7 / March 1, 2020
(4.5/5) (1)

Description

Norwegian Amateur radio callsign database. HAM radio Licenses inNorway Long click on "Tune" is emptying all the fields. Newdatabase from NKOM. 01.03.2020 LC callsigns added. Norwegian DMRCCS7 updated 01.03.2020 Click on a cell to copy data to clipboard.

App Information Norwegian Amateur Radio DB

 • App Name
  Norwegian Amateur Radio DB
 • Package Name
  LA.HAM
 • Updated
  March 1, 2020
 • File Size
  1.4M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  7
 • Developer
  LA3QMA
 • Installs
  50+
 • Price
  $3.49
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Kai Günter Brandt Flaktveittræet 22 N5134 FLAKTVEIT NORWAY
 • Google Play Link

LA3QMA Show More...

LA RPT 6 APK
LA3QMA
Liste over norske repeatere, fyr, EchoLink, IRLP, D-StaretcOppdateres fra listen til node/repeatermananger NRRLAGPSbenyttes for å begrense treff.Viser avstand og retning i grader nårman bruker AGPS.Husker innstillinger når skjermen roterer. Takk tilTOKKort eller langt trykk på resultat lagrer hovedinformasjon iclipboard. TOKQTH, Gruppe, FYR, D-StarSøkbar på kallesignalViserlisten i GooglemapMan kan sortere treff basert på QTH, GruppeosvWorks only with Android 3+ an version without the map isavailableat:https://play.google.com/store/apps/details?id=la3qma.la_rptbListof Norwegian repeaters, guy, EchoLink, IRLP, D-Star etcUpdated thelist of node / repeatermananger NRRLAGPS used to limithits.Displays distance and direction in degrees when usingAGPS.Remember settings when the screen rotates. Thanks to TOKShortor long press on result save the main information in the clipboard.TOKQTH, Group, FYR, D-StarSearchable callsignDisplays the list ofGooglemapYou can sort the results based on QTH, Group etcWorks onlywith Android 3 + an version without the map is availableat:https://play.google.com/store/apps/details?id=la3qma.la_rptb
Norwegian Amateur Radio DB 7 APK
LA3QMA
Norwegian Amateur radio callsign database. HAM radio Licenses inNorway Long click on "Tune" is emptying all the fields. Newdatabase from NKOM. 01.03.2020 LC callsigns added. Norwegian DMRCCS7 updated 01.03.2020 Click on a cell to copy data to clipboard.
LA RPT - without map 5 APK
LA3QMA
Liste over norske repeatere, fyr, EchoLink, IRLP, D-StaretcOppdateres fra listen til node/repeatermananger NRRLAGPSbenyttes for å begrense treff.Viser nå avstand og retning i gradernår man bruker AGPS.Husker innstillinger når skjermen roterer. Takktil TOKKort eller langt trykk på resultat lagrer hovedinformasjon iclipboard. TOKMan kan få listen sortert etter kallesignal, frekvensetc. Er litt beta fremdeles.Denne versjonen er uten GoogleMap
Loading...