1.0.1 / October 12, 2017
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

ODTÜ Mezunlarının Buluştuğu Sosyal Ağ Platformu- Güncel haber veetkinlikleri kolayca takip edebilir,- ODTÜ ve hayata dairpaylaşımlarda bulunabilir,- Harita üzerinde etrafınızdaki mezunlarıkolayca bulabilir,- Uygulama içerisinden diğer mezunlarlamesajlaşabilirsiniz.The invention of METU Alumni Social NetworkingPlatform- Current news and events you can easily track,- METU andcan be found in the sharing of life,- graduates around you can findeasily on the map,- You can send instant messages to othergraduates within the application.

App Information OMAD

Ahtapot Show More...

Çekirdek 2.9 APK
Ahtapot
Çekirdek Sosyal Ağ Platformu- Profilinizi oluşturup diğergirişimcilere ulaşabilir,- Güncel haber ve etkinlikleri kolaycatakip edebilir,- Harita üzerinde etrafınızdaki girişimcileribulabilir,- Girişimcilerle uygulama içerisinden mesajlaşabilir,-İlgi alanı yada uzmanlık alanı kriterleriyle girişimciler arasındaarama yapabilirsinizCore Social Networking Platform- Create yourprofile to reach other entrepreneurs,- Current news and events youcan easily track,- entrepreneurs around you can find on the map,-may in messaging application with the Entrepreneur,- you can searchamong entrepreneurs with interest or field of expertise
Tümsiad 1.9.4 APK
Ahtapot
Tümsiad Üyelerinin Buluştuğu Sosyal Ağ Platformu - Profilinizioluşturup LinkedIn hesabınızla eşleyebilir - Güncel haber veetkinlikleri kolayca takip edebilir - Harita üzerinde etrafınızdakiüyeleri bulabilir - Üyelerle uygulama içerisinden mesajlaşabilir -İlgi alanı yada uzmanlık alanı kriterleriyle üyeler arasında aramayapabilirsiniz Social Networking Platform of the inventionTÜMSİAD'ın Member - You can pair it with your LinkedIn account tocreate your profile - Current news and events can easily track -You can find members around you on the map - Can the messagingapplication in the Member - You can search for members by area of​​interest or expertise
OMAD 1.0.1 APK
Ahtapot
ODTÜ Mezunlarının Buluştuğu Sosyal Ağ Platformu- Güncel haber veetkinlikleri kolayca takip edebilir,- ODTÜ ve hayata dairpaylaşımlarda bulunabilir,- Harita üzerinde etrafınızdaki mezunlarıkolayca bulabilir,- Uygulama içerisinden diğer mezunlarlamesajlaşabilirsiniz.The invention of METU Alumni Social NetworkingPlatform- Current news and events you can easily track,- METU andcan be found in the sharing of life,- graduates around you can findeasily on the map,- You can send instant messages to othergraduates within the application.
Action Coach 1.0 APK
Ahtapot
Action Coach Sosyal Ağ Platformu- Profilinizi oluşturup diğerCoach'lara ulaşabilir,- Güncel haber ve etkinlikleri kolayca takipedebilir,- Harita üzerinde etrafınızdaki Coach'ları bulabilir,-Coach'lar ile uygulama içerisinden mesajlaşabilir,- İlgi alanı yadauzmanlık alanı kriterleriyle Coach'lar arasında aramayapabilirsinizAction Coach Social Networking Platform- Create yourprofile will lead to more Coach- Current news and events you caneasily track,- Coach around you can find on the map,- Coach can inthe application's messaging,- You can search for Coach of interestor field of expertise
Eküriler 1.5 APK
Ahtapot
Eküriler Üyelerinin Buluştuğu Sosyal Ağ Platformu- Güncel haber veetkinlikleri kolayca takip edebilir,- Ekürilere ve hayata dairpaylaşımlarda bulunabilir,- Harita üzerinde etrafınızdaki ekürilerikolayca bulabilir,- Ekürilerle uygulama içerisindenmesajlaşabilirsiniz.Social Networking Platform of the inventionwingman Member- Current news and events you can easily track,-wingman and can be found in sharing about life,- Easily findwingman around you on the map,- can in messaging application withthe wingman.
GROOPIUS 1.0 APK
Ahtapot
GROOPIUS Sosyal Ağ Platformu- Profilinizi oluşturup diğerkullanıcılara ulaşabilir,- Güncel haber ve etkinlikleri kolaycatakip edebilir,- Harita üzerinde etrafınızdaki kullanıcılarıbulabilir,- Kullanıcılarla uygulama içerisinden mesajlaşabilir,-İlgi alanı yada uzmanlık alanı kriterleriyle kullanıcılar arasındaarama yapabilirsinizGROOPIUS Social Networking Platform- Createyour profile is available to other users,- Current news and eventsyou can easily track,- users can find around you on the map,- mayin messaging application with the user,- You can search among userswith interest or field of expertise
TOBBGGK 1.0.3 APK
Ahtapot
TOBBGGK Üyelerinin Buluştuğu Sosyal Ağ Platformu- Profilinizioluşturup LinkedIn hesabınızla eşleyebilir- Güncel haber veetkinlikleri kolayca takip edebilir- Harita üzerinde etrafınızdakimezunları bulabilir- Üyelerle uygulama içerisinden mesajlaşabilir-İlgi alanı yada uzmanlık alanı kriterleriyle mezunlar arasındaarama yapabilirsinizSocial Networking Platform of the inventionTOBBGGK Member- You can pair it with your LinkedIn account tocreate your profile- Latest news and events you can easily track-Graduates can find around you on the map- In the application can bemessaging with Member- You can search among graduates with interestor field of expertise
İRO 1.0.1 APK
Ahtapot
İstanbul Turist Rehberleri Odası Sosyal Ağ Platformu- Profilinizioluşturup diğer rehberlere ulaşabilir,- Güncel haber veetkinlikleri kolayca takip edebilir,- Harita üzerinde etrafınızdakirehberlere bulabilir,- Rehberlerle uygulama içerisindenmesajlaşabilir,- İlgi alanı yada uzmanlık alanı kriterleriylerehberler arasında arama yapabilirsinizIstanbul Chamber of TouristGuides of Social Networking Platform- Create your profile will leadto more contacts,- Current news and events you can easily track,-find mentors around you on the map,- Can the messaging applicationin the directory,- You can search for contacts with interest orfield of expertise
Loading...