/ May 6, 2017
(4.1/5) (254)

Description

Ordkamp er et ordspil hvor du konkurrerer modspillere fra hele Danmark.

Når du spiller på mobilen er der ingen tidsbegrænsning, du læggerbare dine ord når du selv vil og har tid. Muligheden for at have 30spil i gang samtidigt indebærer dog at du aldrig risikerer at kededig.

På Ordkamp spiller du med rating hvilket er et bevis på hvor god duer. Ratingen gør det også lettere at finde modstandere, som matcherdit niveau.

For at gøre det nemt at finde nye venner kan du selv bestemme hvemdu vil spille mod, f.eks. ”Kvinde fra Hovedstaden” eller ”Mand fraMidtjylland”. Vil du hellere spille mod dine venner kan du samledem på en venneliste.

På Ordkamp kan du...
• Vælge hvem du vil spille mod (ud fra køn og region).
• Opbygge din rating og finde modstandere som matcher ditniveau.
• Få statistik over dine sejre og nederlag.
• Udfordre dine venner og lave en venneliste.
• Kige på toplister.
• Spille op til 30 spil samtidigt.
• Chatte og diskutere i Ordkamps forum.

OBS! Hvis notifikationer ikke fungerer, så prøv følgende:
• Log ud af appen via menuen når du er på spillelisteskærmen. Logefterfølgende ind igen.
• Visse WiFi-netværk har generelt et problem medAndroid-notifikationer. Dette har intet med appen at gøre. Prøv atslå WiFi fra hvis du har problemer med notifikationer.
Disputation is a wordgame where you compete against players from all over Denmark.

When you play on your phone, there is no time limit, you just putyour words when you want to and have time. The ability to have 30games going simultaneously implies, however, that you never riskgetting bored.

On disputation play with the rating which is a testament to howgood you are. The rating also makes it easier to find opponentsthat matches your skill level.

To make it easy to find new friends you can decide who you want toplay against, for example. "Woman from the Capital" or "man fromNSW". Would you rather play against your friends, you can collectthem on a friends list.

On disputation you can ...
• Choose who you want to play against (by gender and region).
• Build your rating and find opponents that matches your skilllevel.
• Get statistics on your victories and defeats.
• Challenge your friends and make a friends list.
• peep at the top lists.
• Play up to 30 games simultaneously.
• Chatting and discuss Ordkamps forum.

ATTENTION! If notification is not working, try the following:
• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Sign subsequently enter again.
• Some Wi-Fi networks generally have a problem with Androidnotifications. This has nothing to do with the app to do. Try toturn WiFi off if you have problems with notifications.

App Information Ordkamp FREE

 • App Name
  Ordkamp FREE
 • Package Name
  com.betapet.mobile.dk.free
 • Updated
  May 6, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Betapet
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email android@betapet.com
  Betapet AB Dalagatan 23 113 24 Stockholm Sweden
 • Google Play Link

Betapet Show More...

Betapet FREE APK
Betapet
Betapet är ett ordspel där du tävlar motspelare från hela Sverige.När du spelar i mobilen finns ingen tidsgräns utan du lägger dinaord när du själv vill och har tid. Möjligheten att ha 30 spel igångsamtidigt innebär dock att du aldrig riskerar att varasysslolös.På Betapet spelar du med rating vilket är ett bevis på hur bra duär. Ratingen gör det också lättare att hitta motståndare sommatchar just din nivå.För att göra det enkelt att hitta nya vänner kan du själv bestämmavem du vill spela mot, t.ex. ”Kvinna från Stockholm” eller ”Manfrån Norrland”. Vill du hellre spela mot dina kompisar kan du samladessa i en kompislista.På Betapet kan du...• Välja vem du vill spela mot (utefter kön och bostadsort).• Bygga upp din rating och hitta motståndare som matchar just dinnivå.• Spela med ord i grundform eller böjningar (SAOL).• Få statistik över dina vinster och förluster.• Utmana dina vänner och skapa en kompislista.• Kolla in topplistor.• Spela upp emot 30 spel samtidigt.• Chatta och diskutera i Betapets forum.OBS! Om notifieringar ej fungerar pröva följande:• Logga ur appen via menyn när du är på spellisteskärmen. Loggasedan in igen som vanligt.• Vissa WiFi-nätverk har generella problem medAndroid-notifieringar. Detta har inte med appen att göra. Prova attstänga av WiFi om du har problem med notifieringar.Betapet is a word gamewhere you compete against players from all over Sweden.When you play on mobile phones is no time limit, but you put yourwords when you want to and have time. The ability to have 30 gamesgoing at the same time means that you are never in danger of beingidle.On Betapet play with rating which is a testament to how good youare. The rating also makes it easier to find opponents that matchesyour level.To make it easy to find new friends, you can decide who you want toplay against such "Women from Stockholm" or "Man from Norrland."Would you rather play against your buddies, you can collect them ina buddy list.On Betapet you can ...• Choose who you want to play against (along gender and place ofresidence).• Build up your credit rating and find opponents that matches yourlevel.• Play with words in basic form or bends (SAOL).• Get statistics on your wins and losses.• Challenge your friends and create a buddy list.• Check out the leaderboards.• Play up to 30 games simultaneously.• Chat and discuss in Betapets forum.NOTE! If notifications are not working try the following:• Sign the app via the menu when you are on the play list screen.Log back in as usual.• Some WiFi networks have general problems with the Androidnotifications. This is not the app to do. Try turning off WiFi ifyou have problems with notifications.
Ordkamp FREE APK
Betapet
Ordkamp er et ordspil hvor du konkurrerer modspillere fra hele Danmark.Når du spiller på mobilen er der ingen tidsbegrænsning, du læggerbare dine ord når du selv vil og har tid. Muligheden for at have 30spil i gang samtidigt indebærer dog at du aldrig risikerer at kededig.På Ordkamp spiller du med rating hvilket er et bevis på hvor god duer. Ratingen gør det også lettere at finde modstandere, som matcherdit niveau.For at gøre det nemt at finde nye venner kan du selv bestemme hvemdu vil spille mod, f.eks. ”Kvinde fra Hovedstaden” eller ”Mand fraMidtjylland”. Vil du hellere spille mod dine venner kan du samledem på en venneliste.På Ordkamp kan du...• Vælge hvem du vil spille mod (ud fra køn og region).• Opbygge din rating og finde modstandere som matcher ditniveau.• Få statistik over dine sejre og nederlag.• Udfordre dine venner og lave en venneliste.• Kige på toplister.• Spille op til 30 spil samtidigt.• Chatte og diskutere i Ordkamps forum.OBS! Hvis notifikationer ikke fungerer, så prøv følgende:• Log ud af appen via menuen når du er på spillelisteskærmen. Logefterfølgende ind igen.• Visse WiFi-netværk har generelt et problem medAndroid-notifikationer. Dette har intet med appen at gøre. Prøv atslå WiFi fra hvis du har problemer med notifikationer.Disputation is a wordgame where you compete against players from all over Denmark.When you play on your phone, there is no time limit, you just putyour words when you want to and have time. The ability to have 30games going simultaneously implies, however, that you never riskgetting bored.On disputation play with the rating which is a testament to howgood you are. The rating also makes it easier to find opponentsthat matches your skill level.To make it easy to find new friends you can decide who you want toplay against, for example. "Woman from the Capital" or "man fromNSW". Would you rather play against your friends, you can collectthem on a friends list.On disputation you can ...• Choose who you want to play against (by gender and region).• Build your rating and find opponents that matches your skilllevel.• Get statistics on your victories and defeats.• Challenge your friends and make a friends list.• peep at the top lists.• Play up to 30 games simultaneously.• Chatting and discuss Ordkamps forum.ATTENTION! If notification is not working, try the following:• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Sign subsequently enter again.• Some Wi-Fi networks generally have a problem with Androidnotifications. This has nothing to do with the app to do. Try toturn WiFi off if you have problems with notifications.
Betapet APK
Betapet
Betapet är ett ordspel där du tävlar motspelare från hela Sverige.När du spelar i mobilen finns ingen tidsgräns utan du lägger dinaord när du själv vill och har tid. Möjligheten att ha 30 spel igångsamtidigt innebär dock att du aldrig riskerar att varasysslolös.På Betapet spelar du med rating vilket är ett bevis på hur bra duär. Ratingen gör det också lättare att hitta motståndare sommatchar just din nivå.För att göra det enkelt att hitta nya vänner kan du själv bestämmavem du vill spela mot, t.ex. ”Kvinna från Stockholm” eller ”Manfrån Norrland”. Vill du hellre spela mot dina kompisar kan du samladessa i en kompislista.På Betapet kan du...• Välja vem du vill spela mot (utefter kön och bostadsort).• Bygga upp din rating och hitta motståndare som matchar just dinnivå.• Spela med ord i grundform eller böjningar (SAOL).• Få statistik över dina vinster och förluster.• Utmana dina vänner och skapa en kompislista.• Kolla in topplistor.• Spela upp emot 30 spel samtidigt.• Chatta och diskutera i Betapets forum.OBS! Om notifieringar ej fungerar pröva följande:• Logga ur appen via menyn när du är på spellisteskärmen. Loggasedan in igen som vanligt.• Vissa WiFi-nätverk har generella problem medAndroid-notifieringar. Detta har inte med appen att göra. Prova attstänga av WiFi om du har problem med notifieringar.Betapet is a word gamewhere you compete against players from all over Sweden.When you play on your phone is no time limit, but you put yourwords when you want to and have the time. The ability to have 30games running simultaneously means that you are never in danger ofbeing idle.On Betapet play with the rating which is a testament to how goodyou are. The rating also makes it easier to find opponents thatmatch your particular level.To make it easy to find new friends, you can decide who you want toplay against, for example, "Woman from Stockholm" or "Man fromNorrland". Would you rather play against your friends, you cancollect them in a buddy list.On Betapet you can ...• Choose who you want to play against (along gender and place ofresidence).• Build up your credit rating and find opponents that match yourparticular level.• Play with words in the basic form or inflections (SAOL).• Get statistics on your wins and losses.• Challenge your friends and create a buddy list.• Check out the leaderboards.• Play up to 30 games simultaneously.• Chat and discuss the Betapets forum.NOTE! If notifications are not working, try the following:• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Then log back in as usual.• Some WiFi networks have general problems with Androidnotifications. This is not the app to do. Try turning off WiFi ifyou have problems with notifications.
Ordspill APK
Betapet
Ordspill er en bokstavlek hvor du konkurrerermot spillere fra hele Norge!Webversjonen har eksistert siden 2008. Har du alleredespillerprofil på www.ordspill.no kan du benytte samme innloggingenog finne igjen vennelisten som du har bygget opp der.Ønsker du en utfordring kan du søke etter motstandere som passerditt nivå. Det er mulighet til å ha opp til 30 spill løpendesamtidig. Det burde innebære at du sjelden kjeder deg!Ordspill benytter NFS-ordlisten, kvalitetssikret og oppdatert avNorges Scrabbleforbund.På Ordspill kan du:- Velge hvem du vil spille mot (kjønn/region)- Bygge opp din rating og finne motstandere som matcher dittnivå- Få statistikk over dine seire og nederlag- Lage venneliste og utfordre dine venner- Spille inntil 30 spill samtidig- Chatte og diskutere i Ordspill-forumetWordplay is a bokstavlekwhere you compete against players from all over Norway!The web version has been around since 2008. Already player profilewww.ordspill.no you can use the same login and retrieve yourFriends list that you have built up there.Do you want a challenge, you can search for opponents to suit yourlevel. It is possible to have up to 30 games runningsimultaneously. That should mean that you rarely get bored! Pun uses NFS dictionary, quality controlled and updated by NorgesScrabbleforbund.On Puns can:- Choose who to play against (gender / region)- Build up your ratings and find opponents that matches yourlevel- Get statistics on your victories and defeats- Make friends list and challenge your friends- Play up to 30 games simultaneously- Chat and discuss in Word games forum
Ordspill GRATIS APK
Betapet
Ordspill er en bokstavlek hvor du konkurrerermot spillere fra hele Norge!Webversjonen har eksistert siden 2008. Har du alleredespillerprofil på www.ordspill.no kan du benytte samme innloggingenog finne igjen vennelisten som du har bygget opp der.Ønsker du en utfordring kan du søke etter motstandere som passerditt nivå. Det er mulighet til å ha opp til 30 spill løpendesamtidig. Det burde innebære at du sjelden kjeder deg!Ordspill benytter NFS-ordlisten, kvalitetssikret og oppdatert avNorges Scrabbleforbund.På Ordspill kan du:- Velge hvem du vil spille mot (kjønn/region)- Bygge opp din rating og finne motstandere som matcher dittnivå- Få statistikk over dine seire og nederlag- Lage venneliste og utfordre dine venner- Spille inntil 30 spill samtidig- Chatte og diskutere i Ordspill-forumetWordplay is a bokstavlekwhere you compete against players from all over Norway!The web version has been around since 2008. Already playerprofile www.ordspill.no you can use the same login and retrieveyour Friends list that you have built up there.Do you want a challenge, you can search for opponents to suityour level. It is possible to have up to 30 games runningsimultaneously. That should mean that you rarely get bored! Pun uses NFS dictionary, quality controlled and updated by NorgesScrabbleforbund.On Puns can:- Choose who to play against (gender / region)- Build up your ratings and find opponents that matches yourlevel- Get statistics on your victories and defeats- Make friends list and challenge your friends- Play up to 30 games simultaneously- Chat and discuss in Word games forum
Ordkamp APK
Betapet
Ordkamp er et ordspil hvor du konkurrerer modspillere fra hele Danmark.Når du spiller på mobilen er der ingen tidsbegrænsning, dulægger bare dine ord når du selv vil og har tid. Muligheden for athave 30 spil i gang samtidigt indebærer dog at du aldrig risikererat kede dig.På Ordkamp spiller du med rating hvilket er et bevis på hvor goddu er. Ratingen gør det også lettere at finde modstandere, sommatcher dit niveau.For at gøre det nemt at finde nye venner kan du selv bestemmehvem du vil spille mod, f.eks. ”Kvinde fra Hovedstaden” eller ”Mandfra Midtjylland”. Vil du hellere spille mod dine venner kan dusamle dem på en venneliste.På Ordkamp kan du...• Vælge hvem du vil spille mod (ud fra køn og region).• Opbygge din rating og finde modstandere som matcher ditniveau.• Få statistik over dine sejre og nederlag.• Udfordre dine venner og lave en venneliste.• Kige på toplister.• Spille op til 30 spil samtidigt.• Chatte og diskutere i Ordkamps forum.OBS! Hvis notifikationer ikke fungerer, så prøv følgende:• Log ud af appen via menuen når du er på spillelisteskærmen. Logefterfølgende ind igen.• Visse WiFi-netværk har generelt et problem medAndroid-notifikationer. Dette har intet med appen at gøre. Prøv atslå WiFi fra hvis du har problemer med notifikationer.Disputation is a wordgame where you compete against players from all over Denmark.When you play on your phone, there is no time limit, you justput your words when you want to and have time. The ability to have30 games going simultaneously implies, however, that you never riskgetting bored.On disputation play with the rating which is a testament to howgood you are. The rating also makes it easier to find opponentsthat matches your skill level.To make it easy to find new friends you can decide who you wantto play against, for example. "Woman from the Capital" or "man fromNSW". Would you rather play against your friends, you can collectthem on a friends list.On disputation you can ...• Choose who you want to play against (by gender and region).• Build your rating and find opponents that matches your skilllevel.• Get statistics on your victories and defeats.• Challenge your friends and make a friends list.• peep at the top lists.• Play up to 30 games simultaneously.• Chatting and discuss Ordkamps forum.ATTENTION! If notification is not working, try thefollowing:• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Sign subsequently enter again.• Some Wi-Fi networks generally have a problem with Androidnotifications. This has nothing to do with the app to do. Try toturn WiFi off if you have problems with notifications.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.6 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.