2.9 / May 24, 2019
(4.4/5) (882)
Loading...

Description

İngilizce Kelime Ezberlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Buuygulamada dil uzmanları ve deneyimli İngilizce eğitimcileritarafından seçilmiş yaklaşık 3000 önemli kelime bulunmaktadır. Bukelimeler, Oxford ve Amerikan İngilizce kelime kaynaklarındanözenle seçildi. Bu kelimelerin öğrenilmesi İngilizce seviyenizi iyibir noktaya taşıyacaktır. Toplamda tekil olarak 3000'den fazlakelime bulunmaktadır. Kelimeler üç farklı seviyeye göregruplandırıldı. Her seviyedeki kelimeler 15'erlik kelime gruplarınaayrıldı. Bir kümedeki kelimeleri ezberlemek için 9 farklı testteknikleri geliştirildi. -Kelime Öğrenme -Kelime Seçme -KelimeBulma -Cümle ile Çalışma -Dinleme -Dinleme ve Anlama -KelimeEşleştirme -Dinleme ve Yazma I -Dinleme ve Yazma II Uygulamadasözlük özelliği bulunmaktadır. İster Türkçe kelime ile istersenizİngilizce kelime ile arama yapın. Öte yandan kelimeleri widgetözelliğini kullanarak kelime öğrenmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca,sözlüğe bakıp seçtiğiniz kelimeleri favori kelimeler kategorisineekleyip, bu kelimeler üzerinden de çalışabilirsiniz. Bu uygulamadaakıllı ezber sistemi getirildi. Tamamen ücretsiz bir uygulama olup,sizden gelen yorum ve isteklere göre uygulama geliştirilecektir..Memorize Words English has never been easy. This applicationselected by experienced English language professionals andeducators are important about 3000 words. These words of the OxfordAmerican English words and carefully selected sources.Understanding these words will carry a good point your level ofEnglish. There are a total of more than 3,000 words in thesingular. Words were grouped according to three different levels.15'erlik word word at all levels were divided into groups. 9different testing techniques to memorize words in a cluster wasdeveloped. -word Learning -word Selection -word Discovery Workingwith my Bichar -Listening Listening and comprehension -word PairingListening and Writing II Listening and Writing II In practice,there are dictionary feature. Whether you want to do a search withthe Turkish word English vocabulary. On the other hand, using theword widgets feature, you can still learning words. In addition,the words you choose to look at the words in the dictionary byadding your favorite category, you can work through those words.This practice was brought smart memorization system. It is totallyfree application, the application will be developed according tothe comments and requests from you ..

App Information OKE: Oxford 3000 İngilizce Kelime Ezber (2019)

 • App Name
  OKE: Oxford 3000 İngilizce Kelime Ezber (2019)
 • Package Name
  com.fodlam.oxford
 • Updated
  May 24, 2019
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.9
 • Developer
  Fodla Media
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

OKE: Oxford 3000 İngilizce Kelime Ezber (2019) Version History

Select OKE: Oxford 3000 İngilizce Kelime Ezber (2019) Version :
 • 2.7 (27)

Fodla Media Show More...

İKE: İngilizce Kelime Ezberle 2.2 APK
Fodla Media
Kelime Ezberle uygulaması İngilizce dilini öğrenirken en çoksıkıntı yaşanan konulardan birisi olan kelime ezberlemeye bir çözümolarak hazırlanmıştır. "Başlangıç Seviye Kelimeleri", "Orta SeviyeKelimeleri", "İleri Seviye Kelimeleri", "Yüksek SeviyeKelimeleri","En Çok Kullanılan Kelimeler", "KPDS, YDS (Yabancı DilSınavı) ", "TOEFL IBT", "GRE", ve "Bu Kelimeleri ZatenBiliyorsunuz" olmak üzere 9 farklı kategoride kelimelerbulunmaktadır. Toplamda tekil olarak 9000'den fazla kelimebulunmaktadır. Her bir kategori için beş farklı test tekniği ilekelimeleri ezberleyip öğreneceksiniz. Her bir kategoride bindenfazla farklı sorular bulunmaktadır. • Çoktan Seçmeli Test(İngilizce soru, Türkçe cevap) • Çoktan Seçmeli Test (Türkçe soru,İngilizce cevap) • Eşleştirme Testi (Kelimeleri Türkçe anlamlarıile eşleştirilecek) • Dinleme/Anlama Testi I • Dinleme/Anlama TestiII Bu uygulamada akıllı ezber sistemi getirildi. Testlerdekelimeler üzerinde doğru cevap verildikçe, kelime eşik değerinigeçince ezber listesine girecektir ve bu kelime bulunduğukategoride sorulmayacaktır. Her bir kategori için ezber listesikullanıcı tarafından güncellenebilir. Tamamen ücretsiz bir uygulamaolup, sizden gelen yorum ve isteklere göre uygulamageliştirilecektir.. Memorize Words application of one of thesubjects experienced the most difficulties learning the Englishlanguage is designed as a solution to memorize the words. "BeginnerWords," "Intermediate Words", "Advanced Words," "High Level Words","The Most Used Words", "KPDS, YDS (Foreign Language Examination)","TOEFL IBT", "GRE" and "You already know the words" located in 9different categories, including words. There are a total of morethan 9000 words in the singular. Words with five different testingtechniques for each category will learn memorize. There are morethan a thousand different questions in each category. • MultipleChoice Test (questions in English, Turkish response) • MultipleChoice Test (Turkish question, answer in English) • Sorting Test(Word will be paired with meaning Turkish) • Listening /Comprehension Test II • Listening / Comprehension Test II Thispractice was brought smart memorization system. Of correct answerson tests fed into words, words into the past the threshold will notbe asked to memorize a list of categories and found that thosewords. Memorizing a list for each category can be updated by theuser. Is a completely free application, will be developed accordingto the comments and requests from you ..
OKE: Oxford 3000 İngilizce Kelime Ezber (2019) 2.9 APK
Fodla Media
İngilizce Kelime Ezberlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Buuygulamada dil uzmanları ve deneyimli İngilizce eğitimcileritarafından seçilmiş yaklaşık 3000 önemli kelime bulunmaktadır. Bukelimeler, Oxford ve Amerikan İngilizce kelime kaynaklarındanözenle seçildi. Bu kelimelerin öğrenilmesi İngilizce seviyenizi iyibir noktaya taşıyacaktır. Toplamda tekil olarak 3000'den fazlakelime bulunmaktadır. Kelimeler üç farklı seviyeye göregruplandırıldı. Her seviyedeki kelimeler 15'erlik kelime gruplarınaayrıldı. Bir kümedeki kelimeleri ezberlemek için 9 farklı testteknikleri geliştirildi. -Kelime Öğrenme -Kelime Seçme -KelimeBulma -Cümle ile Çalışma -Dinleme -Dinleme ve Anlama -KelimeEşleştirme -Dinleme ve Yazma I -Dinleme ve Yazma II Uygulamadasözlük özelliği bulunmaktadır. İster Türkçe kelime ile istersenizİngilizce kelime ile arama yapın. Öte yandan kelimeleri widgetözelliğini kullanarak kelime öğrenmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca,sözlüğe bakıp seçtiğiniz kelimeleri favori kelimeler kategorisineekleyip, bu kelimeler üzerinden de çalışabilirsiniz. Bu uygulamadaakıllı ezber sistemi getirildi. Tamamen ücretsiz bir uygulama olup,sizden gelen yorum ve isteklere göre uygulama geliştirilecektir..Memorize Words English has never been easy. This applicationselected by experienced English language professionals andeducators are important about 3000 words. These words of the OxfordAmerican English words and carefully selected sources.Understanding these words will carry a good point your level ofEnglish. There are a total of more than 3,000 words in thesingular. Words were grouped according to three different levels.15'erlik word word at all levels were divided into groups. 9different testing techniques to memorize words in a cluster wasdeveloped. -word Learning -word Selection -word Discovery Workingwith my Bichar -Listening Listening and comprehension -word PairingListening and Writing II Listening and Writing II In practice,there are dictionary feature. Whether you want to do a search withthe Turkish word English vocabulary. On the other hand, using theword widgets feature, you can still learning words. In addition,the words you choose to look at the words in the dictionary byadding your favorite category, you can work through those words.This practice was brought smart memorization system. It is totallyfree application, the application will be developed according tothe comments and requests from you ..
YDS 6000 İngilizce Kelime Ezber (2019) 3.4 APK
Fodla Media
YDS, e-YDS, YÖKDİL ve LYS-5 sınavlarına hazırlanırken kelimeöğrenme sıkıntısı çekiyorsanız bu uygulama tam size göre. Buuygulama ile geliştirilmiş kelime öğrenme test teknikleri ile YDS,YOKDIL ve LYS-5 sınavlarında sık sorulan ve önemli görülenkelimeleri tam anlamıyla öğreneceksiniz. YDS, YÖKDİL ve LYS-5sınavlarında en çok geçen ve önemli görülen yaklaşın 6000'den fazlakelime seçildi. Bu kelimelerin öğrenilmesi YDS, YÖKDİL ve LYS-5sınavlarındaki başarınızı iyi bir noktaya taşıyacaktır. Çoğukelimelerin İngilizce tanımları, varsa eş anlamları, cümle içindekullanımları WordNet kullanılarak gösterime sunuldu. Toplamda tekilolarak 6000'den fazla kelime bulunmaktadır. Kelimeler üç farklıseviyeye göre gruplandırıldı. Her seviyedeki kelimeler 15'erlikkelime gruplarına ayrıldı. Bir kümedeki kelimeleri ezberlemek için8 farklı test teknikleri geliştirildi. -Kelime Öğrenme -KelimeSeçme -Kelime Bulma -Dinleme -Dinleme ve Anlama -Kelime Eşleştirme-Dinleme ve Yazma I -Dinleme ve Yazma II Uygulamada sözlük özelliğibulunmaktadır. İster Türkçe kelime ile isterseniz İngilizce kelimeile arama yapın. Öte yandan kelimeleri widget özelliğini kullanarakkelime öğrenmeye devam edebilirsiniz. Kelimeler 3 kategoridetoplanmış olup istediğiniz kategoriden başlayarak kelimeleriezberleyebilirsiniz. Öte yandan sözlük kısmında istediğinizkelimeleri favorilerinize ekleyerek ve bu kelimeler üzerinden deçalışabilirsiniz. Bu uygulamada akıllı ezber sistemi getirildi.Tamamen ücretsiz bir uygulama olup, sizden gelen yorum ve istekleregöre uygulama geliştirilecektir. YDS, e-YDS YÖKDİL and LYS-5 If youare having troubles learning words while preparing to test thisapplication is for you. improved testing techniques and vocabularywith this application YDS, frequently asked and important word incommon YOKDIL and LYS-5 exam will learn literally. YDS in YÖKDİLand LYS-5 examination and passing the most important commonapproach was chosen from more than 6000 words. Learning these wordsYDS will move your success in the exam YÖKDİL and LYS-5 good point.Most of the English word definitions, synonyms, if any, was put ondisplay for use in a sentence using WordNet. In total there aremore than 6000 words in the singular. Words were grouped accordingto three different levels. 15'erlik word word at all levels weredivided into groups. 8 different testing techniques to memorizewords in a cluster was developed. -word Learning -word Selection-word Discovery -Listening Listening and comprehension -wordPairing Listening and Writing II Listening and Writing II Inpractice, there are dictionary feature. Whether you want to do asearch with the Turkish word English vocabulary. On the other hand,using the word widgets feature, you can still learning words. Wordsare grouped into 3 categories can memorize the words starting withthe category you want. on the other hand In the dictionary of wordsyou want by adding your favorite and you can work through thesewords. This practice was brought smart memorization system. It istotally free application, the application will be developedaccording to the comments and requests from you.
YÖKDİL İngilizce Kelime Ezber (2019) 3.6 APK
Fodla Media
YÖKDİL sınavına hazırlanırken kelime öğrenme sıkıntısı çekiyorsanızbu uygulama tam size göre. Bu uygulama ile geliştirilmiş kelimeöğrenme test teknikleri ile YOKDIL sınavında sorulacak ve UDSsınavlarında sık sorulan ve önemli görülen kelimeleri tam anlamıylaöğreneceksiniz. ÜDS sınavlarında en çok geçen ve önemli görülenyaklaşık 2000'den fazla kelime seçildi. Bu kelimelerin öğrenilmesiYÖKDİL sınavlarındaki başarınızı iyi bir noktaya taşıyacaktır. Çoğukelimelerin İngilizce tanımları, varsa eş anlamları, cümle içindekullanımları WordNet kullanılarak gösterime sunuldu. Toplamda tekilolarak 2000'den fazla kelime bulunmaktadır. Kelimeler dört farklıseviyeye göre gruplandırıldı (Sosyal, Fen Sağlık ve Top 1000). Herseviyedeki kelimeler 15'erlik kelime gruplarına ayrıldı. Birkümedeki kelimeleri ezberlemek için 8 farklı test tekniklerigeliştirildi. -Kelime Öğrenme -Kelime Seçme -Kelime Bulma -Dinleme-Dinleme ve Anlama -Kelime Eşleştirme -Dinleme ve Yazma I -Dinlemeve Yazma II Uygulamada sözlük özelliği bulunmaktadır. İster Türkçekelime ile isterseniz İngilizce kelime ile arama yapın. Öte yandankelimeleri widget özelliğini kullanarak kelime öğrenmeye devamedebilirsiniz. Kelimeler dört kategoride toplanmış olup istediğinizkategoriden başlayarak kelimeleri ezberleyebilirsiniz. Öte yandansözlük kısmında istediğiniz kelimeleri favorilerinize ekleyerek vebu kelimeler üzerinden de çalışabilirsiniz. Uygulama ayarlarındankelime ezber eşik değerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.Mesela sadece 5 testte doğru cevap vermeniz durumunda kelimeyiezber olarak kaydedebilirsiniz. Bu uygulamada akıllı ezber sistemigetirildi. Tamamen ücretsiz bir uygulama olup, sizden gelen yorumve isteklere göre uygulama geliştirilecektir. If you are havingdifficulty learning words while preparing for the exam YÖKDİL thisapplication is for you. improved testing techniques and vocabularywith this application will be asked in the exam and frequentlyasked YOKDIL common and important word in IAS exam will learnliterally. UDS as the most important in the past and seen aboutmore than 2000 words. Understanding these words will carry you tosuccess in the exam YÖKDİL a good point. Most of the English worddefinitions, synonyms, if any, was put on display for use in asentence using WordNet. In total there are more than 2000 words inthe singular. Words were grouped according to four different levels(Social, Science, Health and the Top 1000). 15'erlik word word atall levels were divided into groups. 8 different testing techniquesto memorize words in a cluster was developed. -word Learning -wordSelection -word Discovery -Listening Listening and comprehension-word Pairing Listening and Writing II Listening and Writing II Inpractice, there are dictionary feature. Whether you want to do asearch with the Turkish word English vocabulary. On the other hand,using the word widgets feature, you can still learning words. Wordscan memorize words, starting from the desired category is dividedinto four categories. on the other hand In the dictionary of wordsyou want by adding your favorite and you can work through thesewords. word memorization application settings, you can change theway you want the threshold value. For example, you can save only ifyou give the correct answer in 5 test words as the rote. Thispractice was brought smart memorization system. It is totally freeapplication, the application will be developed according to thecomments and requests from you.
com.fodlam.teog 1.7 APK
Fodla Media
İngilizce Kelime Ezberlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Buuygulamada dil uzmanları ve deneyimli İngilizce eğitimcileritarafından seçilmiş yaklaşık TEOG (Yeni adı ile LGS) İngilizcesiiçin 2000 önemli kelime bulunmaktadır. 5., 6., 7., 8. Sınıföğrencilerinin özellikle Teog (LGS) sınavlarına hazırlık sürecindeİngilizceyi zevkli bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olmakamacıyla yapılmıştır. Her sınıf için öğrenilmesi gereken kelimeler15'erlik kelime gruplarına ayrıldı. Bir kümedeki kelimeleriezberlemek için 9 farklı test teknikleri geliştirildi. -KelimeÖğrenme -Kelime Seçme -Kelime Bulma -Cümle ile Çalışma -Dinleme-Dinleme ve Anlama -Kelime Eşleştirme -Dinleme ve Yazma I -Dinlemeve Yazma II Uygulamada sözlük özelliği bulunmaktadır. İster Türkçekelime ile isterseniz İngilizce kelime ile arama yapın. Öte yandankelimeleri widget özelliğini kullanarak kelime öğrenmeye devamedebilirsiniz. Ayrıca, sözlüğe bakıp seçtiğiniz kelimeleri favorikelimeler kategorisine ekleyip, bu kelimeler üzerinden deçalışabilirsiniz. Bu uygulamada akıllı ezber sistemi getirildi.Tamamen ücretsiz bir uygulama olup, sizden gelen yorum ve istekleregöre uygulama geliştirilecektir.. Memorize Words English has neverbeen so easy. This application selected by experienced Englishlanguage professionals and educators about teoge (LGS with a newname) There is an important word for the English in 2000. 5th, 6th,7th, 8th grade students, especially teoge (LGS) English exampreparation process is carried out in order to help them learn inan enjoyable way. words to be learned for each class was dividedinto groups 15'erlik words. 9 different testing techniques tomemorize words in a cluster was developed. -word Learning -wordSelection Finding -Keyword Working with my Bichar -ListeningListening and Understanding -word Pairing Listening and Writing IIListening and Writing II In practice, there are dictionary feature.Whether you want to do a search with the Turkish word Englishvocabulary. On the other hand, using the word widgets feature, youcan continue learning words. Also, look in the dictionary wordsthat you choose to add your favorite word categories, you can workthrough those words. This embodiment was brought smart memorizationsystem. It is totally free application, the application will bedeveloped according to the comments and requests from you ..
Learning Flashcards for Kids 1.2 APK
Fodla Media
Flashcards For Your Kids.Learn Letters, Numbers, Colors, Animals and Vehicles and etc. Eachflashcard is accompanied by a voice that narrates the word.************************ FEATURES ************************Lots of Categories include: Digits, Colors, Fruits, Birds, Animals,Vehicles, Fishes, Vegetables, Objects/Shapes, Nature, My Family andMy Pictures.• 12 categories - more than 150 high quality cards.• Beautiful, colorful and real images on each Flashcard!• Building vocabulary has never been so much fun.• You can edit existing voiceovers of the flash card.• You can create new flash cards by existing pictures or by takingphoto.• You can create and add flash cards into My Family category inorder to introduce your family to your kids.• You can manage cards, add, delete, and update your cards.• Kids tested - they love it! Parents tested - they love it!• Large icons and buttons• Professional voiceovers recorded in production studio• High quality images• Phone, 7", 8" and 10" Tablet Support!• Easy swiping of the screen to move between flashcards.• Lock the app so that baby accidentally exits the app.• FREE!-------------i. Some icons are borrowed from www.icons4android.com.ii. For voiceovers, www.tts-api.com.Install this app right away and gift your child a wonderfullearning experience. We are more than happy to hear feedback fromyou. Review us. Write to us. Send us love. Rate us..You can also check out Ads Free Version: https:....
Loading...