2.9.0 / January 2, 2019
(4.3/5) (28092)
Loading...

Description

Open FM – Radio tuned in to you! Open FM is the biggest musicplatform in Poland. Our listeners can enjoy over 100 various musicstations with over 2,000 hours of music per day. Our stations aregrouped in many categories: - Favorites - Recommended - Party - Pop- Hip-Hop/R&B - Rock/Metal - Alternative - Electronic - Sports- For listening in cars - Other Why download the application? ->Thanks to an advanced streaming technology, the Open FM app doesnot require a high-speed Internet connection or large data packages-> Hour of listening uses only several megabytes of data ->FREE app -> Great music available 24/7 -> New music stationsand categories -> Add stations to FAVORITES -> Listen to OpenFM app through Bluetooth -> Editorial team personally takes careof every music station -> RECOMMENDED category with musicstations recommended by the editorial team -> Open FM is also anInternet radio station available on your computer :) -> The teamis constantly developing the product in consultation with itsUsers. If you have any questions about the app, please write to us:[email protected] Do you like Open FM? Like us on Facebook:https://www.facebook.com/open.fm.radio We use cookies and similartechnologies for purposes including: provision of services, stats,advertising. By using the app you agree for them to be placed inyour end device. Details: http://onas.wp.pl/poufnosc.html

App Information Open FM – radio online

 • App Name
  Open FM – radio online
 • Package Name
  pl.wp.android.openfm
 • Updated
  January 2, 2019
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  2.9.0
 • Developer
  Wirtualna Polska Media S.A.
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Music & Audio
 • Developer
  Jutrzenki 137A 02-231 Warszawa
 • Google Play Link

Open FM – radio online Version History

Select Open FM – radio online Version :
 • 2.9.0 (21982) - Latest Version
 • 1.8.4 (20530)
 • 1.8.2 (20480)
 • 1.8.1 (20470)
 • 1.8.0 (20449)
 • 1.7.9 (20377)
 • 1.7.8 (20370)
 • 1.7.7 (20356)
 • 1.2 (88)
 • Open FM – radio online 2.9.0 APK File

  Publish Date: 2019 /1/17
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 12.9 MB
  Tested on: (, API: 27)
  File Sha1: 43ef9eb2e2b823357fd277c3e3d54a65de92f4ed
  APK Signature: 7ecd28584a23d542b90329b1a62928ffcec2c466
 • Open FM – radio online 1.8.4 APK File

  Publish Date: 2017 /5/23
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 6.3 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 5aed86dfbd05d0ccec7854e2cd7015794625cc7b
  APK Signature: 7ecd28584a23d542b90329b1a62928ffcec2c466
 • Open FM – radio online 1.8.2 APK File

  Publish Date: 2017 /3/31
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 9.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: de15671774bc776454664e8215050a8b9ec1a99c
  APK Signature: 7ecd28584a23d542b90329b1a62928ffcec2c466
 • Open FM – radio online 1.8.1 APK File

  Publish Date: 2017 /3/29
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 9.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 844a895cbda3d3d26560c568bf0d606aa9f49711
  APK Signature: 7ecd28584a23d542b90329b1a62928ffcec2c466
 • Open FM – radio online 1.8.0 APK File

  Publish Date: 2017 /3/21
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 9.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 3607298e20f288c57fc727ca9717a5a8e587fcda
  APK Signature: 7ecd28584a23d542b90329b1a62928ffcec2c466
 • Open FM – radio online 1.7.9 APK File

  Publish Date: 2017 /2/21
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 10.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 5b0b26a2613361484d3d99dfe6c99c4b33a5529d
  APK Signature: 7ecd28584a23d542b90329b1a62928ffcec2c466
 • Open FM – radio online 1.7.8 APK File

  Publish Date: 2017 /2/3
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 10.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: f087e7dc4426210a46dd9997ef55c6ac2861de40
  APK Signature: 7ecd28584a23d542b90329b1a62928ffcec2c466
 • Open FM – radio online 1.7.7 APK File

  Publish Date: 2017 /1/18
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 10.7 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 1f0a13821fb99b88aee658697c72a3428921358d
  APK Signature: 7ecd28584a23d542b90329b1a62928ffcec2c466
 • Open FM – radio online 1.2 APK File

  Publish Date: 2015 /12/26
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 4.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 7eb24874e990ab263676f6234d58c5bf6ca513b2
  APK Signature: 7ecd28584a23d542b90329b1a62928ffcec2c466

Wirtualna Polska Media S.A. Show More...

Open FM – radio online 2.9.0 APK
Open FM – Radio tuned in to you! Open FM is the biggest musicplatform in Poland. Our listeners can enjoy over 100 various musicstations with over 2,000 hours of music per day. Our stations aregrouped in many categories: - Favorites - Recommended - Party - Pop- Hip-Hop/R&B - Rock/Metal - Alternative - Electronic - Sports- For listening in cars - Other Why download the application? ->Thanks to an advanced streaming technology, the Open FM app doesnot require a high-speed Internet connection or large data packages-> Hour of listening uses only several megabytes of data ->FREE app -> Great music available 24/7 -> New music stationsand categories -> Add stations to FAVORITES -> Listen to OpenFM app through Bluetooth -> Editorial team personally takes careof every music station -> RECOMMENDED category with musicstations recommended by the editorial team -> Open FM is also anInternet radio station available on your computer :) -> The teamis constantly developing the product in consultation with itsUsers. If you have any questions about the app, please write to us:[email protected] Do you like Open FM? Like us on Facebook:https://www.facebook.com/open.fm.radio We use cookies and similartechnologies for purposes including: provision of services, stats,advertising. By using the app you agree for them to be placed inyour end device. Details: http://onas.wp.pl/poufnosc.html
WP Pilot - telewizja online 3.22.1 APK
Pobierz aplikację WP Pilot, oglądaj telewizję na telefonie itablecie! Dlaczego warto zainstalować WP Pilot? • 28 kanałówdostępne za darmo (TVN, Polsat, TV Puls, TV4 i wiele więcej) •Ponad 80 kanałów dostępnych w różnych pakietach (min. ELEVENSPORTS, AXN, Paramount Channel, Filmbox, BBC, MTV, 4FUN.TV) •Możliwość oglądania wszystkich kanałów na terenie Unii Europejskiej• Legalna usługa bez abonamentu i zobowiązań • Program TV z baząponad 300 programów z aktualną ramówką Download the WP Pilot app,watch TV on your phone and tablet! Why is it worth installing WPPilot?   • 28 channels available for free (TVN, Polsat, TVPuls, TV4 and many more) • Over 80 channels available in variouspackages (including ELEVEN SPORTS, AXN, Paramount Channel, Filmbox,BBC, MTV, 4FUN.TV) • Ability to watch all channels in the EuropeanUnion • Legal service without subscription and obligations • TVprogram with a database of over 300 programs with the currentschedule
Poczta o2 2.1.5 APK
Poczta o2 to bezpłatna i łatwa w obsłudze aplikacja pocztowa.Przejrzysty układ i wygląd aplikacji pozwala sprawnie wykorzystywaćwszystkie funkcjonalności Poczty o2. Teraz możesz błyskawicznieodbierać maile dzięki powiadomieniom push, czytać wiadomości iodpowiadać na nie w trybie online i offline, a także szybkoprzeszukać wszystkie foldery poczty. Aplikacja Poczta o2 to także:✅ Segregatory – Twoje wiadomości są sortowane na kategorie (Oferty,Społeczności, Zakupy), dzięki czemu skrzynce odbiorczej panujeporządek ✅ Kontakty – w aplikacji masz dostęp do wszystkich adresów– zarówno ze skrzynki pocztowej, jak i z telefonu ✅ Galeriazałączników – w łatwy sposób możesz odnaleźć, przejrzeć iudostępnić swoje pliki ✅ Konwersacje - wszystkie wiadomości o danymtemacie znajdują się w jednej konwersacji, w porządkuchronologicznym ✅ Fiszka płatności - zawiera najważniejszeinformacje o Twojej fakturze, a za pomocą usługi Płacę z WP możeszszybko opłacić swoje rachunki z każdego miejsca na świecie. ✅Fiszka przesyłkowa - pozwoli Ci w prosty sposób monitorować statusTwojej przesyłki w Paczkomatach, wszystkie niezbędne informacjebędą widoczne na głównym ekranie aplikacji, bez koniecznościotwierania konkretnej wiadomości. ✅ Konta zewnętrzne - od terazmożesz podpiąć dowolne konto zewnętrzne przez pocztę o2 nakomputerze. Dodane konto będzie widoczne w aplikacji jako jeden zfolderów. Możesz dowolnie przenosić, usuwać i edytować maile międzydodanymi kontami. Podepnij swoje konto WP, Gazeta, Onet, Gmail,Interia lub inne które posiadasz. Aplikacja Poczta o2 to bezpłatnyi dedykowany klient dla usług pocztowych www.poczta.o2.pl 💪 Maszuwagi lub sugestię? Zapraszamy do kontaktu z nami, napisz na [email protected] 💪 Mail o2 is a free and easy-to-use emailapplication. The clear layout and appearance of the applicationallows for efficient use of all the functionality of Post o2.  Now you can instantly receive emails via push notifications,read messages and reply to online and offline, and quickly searchall your mail folders.   Mail for o2 also:   ✅ binders -Your messages are sorted into categories (Travel, communities,shopping), so your inbox neat and tidy ✅ contacts - in yourapplication you have access to all addresses - both from themailbox, and the phone ✅ Gallery attachments - you can easily find,view and share your files ✅ Conversation - all messages about agiven topic can be found in the same conversation, in chronologicalorder ✅ The card payment - contains the most important informationabout your invoice, and by using Pay with WP can quickly pay theirbills from anywhere in the world. ✅ Fiszka parcel post - will allowyou to easily monitor the status of your shipment Paczkomaty, allthe necessary information will appear on the main screen of theapplication, without opening a specific message. ✅ ExternalAccounts - now you can hook up any external account by mail o2 onyour computer. Added account will appear in the application as oneof the folders. You can move, delete, and edit e-mails between theadded accounts. Hook your account WP, Newspaper, Yahoo, Gmail, orother Interia have. Mail for o2 is free and a dedicated client forpostal services www.poczta.o2.pl 💪 You have a comment orsuggestion? We invite you to contact us, please [email protected] 💪
Program TV 5.9.1 APK
Program TV is a TV guide application for Android. Covers over 300channels. This application supports only Polish language andregion.
Gielda WP.PL 2.2.6 APK
This application provides current data for stocks / indices frompolish Stock Exchange.Quotations, charts, alerts. Tags: gpw, polishquotations, polish stocks, polish indices
PolskaStacja Internet Radio 1.3.2 APK
PolskaStacja is a free, internet radio with more several dozenradio channels for you to choose from. Simply launch the app andlisten to your favourite channel and music genres. You can now alsoview song lyrics inside the app! Thanks to advanced streamingtechnology, the app uses as little mobile data as possible allowingyou to use it outside of Wi-Fi coverage.
WP SportoweFakty 3.2.1 APK
Aplikacja WP SportoweFakty to komplet informacji dla prawdziwegofana sportu!★Śledź Relacje LIVE z najważniejszych wydarzeńsportowych!★Czytaj newsy z kilkunastu dyscyplin sportowych:- Piłkanożna (Ekstraklasa, I Liga, II Liga, III Liga, Futsal, PucharPolski, Liga Mistrzów, Liga Europy i inne)- Żużel (PGE Ekstraliga,Nice PLŻ, PLŻ 2, SGP, SWC, SEC, Żużel w Europie i inne)- Siatkówka(Plus Liga, Reprezentacje, Puchary, Liga Światowa, World GrandPrix)- Sporty walki (Boks zawodowy, UFC, KSW, FEN, xCage, DSF, Boksolimpijski)- Piłka ręczna (Superliga mężczyzn, Superliga kobiet, Iliga mężczyzn, Reprezentacje, Ręczna z Europie)- Koszykówka (NBA,TBL, TBLK, Reprezentacje, Puchary i inne)- Tenis (ATP, WTA, WielkiSzlem, Puchar Davisa, Puchar Federacji, Polski tenis)- Moto(Formuła 1, WRC, RSMP, MotoGP, Rajdy terenowe 
i inne)- Sportyzimowe (Skoki narciarskie, Biegi narciarskie, Biathlon, Narciarstwoalpejskie)- SportowyBar- Inne (Rugby, Hokej, Lekkoatletyka,Pływanie, PLFA, NHL, Snooker, Wioślarstwo, Kajakarstwo, Tenisstołowy, Szermierka, Kolarstwo, Kolarstwo górskie, Igrzyska,Alpinizm, Żeglarstwo)★Sprawdzaj najświeższe wyniki, tabele,terminarze dla:- piłki nożnej (Ekstraklasa, 1 Liga, Premier League,Bundesliga, Primera Division, Serie A, Ligue 1, Liga Mistrzów, LigaEuropejska)- sportów motorowych (Żużel, Formuła 1)- siatkówki-koszykówki (NBA)- skoków narciarskich★Czytaj informacje zaktualnych wydarzeń sportowych w specjalnej TRZECIEJzakładce★Sprawdzaj sportowy program telewizyjny (DZIŚ W TV)★Odprężsię przeglądając SportowyBar (ciekawostki z życia sportowców)★Bądźzawsze na bieżąco dzięki powiadomieniom :)Miej pod ręką całysportowy świat, relacje LIVE, galerie i video oraz praktycznetabele!OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:„świetna dla miłośników sportu jakznalazł”„bardzo dobra jakość i profesjonalizm w całymcalu”Informacje dodatkowe:Używamy cookies i podobnych technologiim.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystaniez aplikacji oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniukońcowym.Szczegóły pod adresemhttp://onas.wp.pl/poufnosc.htmlApplication WP SportoweFakty is aset of information for the true sports fan!★ Follow LIVErelationships with major sports events!★ Read news from severalsports:- Football (Ekstraklasa, I Liga II Liga III Liga, Futsal,Polish Cup, Champions League, Europa League and others)- Slag (PGEExtraliga, Nice PLZ PLZ 2, SGP, SWC, SEC, Slag in Europe andothers)- Volleyball (Plus Liga, representations, Cups, WorldLeague, World Grand Prix)- Combat sports (Boxing, UFC, KSW, FEN,xCage, DSF, Olympic Boxing)- Handball (Super League men, women'sSuper League, league and men, representations, Manual of Europe)-Basketball (NBA, TBL, TBLK, representations, cups, etc.)- Tennis(ATP, WTA, Grand Slam, Davis Cup, Fed Cup, Polish tennis)- Moto(Formula 1, WRC, the Polish Rally Championship, MotoGP, Rally andother off-road)- Winter sports (Ski Jumping, Cross Country Skiing,Biathlon, Alpine Skiing)- SportowyBar- Other (Rugby, Hockey,Athletics, Swimming, PLFA, NHL, Snooker, Rowing, Canoeing, TableTennis, Fencing, Cycling, Mountain Biking, Olympic, Mountaineering,Sailing)★ Find out the latest results, tables, schedules for:-Football (League 1 League, Premier League, Bundesliga, PrimeraDivision, Serie A, Ligue 1, Champions League, Europa League)-Motorsport (Slag, Formula 1)- volleyball- Basketball (NBA)- Skijumping★ Read the information of current sports events in a specialTHIRD tab★ Find out sports TV program (TODAY ON TV)★ Relaxreviewing SportowyBar (tidbits from the life of athletes)★ Stay upto date with notifications :)Keep on hand the entire sports world,relationships LIVE, galleries and video and practical tables!USERS'OPINIONS:"Great for sports lovers as found""Very good quality andprofessionalism throughout the way"Additional information:We usecookies and similar technologies, among others, purposes: toprovide services, advertising, statistics. Using the applicationmeans that they will be placed on your terminal device.Details athttp://onas.wp.pl/poufnosc.html
WP Tech 1.0 APK
Aplikacja Tech WP.PL to dostęp do treści i artykułów publikowanychprzez zespół redakcyjny nowych technologii Wirtualnej Polski.Dzięki zebraniu materiałów w jednym miejscu aplikacja stanowidoskonały substytut serwisu źródłowego dla użytkownikówkorzystających z urządzeń z Androidem.Tech WP.PL to zbiór ponad 400najświeższych artykułów podzielonych na cztery kategorietematyczne: - Komputery- Internet- Gadżety- Mobile Dziękiwprowadzeniu funkcji Pobierz wszystko! artykuły te dostępne są bezpołączenia z internetem. Stawiając na wygodę i komfort użytkownikaaplikacja została maksymalnie zoptymalizowana pod kątemużyteczności. Dlatego też, aby podzielić się z przyjaciółmiciekawym artykułem, wrzucić informację na Facebook’a, wysłać linkdo znajomego SMSem czy emailem - nie musisz korzystać zzewnętrznych aplikacji - zintegrowaliśmy to wszystko w jednymmiejscu. Dla gadżetomaniaków aplikacja wyposażona została wprzejrzysty i funkcjonalny widżet dostosowujący się swoim wyglądemzależnie od wielkości ekranu urządzenia. Z poziomu widżetu możnaustawić wszystkie z czterech prezentowanych w aplikacji kategorii.Strona wsparcia: http://mobilna.wp.plUżywamy cookies i podobnychtechnologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy,statystyk. Korzystanie z aplikacji oznacza, że będą one umieszczanew Twoim urządzeniu końcowym. Szczegóły pod adresemhttp://onas.wp.pl/poufnosc.htmlTech Aplikacja WP.PL access tocontent and articles published by the editorial staff of newtechnologies Virtual Polish. Bringing together material in oneplace this application a perfect substitute for the source servicefor users of devices with Android.WP.PL Tech is a collection ofmore than 400 fresh articles divided into four thematiccategories:- Computers- Internet- Gadgets- MobileWith theintroduction of the Download everything! These articles areavailable without an internet connection.Putting the convenienceand comfort of the user application has been optimized for maximumusability. Therefore, in order to share an interesting article withyour friends, put information on Facebook, send the link to afriend via SMS or email - no need to use external applications -have integrated all in one place.For gadżetomaniaków aplikacja wasequipped with a transparent and functional widget adjusting totheir appearance depending on the size of the device screen. Fromthe widget, you can set all of the four categories presented in theapplication.Support page: http://mobilna.wp.plWe use cookies andsimilar technologies such as purposes: to provide services,advertising, statistics. Using the applications means that theywill be placed on your terminal. Details athttp://onas.wp.pl/poufnosc.html
Loading...