1.0.3 / January 30, 2019
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Olimp Product Verifier is a mobile application which will assistyou when you have doubts about the authenticity of an Olimpproduct. Remember! The truly reliable verification of a product’sauthenticity is only possible when Olimp Sport-Nutritionspecialists are involved! How does the Olimp Product Verifier work?It's simple! Step one - start the Olimp Product Verifier app Steptwo - scan the 2D code in the product-packaging tab Remember!Always compare the product you are verifying with the photo whichappears on your phone after scanning! The image should show theproduct you are scanning.

App Information Olimp Product Verifier

 • App Name
  Olimp Product Verifier
 • Package Name
  com.kissdigital.olimpclub.verifier
 • Updated
  January 30, 2019
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.3
 • Developer
  Olimp Laboratories Sp. z o.o.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

Olimp Laboratories Sp. z o.o. Show More...

Olimp Premium Club 2.6.5 APK
Pobierz darmową aplikację Olimp Premium Club, skanuj kody 2Dzamieszczone na zakupionych produktach Olimp Laboratories orazOlimp Sport Nutrition, zbieraj punkty i odbieraj atrakcyjnenagrody! Dbasz o prawidłowe funkcjonowanie swojego organizmu idietę? Uprawiasz sport? Zaufaj produktom Olimp Labs i Olimp SportNutrition, które wspomogą Twój wysiłek. Chcemy Cię wspierać iwynagrodzić, ponieważ troska o lepszy komfort życia, zdrowie iwitalność klientów to nasza misja od 1990 roku. W katalogu nagródznajdziesz między innymi : • suplementy diety, • sprzęt sportowy, •ubrania, • zabawki, • sprzęt RTV/AGD • i wiele więcej Do czegosłuży aplikacja? Za pomocą aplikacji możesz skanować kody 2D naopakowaniach zakupionych produktów i dodawać punkty do swojegokonta. Żeby to zrobić wybierz funkcję skanera i nakieruj obiektywaparatu w twoim telefonie na kod. Zobaczysz ile punktów otrzymaszza dany produkt. Jeżeli wcześniej dokonałeś zakupu wciśnij przyciski dodaj punkty do swojego konta. Pamiętaj by dołączyć zdjęciedowodu zakupu (paragonu, potwierdzenia zamówienia internetowego,lub w ostateczności wyciętego kodu 2d) po zrealizowanym skanie -aplikacja poprowadzi Cię przez cały proces. Download the free OlimpPremium Club application, scan 2D codes on the purchased OlimpLaboratories and Olimp Sport Nutrition products, earn points andreceive attractive prizes! Do you care about the proper functioningof your body and diet? Do you play sports? Trust the Olimp Labs andOlimp Sport Nutrition products that will support your effort. Wewant to support and reward you, because care for a better lifecomfort, health and vitality of customers is our mission since1990. In the catalog of prizes you will find, among others: •dietary supplements, • sport equipment, • clothes • toys, • RTVequipment / household appliances • and a lot more What is theapplication for? Using the application, you can scan 2D codes onpackages of purchased products and add points to your account. Todo this, select the scanner function and aim the camera lens inyour phone at the code. You will see how many points you willreceive for a given product. If you have made a purchase earlier,press the button and add points to your account. Remember to attacha photo of the purchase receipt (receipt, internet orderconfirmation or, as a last resort, 2d code) after the completedscan - the application will guide you through the entire process.
Olimp Product Verifier 1.0.3 APK
Olimp Product Verifier is a mobile application which will assistyou when you have doubts about the authenticity of an Olimpproduct. Remember! The truly reliable verification of a product’sauthenticity is only possible when Olimp Sport-Nutritionspecialists are involved! How does the Olimp Product Verifier work?It's simple! Step one - start the Olimp Product Verifier app Steptwo - scan the 2D code in the product-packaging tab Remember!Always compare the product you are verifying with the photo whichappears on your phone after scanning! The image should show theproduct you are scanning.
Loading...