1.01 / October 14, 2015
(5.0/5) (4)
Loading...

Description

Vyhlasovateľ: Atletický klub MichalovceKategórie: A - muži do 39rokov B - muži od 40 do 49 rokov C - muži od 50 do 59 rokov D -muži od 60 rokov E - muži nad 70 rokov (vyhodnotí sa, ak budú maťaspoň 3 bežci viac ako 6 pretekov) Ž - ženy do 34Ž - ženy nad35Bodovanie: Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý savypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov(mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky savykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemernýčas x 500 + 500.Announcer: Athletic club MichalovceCategories: -men under 39 yearsB - males 40 to 49 yearsC - males 50 to 59 yearsD- men from 60 yearsE - men over 70 years (is evaluated, if theyhave at least three runners over 6 races)W - women under 34W -women over 35Scoring: Points are derived from the average timecalculated for the race times of all participating runners(excluding outliers). Calculate points for each race shall becarried out according to the formula: (Mean Time - The elapsedtime): Average time 500 + x 500th

App Information OBLASTNÁ BEŽECKÁ LIGA MI- SO

 • App Name
  OBLASTNÁ BEŽECKÁ LIGA MI- SO
 • Package Name
  com.oblmi
 • Updated
  October 14, 2015
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.01
 • Developer
  Martin Macko
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
 • Google Play Link

Martin Macko Show More...

OBLASTNÁ BEŽECKÁ LIGA MI- SO 1.01 APK
Martin Macko
Vyhlasovateľ: Atletický klub MichalovceKategórie: A - muži do 39rokov B - muži od 40 do 49 rokov C - muži od 50 do 59 rokov D -muži od 60 rokov E - muži nad 70 rokov (vyhodnotí sa, ak budú maťaspoň 3 bežci viac ako 6 pretekov) Ž - ženy do 34Ž - ženy nad35Bodovanie: Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý savypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov(mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky savykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemernýčas x 500 + 500.Announcer: Athletic club MichalovceCategories: -men under 39 yearsB - males 40 to 49 yearsC - males 50 to 59 yearsD- men from 60 yearsE - men over 70 years (is evaluated, if theyhave at least three runners over 6 races)W - women under 34W -women over 35Scoring: Points are derived from the average timecalculated for the race times of all participating runners(excluding outliers). Calculate points for each race shall becarried out according to the formula: (Mean Time - The elapsedtime): Average time 500 + x 500th
Loading...