1.0.7 / December 27, 2017
(3.9/5) (78)
Loading...

Description

Pelle Flitst is een app die kinderen met dyslexie helpt doorwoorden te flitsen. De app is bedoeld voor kinderen in groep 4 en5. De ontwikkeling van het spel is geïnitieerd door OnderwijszorgNederland. ONL is een innovatieve aanbieder van onderzoek naar- enbehandeling van dyslexie. De game wordt gratis aangeboden aan allekinderen en hun ouders. Pelle Flitst doe je met zijn tweeën. De enespeler leest de woorden hardop en de ander geeft aan of het goedgelezen is. Elk woord wordt in een flits getoond, waarbij delettergrootte en de flitsduur instelbaar zijn. Woorden die nog nietgoed gelezen werden, worden opnieuw aangeboden. Door op de'roteren' button te drukken kun je tegenover elkaar of naast elkaarzitten. Voor elke goed gelezen ronde verdien je een hondenpenningvoor op de halsband van Pelle. Door het schudden van de letters ende positieve feedback van Pelle wordt het flitsen van woorden eenleuke ervaring. De basis van de app zijn woorden die kort zichtbaarzijn. Het oefenen van woorden met eenzelfde structuur is eenbeproefd hulpmiddel voor kinderen met dyslexie. Er zijn 56 rondeswaarin steeds een andere woordgroep geflitst wordt. Iedere rondeworden steeds twintig woorden aangeboden die duidelijk familie vanelkaar zijn. De woordrijen volgen de behandelingen van dedyslexiebehandelaars: naast thuis spelen zal de app ook goedingezet kunnen worden tijdens de behandeling. Met Pelle Flitstwordt dyslexie niet behandeld, maar kinderen kunnen met de app welwoorden sneller leren herkennen. Vragen of suggesties? Mail [email protected] Fires is an app that helps children withdyslexia to flash by words. The app is designed for children ingrade 4 and 5.The development of the game is initiated by EducationCare Netherlands. ONL is an innovative provider of research intoand treatment of dyslexia. The game is offered free to all childrenand their parents.Pelle Fires do you do with a friend. One playerreads the words aloud and the other indicates whether it is goodread. Each word is displayed in a flash, with the font size andflash duration are adjustable. Words that were not read properly,will be relisted. By pressing the 'rotate' button button you cansit facing each other or next to each other. For each round youearn a good read for dog tag necklace Pelle. By shaking the lettersand the positive feedback from Pelle the flashes of words a funexperience. The basis of the app are words which are brieflyvisible. Practicing words with a similar structure is a proven toolfor children with dyslexia. There are 56 rounds in which stillanother phrase is flashed. Each round will be increasingly offeredtwenty words that are clearly related to each other. Follow theword rows treatment of dyslexia therapists: playing next home willbe the app can be used during treatment also good.With Pelle Firesdyslexia is not treated, but children can still learn to recognizewords. Faster with the app Questions or suggestions? Mail [email protected]

App Information ONL: Pelle Flitst

 • App Name
  ONL: Pelle Flitst
 • Package Name
  air.nl.frontwise.flits
 • Updated
  December 27, 2017
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.7
 • Developer
  EDventure
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

EDventure Show More...

ONL: Pelle Flitst 1.0.7 APK
EDventure
Pelle Flitst is een app die kinderen met dyslexie helpt doorwoorden te flitsen. De app is bedoeld voor kinderen in groep 4 en5. De ontwikkeling van het spel is geïnitieerd door OnderwijszorgNederland. ONL is een innovatieve aanbieder van onderzoek naar- enbehandeling van dyslexie. De game wordt gratis aangeboden aan allekinderen en hun ouders. Pelle Flitst doe je met zijn tweeën. De enespeler leest de woorden hardop en de ander geeft aan of het goedgelezen is. Elk woord wordt in een flits getoond, waarbij delettergrootte en de flitsduur instelbaar zijn. Woorden die nog nietgoed gelezen werden, worden opnieuw aangeboden. Door op de'roteren' button te drukken kun je tegenover elkaar of naast elkaarzitten. Voor elke goed gelezen ronde verdien je een hondenpenningvoor op de halsband van Pelle. Door het schudden van de letters ende positieve feedback van Pelle wordt het flitsen van woorden eenleuke ervaring. De basis van de app zijn woorden die kort zichtbaarzijn. Het oefenen van woorden met eenzelfde structuur is eenbeproefd hulpmiddel voor kinderen met dyslexie. Er zijn 56 rondeswaarin steeds een andere woordgroep geflitst wordt. Iedere rondeworden steeds twintig woorden aangeboden die duidelijk familie vanelkaar zijn. De woordrijen volgen de behandelingen van dedyslexiebehandelaars: naast thuis spelen zal de app ook goedingezet kunnen worden tijdens de behandeling. Met Pelle Flitstwordt dyslexie niet behandeld, maar kinderen kunnen met de app welwoorden sneller leren herkennen. Vragen of suggesties? Mail [email protected] Fires is an app that helps children withdyslexia to flash by words. The app is designed for children ingrade 4 and 5.The development of the game is initiated by EducationCare Netherlands. ONL is an innovative provider of research intoand treatment of dyslexia. The game is offered free to all childrenand their parents.Pelle Fires do you do with a friend. One playerreads the words aloud and the other indicates whether it is goodread. Each word is displayed in a flash, with the font size andflash duration are adjustable. Words that were not read properly,will be relisted. By pressing the 'rotate' button button you cansit facing each other or next to each other. For each round youearn a good read for dog tag necklace Pelle. By shaking the lettersand the positive feedback from Pelle the flashes of words a funexperience. The basis of the app are words which are brieflyvisible. Practicing words with a similar structure is a proven toolfor children with dyslexia. There are 56 rounds in which stillanother phrase is flashed. Each round will be increasingly offeredtwenty words that are clearly related to each other. Follow theword rows treatment of dyslexia therapists: playing next home willbe the app can be used during treatment also good.With Pelle Firesdyslexia is not treated, but children can still learn to recognizewords. Faster with the app Questions or suggestions? Mail [email protected]
Loading...