1.3 / May 19, 2020
(/5) ()
Loading...

Description

Nuclear Power Plant Dukovany, publication about electricitygeneration from atom.

App Information NPP Dukovany 1985-2015

 • App Name
  NPP Dukovany 1985-2015
 • Package Name
  cz.simopt.amosjadernaelektrarnadukovany
 • Updated
  May 19, 2020
 • File Size
  3.4M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  ČEZ, a. s.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

ČEZ, a. s. Show More...

RTG záření 1.4 APK
ČEZ, a. s.
V programu se můžete dozvědět jak bylo RTGzáření objeveno, jaký je fyzikální proces vzniku i jak se dnes RTGzáření využívá v medicíně, průmyslu, umění a dalších oblastech. Všeje doplněno obrázky, schématy i animacemi.Ochrana osobních údajů• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (internípaměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci sdaty v zařízení.In the program, you canlearn how X-rays were discovered, what is the physical process ofcreation and how X-rays are now used in medicine, industry, thearts and other areas. Everything is accompanied by pictures,diagrams and animations.Protection of personal data• The application saves data to the internal storage device(internal memory or memory card) and therefore requires a permitfor working with data in the device.
Elektrokutil 1.7 APK
ČEZ, a. s.
Aplikace, která je jednoduše nazvaná „Elektrokutil“, nabízípomocnou ruku těm, kteří mají rádi různé elektrické stroje, přesnéměřicí přístroje či zázraky moderní elektroniky a výpočetnítechniky a chtějí si vlastnoručně postavit nějaký elektrickýpřístroj. Jejích 25 kapitol představuje obsáhlou sbírku návodů anámětů pro stavbu jednoduchých i náročnějších elektrických pomůcek,přístrojů, modelů a hraček. Každý popis doplňují výstižnéfotografie z průběhu stavby. Další kapitoly jsou věnoványpraktickým „kutilským“ a dílenským radám, životopisům významnýchvynálezců a také mnoha zajímavostem z elektrotechniky. Ochranaosobních údajů • Aplikace ukládá data do interního uložištězařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžadujepovolení pro práci s daty v zařízení.
NPP Dukovany 1985-2015 1.3 APK
ČEZ, a. s.
Nuclear Power Plant Dukovany, publication about electricitygeneration from atom.
Elektřina 1.5 APK
ČEZ, a. s.
Výborná pomůcka pro zvídavé studenty k doplnění učiva. Naleznou zdeodpovědi na základní otázky z elektřiny a magnetismu. Pochopí jakýje rozdíl mezi elektrostatikou a elektrodynamikou, jak se lišívedení elektrického proudu v kovech, kapalinách nebo plynechod vedení proudu v polovodičích. Samostatné kapitoly jsouvěnovány výrobě a spotřebě elektrické energie, takže pro studentypotom nebude problém vysvětlit, jak se elektřina dostanez elektrárny až do zásuvky bytu. Aplikace je doplněnamnožstvím grafických materiálů, které zvyšují její názornost.Ochrana osobních údajů • Aplikace ukládá data do interního uložištězařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžadujepovolení pro práci s daty v zařízení.
K vysokým energiím 1.5 APK
ČEZ, a. s.
Částice hmoty jsou tak malé, že je ani sebedokonalejšími optickýmimikroskopy nemůžeme pozorovat. Fyzikové však postupem času našlimnoho důmyslných způsobů, jak protony, elektrony, fotony a ostatníčástice sledovat a odkrývat jejich tajemství. Seznámíte se slineárním urychlovačem i cyklotronem, poradíme vám, jak si můžetemechanický model lineárního urychlovače sestrojit doma nebo vhodinách fyziky. Ochrana osobních údajů • Aplikace ukládá data dointerního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) aproto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.
Solární energie 1.5 APK
ČEZ, a. s.
S energií slunečního záření se setkáváte každýden. Je primárním zdrojem světla, tepla, větru nebo napříkladkoloběhu vody v přírodě. Předkládaná multimediální publikaceVás seznámí se způsoby využití sluneční energiez energetického hlediska. Dozvíte se co se skrývá pod pojmemfotovoltaika, jak fungují parkové a věžové sluneční elektrárny neboco udělat, aby nám Slunce vytápělo obydlí. Aplikace nabízí kroměvýkladového textu množství fotografií, schémat, videí aanimací.Ochrana osobních údajů• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (internípaměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci sdaty v zařízení.With the energy of solarradiation you encounter every day. It is the primary source oflight, heat, wind, or such as natural water cycle. Presentedmultimedia publication will teach you ways to use solar energy froman energy standpoint. You will learn what is meant by thephotovoltaic how to operate the park and tower solar power or whatto do to our homes heated by the sun. Application offersexplanatory text a number of photos, diagrams, videos andanimations.Protection of personal data• The application saves data to the internal storage device(internal memory or memory card) and therefore requires a permitfor working with data in the device.
Jaderná energetika 1.5 APK
ČEZ, a. s.
Aplikace seznamuje se základy oboru jaderné energetiky. Dozvíte sejak to bylo s objevením radioaktivity, kdo sestrojil první jadernýreaktor nebo jaká je současná pozice jaderné energetiky v ČR. Vaplikaci jsou názorně vysvětleny základní principy fungováníenergetického reaktoru, založeného na štěpení těžkých atomovýchjader, ale dozvíte se mnohem více, například o metodách detekcečástic, urychlovačích, využití radioaktivity, složení atomovéhojádra nebo jaderné syntéze. Pozornost je samozřejmě věnována ijaderné bezpečnosti. Textové informace jsou doplněny bohatoukolekcí fotografií, animací a schémat. Ochrana osobních údajů •Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměťnebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty vzařízení.
Miniencyklopedie Einstein 1.5 APK
ČEZ, a. s.
Program vznikl ke 100. výročí publikování speciální teorierelativity. Téma o slavném fyzikovi je zpracováno přitažlivýmzpůsobem na středoškolské úrovni a může se stát velmi užitečnýmdoplňkem při výuce fyziky. Ochrana osobních údajů • Aplikace ukládádata do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovoukartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.
Loading...