/ November 8, 2016
(4.3/5) (50)

Description

Ordkamp er et ordspil hvor du konkurrerer modspillere fra hele Danmark.

Når du spiller på mobilen er der ingen tidsbegrænsning, dulægger bare dine ord når du selv vil og har tid. Muligheden for athave 30 spil i gang samtidigt indebærer dog at du aldrig risikererat kede dig.

På Ordkamp spiller du med rating hvilket er et bevis på hvor goddu er. Ratingen gør det også lettere at finde modstandere, sommatcher dit niveau.

For at gøre det nemt at finde nye venner kan du selv bestemmehvem du vil spille mod, f.eks. ”Kvinde fra Hovedstaden” eller ”Mandfra Midtjylland”. Vil du hellere spille mod dine venner kan dusamle dem på en venneliste.

På Ordkamp kan du...
• Vælge hvem du vil spille mod (ud fra køn og region).
• Opbygge din rating og finde modstandere som matcher ditniveau.
• Få statistik over dine sejre og nederlag.
• Udfordre dine venner og lave en venneliste.
• Kige på toplister.
• Spille op til 30 spil samtidigt.
• Chatte og diskutere i Ordkamps forum.

OBS! Hvis notifikationer ikke fungerer, så prøv følgende:
• Log ud af appen via menuen når du er på spillelisteskærmen. Logefterfølgende ind igen.
• Visse WiFi-netværk har generelt et problem medAndroid-notifikationer. Dette har intet med appen at gøre. Prøv atslå WiFi fra hvis du har problemer med notifikationer.

Disputation is a wordgame where you compete against players from all over Denmark.

When you play on your phone, there is no time limit, you justput your words when you want to and have time. The ability to have30 games going simultaneously implies, however, that you never riskgetting bored.

On disputation play with the rating which is a testament to howgood you are. The rating also makes it easier to find opponentsthat matches your skill level.

To make it easy to find new friends you can decide who you wantto play against, for example. "Woman from the Capital" or "man fromNSW". Would you rather play against your friends, you can collectthem on a friends list.

On disputation you can ...
• Choose who you want to play against (by gender and region).
• Build your rating and find opponents that matches your skilllevel.
• Get statistics on your victories and defeats.
• Challenge your friends and make a friends list.
• peep at the top lists.
• Play up to 30 games simultaneously.
• Chatting and discuss Ordkamps forum.

ATTENTION! If notification is not working, try thefollowing:
• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Sign subsequently enter again.
• Some Wi-Fi networks generally have a problem with Androidnotifications. This has nothing to do with the app to do. Try toturn WiFi off if you have problems with notifications.

App Information Ordkamp

 • App Name
  Ordkamp
 • Package Name
  com.betapet.mobile.dk.full
 • Updated
  November 8, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Betapet
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  $2.99
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email android@betapet.com
  Betapet AB Dalagatan 23 113 32 Stockholm Sweden
 • Google Play Link

Betapet Show More...

Betapet FREE APK
Betapet
Betapet är ett ordspel där du tävlar motspelare från hela Sverige.När du spelar i mobilen finns ingen tidsgräns utan du lägger dinaord när du själv vill och har tid. Möjligheten att ha 30 spel igångsamtidigt innebär dock att du aldrig riskerar att varasysslolös.På Betapet spelar du med rating vilket är ett bevis på hur bra duär. Ratingen gör det också lättare att hitta motståndare sommatchar just din nivå.För att göra det enkelt att hitta nya vänner kan du själv bestämmavem du vill spela mot, t.ex. ”Kvinna från Stockholm” eller ”Manfrån Norrland”. Vill du hellre spela mot dina kompisar kan du samladessa i en kompislista.På Betapet kan du...• Välja vem du vill spela mot (utefter kön och bostadsort).• Bygga upp din rating och hitta motståndare som matchar just dinnivå.• Spela med ord i grundform eller böjningar (SAOL).• Få statistik över dina vinster och förluster.• Utmana dina vänner och skapa en kompislista.• Kolla in topplistor.• Spela upp emot 30 spel samtidigt.• Chatta och diskutera i Betapets forum.OBS! Om notifieringar ej fungerar pröva följande:• Logga ur appen via menyn när du är på spellisteskärmen. Loggasedan in igen som vanligt.• Vissa WiFi-nätverk har generella problem medAndroid-notifieringar. Detta har inte med appen att göra. Prova attstänga av WiFi om du har problem med notifieringar.Betapet is a word gamewhere you compete against players from all over Sweden.When you play on mobile phones is no time limit, but you put yourwords when you want to and have time. The ability to have 30 gamesgoing at the same time means that you are never in danger of beingidle.On Betapet play with rating which is a testament to how good youare. The rating also makes it easier to find opponents that matchesyour level.To make it easy to find new friends, you can decide who you want toplay against such "Women from Stockholm" or "Man from Norrland."Would you rather play against your buddies, you can collect them ina buddy list.On Betapet you can ...• Choose who you want to play against (along gender and place ofresidence).• Build up your credit rating and find opponents that matches yourlevel.• Play with words in basic form or bends (SAOL).• Get statistics on your wins and losses.• Challenge your friends and create a buddy list.• Check out the leaderboards.• Play up to 30 games simultaneously.• Chat and discuss in Betapets forum.NOTE! If notifications are not working try the following:• Sign the app via the menu when you are on the play list screen.Log back in as usual.• Some WiFi networks have general problems with the Androidnotifications. This is not the app to do. Try turning off WiFi ifyou have problems with notifications.
Ordkamp FREE APK
Betapet
Ordkamp er et ordspil hvor du konkurrerer modspillere fra hele Danmark.Når du spiller på mobilen er der ingen tidsbegrænsning, du læggerbare dine ord når du selv vil og har tid. Muligheden for at have 30spil i gang samtidigt indebærer dog at du aldrig risikerer at kededig.På Ordkamp spiller du med rating hvilket er et bevis på hvor god duer. Ratingen gør det også lettere at finde modstandere, som matcherdit niveau.For at gøre det nemt at finde nye venner kan du selv bestemme hvemdu vil spille mod, f.eks. ”Kvinde fra Hovedstaden” eller ”Mand fraMidtjylland”. Vil du hellere spille mod dine venner kan du samledem på en venneliste.På Ordkamp kan du...• Vælge hvem du vil spille mod (ud fra køn og region).• Opbygge din rating og finde modstandere som matcher ditniveau.• Få statistik over dine sejre og nederlag.• Udfordre dine venner og lave en venneliste.• Kige på toplister.• Spille op til 30 spil samtidigt.• Chatte og diskutere i Ordkamps forum.OBS! Hvis notifikationer ikke fungerer, så prøv følgende:• Log ud af appen via menuen når du er på spillelisteskærmen. Logefterfølgende ind igen.• Visse WiFi-netværk har generelt et problem medAndroid-notifikationer. Dette har intet med appen at gøre. Prøv atslå WiFi fra hvis du har problemer med notifikationer.Disputation is a wordgame where you compete against players from all over Denmark.When you play on your phone, there is no time limit, you just putyour words when you want to and have time. The ability to have 30games going simultaneously implies, however, that you never riskgetting bored.On disputation play with the rating which is a testament to howgood you are. The rating also makes it easier to find opponentsthat matches your skill level.To make it easy to find new friends you can decide who you want toplay against, for example. "Woman from the Capital" or "man fromNSW". Would you rather play against your friends, you can collectthem on a friends list.On disputation you can ...• Choose who you want to play against (by gender and region).• Build your rating and find opponents that matches your skilllevel.• Get statistics on your victories and defeats.• Challenge your friends and make a friends list.• peep at the top lists.• Play up to 30 games simultaneously.• Chatting and discuss Ordkamps forum.ATTENTION! If notification is not working, try the following:• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Sign subsequently enter again.• Some Wi-Fi networks generally have a problem with Androidnotifications. This has nothing to do with the app to do. Try toturn WiFi off if you have problems with notifications.
Betapet APK
Betapet
Betapet är ett ordspel där du tävlar motspelare från hela Sverige.När du spelar i mobilen finns ingen tidsgräns utan du lägger dinaord när du själv vill och har tid. Möjligheten att ha 30 spel igångsamtidigt innebär dock att du aldrig riskerar att varasysslolös.På Betapet spelar du med rating vilket är ett bevis på hur bra duär. Ratingen gör det också lättare att hitta motståndare sommatchar just din nivå.För att göra det enkelt att hitta nya vänner kan du själv bestämmavem du vill spela mot, t.ex. ”Kvinna från Stockholm” eller ”Manfrån Norrland”. Vill du hellre spela mot dina kompisar kan du samladessa i en kompislista.På Betapet kan du...• Välja vem du vill spela mot (utefter kön och bostadsort).• Bygga upp din rating och hitta motståndare som matchar just dinnivå.• Spela med ord i grundform eller böjningar (SAOL).• Få statistik över dina vinster och förluster.• Utmana dina vänner och skapa en kompislista.• Kolla in topplistor.• Spela upp emot 30 spel samtidigt.• Chatta och diskutera i Betapets forum.OBS! Om notifieringar ej fungerar pröva följande:• Logga ur appen via menyn när du är på spellisteskärmen. Loggasedan in igen som vanligt.• Vissa WiFi-nätverk har generella problem medAndroid-notifieringar. Detta har inte med appen att göra. Prova attstänga av WiFi om du har problem med notifieringar.Betapet is a word gamewhere you compete against players from all over Sweden.When you play on your phone is no time limit, but you put yourwords when you want to and have the time. The ability to have 30games running simultaneously means that you are never in danger ofbeing idle.On Betapet play with the rating which is a testament to how goodyou are. The rating also makes it easier to find opponents thatmatch your particular level.To make it easy to find new friends, you can decide who you want toplay against, for example, "Woman from Stockholm" or "Man fromNorrland". Would you rather play against your friends, you cancollect them in a buddy list.On Betapet you can ...• Choose who you want to play against (along gender and place ofresidence).• Build up your credit rating and find opponents that match yourparticular level.• Play with words in the basic form or inflections (SAOL).• Get statistics on your wins and losses.• Challenge your friends and create a buddy list.• Check out the leaderboards.• Play up to 30 games simultaneously.• Chat and discuss the Betapets forum.NOTE! If notifications are not working, try the following:• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Then log back in as usual.• Some WiFi networks have general problems with Androidnotifications. This is not the app to do. Try turning off WiFi ifyou have problems with notifications.
Ordspill APK
Betapet
Ordspill er en bokstavlek hvor du konkurrerermot spillere fra hele Norge!Webversjonen har eksistert siden 2008. Har du alleredespillerprofil på www.ordspill.no kan du benytte samme innloggingenog finne igjen vennelisten som du har bygget opp der.Ønsker du en utfordring kan du søke etter motstandere som passerditt nivå. Det er mulighet til å ha opp til 30 spill løpendesamtidig. Det burde innebære at du sjelden kjeder deg!Ordspill benytter NFS-ordlisten, kvalitetssikret og oppdatert avNorges Scrabbleforbund.På Ordspill kan du:- Velge hvem du vil spille mot (kjønn/region)- Bygge opp din rating og finne motstandere som matcher dittnivå- Få statistikk over dine seire og nederlag- Lage venneliste og utfordre dine venner- Spille inntil 30 spill samtidig- Chatte og diskutere i Ordspill-forumetWordplay is a bokstavlekwhere you compete against players from all over Norway!The web version has been around since 2008. Already player profilewww.ordspill.no you can use the same login and retrieve yourFriends list that you have built up there.Do you want a challenge, you can search for opponents to suit yourlevel. It is possible to have up to 30 games runningsimultaneously. That should mean that you rarely get bored! Pun uses NFS dictionary, quality controlled and updated by NorgesScrabbleforbund.On Puns can:- Choose who to play against (gender / region)- Build up your ratings and find opponents that matches yourlevel- Get statistics on your victories and defeats- Make friends list and challenge your friends- Play up to 30 games simultaneously- Chat and discuss in Word games forum
Ordspill GRATIS APK
Betapet
Ordspill er en bokstavlek hvor du konkurrerermot spillere fra hele Norge!Webversjonen har eksistert siden 2008. Har du alleredespillerprofil på www.ordspill.no kan du benytte samme innloggingenog finne igjen vennelisten som du har bygget opp der.Ønsker du en utfordring kan du søke etter motstandere som passerditt nivå. Det er mulighet til å ha opp til 30 spill løpendesamtidig. Det burde innebære at du sjelden kjeder deg!Ordspill benytter NFS-ordlisten, kvalitetssikret og oppdatert avNorges Scrabbleforbund.På Ordspill kan du:- Velge hvem du vil spille mot (kjønn/region)- Bygge opp din rating og finne motstandere som matcher dittnivå- Få statistikk over dine seire og nederlag- Lage venneliste og utfordre dine venner- Spille inntil 30 spill samtidig- Chatte og diskutere i Ordspill-forumetWordplay is a bokstavlekwhere you compete against players from all over Norway!The web version has been around since 2008. Already playerprofile www.ordspill.no you can use the same login and retrieveyour Friends list that you have built up there.Do you want a challenge, you can search for opponents to suityour level. It is possible to have up to 30 games runningsimultaneously. That should mean that you rarely get bored! Pun uses NFS dictionary, quality controlled and updated by NorgesScrabbleforbund.On Puns can:- Choose who to play against (gender / region)- Build up your ratings and find opponents that matches yourlevel- Get statistics on your victories and defeats- Make friends list and challenge your friends- Play up to 30 games simultaneously- Chat and discuss in Word games forum
Ordkamp APK
Betapet
Ordkamp er et ordspil hvor du konkurrerer modspillere fra hele Danmark.Når du spiller på mobilen er der ingen tidsbegrænsning, dulægger bare dine ord når du selv vil og har tid. Muligheden for athave 30 spil i gang samtidigt indebærer dog at du aldrig risikererat kede dig.På Ordkamp spiller du med rating hvilket er et bevis på hvor goddu er. Ratingen gør det også lettere at finde modstandere, sommatcher dit niveau.For at gøre det nemt at finde nye venner kan du selv bestemmehvem du vil spille mod, f.eks. ”Kvinde fra Hovedstaden” eller ”Mandfra Midtjylland”. Vil du hellere spille mod dine venner kan dusamle dem på en venneliste.På Ordkamp kan du...• Vælge hvem du vil spille mod (ud fra køn og region).• Opbygge din rating og finde modstandere som matcher ditniveau.• Få statistik over dine sejre og nederlag.• Udfordre dine venner og lave en venneliste.• Kige på toplister.• Spille op til 30 spil samtidigt.• Chatte og diskutere i Ordkamps forum.OBS! Hvis notifikationer ikke fungerer, så prøv følgende:• Log ud af appen via menuen når du er på spillelisteskærmen. Logefterfølgende ind igen.• Visse WiFi-netværk har generelt et problem medAndroid-notifikationer. Dette har intet med appen at gøre. Prøv atslå WiFi fra hvis du har problemer med notifikationer.Disputation is a wordgame where you compete against players from all over Denmark.When you play on your phone, there is no time limit, you justput your words when you want to and have time. The ability to have30 games going simultaneously implies, however, that you never riskgetting bored.On disputation play with the rating which is a testament to howgood you are. The rating also makes it easier to find opponentsthat matches your skill level.To make it easy to find new friends you can decide who you wantto play against, for example. "Woman from the Capital" or "man fromNSW". Would you rather play against your friends, you can collectthem on a friends list.On disputation you can ...• Choose who you want to play against (by gender and region).• Build your rating and find opponents that matches your skilllevel.• Get statistics on your victories and defeats.• Challenge your friends and make a friends list.• peep at the top lists.• Play up to 30 games simultaneously.• Chatting and discuss Ordkamps forum.ATTENTION! If notification is not working, try thefollowing:• Log out of the app via the menu when you are on the playlistscreen. Sign subsequently enter again.• Some Wi-Fi networks generally have a problem with Androidnotifications. This has nothing to do with the app to do. Try toturn WiFi off if you have problems with notifications.

Top Apps Show More...

WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value