/ February 5, 2019
(4.4/5) (308)
Loading...

Description

Elhuyar hiztegi elebidunen aplikazioaren bertsio berria erabatdoakoa da. Aplikazio bakar batean, Elhuyarren euskara-gaztelania,euskara-frantsesa eta euskara-ingelesa hiztegiak kontsultatudaitezke, online eta offline. Interneterako konexiorik ez dugunean,offlineko modua aktiba dezakegu, eta, gure mugikorrean bertangordeta dauden datuetan egingo dugu kontsulta. Bertsio honetarakoegokitzapenak eta hobekuntzak egiteko, Eusko JaurlaritzarenHizkuntza Politikako Sailburuordetzaren laguntza izan dugu. ElhuyarHiztegia, euskara - gaztelania / gaztelania - euskara • 91.000sarrera • 23.000 azpisarrera • 153.000 adiera • 100.000 adibideDictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskara - frantsesa / frantsesa -euskara • 36.672 sarrera • 3.813 azpisarrera • 55.146 adiera • 889adibide Elhuyar Dictionary Hiztegia: euskara - ingelesa / ingelesa- euskara • 28.634 sarrera • 3.372 azpisarrera • 50.197 adiera •14.754 adibide Erabiltzaileak uneoro hiztegiz aldatzeko aukeraizango du menu nagusira joanez. Aplikazio honek tresna erabilgarriaizan nahi du ikasle eta irakasleentzat, idazle nahizitzultzailearentzat, kazetari, teknikari eta profesionalentzat,baita euskara erabiltzen duen edonorentzat ere. Ezaugarriak: •Hitzen ahoskera • Bilatutako hitzen historiala • Gogoko hitzenzerrenda • Zuzenen hitzean klik egin eta bilaketa egiteko aukera •Webguneko “Eguneko hitza”-ren informazioa___________________________________________________________________La nueva versión de la aplicación de los diccionarios de Elhuyar estotalmente gratuita. En esta aplicación se pueden consultar losdiccionarios bilingües euskera-castellano, euskera-francés yeuskera-inglés, online y offline. Si no se dispone de conexión aInternet, se puede activar el modo offline, y la consulta serealizará en los datos guardados en el móvil. Las adaptaciones ymejoras de esta versión se han realizado con la ayuda de laViceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. ElhuyarHiztegia, euskera - castellano / castellano - euskera • 91.000entradas • 23.000 subentradas • 153.000 acepciones • 100.000ejemplos Dictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskera - francés / francés- euskera • 36.672 entradas • 3.813 subentradas • 55.146 acepciones• 889 ejemplos Elhuyar Dictionary Hiztegia, euskera - inglés /inglés - euskera • 28.634 entradas • 3.372 subentradas • 50.197acepciones • 14.754 ejemplos El usuario tendrá la posibilidad decambiar de diccionario accediendo al menú de la aplicación. Estaaplicación desea ser una herramienta útil para estudiantes yprofesores, escritores o traductores, periodistas, técnicos yprofesionales, y también para cualquiera que emplee el euskera.Características: • Pronunciación de la palabra • Historial debúsquedas • Lista de palabras favoritas • Información de la palabradel día de la web Elhuyar Hiztegi elebidunen aplikazioaren bertsioBerria doakoa erabat da. Aplikazio bakar bat, ElhuyarrenEuskara-gaztelania, Euskara Euskara eta-frantsesa-IngelesaHiztegiak kontsultatu daitezke, online eta offline. Interneterakokonexiorik ez dugunean, offlineko MODUA dezakegu Aktiba, eta, Guremugikorrean bertan gordeta Dauden datuetan egingo Dugu kontsulta.Bertsio honetarako egokitzapenak eta hobekuntzak egiteko, EuskoJaurlaritzaren Hizkuntza Politikako Sailburuordetzaren Laguntzaizan Dugu. Elhuyar Hiztegia, Euskara - gaztelania / gaztelania -Euskara     • 91,000 Sarrera    • 23,000 azpisarrera    • 153,000 adiera     •100,000 adibide Dictionnaire Elhuyar Hiztegia, Euskara - frantsesa/ frantsesa - Euskara     • 36.672 Sarrera    • 3,813 azpisarrera    • 55,146 adiera     •889 adibide Elhuyar Dictionary Hiztegia: Euskara - Ingelesa /Ingelesa - Euskara     • 28,634 Sarrera    • 3,372 azpisarrera    • 50,197 adiera     •14,754 adibide Erabiltzaileak uneoro hiztegiz aukera aldatzekoizango du nagusira joanez menu. Aplikazio honek Tresna erabilgarriaizan eta nahi du Ikasle irakasleentzat, idazle nahizitzultzailearentzat, kazetari, teknikari profesionalentzat etaEuskara Baita erabiltzen duen edonorentzat ere. Ezaugarriak:    • Hitzen ahoskera     •Bilatutako Hitzen historyThe     • GogokoHitzen Zerrenda     • Zuzenen hitzean klik egineta Bilaketa aukera egiteko     • Webguneko"Eguneko hitza" -ren informazioa___________________________________________________________________The new version of the application of dictionaries Elhuyar is free.In this application are available bilingual dictionariesBasque-Castilian, Basque-French and Basque-English online andoffline. If you do not have an Internet connection, you canactivate the offline mode, and consultation will be held in thedata stored on mobile. Adaptations and enhancements in this releasewere performed with the help of the Deputy Ministry for LanguagePolicy of the Basque Government. Elhuyar Hiztegia, Euskera -Castilian / Castilian - Euskera     • 91,000entries     • 23,000 subentries    • 153,000 meanings    • 100,000 examples Dictionnaire ElhuyarHiztegia, Basque - French / French - Basque    • 36.672 tickets     •3,813 subentries     • 55,146 senses    • 889 examples Elhuyar Dictionary Hiztegia,Euskera - English / English - Basque     •28,634 entries     • 3,372 subentries    • 50,197 senses     •14,754 examples The user will have the ability to change dictionaryaccessing the application menu. This application wants to be auseful tool for students and teachers, writers or translators,journalists, technicians and professionals, and also for anyone whouse Basque. Characteristics:     •pronunciation of the word     • Search History    • List of favorite words    • Information Day Word Web

App Information org.elhuyar.hiztegia20

 • App Name
  org.elhuyar.hiztegia20
 • Package Name
  org.elhuyar.hiztegia20
 • Updated
  February 5, 2019
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Elhuyar Hizkuntza eta Teknologia
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
 • Developer
  Zelai Haundi Kalea 3, 20170 Usurbil, Gipuzkoa
 • Google Play Link

Elhuyar Hizkuntza eta Teknologia Show More...

Xuxen APK
Xuxen euskarazko zuzentzaile ortografikoa da. Aplikazio hau gailumugikorretatik bidaltzen diren testuak zuzentzeko erabiltzen da.Zuzendutako testuak gure gailu mugikorrean, egunero, erabiltzenditugun aplikazioekin partekatu ahal izango dira; horrela, Gmaileta WhatsApp moduko aplikazioetan zuzendutako testuak txertatu ahalizango ditugu. Euskarazko Xuxen zuzentzaile ortografikoa da. HauAplikazio gailu mugikorretatik bidaltzen DIREN testuak zuzentzekoerabiltzen da. Gure testuak Zuzendutako gailu mugikorrean, Egunero,Ahal partekatu erabiltzen aplikazioekin ditugun izango tell;horrela, Gmail eta WhatsApp moduko aplikazioetan zuzendutakotestuak txertatu Ahal izango ditugu.
AEK, EUSKARA PRAKTIKOA 0.20.170810 APK
AEK-ren aplikazioa da. Bertan, oinarrizko elkarrizketetanmoldatzeko hitzak nahiz esamoldeak aurkituko dituzu. Aurtengoberrikuntzetako bat da hiztegiarekin aritzeko jarri dugun jolasa.Era berean, hurbilen duzun euskaltegiari buruzko informazioa eskuradezakezu; nahi izanez gero, bertara idatzi eta AEK-reneuskaltegietako eskaintzaren nondik norakoak ezagutuko dituzu.AEK,EUSKARAPRAKTIKOA-----------------------------------------------------------------Aplicaciónde AEK. En ella encontrarás palabras y expresiones para poderdesenvolverte en las conversaciones más básicas. Una de lasnovedades de este año es el juego que hemos añadido para utilizarel diccionario.Por otro lado, tendrás la posibilidad de obtenerinformación sobre los euskaltegis más cercanos y, si lo deseas,podrás ponerte en contacto con los mismos. Además, conocerás lascaraterísticas de la oferta de los euskaltegis de AEK.AEK, EUSKARAPRÁCTICO.AEK-ren aplikazioa da. Bertan, oinarrizko elkarrizketetanmoldatzeko hitzak nahiz aurkituko esamoldeak dituzu. Aurtengoberrikuntzetako bat da hiztegiarekin aritzeko jarri jolasa Dugun.It was Berean, hurbilen duzun euskaltegiari informazioa buruzkoeskura dezakezu; Gero nahi izanez, bertara idatzi eta AEK-reneuskaltegietako nondik eskaintzaren norakoak ezagutuko dituzu.AEK,EUSKARA PRAKTIKOA-----------------------------------------------------------------AEK application. Here you will find words andexpressions to manage in the most basic conversations. A newfeature this year is the game we've added to use the dictionary.Onthe other hand, you have the chance to get information about thenearest euskaltegis and, if you wish, you can contact them. Also,you'll meet the same safety characteristics of the supply ofeuskaltegis of AEK.AEK, EUSKARA practical.
Elhuyar ZTH 1.13.09.11 APK
Elhuyar Zientzia eta Teknologiaren HiztegiEntziklopedikoa zientzia eta teknologiako arlo guztietakoinformazioa biltzen duen euskarazko lehen hiztegientziklopedikoaren aplikazioa da.Arloak:Hiztegiak 50 jakintza-arlotako 23.000 kontzeptu inguru ditu. Arloakhauek dira (sei multzotan antolatuta):• Zientzia zehatzak: matematika, estatistika.• Materiaren eta energiaren zientziak: fisika, kimika;astronomia.• Lurraren zientziak: geografia, geologia, mineralogia,meteorologia, ozeanografia, paleontologia.• Biziaren eta osasunaren zientziak: biologia, mikrobiologia,botanika, zoologia; biokimika, genetika, antropologia fisikoa;ekologia, ingurumena; anatomia, fisiologia; medikuntza, psikiatria,albaitaritza.• Teknologia: teknologia (orokorra), teknologia mekanikoa,teknologia elektrikoa, elektronika, telekomunikazioak, informatika;materialak, metalurgia; arkitektura, eraikuntza; abeltzaintza,nekazaritza, arrantza, meatzaritza; aeronautika, astronautika,itsasoa, trenbidea, automobilgintza; argazkigintza;armagintza.• OrokorrakNorentzat:Zientziari eta teknologiari buruzko informazio orokor etaeguneratua behar duen edozeinentzat da obra interesgarria: DBHko,Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasle eta irakasleak,kazetariak, itzultzaileak, gurasoak…Kontsulten hizkuntzak:Kontsultak egiteko hitzak euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez,frantsesez edo latinez idatz daitezke. Kontsultaren emaitzaksartutako hitzaren euskarazko definizioa bueltatzen du, eta hitzhorren ordainak euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez edo frantsesezematen ditu.Edukia:• 50 jakintza-arlotako 23.000 kontzeptu inguru• 607 artikulu entziklopediko• 1.500 irudi____________________________________________________________The Elhuyar Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa(Elhuyar encyclopaedic dictionary on science and technology)application is the first encyclopaedic dictionary in the Basquelanguage that encompasses all fields of science and technology.Fields:It contains information regarding 50 fields of science andtechnology, divided into the following areas:• Exact sciences: mathematics, statistics.• Matter and energy sciences: physics, chemistry, astronomy.• Earth sciences: geography, geology, mineralogy, meteorology,oceanography, palaeontology.• Life and health sciences: biology, microbiology, botany, zoology,biochemistry, genetics, physical anthropology, ecology, theenvironment, anatomy, physiology, medicine, psychiatry, veterinaryscience.• Technology: technology (general), mechanical technology,electrical technology, electronics, telecommunications, materials,metallurgy, architecture, construction, livestock farming,agriculture, fishing, mining, aeronautics, astronautics, themaritime industry, the railway industry, automotive, photography,the weapons industry.• General topics.Targeted at:The application is designed for anyone interested in general,up-to-date information about science and technology: secondaryschool, further education and vocational training teachers andstudents, journalists, translators, parents, etc.Consultation languages:To consult the dictionary, you can enter the term in Basque,Spanish, English, French or Latin. The result in all cases will bea definition of the term in Basque, along with its equivalenttranslation in Basque, Spanish, English or French.Content:• 23,000 concepts from 50 fields of science and technology• 607 encyclopaedic articles• 1,500 pictures
org.elhuyar.hiztegia20 APK
Elhuyar hiztegi elebidunen aplikazioaren bertsio berria erabatdoakoa da. Aplikazio bakar batean, Elhuyarren euskara-gaztelania,euskara-frantsesa eta euskara-ingelesa hiztegiak kontsultatudaitezke, online eta offline. Interneterako konexiorik ez dugunean,offlineko modua aktiba dezakegu, eta, gure mugikorrean bertangordeta dauden datuetan egingo dugu kontsulta. Bertsio honetarakoegokitzapenak eta hobekuntzak egiteko, Eusko JaurlaritzarenHizkuntza Politikako Sailburuordetzaren laguntza izan dugu. ElhuyarHiztegia, euskara - gaztelania / gaztelania - euskara • 91.000sarrera • 23.000 azpisarrera • 153.000 adiera • 100.000 adibideDictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskara - frantsesa / frantsesa -euskara • 36.672 sarrera • 3.813 azpisarrera • 55.146 adiera • 889adibide Elhuyar Dictionary Hiztegia: euskara - ingelesa / ingelesa- euskara • 28.634 sarrera • 3.372 azpisarrera • 50.197 adiera •14.754 adibide Erabiltzaileak uneoro hiztegiz aldatzeko aukeraizango du menu nagusira joanez. Aplikazio honek tresna erabilgarriaizan nahi du ikasle eta irakasleentzat, idazle nahizitzultzailearentzat, kazetari, teknikari eta profesionalentzat,baita euskara erabiltzen duen edonorentzat ere. Ezaugarriak: •Hitzen ahoskera • Bilatutako hitzen historiala • Gogoko hitzenzerrenda • Zuzenen hitzean klik egin eta bilaketa egiteko aukera •Webguneko “Eguneko hitza”-ren informazioa___________________________________________________________________La nueva versión de la aplicación de los diccionarios de Elhuyar estotalmente gratuita. En esta aplicación se pueden consultar losdiccionarios bilingües euskera-castellano, euskera-francés yeuskera-inglés, online y offline. Si no se dispone de conexión aInternet, se puede activar el modo offline, y la consulta serealizará en los datos guardados en el móvil. Las adaptaciones ymejoras de esta versión se han realizado con la ayuda de laViceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. ElhuyarHiztegia, euskera - castellano / castellano - euskera • 91.000entradas • 23.000 subentradas • 153.000 acepciones • 100.000ejemplos Dictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskera - francés / francés- euskera • 36.672 entradas • 3.813 subentradas • 55.146 acepciones• 889 ejemplos Elhuyar Dictionary Hiztegia, euskera - inglés /inglés - euskera • 28.634 entradas • 3.372 subentradas • 50.197acepciones • 14.754 ejemplos El usuario tendrá la posibilidad decambiar de diccionario accediendo al menú de la aplicación. Estaaplicación desea ser una herramienta útil para estudiantes yprofesores, escritores o traductores, periodistas, técnicos yprofesionales, y también para cualquiera que emplee el euskera.Características: • Pronunciación de la palabra • Historial debúsquedas • Lista de palabras favoritas • Información de la palabradel día de la web Elhuyar Hiztegi elebidunen aplikazioaren bertsioBerria doakoa erabat da. Aplikazio bakar bat, ElhuyarrenEuskara-gaztelania, Euskara Euskara eta-frantsesa-IngelesaHiztegiak kontsultatu daitezke, online eta offline. Interneterakokonexiorik ez dugunean, offlineko MODUA dezakegu Aktiba, eta, Guremugikorrean bertan gordeta Dauden datuetan egingo Dugu kontsulta.Bertsio honetarako egokitzapenak eta hobekuntzak egiteko, EuskoJaurlaritzaren Hizkuntza Politikako Sailburuordetzaren Laguntzaizan Dugu. Elhuyar Hiztegia, Euskara - gaztelania / gaztelania -Euskara     • 91,000 Sarrera    • 23,000 azpisarrera    • 153,000 adiera     •100,000 adibide Dictionnaire Elhuyar Hiztegia, Euskara - frantsesa/ frantsesa - Euskara     • 36.672 Sarrera    • 3,813 azpisarrera    • 55,146 adiera     •889 adibide Elhuyar Dictionary Hiztegia: Euskara - Ingelesa /Ingelesa - Euskara     • 28,634 Sarrera    • 3,372 azpisarrera    • 50,197 adiera     •14,754 adibide Erabiltzaileak uneoro hiztegiz aukera aldatzekoizango du nagusira joanez menu. Aplikazio honek Tresna erabilgarriaizan eta nahi du Ikasle irakasleentzat, idazle nahizitzultzailearentzat, kazetari, teknikari profesionalentzat etaEuskara Baita erabiltzen duen edonorentzat ere. Ezaugarriak:    • Hitzen ahoskera     •Bilatutako Hitzen historyThe     • GogokoHitzen Zerrenda     • Zuzenen hitzean klik egineta Bilaketa aukera egiteko     • Webguneko"Eguneko hitza" -ren informazioa___________________________________________________________________The new version of the application of dictionaries Elhuyar is free.In this application are available bilingual dictionariesBasque-Castilian, Basque-French and Basque-English online andoffline. If you do not have an Internet connection, you canactivate the offline mode, and consultation will be held in thedata stored on mobile. Adaptations and enhancements in this releasewere performed with the help of the Deputy Ministry for LanguagePolicy of the Basque Government. Elhuyar Hiztegia, Euskera -Castilian / Castilian - Euskera     • 91,000entries     • 23,000 subentries    • 153,000 meanings    • 100,000 examples Dictionnaire ElhuyarHiztegia, Basque - French / French - Basque    • 36.672 tickets     •3,813 subentries     • 55,146 senses    • 889 examples Elhuyar Dictionary Hiztegia,Euskera - English / English - Basque     •28,634 entries     • 3,372 subentries    • 50,197 senses     •14,754 examples The user will have the ability to change dictionaryaccessing the application menu. This application wants to be auseful tool for students and teachers, writers or translators,journalists, technicians and professionals, and also for anyone whouse Basque. Characteristics:     •pronunciation of the word     • Search History    • List of favorite words    • Information Day Word Web
Elhuyar Hiztegiak offline APK
Elhuyar hiztegi elebidunak mugikorretan errazkontsultatzeko aplikazio berria da. Aplikazio bakar batean ondokohiru hiztegietan bilaketa egiteko aukera izango duzu internetkonexiorik gabe:Elhuyar Hiztegia, euskara - gaztelania / gaztelania - euskara• 91.000 sarrera• 23.000 azpisarrera• 153.000 adiera• 100.000 adibideDictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskara - frantsesa / frantsesa -euskara• 36.672 sarrera• 3.813 azpisarrera• 55.146 adiera• 889 adibideElhuyar Dictionary Hiztegia: euskara - ingelesa / ingelesa -euskara• 28.634 sarrera• 3.372 azpisarrera• 50.197 adiera• 14.754 adibideErabiltzaileak uneoro hiztegiz aldatzeko aukera izango du menunagusira joanez. Aplikazio honek tresna erabilgarria izan nahi duikasle eta irakasleentzat, idazle nahiz itzultzailearentzat,kazetari, teknikari eta profesionalentzat, baita euskara erabiltzenduen edonorentzat ere.Ezaugarriak:• Hitzen ahoskera• Bilatutako hitzen historiala• Gogoko hitzen zerrenda• Zuzenen hitzean klik egin eta bilaketa egiteko aukera• Webguneko “Eguneko hitza”-ren informazioa• Offline kontsultatzeko aukera________________________________________________________________________Es la nueva aplicación para consultar los diccionarios bilingües enlos dispositivos móviles. Con esta aplicación se podrán consultarlos siguientes diccionarios, sin necesidad de tener conexión aInternet:Elhuyar Hiztegia, euskera - castellano / castellano - euskera• 91.000 entradas• 23.000 subentradas• 153.000 acepciones• 100.000 ejemplosDictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskera - francés / francés -euskera• 36.672 entradas• 3.813 subentradas• 55.146 acepciones• 889 ejemplosElhuyar Dictionary Hiztegia, euskera - inglés / inglés -euskera• 28.634 entradas• 3.372 subentradas• 50.197 acepciones• 14.754 ejemplosEl usuario tendrá la posibilidad de cambiar de diccionarioaccediendo al menú de la aplicación. Esta aplicación desea ser unaherramienta útil para estudiantes y profesores, escritores otraductores, periodistas, técnicos y profesionales, y también paracualquiera que emplee el euskera.Características:• Pronunciación de la palabra• Historial de búsquedas• Lista de palabras favoritas• Información de la palabra del día de la web• Consulta offline
EVE-EEE Energia Hiztegia 1.140316 APK
Energiaren Hiztegi Entziklopedikoaren aplikazioa ElhuyarrekEVE/EEErentzat egindako lana da. Hiztegi entziklopediko horretanenergiaren alorrarekin lotutako hainbat kontzeptu bildu dira.Teknikari, profesional eta adituentzako kontsulta-lan izateaz gain,publiko zabalago bati begira ere jarri nahi izan dugu, jarduera etagizarte-esparru askotatik eskatzen delako energiaren munduariburuzko informazioa; besteak beste, hezkuntza etakomunikabideetatik.Hiztegian 1.163 kontzeptu daude, definiziodunakdenak ere, 136 artikulu entziklopediko eta 306 irudi. Aplikaziohonetan kontsultak egiteko hitzak euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez,frantsesez edo latinez idatz daitezke. Kontsultaren emaitzaksartutako hitzaren euskarazko definizioa bueltatzen du, eta hitzhorren ordainak euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez edo frantsesezematen ditu. Gainera, alorraren arabera bila daitezke terminoak,eta sarrera diren terminoetarako loturak daude definizioarentestuan.2000. urtean argitaratu zen lehen aldiz liburu-formatuan,2002. urtetik Interneten kontsulta zitekeen eta 2013an egin direneguneraketa- eta osaketa-lanak egin ondoren, mugikorretarakoaplikazioa garatu da. Hiztegi honen edukia lantzen hainbat aditukhartu dute parte: unibertsitate-irakasleak, enpresetakoprofesionalak, EVE/EEEko teknikariak,etab._______________________________________The app for theEncyclopaedic Dictionary of Energy is a piece of work produced byElhuyar for the EVE/EEE-Basque Energy Board. This encyclopaedicdictionary comprises terms relating to energy. Although it is areference work for technicians, professionals and experts, we arekeen that it should reach the wider public since information on theworld of energy is needed in many fields like education and themedia.The dictionary has 1,163 entries, each one with itsdefinition, plus 136 encyclopaedic articles and 306 illustrations.To look something up on this app, the term can be entered inBasque, Spanish, English or French. The result of the consultationwill be the definition in Basque of the term entered and itsequivalent term in Basque, Spanish, English or French. What ismore, a search can be run for the term according to the field itbelongs to, and the text of the definition includes links to theterms that are dictionary entries.The dictionary was published forthe first time in 2000 in book format; since 2002, it has beenavailable for consultation over the Internet, and the mobile appwas developed in 2013 after updating and typesetting tasks had beencarried out. The content of this dictionary has been produced by alarge group of experts in the matter: university lecturers,professionals in companies, EVE/EEE-Basque Energy Boardtechnicians, etc.
Elhuyar ikaslearen hiztegia APK
*** Interneterako konexioa nahitaezkoa da aplikazioakfuntzionatzeko *** Hiztegi hau heziketa-prozesuan diharduenikasleari begira atondutako produktua da. Lehen Hezkuntzako azkenurteetako ikasleen, DBHko ikasleen eta Batxilergoko ikasleenbeharrak asetzea da ikasle-hiztegi honen xedea. Helburu horribegira, eduki hauek jasotzen ditu: • 28.100 hiztegi-unitate •39.300 adiera • 19.000 adibide • 1025 ohar didaktiko • 320hiztegi-unitate, irudiz hornituak • 8.100 sinonimo eta antonimo____________________________________________________________ *** AnInternet connection is necessary for the application to work.***This dictionary is a product prepared for students involved in theeducation process. The aim of this students’ dictionary is to meetthe needs of students in the final years of Primary Education, HighSchool Students and 6th Form Students. With this aim in mind thecontents are as follows: • 28,100 dictionary entries • 39,300senses • 19,000 examples • 1025 didactic notes • 330 illustrateddictionary entries • 8100 synonyms and antonyms
Elhuyar sinonimoen kutxa APK
Sinonimo eta antonimoen hiztegia duzu hau. Elhuyar Sinonimoenkutxak unean unean behar dugun hitz egokiena aurkitzen laguntzekoeta lexikoa aberasteko hiztegia da. Tresna lagungarria danorberaren euskara abertasteko eta euskaraz ari den edonork aldeanizan beharrekoa.Ezaugarriak:• 18.573 sarrera Sinonimoen kutxa• 63.810 sinonimo• 22.983 antonimo• 24.537 adiera___________________________________________________________This is a dictionary of synonyms and antonyms. The ElhuyarSinonimoen kutxa is a dictionary to help us find the right wordwhenever we want to expand our vocabulary. It is a useful tool forenriching our Basque and putting what is needed within reach of anyuser of Basque.Features:• 18.573 entries• 63.810 synonyms• 22.983 antonyms• 24.537 senses
Loading...