1.0 / November 12, 2013
(5.0/5) (1)
Loading...

Description

Onur Göker'in android uygulamasıyayında.

App Information Onur Göker

 • App Name
  Onur Göker
 • Package Name
  com.genel.kendim.onurgoker
 • Updated
  November 12, 2013
 • File Size
  1.2M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Uygulamam
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Personalization
 • Developer
 • Google Play Link

Uygulamam Show More...

Burak Akgül 1.1 APK
Uygulamam
Burak Akgül'ün kişisel Androiduygulamasıyayındadır.Burak AkgulpersonalAndroid app is live.
Onur Göker 1.0 APK
Uygulamam
Onur Göker'in android uygulamasıyayında.
Ünal Hukuk Bürosu 1.4 APK
Uygulamam
Ünal Hukuk Bürosu MobilUyulamasıyayında...Unal Law OfficeMobileupgrade publication Consequences ...
Vatan Partisi Şişli 1.0 APK
Uygulamam
Vatan Partisi, 15 Şubat 2015 tarihinde MilliHükümet için Birlik ismiyle toplanan İşçi Partisi OlağanüstüKurultayı'nda partinin adının değiştirilmesiyle, kurultayprogramında belirttiği şekliyle halkçıları, milliyetçileri vesosyalistleri bir araya getirmek ve birleştirmek amacıyla kurulanpartidir.Amblemi, başak tanelerinin kucakladığı çoban yıldızıdır. Buğdaybaşakları vatan ve emeği, çoban yıldızı ise bilimin yolgöstericiliğini ve öncü partiyi simgeler. Parti, taban olarakemperyalizme karşı geniş bir cepheyi hedefler. Kendisini Türkiyeişçi sınıfının, köylülerin, esnaf ve zanaatkarların, kamuçalışanlarının, fikir emekçilerinin, milli sanayici vetüccarlarının ortak milli iktidarı için mücadele eden öncü partiolarak tanımlar.Gençlik kolları Öncü Gençlik, kadın kolları ise Öncü Kadınolarak isimlendirilmektedir. Partinin ayrıca kendine bağlı USMERisminde bir stratejik araştırma merkezi bulunmaktadır.Vatan Partisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük MilletMeclisi’ne Anayasa Tasarısı olarak sunduğu 13 Eylül 1920 tarihliHalkçılık Programı’nda ve TBMM’nin 17 Kasım 1920 günükararlaştırdığı Halkçılık Beyannamesi’nde saptanan temel programınbugün de geçerli olduğunu ilan eder.Homeland Party, on 15February 2015 the National Government as modified by the Unionunder the name collected Labour Party Extraordinary Congress of theparty's name, populist, as they are specified in the conventionprogram, nationalist and socialist party is established to bringand combine together.The emblem is the star of the spike embracing one shepherd. Earsof wheat land and labor, the guidance of science and the shepherdstar symbolizes the vanguard party. Party base as targets a broadfront against imperialism. Turkey itself of the working class,peasants, artisans and craftsmen, public employees, ideas laborers,national industrialists and traders of the vanguard partystruggling to define a common national power.Youth Leading Youth handles are named as the women's branches ofLeading Women. The party also called self-induced USM has astrategic research center.Homeland Party, Mustafa Kemal Ataturk, Turkey's Grand NationalAssembly to the Constitutional Bill as presented by September 13,1920 dated Populism Programme and Parliament's core programsidentified in the Populism Declaration of November 17, 1920 the daydecided declares that it is true today.
Hasan Yaşar 1.1 APK
Uygulamam
www.hasanyasar.comwww.hasanyasar.com
Timur Akkurt 1.0 APK
Uygulamam
Timur Akkurt'un kişisel Androiduygulamasıyayında!Timur AkkurtpersonalAndroid app is live!
Başar Çankaya 1.0 APK
Uygulamam
Başar Çankaya'nın kişisel Androiduygulamasıyayındadır!
Fatih Höke 1.0 APK
Uygulamam
29.01.1988 tarihinde Ankara'da doğdum.SabancıÜniversitesi Malzeme Mühendisliği mezunuyum.I was born in Ankaraon29.01.1988. Sabancı University's MaterialsEngineeringgraduate.
Loading...