowawersja vod.pl to już teraz znacznie szybsza aplikacja, intuicyjnyinterfejs i łatwy sposób znajdowania treści – sekcje tematyczneoraz filtry i sortowania, dzięki którym szybko znajdziesz film dlasiebie. Co potrafi vod.pl? Aplikacja Obsługuje oglądanie filmów naurządzeniach Chromecast. Aplikacja vod.pl to dostęp online dotysięcy filmów oraz setek programów i seriali. Znajdziesz tuzarówno produkcje adresowane do widzów dorosłych, jak i bajki dladzieci oraz kino familijne. Oferuje możliwość korzystania z treścinajwiększych polskich i zagranicznych producentów i dystrybutorów –jak 20th Century FOX, Kino Świat, Gutek Film, SPI, Best Film,Vision Films, Galapagos i inni. Vod.pl to nie tylko hitoweprodukcje niemal prosto z kina ale też szeroka oferta kinaambitnego, europejskiego oraz niszowego dla bardziej wymagającegowidza. Vod.pl to, najlepszy kontent filmowy w Polsce. Na vod.plznajdziesz zarówno nowe tytuły, które niedawno miały swój kinowydebiut, jak i starsze produkcje, dzięki którym możesz na powrótprzeżywać ulubione historie. Ponadto aplikacja vod.pl to znaczniewięcej, niż same filmy czy seriale – dzięki niej znajdziesz takżeliczne programy, filmy dokumentalne oraz inne interesujące treści.Nie musisz czekać na określone godziny emisji – otrzymujesznatychmiastowy dostęp do tego, co tylko chcesz i kiedy chcesz!Jakie funkcje znajdziesz w aplikacji vod.pl? Aplikacja vod.plzostała zaprojektowana tak, aby umożliwić jak najszybszeznalezienie poszukiwanych treści, dlatego możesz filtrować dostępnąofertę według takich kategorii jak: filmy, seriale, programy,dokumenty czy programy Onetu. W każdej kategorii znajdziesz teżbardzo przydatne sekcje tematyczne – na przykład filmy z okazjiHolloween, programy kulinarne czy kino europejskie. Dzięki temuszybko znajdziesz to, co cię interesuje. A dzięki podawanym nabieżąco informacjom o nowościach, nigdy nie przegapisz żadnejnowej, wartej Twojej uwagi produkcji. Vod.pl - płatności A w jakisposób płacisz za udostępnienie danej treści? Płatności za oglądanemateriały możesz wykonywać bezpośrednio w aplikacji – możliwe jestich wykonywanie za pomocą blika, przelewów online, kart kredytowychoraz wysyłając płatnego SMS-a. Dzięki temu uiszczanie opłat odbywasię w sposób najbardziej dla ciebie wygodny. Vod.pl - co wkolejnych edycjach? Widzisz film, który chcesz obejrzeć, a nie maszteraz na to czasu? Żaden problem! Lista ulubionych umożliwizapisywanie filmów oraz seriali, dzięki czemu nie zapomnisz o nichi będziesz mógł w każdej chwili do nich wrócić. Nie musisz takżeprzerywać oglądania, nawet jeżeli wyjdziesz z domu czy podróż sięskończy – będziesz mógł zacząć oglądanie na jednym urządzeniu, anastępnie kontynuować na innym. Będzie również możliwość zatrzymaćfilm w dowolnym momencie i powrócić w wybranej chwili, kontynuującod momentu, w którym się przerwało. Zapraszamy do pobierania ikorzystania z aplikacji vod.pl oraz życzymy wielu udanych seansów!
Program TV - Onet 1.5.1201 APK
Program TV - Onet to aplikacja prezentująca zawsze aktualny programtelewizyjny z informacjami o filmach, serialach i innych programachw Twoim telefonie. Prosty układ aplikacji sprawi, że szybko i łatwopoznasz najnowszy program TV - dowiesz się co teraz można zobaczyćna poszczególnych kanałach lub co ciekawego będzie można oglądać wtelewizji wieczorem. Za pomocą aplikacji Program TV możeszpowiadomić swoich znajomych o nadchodzących programach, filmach czyulubionych serialach telewizyjnych. Aplikacja daje dostęp doprogramu polskich stacji telewizyjnych. Nasi redaktorzy specjalniedla Ciebie wybierają najlepsze filmy, programy i seriale, ichpropozycję znajdziesz na ekranie "polecane". Aplikacja Program TV -Onet dostosowuje się do Twojego dostawcy TV, daje możliwośćustawienia przypomnień interesujących Cię programów i podajeterminy powtórek. Układ stacji można łatwo zmienić zgodnie z Twoimgustem. Program telewizyjny pokazywany w widoku dla jednej stacjida Ci możliwość sprawdzenia emisji na 7 dni naprzód, a funkcjaprzypomnień sprawi, że już nigdy żaden film ani serial Ci nieumknie! Jeśli jednak nie znajdziesz czasu aby zasiąść dziś przedtelewizorem nasza aplikacja podpowie, kiedy będą powtórkiinteresującego Cię programu TV. Szybki podgląd stacji lubkonkretnego programu daje możliwość ustawienia przypomnienia, jakteż podzielenia się informacjami o programie telewizyjnym zeznajomymi poprzez wiadomość MMS, email, Facebooka czy Twittera. Wnaszej aplikacji znajdziesz polskie programy tv, program tv Polsat,Polsat Sport, program tv TVN, program TVP, program tv NC plus,Canal plus, jak również program tv HBO, czy program tv puls.Programy TV jakie znajdziesz w naszej aplikacji to nie tylko TVP,Polsat, TVN, Polsat Sport, Puls, NC+, Stopklatka czy HBO, ale takżemniej popularne stacje, których na próżno szukać w podobnychaplikacjach. Aplikacja zaraz po zainstalowaniu pyta o twojegodostawcę telewizyjnego i na tej podstawie określa programytelewizyjne jakimi będziesz prawdopodobnie zainteresowany. ProgramTV Onet to najszybszy sposób, aby poznać program telewizyjny nadziś, oraz nadchodzące dni. Aby zapewnić aktualność danychaplikacja Program TV wymaga oczywiście połączenia z Internetem. TVprogram - Onet is an application that presents all the current TVprogram with information about movies, TV series and other programson your phone. Simple application system will make quickly andeasily to know the latest TV program - now you know what you cansee on individual channels or fun will be watching on TV in theevening. Using the TV application you can tell their friends aboutupcoming programs, movies or favorite TV series. The applicationgives you access to the Polish television stations. Our editorschoose for you the best films, programs and series, you will findthe proposal on the "recommended". Applications TV - Onet adapts toyour TV provider, gives you the ability to set reminders you careprograms and provides deadlines repetition. Station system can beeasily changed according to your taste. The television programshown on view for one station will give you the opportunity toverify the emissions 7 days in advance, and reminders functionensures you never no movie or series you do not miss a thing! Ifyou do not find the time to sit in front of TV today, ourapplication will tell you when you will repeat interesting TVprogram. Quickview station or a particular program gives you theability to set reminders, as well as share information about the TVprogram with friends via MMS, email, Facebook or Twitter. In ourapplication you will find Polish tv, tv Polsat, Polsat Sport tvTVN, TVP, NC tv plus, Canal plus, as well as the HBO tv, tv programor pulse. TV programs you will find in our application is not onlyTVP, Polsat, TVN, Polsat Sport, Pulse, NC + Freeze HBO, but alsoless popular stations, which in vain to look for similarapplications. Immediately after installing the application asks foryour TV provider and, on this basis, identify what TV programsyou'll likely be interested. Onet TV is the fastest way to get toknow a TV program for today and coming days. To ensure the validityof the application data TV obviously requires an Internetconnection.
Pogoda Onet 1.2.3.78 APK
POGODA ONET: ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ, SPRAWDŹ PROGNOZĘ GODZINOWĄ IDŁUGOTERMINOWĄ I STAN POWIETRZA W POLSCE! Pogoda płata figla?Chcesz wiedzieć, czy będzie jutro padać deszcz? Nie wiesz jakieciuchy założyć? A może chcesz wiedzieć, jaka pogoda będzie podczaswakacji? Aplikacja Pogoda Onet to najlepsze rozwiązanie! Dziękiaplikacji pogodowej Onetu dostajesz za darmo najdokładniejszągodzinową prognozę pogody dla 130 tys. lokalizacji w Polscedostarczaną przez Weather.com, a także prognozę dla wielu kurortówwakacyjnych m.in. w Chorwacji, Grecji czy we Włoszech. AplikacjaOnet Pogoda to również prognoza długoterminowa dla twoich wybranychmiejsc! W aplikacji Onet Pogoda oprócz danych pogodowychWeather.com znajdziesz również najdokładniejsze informacje o smoguw Polsce. Dzięki współpracy Onetu z Airly, aplikacja Onet Pogodadostarcza informacje o jakości powietrza dla ponad 2000 miejsc wPolsce i na świecie. Użytkownicy zainteresowani poziomemzanieczyszczenia powietrza dostaną informacje z dwóch niezależnychźródeł: z czujników Airly rozsianych po całej Polsce, a także zestacji pomiarowych WIOŚ (Wojewódzkich Inspektoratów OchronyŚrodowiska). Aplikacja zapamiętuje twoje ulubione lokalizacje ipodaje najdokładniejszą godzinową prognozę pogody na dziś, a takżeprognozę dla najbliższych 14 dni! Wybrane miejsca możeszzdefiniować już przy starcie aplikacji, wybierając zarówno miastajak i ich dzielnice. Dużym plusem aplikacji jest również fakt, żedostarcza prognozę pogody (długoterminową i godzinową) dlamniejszych miejscowości, które trudno znaleźć w innych aplikacjach.Pogoda w Polsce i na świecie nie zaskoczy nikogo! Dzięki aplikacjiPogoda Onet uzyskasz informację o wielu wskaźnikach pogodowych. Naekranie głównym informujemy za Weather.com o najwyższej możliwejtemperaturze, najniższej możliwej temperaturze, odczuwalnejtemperaturze oraz stanie pogody. Oprócz tego z wykresu odczytaszszczegółowe informacje o opadach, prędkości i kierunku wiatru, atakże ciśnieniu. Dane do aplikacji dostarcza Weather.com. Mamy 130tysięcy lokalizacji w Polsce i na świecie. Ogromnym udogodnieniemdla użytkowników jest najnowsza sekcja, w której informujemy ich opoziomie zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Informacja o smogu wPolsce jest dziś jedną z najczęściej wyszukiwanych w Internecie. Odteraz użytkownicy nie muszą korzystać z kilku aplikacjiagregujących te informacje z wszystkich źródeł. Aplikacja OnetPogoda informuje o poziomie smogu i zanieczyszczeniu powietrza wponad 2000 miejscach w Polsce i na świecie. Każdy, kto chcewiedzieć, jaki jest stan powietrza blisko jego miejscazamieszkania, powinien pobrać aplikację pogodową Onetu! Godzinowa idługoterminowa prognoza pogody zawiera informacje o: - Temperaturzei temperaturze odczuwalnej - Opadach deszczu/śniegu/gradu -Zachmurzeniu - Prędkości i kierunku wiatru - Wilgotności -Ciśnieniu Dane pogodowe pochodzą od Weather.com. Dane dotyczącsmogu i poziomu zanieczyszczenia powietrza dostarcza partner Onetu– firma Airly. Nie czekaj, bądź na bieżąco i ściągnij aplikacjęPogoda Onet!
Noizz 1.1.2533 APK
Chcesz wiedzieć czym żyje miasto i o czym będą rozmawiać jutro Twoiznajomi? Wybierz najlepszą aplikację NOIZZ z najciekawszymiwydarzeniami i najbardziej inspirującymi treściami w sieci. NOIZZdostarcza komentarzy rzeczywistości społeczno-politycznej, któreujmują wszystko "w punkt". Przybliża najlepsze kawałki muzyczne,odkrycia i utwory, które musisz usłyszeć. NOIZZ wskazujenajciekawsze trendy i ubrania, w których nie będzie ci wstydpokazać się na mieście i na imprezie. Piszemy o muzyce, modzie,filmie, serialach, nowych miejscówkach i gdzie warto zjeść namieście. Piszemy o wszystkim o czym chcesz czytać! You want to knowwhat the city is alive and will talk about what your friendstomorrow? Choose the best application NOIZZ with the mostinteresting events and most inspiring content on the network. NOIZZprovides comments socio-political reality that capture everything,"the point." Brings the best pieces of music discovery and songsthat you hear. NOIZZ shows interesting trends and clothes in whichyou will not be ashamed to show to the city and the event. We writeabout music, fashion, film, TV series, and a new theater spacewhere to eat out. We write about everything what you want to read!
Fakt24: wiadomości, plotki 1.7.3031 APK
Najnowsze wiadomości z kraju, wydarzenia ze świata oraz informacjedla biznesu wyciągnięcie twojej ręki!
 W nowej aplikacji Fakt 24przeczytasz najświeższe informacje z kraju i ze świata, dowiesz sięo w polityce, a także odkryjesz największe tajemnice z życiagwiazd. Najnowsze i najciekawsze informacje podawane są na bieżącow następujących kategoriach: Wiadomości z kraju i wydarzenia zeświata: Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata podane są wprosty i przystępny sposób. Jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieje sięcoś ważnego. Pokazujemy prawdziwe ludzkie historie. Skupiamy się naprzyziemnych problemach społecznych każdego Polaka. Pomagamyzwykłym ludziom rozwiązać ich problemy. Tropimy, demaskujemy,zdradzamy. Publikujemy ekskluzywne wywiady z politykami zpierwszych stron gazet, informacje ze świata, komentarzepolitologów oraz felietony ekspertów. Najważniejsza jest dla nasaktualność i wiarygodność. Jesteśmy blisko ludzi i dla ludzi dziękiaplikacji Fakt 24. Wiadomości lokalne z największych miast wPolsce: Informacje lokalne opowiadamy przez pryzmat ludzkichhistorii dzięki czemu stają się one bliskie zwykłemu człowiekowi.
Dostarczamy najświeższe wydarzenia, jak i wiadomości z kraju.Dzięki Fakt24 uzyskacie aktualne informacje z miast: Warszawa,Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Białystok, Śląsk, Łódź,Rzeszów i innych. Dzięki nam wiadomości z kraju masz w zasięguręki! Plotki i informacje z życia gwiazd: Najnowsza aplikacja Fakt24 zaspokoi Twoją codzienną ciekawość i dostarczy Ci wieluinformacji związanych z życiem gwiazd. Bądź zawsze na bieżąco zwiadomościami czytając najnowsze informacje ze świata show-biznesu.Plotki, wywiady z gwiazdami, informacje z życia gwiazd, celebryci,wydarzenia i wpadki, metamorfozy gwiazd.
 Wiadomości polityczne zkraju i ze świata: Polityka w Fakt 24 to nie tylko najświeższeinformacje polityczne z kraju i ze świata, ale też wiadomościpodawane na bieżąco z wydarzeniami. Dziennikarze Faktu prowadząwłasne śledztwa, demaskują, pokazują prawdę i ujawniająnajważniejsze wydarzenia w polityce. Ceniona dziennikarka AgnieszkaBurzyńska, w swoim programie „Burza polityczna” porusza ważne,aktualne wydarzenia społeczno-polityczne, którymi żyje cała Polska.Najgorętsze informacje i polityczne wydarzenia w twoim zasięgu!Informacje dla konsumenta, finanse i biznes: Zajmujemy się tematamifinansowymi bliskimi portfela każdego Polaka. Kładziemy nacisk nateksty konsumenckie i poradniki finansowe nie pomijamy równieżciekawostek z biznesu i wiadomości z dziedziny ekonomii. Kierujemysię do czytelnika robiącego zakupy, zainteresowanego markami FMCG idbającego o domowy biznes. Piszemy tak, by do odbioru naszychtreści nie była konieczna zaawansowana wiedza ekonomiczna, czyznajomość najświeższych informacji ze świata biznesu Wiadomościsportowe, najważniejsze wydarzenia oraz aktualne wyniki meczów:Relacjonujemy najważniejsze sportowe wydarzenia w kraju i naświecie, a zarazem dostarczamy najświeższe informacje dotyczącychwystępów polskich sportowców na arenie międzynarodowej. Drugączęścią naszej działalności jest szeroko pojmowany obszar biznesusportowego, gdzie znajdziecie obszerne informacje o tematyce okołosportową. Stąd dowiecie się o życiu prywatnym gwiazd sportu, ichskrywanych tajemnicach, biznesach i sekretach, nowych samochodach,a także nowych miłościach. Hobby, najpopularniejsze seriale orazwydarzenia muzyczne: Dział dla wszystkich, którzy mają w życiupasje. Piszemy o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych, podajemyinformacje o premierach filmowych i najnowszych grachkomputerowych
 Męski świat, wiadomości ze świata technologii iinformacje motoryzacyjne: Piszemy o tym, co najbardziej interesujeprawdziwego mężczyznę: pięknych kobietach, szybkich samochodach iekstremalnych pasjach. Kładziemy również duży nacisk na militaria inajnowsze elektroniczne gadżety oraz biznes jaki z nimi jestzwiązany.
Loading...