3.1.0 / May 30, 2018
(4.4/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Orca Press er Fonden for Entreprenørskabs digitale forlag, derindeholder en lang række af Fondens undervisningsmaterialer tilgrundskolen, der alle har specifikt fokus på entreprenørskab,iværksætteri og innovation. Alle materialerne er frit tilgængeligeog til gratis download.For at udvikle og udfordre elevernesentreprenørielle kompetencer anvendes bl.a. elementer somproblemløsning, kreative processer, idégenerering, tværfagligtarbejde og samarbejde i netværk i materialerne. Materialerne erderudover lavet, så de udvikler elevernes viden og færdighederinden for handling, kreativitet, omverdensforståelse og personligeressourcer. Formålet med Orca Press er at tilbyde digitaleundervisningsmaterialer, der understøtter elevers og studerendesevner til at være innovative. Dette gøres ved hjælp af desammenhængende entreprenørielle undervisningsforløb.Hvert materialebestår af en lærervejledning, og langt de fleste indeholderligeledes et elevhæfte. Materialerne spænder over 15 fag, emner ogtemaer – ud over innovation og entreprenørskab – og dækker 0. til10. klasse.

App Information Orca Press Grundskolen

 • App Name
  Orca Press Grundskolen
 • Package Name
  dk.pitchbook.dev
 • Updated
  May 30, 2018
 • File Size
  7.4M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  3.1.0
 • Developer
  Fonden For Entreprenørskab
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Fonden For Entreprenørskab Show More...

Octoskills 0.2.1 APK
What is OctoSkills:OctoSkills is an app to measure the entrepreneurial skills ofstudents. It also measures how students' entrepreneurial skills aredeveloped and improved through entrepreneurship education. The app contains: a questionnaire for the teacher about teaching style andpracticea questionnaire to assess the student’s entrepreneurialskillsindividual and class results shown in spiderwebsBackground:OctoSkills is developed by the Danish Foundation forEntrepreneurship.It is based on research undertaken in the ASTEE project(www.asteeproject.eu).The aim of OctoSkills is to measure how entrepreneurship educationinfluences students’ development of entrepreneurial skills.Thank you to partners in the ASTEE project:PhD Dana Redford, PEEP – Platform for Entrepreneurship Education inPortugalPhD Thomas Cooney, Dublin Institute for TechnologyProf. Alain Fayolle, EMLYON Business SchoolProf. Klaus Sailer, University of Applied Sciences MunichProf. Slavica Singer, J.J. Strossmayer University inOsijek Deputy CEO Diana Filip, JA-YE EuropePhD Kåre Moberg, Danish Foundation for Entrepreneurship.and JA Europe for their cooperation during the development phaseof OctoSkills.App framework and content:Project coordinators:Susanne Kærn & Niels Haugstrup, Danish Foundation forEntrepreneurship.Content & Analysis:Kåre Moberg & Casper Jørgensen, Danish Foundation forEntrepreneurship.Technology, Integration & Design:Niels Haugstrup, Danish Foundation for Entrepreneurship.What is OctoSkills:OctoSkills is an app two measure the entrepreneurial skills ofstudents. It också åtgärder how students' entrepreneurial skillsare udviklede and improved through entrepreneurship education.The app contains:a questionnaire for the teacher about teaching style andpracticea questionnaire two vurdere the student's entrepreneurialskillsindividual and class results shown in spiderwebsBackground:OctoSkills ice udviklede by the Danish Foundation forEntrepreneurship.It is based on research undertaken in the ASTEE project(www.asteeproject.eu).The aim of OctoSkills er measure how entrepreneurship educationinfluences students' development of entrepreneurial skills.Thank you two partners in the ASTEE project:PhD Dana Redford, PEEP - Platform for Entrepreneurship Education inPortugalPhD Thomas Cooney, Dublin Institute of TechnologyProf. Alain Fayolle, EMLYON Business SchoolProf. Klaus Sailer, University of Applied Sciences MunichProf. Slavica Singer, J. J. Strossmayer University in OsijekDeputy CEO Diana Filip, JA-YE EuropePhD Kåre Moberg, Danish Foundation for Entrepreneurship.and JA Europe for sina coop ration during the development phaseof OctoSkills.App framework and content:Project coordinators:Susanne Kærn & Niels Haugstrup, Danish Foundation forEntrepreneurship.Content & Analysis:Kåre Moberg & Casper Jørgensen, Danish Foundation forEntrepreneurship.Technology, Integration & Design:Niels Haugstrup, Danish Foundation for Entrepreneurship.
Orca Press Grundskolen 3.1.0 APK
Orca Press er Fonden for Entreprenørskabs digitale forlag, derindeholder en lang række af Fondens undervisningsmaterialer tilgrundskolen, der alle har specifikt fokus på entreprenørskab,iværksætteri og innovation. Alle materialerne er frit tilgængeligeog til gratis download.For at udvikle og udfordre elevernesentreprenørielle kompetencer anvendes bl.a. elementer somproblemløsning, kreative processer, idégenerering, tværfagligtarbejde og samarbejde i netværk i materialerne. Materialerne erderudover lavet, så de udvikler elevernes viden og færdighederinden for handling, kreativitet, omverdensforståelse og personligeressourcer. Formålet med Orca Press er at tilbyde digitaleundervisningsmaterialer, der understøtter elevers og studerendesevner til at være innovative. Dette gøres ved hjælp af desammenhængende entreprenørielle undervisningsforløb.Hvert materialebestår af en lærervejledning, og langt de fleste indeholderligeledes et elevhæfte. Materialerne spænder over 15 fag, emner ogtemaer – ud over innovation og entreprenørskab – og dækker 0. til10. klasse.
Octoskills 0.4.4 APK
What is OctoSkills:OctoSkills is an app to measure theentrepreneurial skills of students. It also measures how students'entrepreneurial skills are developed and improved throughentrepreneurship education. The app contains: aquestionnaire for the teacher about teaching style and practiceaquestionnaire to assess the student’s entrepreneurialskillsindividual and class results shown in spiderwebsAs it is now,octoskills offers 4 languages: English, German, Czech and Danish.OctoSkills will soon add another 4 languages: French, Portuguese,Italian and Croatian.Background:OctoSkills is developed by theDanish Foundation for Entrepreneurship. It is based on researchundertaken in the ASTEE project (www.asteeproject.eu).The aim ofOctoSkills is to measure how entrepreneurship education influencesstudents’ development of entrepreneurial skills.Thank you topartners in the ASTEE project:PhD Dana Redford, PEEP – Platform forEntrepreneurship Education in PortugalPhD Thomas Cooney, DublinInstitute for TechnologyProf. Alain Fayolle, EMLYON BusinessSchoolProf. Klaus Sailer, University of Applied SciencesMunichProf. Slavica Singer, J.J. Strossmayer University inOsijek Deputy CEO Diana Filip, JA-YE EuropePhD Kåre Moberg,Danish Foundation for Entrepreneurship.and JA Europe for theircooperation during the development phase of OctoSkills.Appframework and content:Project coordinators:Susanne Kærn & NielsHaugstrup, Danish Foundation for Entrepreneurship.Content &Analysis:Kåre Moberg & Casper Jørgensen, Danish Foundation forEntrepreneurship.Technology, Integration & Design:NielsHaugstrup, Danish Foundation for Entrepreneurship.What isOctoSkills:OctoSkills is an app two measure the entrepreneurialskills of students. It også åtgärder how students' entrepreneurialskills are udviklede and improved through entrepreneurshipeducation.The app contains:a questionnaire for the teacher aboutteaching style and practicea questionnaire two vurdere thestudent's entrepreneurial skillsIndividual and class results shownin spiderwebsAs it is now, octoskills offers four languages:English, German, Czech and Danish. OctoSkills will soon add anotherfour languages: French, Portuguese, Italian andCroatian.Background:OctoSkills is developed by the DanishFoundation for Entrepreneurship.It is based on research undertakenin the ASTEE project (www.asteeproject.eu).The aim of OctoSkills ermeasure how entrepreneurship education Influences students'development of entrepreneurial skills.Thank you two partners in theASTEE project:PhD Dana Redford, PEEP - Platform forEntrepreneurship Education in PortugalPhD Thomas Cooney, DublinInstitute of TechnologyProf. Alain Fayolle, EMLYON BusinessSchoolProf. Klaus Sailer, University of Applied SciencesMunichProf. Slavica Singer, J. J. Strossmayer University inOsijekDeputy CEO Diana Filip, JA-YE EuropePhD Kåre Moberg, DanishFoundation for Entrepreneurship.and JA Europe for deres coop rationduring the development phase of OctoSkills.App framework andcontent:Project coordinators:Susanne Kærn & Niels Haugstrup,Danish Foundation for Entrepreneurship.Content & Analysis:KåreMoberg & Casper Jørgensen, Danish Foundation forEntrepreneurship.Technology, Integration & Design:NielsHaugstrup, Danish Foundation for Entrepreneurship.
Orca Press International 2.5.4 APK
Orca Press is the digital publishing platform created by the DanishFoundation for Entrepreneurship.It contains a number of teachingmaterials for pupils in primary school. They all have a specificfocus on entrepreneurship and innovation.In order to develop andchallenge the pupils' entrepreneurial competences, the materialsfocus on problem solving, creativity, generating ideas,cross-curricular work and working in teams and using your network.In addition, the materials focus on developing the pupils' skillsand knowledge within action, creativity, outward orientation andpersonal attitude.The goal of Orca Press is to offer digitalteaching materials that support pupils' ability to be innovative.This is done through coherent, entrepreneurial lesson plans.
Loading...