1.0 / August 7, 2017
(3.3/5) (11)
Loading...

Description

Oʻzbek maqollari , O'zbek Hikmatlar (O'zbekiston) O'zbekajdodlari.siz xohlagan ijtimoiy tarmoqqa ulashing ➪ Avval o'zingaboq, keyinnog'ora qoq. ➪ Avval o'yla, keyin so'yla. ➪ Do'stinguchun zaharyut. ➪ Do'stsiz boshim - tuzsiz oshim. ➪ Falokat oyoqostida. ➪Farzand bilan davlatning erta-kechi yo'q. ➪ Mard maydondasinalar.➪ Maqtanganning uyiga bor, kerilganning to'yiga bor.Hayati, ЗИКРВА ДУОЛАР, Узбекские пословицы и поговорки, Мақалмәтелдер, Ўзбек,Uzbekistan, Sevgi sherlari

App Information Oʻzbek maqollari - 2020

 • App Name
  Oʻzbek maqollari - 2020
 • Package Name
  com.androazeri.uzbekatasoz
 • Updated
  August 7, 2017
 • File Size
  2.3M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Androazeri (Nural İsmayilov)
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Androazeri (Nural İsmayilov) Show More...

Gülməli Şəkillər, Səslər və Lətifələr 1.6 APK
Tədbiq tam yeniləndi Tədbiqdə - Gülməli səslər - Gülməli Şəkillər-Lətifələr - Molla Nəsrəddin lətifələri oxuya bilərsinizKimdirMolla Nəsirəddin və ya Xoca Nəsrəddin Əsasən hazırcavablıq vəyumoranlayışlarının ağıllı bir şəxs olaraq əks etdirildiyihekayələrlətanınan Xoca Nəsrəddinin həqiqətən yaşayıb-yaşamadığına,yaşasa dahəqiqi şəxsiyyətinin kim olduğuna dair müzakirələrinolması iləyanaşı həqiqi bir tarixi şəxsiyyət olduğuna dair bəzimənbələrmövcuddur. Nəsrəddin müxtəlif türk ellərində müxtəlifadlarlaməşhur olmuşdur. Türkiyədə hələ qədim dövrlərdən başlayaraqelm vəmaarif adamına hörmət əlaməti olaraq ona Xoca deyərəkmüraciətedirdilər. Bu ənənə indi də qalmaqdadır. 1935-ci ildə bütüntitulvə dərəcələr – bəy, əfəndi, paşa, xoca, ağa və s. ləğvedildi.Kişilər üçün müraciət forması "bıy", qadınlar üçün "bayan"sözlərimüəyyənləşdirildi. Lakin "səməd" sözü Azərbaycanda indi dəhörmətifadəsi olaraq müəllim və alimlər arasında genişsurətdəişlənməkdədir. Əfəndi isə hələ yunanlardan götürülmüşsavadlıadamlara müraciət forması kimi saxlanılmaqdadır. Taciklərarasındaəfəndi, özbəklərdə isə əpəndi kimi işlədilir. OrtaAsiyadaNəsrəddin Əfəndi kimi tanınır. Azərbaycanda isə molla ləqəbiiləməşhur olmuşdur. Sosial mövqeyinə gəldikdə Nəsrəddin burada özağlıilə adamları heyrətə qoyur. O, çəkinmədən hökmdarlarınüzünəonların günahlarını demişdir. Bir sözlə, bütün dünyanınsevdiyitürk oğlu, müdrik insan Xoca, molla, əfəndi, əfəndiNəsrəddin 800ildir ki, bəşəriyyəti güldürür və güldürə-güldürədüşünməyə məcburedir. Bu gün Orta Asiya adlandırılan qədimTürküstanda vəAzərbaycanda,Türkiyədə, Tatarıstanda, Başqırdıstanda,Xakasiyada,Krımda, Kabarda-Balkarda, Qaraçay-Çərkəzdə, Balkanölkələrində, birsözlə, hər yerdə kimdən lətifə soruşsan, həminşəxsin söylədiyi ilklətifə Molla Nəsrəddinlə bağlı olacaq. MollaNəsrəddin müxtəlifləhcələrdə danışan və bir-birindən minlərləkilometr uzaqlardayaşayan türklərin hamısı üçün doğma, başqa sözlə,özününküdür. Beləki, Anadoluda məhəbbətlə onu Nəsrəddin Xoca,Azərbaycanda MollaNəsrəddin, Orta Asiyada - Türküstanda XocaNəsrəddin adlandırırlar.O, elə əfsanəviləşib ki, özbək onunÖzbəkistanda, qazaxQazaxıstanda, tatar Tatarıstanda, türkmənTürkmənistanda,azərbaycanlılar Azərbaycanda anadan olduğunu gümanedir. ƏslindəMolla Nəsrəddin həm azərbaycanlı, həm özbəkistanlı,həm anadolulu,həm tatarıstanlıdır. Yəni harada türk yaşayırsa o daoralıdır. Nəqədər adı mifik bir şəxs kimi çəkilsə də, o,güldürərkən düşündürənvə türk mədəniyyətinin tarixinə adını əbədihəkk etdirən birşəxsiyyətdir. Onun dodaq qaçıran hər lətifəsindədərin bir məntiqvar. Molla Nəsrəddinin lətifələrindəki insanıheyrətə salanyığcamlıq və məntiq indiyədək tam araşdırılmayıb.Dünyada MollaNəsrəddin kimi güldürən və eyni zamanda düşündürən,hər sözündə ənməşhur elm adamını belə, heyrətə salan elmi, fəlsəfiməntiqi olanikinci bir şəxs tapmaq çətindir. Onun lətifələrində ənçətin birvəziyyətdən çıxış yolu var. Molla Nəsrəddinin böyüklüyü dəməhzbundadır.
Təsirli Sözlər və Statuslar 1.1 APK
Proqramda 200-dən artıq təsirli və mənalı sözlərtoplanmışdırProqramda rahat istifadə üçün - Axtarış Bölməsi -SeçilmişləriYaddaşda Saxlama - Mətni yaddaşa yazmaq - Günün Sözüolaraqseçməklə telefon ekranında saxlamaq - Təsirli sözləri Sms,MMS,Bluetooth, facebook, instagram, whatsapp və s. yerlərdəpaylaşmaqimkanı
Ismlar Manosi (Uzbek) 2 APK
14000 ming kishi nomlarini va ularning ma'nolarini berildi O‘zbekismlarining to‘liq, batafsil ma’nolari, ularning kelib chiqishi vaturli shakllarini o‘z ichiga jamlaydi. Saytimizda 14 mingga yaqinismlar haqida batafsil ma’lumotlar to‘plangan. Ismlar ma’nolarito‘plamini shakllantirishda ilmiy manbalar, olimlar va tilshunoslartomonidan yig‘ilgan va tekshirilgan ma’lumotlardan foydalanilgan.Ko‘plab ismlar bo‘yicha mashhur insonlar hayoti yoritilganmaqolalar biriktirilgan. Farzandga ism tanlashda juda ko‘p oilalarIlovamiz to‘plamidan foydalanadi: o‘zbekcha, arabcha,fors-tojikcha, islomiy va boshqa mashhur ismlar orasidan manzurkelganini tanlaydilar. Shuningdek, qanday ismni bolaga qo‘yishmumkin emasligi va sabablarini ham o‘rgana oladilar. Ism.uz saytifoydalanuvchilari o‘zlarining va yaqinlarining ismlarini ma’nosiniizlab to‘liq ma’lumot oladilar. Sayt nomiga murojaatlarningaksariyati biror ism ma’nosini topib berish bilan bog‘liq. Shubilan birga foydalanuvchilar ham ismlar ma’nolari to‘plaminishakllantirishda yordam beradilar. Ular tomonidan yuborilganma’lumotlar tekshirilib muntazam ravishda saytga joylab boriladi.O‘g‘il bolalar va qizlar ismlari ruknlari alohida va alfavitbo‘yicha ajratilgani Ism.uz saytidan foydalanishni yanada qulayroqqiladi. Ilovamiz yurtimizdagi oilalarda ism qo‘yishda uning mazmunmohiyatini to‘liq tushunish, hujjat rasmiylashtirilganida bexatoyozilishiga yordamlashish, ismlar borasidagi boy madaniymerosimizni xalq ichida tanitishni o‘z oldida maqsad qilib qo‘ygan.
ДУОЛАР китоби (O'zbekiston) 1.0 APK
« Ассалому ъалайкум аҳла-д-диёри минал- муъминина ва-л-муслиминваинно иншоаллоҳу бикум лоҳиқуна. Асъалулоҳа лано валакуму-л-ъофията ». « Мир вам, о лежащие здесь верущие имусульмане!Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся квам, и Аллахпомилует тех из нас, кто ушел раньше, и тех, ктозадержался. И япрошу Аллаха об избавлении для нас и для вас ». "1""УТРЕННЕЕ ДУА""2" "ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ ОТ СНА" "3" "ДУА ПРИ ОДЕВАНИИ""4" "ДУА ПЕРЕДВХОДОМ В ТУАЛЕТ " "5" "ДУА ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ТУАЛЕТА ""6" "ДУА ПЕРЕДЕДОЙ" "7" " ДУА В КОНЦЕ ТРАПЕЗЫ " "8" "ДУА УХОДЯ ИЗДОМА " "9" "ДУА ПРИ ВХОДЕ В ДОМ" "10" "ДУА ПОСЛЕ ОМОВЕНИЯ" "11""ДУА ПОСЛЕПРИЗЫВА К МОЛИТВЕ" "12" "ДУА ПРИ ВХОДЕ В МЕЧЕТЬ" "13""ДУА ПРИВЫХОДИ МЗ МЕЧЕТИ" "14" "ДУА В ТРАНСПОРНЫХ СРЕДСТВАХ " "15""ДУАПОСЕЩЕНИЯ БОЛЬНЫХ" "16" "В ГНЕВЕ" "17" "Видя человекакоторогопопал в трудное положение (болен неизлечимой болезнью)""18""ЧУВСТВО СТРАХА ВО ВРЕМЯ СНА" "19" " ВСЛУЧАЕ ТЕСНОТЫ И СКОРБИ""20""ДУА ПРИ ВСТРЕЧЕ ВРАГА" "21" "ДУА ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ СТРУДНОСТЬЮ""22" "ДУА ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ДОЛГОВ" "23" "ДУА ТОМУ, КТООБСЛУЖИВАЛ НАС""24" "ДУА ГОСТЯ ХОЗЯИНУ ДОМА" "25" "ДУА ЖЕНИВШЕМУСЯ""26" "ДУА ДЛЯЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ" "27" "ДУА ПРИ СКОРБИ И НЕСЧАСТЬЕ" "28""ДУА ПОСЕЩЕНИЯКЛАДБИЩ" "29" "ДУА КОГДА ГРЕМИТ ГРОМ" "30" "ДУА КОГДАИДЁТ ДОЖДЬ""31" " ДУА ПЕРЕД СНОШЕНИЕМ С ЖЕНОЙ" "32" "ДУА ПЕРЕДСНОМ" "33" "ДУАПРИ СОБОЛЕЗНОВАНИИ" "34" "ДУА ПО ЗАБОЮ ЖИВОТНЫХ""35" "ДУА ОТСУЕВЕРИЯ" "36" "Мольба за того, кого ты подвергпоношению" "37""ДУА ПЕРЕД ВХОДОМ НА РЫНОК" "38" "Мольба о том ктоиспытываетсомнение в вере" "39" "МОЛЬБА БЛАГОСЛАВЕНИЯ (ИСТИХОРА)""40""МОЛЬБА ПОСЛЕ ПОГРЕБЕНИЯ" Русский язык Hayati Ўзбек UzbekQuranҲикматлар Пайғамбарлар Hayati Zikir ve duolar kitabi,UzbekistanO'zbekiston Зикр ва дуолар китоби
Жұмбақтар жауабымен 2019 1.0 APK
Жұмбақтар жауабымен Қазақша Жұмбақ Ызақор бұғып жатыр, Сақалышығыпжатыр. (жуа) *** Қалың киім ұнатады Шешіндірсең жылатады.(жуа) ***Бұл не деген көп киім, жетпіс қабат көп киім. Жаңбыр оданөтпейді,қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. (орамжапырақ)KazakhstanКазахстан Қазақстан Қазақ рифелері мен жауаптары
Tapmacalar və Cavabları 1.0 APK
Proqramda 1400 tapmaca və onların cavablarını tapabilərsinizProqramı yükləməklə dostlarınıza Tapmacalar deyərək sualcavab edəvə özünüzdə cavablarını öyrənə bilərsiniz ➩ Proqram tamolaraqoffline vəziyyətdə Çalışır və İnternet əlaqəsinə ehtiyyacyoxdur ➩Bəyəndiyiniz Tapmacalaraı yaddaşda saxlaya bilərsiniz➩Tapmacalarıistədiyiniz Sosial şəbəkədə Facebook, Whatsapp,İnstagram, Viber,Odnoklassniki və s. paylaşa bilərsiniz ➩ Vaxtınızıəyləncəlikecirməyiniz üçün ən gözəl proqram ➩ Həmi Düşünün ➩ HəmiƏyləninAzərbaycan Azerbaycan Nural İsmayılov AndroAzeri TapmacalarSualCavab Oyun, Kitab, Kitabxana eylence edebiyyat bayatı seiratalarsözləri Bilmeceler
Ҳадис китоб (Узбекском) 1.0 APK
Книга хадисов Узбекском Сахих аль Бухари "Иймон китоби" "Илмкитоби""Намоз" "Таҳорат" "Ғусл" "Ҳайз" "Намоз вақтлари ҳақида ""Азон(айтиш)" "Жума" "Икки ҳайит ҳақида " "Кун тутилиши ҳақида ""Қуръонтиловат қилганда сажда қилмоқ ва унинг суннат эканлигиҳақидабоблар" "Намозни қаср (қисқартириб) ўқиш ҳақидаги боблар""Кечаситаҳажжуд ўқимоқ ва Аллоҳ таолонинг "ўзингга қўшимча вазифа(нафл)тариқасида кечаси таҳажжуд ўқиғил!" деган каломи шарифихусусида""Нафл намозлар ҳақида боблар" "Маккаи Мукаррама ваМадинаи Мунавварамасжидларида ўқилган намознинг фазилатларитўғрисида" "Намоздақиинадиган ҳаракатлар тўғрисидаги боблар""Саждаи саҳв ҳақида(намознинг иккинчи ракъатида ўтирмасдан турибкетгандаги хатонитузатмоқ учун килинадиган сажда)" "Жаноза ""Закот" "Ҳаж" "Умраҳақидаги боблар" "Ҳаж вақтидаги ов шу кабиларжаримаси ҳақида китоб""Мадина фазилати ҳақида китоб" "Рўза""Таровеҳ" "Лайлат ул-Қадрнингфазилати ҳақида" "Эътикоф ҳақидагибоблар" "Савдо-сотиқ " "Бўнакбериб мол олиш ҳақида" "Шуфъа " "Одамёллаб ишлатиш ҳақида""Кафолат" "Бир киши зиммасидаги қарзнииккинчи киши зиммасига ҳаволақилиниши ҳақидаги боблар" "Ваколаткитоби" "Ер ҳайдаш ва ерниижарага бериш хусусидаги ҳадислар"Hadith in Uzbek - Sahihal-Bukhari HAYATI
Tush Tabiri (O'zbekiston) 2 APK
O'zbekiston Tush Tabiri Ushbu dastur o'rgangan tushlarningma'nosinima ishning o'ngdan kelishi sevinch hayr va baraka harommolme'ros, tashvish fazilat tashvish Mansab, boylik aldov,umidsizlikAzob va balo, ofatga dalolatdir. Shuningdek rizq, to’kinsochinlik,farovonlik, zafar, g’alaba, xushxabar belgisidir. Yanatumov boshog’rig’I kabi ko’p tarqalgan kasalliklar, deb ta’birqilinadi.dream Tush
Loading...