3 / March 29, 2014
(apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="com.ima.fantastic.offset"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">Laufer</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="https://www.google.com/url?q=http://clkm.com.ba/&sa=D&usg=AFQjCNHhyCFW3PYdP_1Nuj5H4I0pcRuMtQ" rel="nofollow" target="_blank"> Visit website </a> <a class="dev-link" href="mailto:mehko70@gmail.com" rel="nofollow" target="_blank"> Email mehko70@gmail.com </a> <div class="content physical-address">Rudarska 49, 75000, Tuzla, Bosania and Herzegovina</div> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="id-cluster-container details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiKAgCEAMaIBIeChhjb20uaW1hLmZhbnRhc3RpYy5vZmZzZXQQARgDKAE=" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable id-card-list"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="blur.photo.android.app.addquick" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="blur.photo.android.app.addquick" data-server-cookie="CAIaKwonEiUKH2JsdXIucGhvdG8uYW5kcm9pZC5hcHAuYWRkcXVpY2sQARgDQgA=" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaKwonEiUKH2JsdXIucGhvdG8uYW5kcm9pZC5hcHAuYWRkcXVpY2sQARgDQgA=" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=blur.photo.android.app.addquick" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="Blur" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.googleusercontent.com/uDFPbVzPGjf41JsvTsrs4JVK47BhkACbvSeWKX_WGfqXPLQTMOxE7q1v0S0Z6gXFo7HW=w340" data-cover-small="//lh3.googleusercontent.com/uDFPbVzPGjf41JsvTsrs4JVK47BhkACbvSeWKX_WGfqXPLQTMOxE7q1v0S0Z6gXFo7HW=w170" src="//lh3.googleusercontent.com/uDFPbVzPGjf41JsvTsrs4JVK47BhkACbvSeWKX_WGfqXPLQTMOxE7q1v0S0Z6gXFo7HW=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=blur.photo.android.app.addquick" aria-label=" Blur "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="blur.photo.android.app.addquick"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=blur.photo.android.app.addquick" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=blur.photo.android.app.addquick" title="Blur" aria-hidden="true" tabindex="-1"> Blur <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=addquick" title="addquick">addquick</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="blur.photo.android.app.addquick"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click id-track-impression" data-server-cookie="CAIaKwonEiUKH2JsdXIucGhvdG8uYW5kcm9pZC5hcHAuYWRkcXVpY2sQARgDQgA=" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> ★Blur is an app used★<br>☆Operation is Simple☆<br>★Magic blur photo effect★ <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=blur.photo.android.app.addquick" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=blur.photo.android.app.addquick"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 4.0/5) ()
Loading...

Description

Štamparija “OFF-SET” osnovana je 1996.godine,kao preduzeće za grafičku djelatnost, izdavaštvo, trgovinuiusluge. Već duži niz godina jedna je od vodečih štamparijauregionu. Izdala je preko 300 svojih izdanja, od kojihizdvajamočetiri udžbenika za srednje tehničke škole idr. Pratećisvjetskitrend, pored offset štampe, proširili smo djelatnost i nadigitalnuštampu koja je rentabilna i za male tiraže. Zahvaljujućisavremenojopremi nudimo kvalitetan proizvod i povoljnecijene!
Pressroom"off-set"founded in 1996. year, as the company for the printingindustry,publishing, commerce and services. For many years one oftheleading printing houses in the region. She has released morethan300 of its publications, among which are four textbooksforsecondary technical schools, etc.. Following a worldwide trend,inaddition to the offset press, we have expanded our activitiestothe digital printing that is cost-effective for smallcirculations.Thanks to modern equipment, we offer a quality productandreasonable price!

App Information Off Set

 • App Name
  Off Set
 • Package Name
  com.ima.fantastic.offset
 • Updated
  March 29, 2014
 • File Size
  8.1M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  3
 • Developer
  Laufer
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Photography
 • Developer
  Visit website Email mehko70@gmail.com
  Rudarska 49, 75000, Tuzla, Bosania and Herzegovina
 • Google Play Link

Laufer Show More...

Slikokaz 1.3.7a APK
Laufer
Aplikacija je napravljena isključivo za zabavunajmlađih članova našeg društva a može se ponešto i naučiti. Mame itate mogu se također uljučiti, jer će ipak biti potrebna pomoć navećim nivoima. Cilj ove aplikacijske igre je da se odgonetne riječkoja asocira na ponuđene slike...šta im je zajedničko, vrsta,logičan slijed itd. Instalirajte Facebook aplikaciju i povežite sesa prijateljima i postavite na zid vaš nivo ili pitajte oneriješenom nivou. Mozete i pozvati admina i zatražiti odgovor zaprelazak na veći nivo. Aplikacija je bezplatna a i poziv adminu,ako koristite Viber. Spojimo ugodno sa korisnim, kada nam je svimaveć poznato da su pametni telefoni neizostavan dio dječije opreme ida ga maksimalno koriste. Ostavite svoj komentar i ocjenu, svakasugestija će biti blagovremeno analizirana i uvrštena unadogradnju. LauferApplication has been madepurely for entertainment of the youngest members of our society andcan be something to learn. Moms and dads can also highlight, as itwill still need the help of the higher levels. The aim of theapplication of the game is to figure out the word that isassociated with the images ... What they have in common, types,logical sequence and so on. Install the Facebook application andconnect with friends and post to your wall level or ask an unsolvedlevel. You can also call admins and ask for a response to move to ahigher level. The application is free and call Admin, if you useViber. Combine pleasure with useful, when we all already know thatsmart phones an integral part of children's equipment and tomaximum use. Leave your comment and evaluation, any suggestionswill be duly analyzed and included in the upgrade. Laufer
Sarena dzamija 2.0 APK
Laufer
Application has been made with the aim not toforget their past and to fight for a better future. "Sarena" mosqueis an ideal example of survival in the past and Improve forecast"Islam" and "Dina" in the future in the hearts of new generationsof young people.
BMW Taxi Tuzla 1.5 APK
Laufer
Aplikacija BMW Taxi Tuzla, svojim korisnicima je omogućila brzo,efikasno, i jednostavno rješenje Online rezervacije taxija.Pogledajte vozila, pogledajte cjenovnik i jednostavnim odabirom upar klikova naručite vaš taxi. BMW Taxi je dostupan 24 sata imožete nas kontaktirati Telefonom, putem Vibera, E-mail porukom ilipreko Social mreža. Vaš Taxi.
Atiker Shoes Bosnia 1.1.1.7 APK
Laufer
Application is made as promotionalmaterialcompanies Atiker Shoes BiH.
Gospodarski imenik 1.3 APK
Laufer
Udruga za promicanje gospodarstva“Gospodarstvo.ba” Mostar predstavlja mjesto globalne promocije svihgospodarskih subjekata i društava koji posluju u Bosni iHercegovini. Rad udruge se bazira na uređenju i održavanju webportala www.gospodarstvo.ba koji je svojevrsni “Gospodarski Imenik”svih poslovnih subjekata i društava iz Bosne i Hercegovine, atakođer se bavimo i organizacijom edukativnih tribina i okruglihstolova vezanih za gospodarstvo i promicanje gospodarstva gdjespajamo naše klijente i ostvarujemo poslovnu suradnju između istih.Stoga je suradnja, odnosno članstvo u Udruzi za promicanjegospodarstva “Gospodarstvo.ba” višestruko isplativa marketinškainvesticija.Suradnjom i samim članstvom u Udruzi za promicanje gospodarstva“Gospodarstvo.ba” :– unaprjeđujete imidž Vaše kompanije,– podstičete na razmišljanje o Vašoj ponudi i interesima,– promovirate značaj i snagu Vaše kompanije na regionalnom isvjetskom tržištu– osiguravate prisutnost Vaše kompanije na tržištu kao i spoznaju oprisutnosti Vaših proizvoda i usluga…Članstvo u Udruzi za promicanje gospodarstva “Gospodarstvo.ba”funkcionira na način promoviranja vašeg poslovnog subjekta gdje Vikao član dobivate svoj svojevrsni portofolio na našoj web straniciwww.gospodarstvo.ba te postajete član našeg Gospodarskog Imenika,gdje se Vas kroz sve vidove društvenih mreža (facebook, instagram isl) promovira svakodnevno.Također Vam nudimo i mogućnost zakupa bannera na našem webportalu www.gospodarstvo.ba kako na mjesečnom tako i na godišnjemnivou po promotivnim cijenama.Association for thePromotion of the Economy "Gospodarstvo.ba" Mostar represents theglobal promotion of all economic entities and companies doingbusiness in Bosnia and Herzegovina. The work of the association isbased on the regulation and maintenance of web portalswww.gospodarstvo.ba which is a kind of "economic contacts" allbusinesses and companies from Bosnia and Herzegovina, but we alsodeal in organizing educational forums and round tables related tothe economy and the promotion of the economy where We combine ourcustomers and achieve business cooperation between them. Therefore,the cooperation and membership in the Association for the Promotionof the Economy "Gospodarstvo.ba" multiple cost-effective marketinginvestment.Through cooperation and by membership in the Association for thePromotion of the Economy "Gospodarstvo.ba":- Upgrade from your brand image,- Encourage to think about your offer and interests,- Promote the importance and strength of your company on theregional and global markets- Ensure the presence of your company in the market as well as theawareness of the presence of your products and services ...Membership in the Association for the Promotion of the Economy"Gospodarstvo.ba" works in a way of promoting your business entitywhere you, as a member you get your kind of portfolio on ourwebsite www.gospodarstvo.ba and become a member of the EconomicContacts, where you through all aspects of social networks(facebook, instagram, etc.) promotes daily.We also offer the possibility of renting the banner on our webportal www.gospodarstvo.ba both on a monthly and annually atpromotional prices.
Kalesija Info 13 APK
Laufer
Kalesijski informativni portal KalesijaOnlineje medij koji kroz svoju dugogodišnju tradiciju nastojidainformiše i zabavi građane našeg područja kao i širuinternetzajednicu. Za mnoge ljude ovaj sajt je dio svakodnevnogživota,osnovni izvor informacija, način komunikacije i druženja,izvorzabave i edukacije.Korisnici aplikacije su u mogućnosti da prate dnevnoažuriranesadržaje iz oblasti kulture, zabave, politike, sporta, kaoi temavezanih za grad Kalesija. Takođe, korisnici mogumeđusobnokomunicirati preko Live Chat-a a sve to uz ugodno slušanjeRadioFeral Online. Ne izostaju aktuelni video sadržaji kao ivremenskaprognoza za grad Kalesija.Powered by Neon Solucije. LPKalesijskainformationportal Kalesija Online is the medium through which along traditionseeks to inform and entertain the citizens of ourregion and thewider Internet community. For many people, this siteis a part ofeveryday life, the main source of information, modeofcommunication and socializing, a source of entertainmentandeducation.Application users are able to follow the daily updated contentinthe field of culture, entertainment, politics, sports, as wellastopics related to the city Kalesija. Also, users cancommunicatewith each other via Live Chat, all with comfortablelistening FeralRadio Online. Not absent actual video content aswell as theweather forecast for the city Kalesija.Powered by Neon Solutions. LP
Off Set 3 APK
Laufer
Štamparija “OFF-SET” osnovana je 1996.godine,kao preduzeće za grafičku djelatnost, izdavaštvo, trgovinuiusluge. Već duži niz godina jedna je od vodečih štamparijauregionu. Izdala je preko 300 svojih izdanja, od kojihizdvajamočetiri udžbenika za srednje tehničke škole idr. Pratećisvjetskitrend, pored offset štampe, proširili smo djelatnost i nadigitalnuštampu koja je rentabilna i za male tiraže. Zahvaljujućisavremenojopremi nudimo kvalitetan proizvod i povoljnecijene!Pressroom"off-set"founded in 1996. year, as the company for the printingindustry,publishing, commerce and services. For many years one oftheleading printing houses in the region. She has released morethan300 of its publications, among which are four textbooksforsecondary technical schools, etc.. Following a worldwide trend,inaddition to the offset press, we have expanded our activitiestothe digital printing that is cost-effective for smallcirculations.Thanks to modern equipment, we offer a quality productandreasonable price!
CLK Interpromet 2.1 APK
Laufer
The application is designed for customerstoget information about the business proposal offered bycompaniesCLK Interpromet as bearings for easy searching by size,type andname.CLK Interpromet. Aplikacija je namijenjena kupcima daseinformisu o poslovnoj ponudi koju nudi kompania CLK Interprometkaoi radi lakseg pretrazivanja lezaja po dimenzijama,vrstiioznakama.CLK Interpromet
Loading...