1.0 / December 5, 2017
(4.6/5) (35)
Loading...

Description

💝എത്ര കേട്ടാലും കൊതിതീരാത്ത ആയിരക്കണക്കിനുമാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾകേൾക്കുവാൻ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ സൗജന്യമായി ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ!💝💝അപ്പ്ലിക്കേഷനിൽ ഉൾപെടുത്തിരിക്കുന്നത്നബിദിന ഗാനങ്ങൾകോൽക്കളിഗാനങ്ങൾ പഴയ ഹൃദയത്തിൽ തറക്കുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഓൾഡ് ഈസ്ഗോൾഡ്മാപ്പിള സോങ്‌സ്എല്ലാ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഇനി ഒരു കുട കീഴിൽഎല്ലാവരുംഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക റേറ്റിംഗ് അഞ്ചിൽ അഞ്ചുംനൽകിവിജയിപ്പിക്കുക.🎵 App FeaturesDaily Updation10 HitSongsCollections(1000+ videos)Nabidinam SongsKolkaliSongsMalayalamAlbum SongsPazhaya Mapilla Pattukal Mehrin MappilaPattukal Old IsGold Muslim Devotional SongsEid SongsPerunnalPattukalPadaPattukalOppana PattukalManiyara Pattukal And More &MoreMappilaPaattu or Mappila Song is a folklore Muslim song genrerendered tolyrics in colloquial Mappila dialect of Malayalam lacedwith Arabicby the Mappilas of Malabar. Mappila songs have adistinct culturalidentity while at the same time remain closelylinked to thecultural practices of Kerala. The songs often usedwords fromPersian Urdu Tamil Hindi apart from Arabic and Malayalambut thegrammatical syntax was always based on Malayalam. They dealwiththemes such as religion love satire and heroism and are oftensungat occasions of birth marriage and death. Mappila Paattu formanintegral part of the heritage of Malayalam literature today andisregarded by some as the most popular branch ofMalayalamliterature, enjoyed by all communities in Kerala.Mappilasongs havebeen in circulation for over seven centuries, with thefirst datedwork Muhyidheen Mala atrributed to Qadi Muhammad in 1607AD.Thereafter a large number of literary materials was producedinthis medium; one authority has calculated that of these morethan1600 items, complete or fragmentary, were known by 1976.Overthecenturies, various types of Mappila Pattu were composed,inaccordance with the religious and political surroundings inthelives of the Mappilas of Malabar. The early centurieswereprimarily based on devotional works, while the colonial erawasmarked by the battle song genre called Padappattu. Variousothercategories also grew during the centuries with subjectsrangingfrom romantic ballads and marriage songs to philosophicalideas,sea journeys and even flood ordeals.Alhamdulillah !💕ContactInformation 💕FazeelAzeezFazeelAzeez@solution4u.com+919746528831

App Information NonStop Mappila Pattukal-Malayalam Songs

 • App Name
  NonStop Mappila Pattukal-Malayalam Songs
 • Package Name
  com.nonstopmappilapattukal.oldisgold
 • Updated
  December 5, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Fazeel Azeez
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
  Fazeel C A Ponjassery PO Perumbavoor Kerala India
 • Google Play Link

Fazeel Azeez Show More...

Best Quran App For Android 1.9.5 APK
Fazeel Azeez
السلام عليكم الحمد لله The Noble Qur'an is the central religioustext of Islam. Muslims believe the Qur’an is the book of Divineguidance and direction for mankind, and consider the originalArabic text the final revelation of Allah (God).[1] Alltranslations of the original Arabic text are thus interpretationsof the original meanings and should be embraced as such. For moreinformation about the Noble Qur'an, you may visit its Wikipediaarticle.MECCAN SURAHSThe Meccan suras are the chronologicallyearlier chapters (suras) of the Qur'an that were, according toIslamic tradition, revealed anytime before the migration of theIslamic prophet Muhammed and his followers from Mecca to Medina(Hijra). The Medinan suras are those revelations that occurredafter the move to the city of that name.MEDINAN SURAHSThe Medinansuras or Medinan chapters of the Qur'an are the latest 24 surasthat, according to Islamic tradition, were revealed at Medina afterMuhammad's hijra from Mecca. These suras were revealed by Allahwhen the Muslim community was larger and more developed, as opposedto their minority position in Mecca.BROWSING SURAHS ON THIS APPWehave redesigned the app with a user friendly approach in mind. Tobrowse through the surahs, click on the button (shown left) in theREAD & LISTEN page and navigate surah by title or by page. Infuture iterations, we will be integrating more search and audiofeatures inshaAllah. If you have any suggestions on how we can makethe app a better experience please do not hesitate to contact usTheImportant Features:Some of the main features of this mobileapplication are: 40+ Translation: Helps in better understanding theconcepts and revelations of Quran by interpreting the meaning ofArabic language in –1. English :• Transliteration• Muhsin Khan•Pickthall• Sahih International• Shakir• Yousuf Ali• Dr.Ghali2.Other Languages :• Azebaijani• Bangla• Bosnian• Czech• German•Spanish• Farsi• Finnish• French• Hausa• Indonesian• Italian•Japanese• Korean• Maranao• Malay• Dutch• Norwegian• Polish•Portuguese• Romanian• Russian• Somali• Albanian• Swedish• Swahili•Tamil• Thai• Turkish• Tatar• Urdu• Uzbek• Chinese• Malayalam .AudioRecitation : Lets one listen to the complete narration (Qiraat alQuran) of all Chapters and Play one by one Ayah. .Quran Reciters :•AbdulBaset AbdulSamad (Mujawwad)• AbdulBaset AbdulSamad (Murattal)•Abdur-Rahman as sudais• Abu Bakr al-Shatri• Hani ar-Rifai• MisharyRashid al-Afasy• Muhammed Siddiq al-Minshawi (Mujawwad)• MuhammedSiddiq al-Minshawi (Murattal)• Mohamed al-Tablawi• Mahmud KhalilAl-Husary• Mahmud Khalil Al-Husary(Muallim)• Sa’ud ash-Shuraym•Transliteration: Makes pronunciation of Arabic text easy with itssimilar reading option in English...• Search Bar: Facilitates inchoosing the desired Surah of the Holy Book..• Go To: Allows appconsumer to jump to any Ayah of the present Surah..• Stop Signs:Various kinds of pauses that repeatedly come in the Sacred Volumeof Allah are included which lets one know about theirinterpretation and action.• Font Size: Allows the user to customizefont size as per chosen preferences.Reading. • Reading: Allows theuser to change the mode of Quran(Reading ON_OFF).Main ImportantFeature Of This Quran App: Quran Live Radio Implemented : Liveradio streaming channel that promotes Quran recitation andteachings of the Quran ongoing 24/7. Quran Radio’s are alwayspretty special for the listeners cause this kind of radio featuresthe recitation and programs based on the Holy book of Muslims.QuranRadio is a one of the most famous International Online Holy QuranRadio Station. Listeners can be engaged with the radio for most ofthe time of the day.Please Remember me in your Precious DuasAppPowered by Peacemakers
Noushad Baqavi Islamic Speech 1.0 APK
Fazeel Azeez
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِAlhamdulillah"Peace be untoyou and so may the mercy of Allah and His blessings". My Mission isto pass on the Knowledge of Islam as much as i can and to clear themisconceptions about Islam, In sha'a Allah! :)Noushad Baqavi App’Provides Muslims direct access to thousands of Malayalam Islamicspeeches.This app provide you the best collection of Islamicspeeches in Malayalam. ‘Noushad Baqavi App’ is the premiere placeto watch speeches from your android phone.It is completely freeservice only focusing on spreading speeches of islam and makeIslamic contents available to every kerala muslims.There is no needto sign in or register.Just install the application and keep yousynchronized with server where latest contents will be waiting foryou. Anywhere Anytime you can watch speeches.Streaming 24*7 hrs youcan watch Noushad Baqavi Live or Latest speeches on your Phone ortablet anytime,anywhere.We work hard to serving first and best ofall and to statisfy.Noushad Baqavi Speeches of :♬ New Speech♬ LiveSpeech♬ Popular Speeches♬ Noushad Baqavi Songs♬ 12 Collections OfSpeeches❤ And More❤ Go live with 'Noushad Baqavi App' the numberone Malayalam Speech App on our mobiles and tablets.Get Live TVSpeeches, videos, latest Speeches, from Kerala, India & theworld .❤✦Get all Malayalam Speeches in your finger tip with all newdesign and easy navigational application.This simple applicationhelps you to watch all heart touching Noushad Baqavi islamicspeeches in a simple click.✦❤ “ Please remember me in your preciousduas.” ❤ Give Feedbacks | Rate App | Share App❤ JazakAllah Khayr ❤✉For More Contact Us: FazeelAzeez@programmer.net ✉☎ +919746528831 ☎Powered byPeacemakers-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❤Incomingsearchesislamic view v2 Live,islamic speech malayalam,noushadbaqavi,kabeer baqavi,simsarul haq hudavi,islamic view live,islamicview,peacemakers,fazeel azeez,noushad baqavi live broadcast,livespeeches,kabeer baqavi live,simsarul haq hudavi live,live islamicevents,peacemakers islamic speech,fazeel azeez speech app,noushadbaqavi mp3,noushad baqavi speech,noushad baqavi live,noushad baqavi2016 download,noushad baqavi speech kudumba jeevitham,noushadbaqavi vayal,noushad baqavi speech maranam,noushad baqaviprasangam,noushad baqavi kabar mp3,noushad baqavi islamicspeech,noushad baqavi audio,noushad baqavi address,noushad baqaviall speech,noushad baqavi athmavinte nombarangal,noushad baqaviallahuvinte simham,noushad baqavi al javab,noushad baqaviathmavinte nombarangal mp3 download,noushad baqavi athmavintenombarangal full,noushad baqavi athmavinte nombarangal mp3,noushadbaqavi album songs,noushad baqavi biodata,noushad baqavivideos,noushad baqavi vayal download,noushad baqavi videodownload,noushad baqavi video speech download,noushad baqavivayalu,noushad baqavi vayal video download,noushad baqavi vayalmp3,noushad baqavi vayal videos,noushad baqavi contactnumber,noushad baqavi chirayinkeezhu,noushad baqavi cd b,noushadbaqavi.com,noushad baqavi comedy speech,noushad baqavichavakkad,noushad baqavi comedy,noushad baqavi calicutbeach,noushad baqavi cd 1,noushad baqavi changaramkulam,noushadbaqavi download,noushad baqavi download speech,noushad baqavidetails,noushad baqavi duha,noushad baqavi dua,noushad baqavidownload 2015,noushad baqavi download video,noushad baqavi dubai2014,noushad baqavi download free,noushad baqavi dubaispeech,noushad baqavi encyclopedia,noushad baqavi ente umma,noushadbaqavi ettikulam,noushad baqavi
Kabeer Baqavi Islamic Speech 1.0 APK
Fazeel Azeez
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِAlhamdulillah"Peace be untoyou and so may the mercy of Allah and His blessings". My Mission isto pass on the Knowledge of Islam as much as i can and to clear themisconceptions about Islam, In sha'a Allah! :)Kabeer Baqavi App’Provides Muslims direct access to thousands of Malayalam Islamicspeeches.This app provide you the best collection of Islamicspeeches in Malayalam. ‘Kabeer Baqavi App’ is the premiere place towatch speeches from your android phone.It is completely freeservice only focusing on spreading speeches of islam and makeIslamic contents available to every kerala muslims.There is no needto sign in or register.Just install the application and keep yousynchronized with server where latest contents will be waiting foryou. Anywhere Anytime you can watch speeches.Streaming 24*7 hrs youcan watch Kabeer Baqavi Live or Latest speeches on your Phone ortablet anytime,anywhere.We work hard to serving first and best ofall and to statisfy.Kabeer Baqavi Speeches of :♬ New Speech♬ LiveSpeech♬ Popular Speeches♬ Kabeer Baqavi Songs♬ 10 Collections OfSpeeches❤ And More❤ Go live with 'Kabeer Baqavi App' the number oneMalayalam Speech App on our mobiles and tablets.Get Live TVSpeeches, videos, latest Speeches, from Kerala, India & theworld .❤✦Get all Malayalam Speeches in your finger tip with all newdesign and easy navigational application.This simple applicationhelps you to watch all heart touching Kabeer Baqavi islamicspeeches in a simple click.✦❤ “ Please remember me in your preciousduas.” ❤ Give Feedbacks | Rate App | Share App❤ JazakAllah Khayr ❤✉For More Contact Us: FazeelAzeez@programmer.net ✉☎ +919746528831 ☎Powered byPeacemakers-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------❤Incomingsearchesislamic view v2 Live,islamic speech malayalam,Kabeerbaqavi,kabeer baqavi,simsarul haq hudavi,islamic view live,islamicview,peacemakers,fazeel azeez,Kabeer baqavi live broadcast,livespeeches,kabeer baqavi live,simsarul haq hudavi live,live islamicevents,peacemakers islamic speech,fazeel azeez speech app,Kabeerbaqavi mp3,Kabeer baqavi speech,Kabeer baqavi live,Kabeer baqavi2016 download,Kabeer baqavi speech kudumba jeevitham,Kabeer baqavivayal,Kabeer baqavi speech maranam,Kabeer baqavi prasangam,Kabeerbaqavi kabar mp3,Kabeer baqavi islamic speech,Kabeer baqaviaudio,Kabeer baqavi address,Kabeer baqavi all speech,Kabeer baqaviathmavinte nombarangal,Kabeer baqavi allahuvinte simham,Kabeerbaqavi al javab,Kabeer baqavi athmavinte nombarangal mp3download,Kabeer baqavi athmavinte nombarangal full,Kabeer baqaviathmavinte nombarangal mp3,Kabeer baqavi album songs,Kabeer baqavibiodata,Kabeer baqavi videos,Kabeer baqavi vayal download,Kabeerbaqavi video download,Kabeer baqavi video speech download,Kabeerbaqavi vayalu,Kabeer baqavi vayal video download,Kabeer baqavivayal mp3,Kabeer baqavi vayal videos,Kabeer baqavi contactnumber,Kabeer baqavi chirayinkeezhu,Kabeer baqavi cd b,Kabeerbaqavi.com,Kabeer baqavi comedy speech,Kabeer baqavichavakkad,Kabeer baqavi comedy,Kabeer baqavi calicut beach,Kabeerbaqavi cd 1,Kabeer baqavi changaramkulam,Kabeer baqavidownload,Kabeer baqavi download speech,Kabeer baqavi details,Kabeerbaqavi duha,Kabeer baqavi dua,Kabeer baqavi download 2015,Kabeerbaqavi download video,Kabeer baqavi dubai 2014,Kabeer baqavidownload free,Kabeer baqavi dubai speech,Kabeer baqaviencyclopedia,Kabeer baqavi ente umma,Kabeer baqavi ettikulam,Kabeerbaqavi
Malayalam Islamic Speech Live 1.0 APK
Fazeel Azeez
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ Alhamdulillah"Peace be untoyou and so may the mercy of Allah and His blessings". My Mission isto pass on the Knowledge of Islam as much as i can and to clear themisconceptions about Islam, In sha'a Allah! :) ‘Islamic View’Provides Muslims direct access to thousands of Malayalam Islamicspeeches.This app provide you the best collection of Islamicspeeches in Malayalam. ‘Islamic View App’ is the premiere place towatch speeches from your android phone. It is completely freeservice only focusing on spreading speeches of islam and makeIslamic contents available to every kerala muslims.There is no needto sign in or register.Just install the application and keep yousynchronized with server where latest contents will be waiting foryou. Anywhere Anytime you can watch speeches. Streaming 24*7 hrsyou can watch various Noushad Baqavi,Kabeer Baqavi,SimmsarulhaqHudavi and more Live or Latest Islamic speeches in malayalam onyour Phone or tablet anytime,anywhere.We work hard to serving firstand best of all and to statisfy. “ Please remember me in yourprecious duas.” Give Feedbacks | Rate App | Share App JazakAllahKhayr For More Contact Us: fazeelabdulazeez@gmail.com +919746528831Powered by Peacemakers❤Incoming searchesislamic view v2Live,islamic speech malayalam,noushad baqavi,kabeer baqavi,simsarulhaq hudavi,islamic view live,islamic view,peacemakers,fazeelazeez,noushad baqavi live broadcast,live speeches,kabeer baqavilive,simsarul haq hudavi live,live islamic events .
Makkah & Madina 24*7 Full HD Hajj Live TV Online 1.0 APK
Fazeel Azeez
﷽‎الحمد للهMakkah is the blessed city which is the most belovedland in the sight of Allah (Glorified and Exalted is He) and thechosen location of His House. It was here that the final prophetand guide of the whole of mankind, Muhammad (peace and blessings ofAllah be on him), was born and commenced his ProphethoodAl-MadinahAl-Munawarah is the second holy city to Muslims after MakkahAl-Mukkaramah. It has also got many other names such as Taibah,Yathrib, the City of the Messenger, and Dar Al-Hijri (i.e. Home ofImmigration). It is the city whose people supported ProphetMohammad (peace be upon him) when he immigrated to it from Makkah.It comprises the Mosque of the Prophet, his grave, the IslamicUniversity, King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quranand many archaeological Islamic features. The first mosque of Islamis also located in Madinah and is known as Masjid Al Quba❤The MainImportant Features of this App ❤Live streaming of MakkahAl-Mukarramah 24/7 while listening to Al-Quran Al-Kareem.★ You canwatch Masjid-al-Haram Kaaba live 24/7.★ Live Quran Live Radio★Quran Study with 40+ Translations★ Quran English★ Live RamadanStreaming From Makkah Al Mukarramah★ Live Taraweeh recitationStreaming From Makkah Al Mukarramah★ Live Hajj Streaming FromMakkah Al Mukarramah★ Watch live Mecca(مکہ) & Madinah(مدینہ)via (3G, WIFI) internet connection from anywhere in the world★Streaming is directly live from Makkah (Masjid A-Haram Shareef) andMadinah(Masjid Nabawi) Application has been designed to watchMakkah and Madinah live 24/7 on your smartphone and Tablets.★ WatchKabba and Madina Mosque Live from one app! No need of any flashplayer. Lite weight app works with all android devices Insha'Allah★Streaming within your app.No need Of Other Media Players.★ BestStreaming app for Muslims to access the right contents.★ BestIslamic App★ Includes in-app player for smooth streaming“ ❤ Pleaseremember me in your precious duas.❤” Give Feedbacks | Rate App |Share AppJazakAllah KhayrFor More Contact Us:FazeelAzeez@solution4u.comPowered by Peacemakers
Malayalam Varthakal LIVE TV V2 1.0 APK
Fazeel Azeez
❤ Go live with 'Malayalam Varthakal LIVE' the number one MalayalamNews App on our mobiles and tablets.Get Live TV news, videos,latest news, from Kerala, India & the world .❤Get all MalayalamNewspaper in your finger tip with all new design and easynavigational application.This simple application helps you to readall popular Malayalam news papers in a simple click.Each newspaperis provided district wise, so that you can catch the local newsaccording to the Kerala district.★ Live Stream News Channel:✔Asianet News✔ Media One✔ Reporter Live✔People TV And More★ App MainFeatures: * Watch Live TV News anytime, anywhere. * Watch PopularNews Channels * No sign-up required * Easy to use interface * Noneed to use satellitesBy using our app you can enjoy watching freeto air live most popular malayalam tv channels on your deviceWe areproviding the mobile websites of particular newspapers.★TheMalayalam Newspapers in included are:➥ Mathrubhumi➥ MalayalaManorama➥ Deepika➥ Mangalam➥ Madhyamam➥ Deshabhimani➥ And More✿Malayalam News Live requires a 4G/3G, LTE, Wi-Fi or WiMAX/ DSL orbroadband internet connection to provide a smooth viewingexperience. Data charges may apply over mobile networks ✍ ❤ 𝐖𝐞𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐮𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ❤ ✎ ✪More Updates Coming Soon✪Powered byPeacemakers❤
Islamic Speech Malayalam Live 1.0 APK
Fazeel Azeez
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ Alhamdulillah"Peace be untoyou and so may the mercy of Allah and His blessings". My Mission isto pass on the Knowledge of Islam as much as i can and to clear themisconceptions about Islam, In sha'a Allah! :) ‘Islamic View v2’Provides Muslims direct access to thousands of Malayalam Islamicspeeches.This app provide you the best collection of Islamicspeeches in Malayalam. ‘Islamic View App’ is the premiere place towatch speeches from your android phone. It is completely freeservice only focusing on spreading speeches of islam and makeIslamic contents available to every kerala muslims.There is no needto sign in or register.Just install the application and keep yousynchronized with server where latest contents will be waiting foryou. Anywhere Anytime you can watch speeches. Streaming 24*7 hrsyou can watch various Noushad Baqavi,Kabeer Baqavi,SimmsarulhaqHudavi and more Live or Latest Islamic speeches in malayalam onyour Phone or tablet anytime,anywhere.We work hard to serving firstand best of all and to statisfy.Heart Touching Islamic Speeches of:♬ Simsarul Haq hudavi♬ Kabeer Baqavi♬ Noushad Baqavi ♬ AboobackerAl Qasimi ♬ Farooq Naeemi ♬ Hamid yaseen Jauhari ♬ Basheer FaisyDeshamangalam ♬ Abdusamad Samadani ♬ Abdu Nasar Madani ♬ ShameerDarimi ❤ And More ❤ Go live with 'Islamic View' the number oneMalayalam Speech App on our mobiles and tablets. Get Live TVSpeeches, videos, latest Speeches, from Kerala, India & theworld .❤✦Get all Malayalam Speeches in your finger tip with all newdesign and easy navigational application.This simple applicationhelps you to watch all heart touching islamic speeches in a simpleclick.✦ ❤ “ Please remember me in your precious duas.” ❤ GiveFeedbacks | Rate App | Share App ❤ JazakAllah Khayr ❤ ✉ For MoreContact Us: fazeelabdulazeez@gmail.com ✉ ☎ +919746528831 ☎ Poweredby Peacemakers❤Incoming searchesislamic view v2 Live,islamic speechmalayalam,noushad baqavi,kabeer baqavi,simsarul haq hudavi,islamicview live,islamic view,peacemakers,fazeel azeez,noushad baqavi livebroadcast,live speeches,kabeer baqavi live,simsarul haq hudavilive,live islamic events .
Malayalam Varthakal LIVE TV 1.0 APK
Fazeel Azeez
❤ Go live with 'Malayalam Varthakal LIVE' the number one MalayalamNews App on our mobiles and tablets.Get Live TV news, videos,latest news, from Kerala, India & the world .❤Get all MalayalamNewspaper in your finger tip with all new design and easynavigational application.This simple application helps you to readall popular Malayalam news papers in a simple click.Each newspaperis provided district wise, so that you can catch the local newsaccording to the Kerala district.★ Live Stream News Channel:✔Asianet News✔ Media One✔ Reporter Live✔People TV And More★ App MainFeatures: * Watch Live TV News anytime, anywhere. * Watch PopularNews Channels * No sign-up required * Easy to use interface * Noneed to use satellitesBy using our app you can enjoy watching freeto air live most popular malayalam tv channels on your deviceWe areproviding the mobile websites of particular newspapers.★TheMalayalam Newspapers in included are:➥ Mathrubhumi➥ MalayalaManorama➥ Deepika➥ Mangalam➥ Madhyamam➥ Deshabhimani➥ And More✿Malayalam News Live requires a 4G/3G, LTE, Wi-Fi or WiMAX/ DSL orbroadband internet connection to provide a smooth viewingexperience. Data charges may apply over mobile networks ✍ ❤ 𝐖𝐞𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐮𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ❤ ✎ ✪More Updates Coming Soon✪Powered byPeacemakers❤
Loading...