4.0 / May 31, 2016
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Norges Curlingforbund sin offisielle forbunds-app! Få tilgang tilresultater, turneringer, kurs, siste nytt fra forbundet, mulighetentil å chatte med andre supportere/spillere/trenere og mye mer!Altutviklet med tanke på at den skal være brukervennlig for alleparter! Samtidig bidrar du økonomisk til forbundet.Appen gir degalt du trenger:- Turneringer- Kurs- Resultater- Siste nytt fraforbundet- ChatMed UpSport Cross-App Communication, kan du leggetil venner fra andre klubber som også har en Klubb-app fra UpSport,chatte med dem og dele dine idrettserfaringer og andre opplevelserså mye du vil!Norway Curling Association's official federal-app!Accessing the results, tournaments, course, the latest news fromthe league, the ability to chat with other fans / players / coachesand much more!Everything developed for it to be user friendly forall parties! While helping you financially connected.The app givesyou everything you need:- Tournaments- Course- Results- Latest newsfrom the league- ChatWith UpSport Cross Ideas Communication, youcan add friends from other clubs which also has a club-app fromUpSport, chat with them and share your sports experience and otherexperiences as much as you want!

App Information Norges Curlingforbund

 • App Name
  Norges Curlingforbund
 • Package Name
  no.redrock.apps.upsport.norgescurling
 • Updated
  May 31, 2016
 • File Size
  6.6M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  4.0
 • Developer
  UpSport 2
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

UpSport 2 Show More...

Bardu IL 4.0 APK
UpSport 2
Bardu IL sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetene fraklubben din, sjekk resultater fra kamper året rundt, sjekkoppdaterte treningstider, chat med andre supportere, spillere,trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal værebrukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk tilklubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider-Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSportCross-App Communication, kan du legge til venner fra andre klubbersom også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem og dele dineidrettserfaringer og andre opplevelser så mye du vil!Bardu IL hisclub-app! Gain access to the latest news from your club, checkresultsmatches all year round, check updated training sessions,chat with other fans, players,trainers and much more!Everythingdeveloped for it to be user-friendly for all parties! While helpingyoufinancially to the club checkout.The app gives you everythingyou need:- Training Schedule- Results- Qualification Program-Latest news from the club- ChatWith UpSport Cross-AppCommunication, you can add friends from other clubs that also haveaClub app from UpSport, chat with them and share your sportsexperience and other experiencesas much as you want!
Team UpSpor 2 APK
UpSport 2
Team UpSpor sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetene fraklubben din, sjekk resultater fra kamper året rundt, sjekkoppdaterte treningstider, chat med andre supportere, spillere,trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal værebrukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk tilklubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider-Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSportCross-App Communication, kan du legge til venner fra andre klubbersom også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem og dele dineidrettserfaringer og andre opplevelser så mye du vil!Team UpSporhis club-app! Gain access to the latest news from your club, checkresultsmatches all year round, check updated training sessions,chat with other fans, players,trainers and much more!Everythingdeveloped for it to be user-friendly for all parties! While helpingyoufinancially to the club checkout.The app gives you everythingyou need:- Training Schedule- Results- Qualification Program-Latest news from the club- ChatWith UpSport Cross-AppCommunication, you can add friends from other clubs that also haveaClub app from UpSport, chat with them and share your sportsexperience and other experiencesas much as you want!
Helgen I.L 3 APK
UpSport 2
Helgen I.L sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetene fraklubben din, sjekk resultater fra kamper året rundt, sjekkoppdaterte treningstider, chat med andre supportere, spillere,trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal værebrukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk tilklubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider-Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSportCross-App Communication, kan du legge til venner fra andre klubbersom også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem og dele dineidrettserfaringer og andre opplevelser så mye du vil!Weekend .mu.lhis club-app! Gain access to the latest news from your club, checkresultsmatches all year round, check updated training sessions,chat with other fans, players,trainers and much more!Everythingdeveloped for it to be user-friendly for all parties! While helpingyoufinancially to the club checkout.The app gives you everythingyou need:- Training Schedule- Results- Qualification Program-Latest news from the club- ChatWith UpSport Cross-AppCommunication, you can add friends from other clubs that also haveaClub app from UpSport, chat with them and share your sportsexperience and other experiencesas much as you want!
FET Idrettslag 2 APK
UpSport 2
FET Idrettslag sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetenefra klubben din, sjekk resultater fra kamper året rundt, sjekkoppdaterte treningstider, chat med andre supportere, spillere,trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal værebrukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk tilklubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider-Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSportCross-App Communication, kan du legge til venner fra andre klubbersom også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem og dele dineidrettserfaringer og andre opplevelser så mye du vil!FET Idrettslaghis club-app! Gain access to the latest news from your club, checkresultsmatches all year round, check updated training sessions,chat with other fans, players,trainers and much more!Everythingdeveloped for it to be user-friendly for all parties! While helpingyoufinancially to the club checkout.The app gives you everythingyou need:- Training Schedule- Results- Qualification Program-Latest news from the club- ChatWith UpSport Cross-AppCommunication, you can add friends from other clubs that also haveaClub app from UpSport, chat with them and share your sportsexperience and other experiencesas much as you want!
Oslo Turnforening 2 APK
UpSport 2
Oslo Turnforening sin klubb-app! Få tilgang til de ferskestenyhetene fra klubben din, sjekk resultater fra kamper året rundt,sjekk oppdaterte treningstider, chat med andre supportere,spillere, trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skalvære brukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar du økonomisktil klubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider-Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSportCross-App Communication, kan du legge til venner fra andre klubbersom også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem og dele dineidrettserfaringer og andre opplevelser så mye du vil!OsloTurnforening his club-app! Gain access to the latest news from yourclub, check resultsmatches all year round, check updated trainingsessions, chat with other fans, players,trainers and muchmore!Everything developed for it to be user-friendly for allparties! While helping youfinancially to the club checkout.The appgives you everything you need:- Training Schedule- Results-Qualification Program- Latest news from the club- ChatWith UpSportCross-App Communication, you can add friends from other clubs thatalso havea Club app from UpSport, chat with them and share yoursports experience and other experiencesas much as you want!
Lørenskog Elite 4.0 APK
UpSport 2
Lørenskog Elite sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetenefra klubben din, sjekk resultater fra kamper året rundt, sjekkoppdaterte treningstider, chat med andre supportere, spillere,trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal værebrukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk tilklubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider-Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSportCross-App Communication, kan du legge til venner fra andre klubbersom også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem og dele dineidrettserfaringer og andre opplevelser så mye du vil!LørenskogElite his club-app! Gain access to the latest news from your club,check resultsmatches all year round, check updated trainingsessions, chat with other fans, players,trainers and muchmore!Everything developed for it to be user-friendly for allparties! While helping youfinancially to the club checkout.The appgives you everything you need:- Training Schedule- Results-Qualification Program- Latest news from the club- ChatWith UpSportCross-App Communication, you can add friends from other clubs thatalso havea Club-app from UpSport, chat with them and share yoursports experiences and other experiencesas much as you want!
Norges Curlingforbund 4.0 APK
UpSport 2
Norges Curlingforbund sin offisielle forbunds-app! Få tilgang tilresultater, turneringer, kurs, siste nytt fra forbundet, mulighetentil å chatte med andre supportere/spillere/trenere og mye mer!Altutviklet med tanke på at den skal være brukervennlig for alleparter! Samtidig bidrar du økonomisk til forbundet.Appen gir degalt du trenger:- Turneringer- Kurs- Resultater- Siste nytt fraforbundet- ChatMed UpSport Cross-App Communication, kan du leggetil venner fra andre klubber som også har en Klubb-app fra UpSport,chatte med dem og dele dine idrettserfaringer og andre opplevelserså mye du vil!Norway Curling Association's official federal-app!Accessing the results, tournaments, course, the latest news fromthe league, the ability to chat with other fans / players / coachesand much more!Everything developed for it to be user friendly forall parties! While helping you financially connected.The app givesyou everything you need:- Tournaments- Course- Results- Latest newsfrom the league- ChatWith UpSport Cross Ideas Communication, youcan add friends from other clubs which also has a club-app fromUpSport, chat with them and share your sports experience and otherexperiences as much as you want!
Halden HK 5 APK
UpSport 2
Halden HK sin klubb-app! Få tilgang til de ferskeste nyhetene fraklubben din, sjekk resultater fra kamper året rundt, sjekkoppdaterte treningstider, chat med andre supportere, spillere,trenere og mye mer!Alt utviklet med tanke på at den skal værebrukervennlig for alle parter! Samtidig bidrar du økonomisk tilklubbkassa.Appen gir deg alt du trenger:- Treningstider-Resultater- Kampprogram- Siste nytt fra klubben- ChatMed UpSportCross-App Communication, kan du legge til venner fra andre klubbersom også har en Klubb-app fra UpSport, chatte med dem og dele dineidrettserfaringer og andre opplevelser så mye du vil!Halden HKtheir club-app! Gain access to the latest news from your club,check the results of matches throughout the year, check updatedtraining sessions, chat with other fans, players, coaches and muchmore!Everything developed for it to be user-friendly for allparties! At the same time you contribute financially to the clubcheckout.The app gives you everything you need:- Training Schedule-Results- Qualification Program- Latest news from the club- ChatWithUpSport Cross-App Communication, you can add friends from otherclubs which also has a club-app from UpSport, chat with them andshare your sports experiences and other experiences as much as youwant!
Loading...