1.3 / November 3, 2016
(4.4/5) (36)
Loading...

Description

Elke dag is er op meerdere momenten een liveDjaanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onzebuttonVerzoekjes.
Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.
Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.
Wij hebben ook Facebook
Every day there is aliveDJ at several moments there where you can make out a requestviaour button Requests.
We also can be heard on mobile devices.
Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.
We also have Facebook

App Information Olympia Radio

TheApp4You Show More...

Radio Gewoon Voor U 1.4 APK
TheApp4You
Hier kunt u van alles horen van nederlands totduits-verzoekjes-Chat-ContactHere you can heareverything from Dutch to German-verzoekjes-Chat-Contact
De Veluwse Piraten 1.5 APK
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is a liveDJ at several moments there where you can make out a request viaour button Requests.We also can be heard on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Olympia Radio 1.3 APK
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDjaanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onzebuttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is aliveDJ at several moments there where you can make out a requestviaour button Requests.We also can be heard on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
MonteCarloRadio 2.3 APK
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is a liveDJ at several moments there where you can make out a requestthrough our Requests button.We are also listening on mobile devices.Cozy chat along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Studio Music Station 1.2 APK
TheApp4You
In hele vroege jaren toen de piraten in dejaren 80 aktief waren kwamen ook wij al in aktie.We hadden toen een zender met de naam radio Calypso, uitAmsterdam.Nu heel wat jaren verder zijn we er nog steeds, alleen opinternet.Wij zijn mensen die van muziek houden en de passie nu overbrengenop internet.Tijden zijn veranderd, maar wij zijn mee veranderd.Geniet van internet radio zonder storing en overal te horen.Nu ook op alle smart Phone's, en of tablets te beluisteren!Software die niet meer werd ondersteund op tablet's en mobielhebben wij aangepast.Wij willen iedereen vast veel luister plezier wensen op onzesite.In the early years whenthe pirates were active in the 80s, we were also already inaction.We then had a station called Radio Calypso, from Amsterdam.Now many years later, we are still only on the Internet.We are people who love music and passion now transmit on theInternet.Times have changed, but we have changed with it.Enjoy Internet radio without interference and heardeverywhere.Now listen to all smart phone programs, and or tablets!Software that was no longer supported on tablet and mobile, we haveadapted.We want everyone fixed listening enjoyment wishes on oursite.
Radio TwinkleStar v1 1.3 APK
TheApp4You
Elke dag is er op meerdere momenten een liveDj aanwezig waarbij je een verzoekje kan doen via onze buttonVerzoekjes.Wij zijn ook te beluisteren op mobiele apparaten.Chat gezellig mee met de luisteraars en Dj's in onze chatbox.Wij hebben ook FacebookEvery day there is atdifferent moments a live DJ on site where you can make out arequest through our Requests button.We also can be heard on mobile devices.Chat cozy along with the listeners and DJs in our chatbox.We also have Facebook
Hitstad FM 1.4 APK
TheApp4You
Hele leuke muziek op deze app met devolgendefunctie:-info-contact-facebookVery nice music onthisapp with the following function:-info-contact-Facebook
Klassiekeruitjespeaker 1.3 APK
TheApp4You
Klassiekeruitjespeaker is een radio stationdat zich richt op mensen die van lekkere gezellige oude muziekhouden.Uiteraard draaien wij voor ieder wat wils en kunt u eenverzoekje aanvragen als een dj live draait.Ons radio station bied ude beste klassiekers uit je speakers we hebben ook een leukechatbox, waar iedere dag een dj aanwezig is. Ook kun je alsluisteraar van de week genoemd worden door ons, en komt dit onderinonze chatbox te staan.Ook zoeken we natuurlijk radio dj’s die onsteam willen komen versterken, en zijn of haar kunsten aan u latenhoren. Deze dj’s krijgen natuurlijk velen extra’s die voor u alsbezoeker of luisteraar interessant zijn om er naar te komenluisteren.Kortom u heeft hier altijd veel luister plezier, en oponze pagina met “nieuw” staan de meeste actuele updates voor uklaar. Je kan reageren in onze gastenboek en/of ons een e-mailsturen als u dat wenst. En voor vragen kunt u ook altijd terechtbij de admin van klassiekeruitjespeaker.Wij wensen u allen veel luister plezier bijklassiekeruitjespeaker.Classic LumberjackSpeaker is a radio station that focuses on people who are nice cozyold music houden.Uiteraard we run something for everyone and youcan request a verzoekje as a DJ live draait.Ons radio stationoffers you the best classics from your speakers we have also a nicechat, where every day a DJ is present. You can also be called as alistener of the week by us, and you will arrive at the bottom ofour chat to staan.Ook we look for natural radio DJs who want tojoin our team, and his or her skills allow you to hear. These DJsof course get many extras that are of interest to you as a visitoror listener to have to come luisteren.Kortom you always have a lotof listening pleasure, and at our page with "new" are the mostrecent updates waiting for you. You can respond in our guestbookand / or send us an email if you wish. And for questions you canalways contact the admin of classic checks speaker.We wish you all enjoy listening to classic checks speaker.
Loading...