5.3.5 / May 19, 2018
(4.3/5) (373)
Loading...

Description

🔥 آزاد گرام رو نصب کن و از تلگرام بدون فیلترشکن استفاده کن 🔥بااینبرنامه دیگه نیازی نیست فیلترشکن نصب کنی و به تلگرام وصل بشیفقطکافیه آزاد گرام رو نصب کنی و بدون فیلتر شکن به تلگراموصلبشیامتحانش ضرر نداره فقط یکبار امتحان کنید.. آزاد گرام، یک نسخهیغیر رسمی از تلگرام است که نه تنها از مابقی نسخه های غیررسمیدیگرهیچ چیز کم ندارد، بلکه با ویژگی های که دارد در نوع خود منحصر بهفرداست.امکانات و ویژگی های آزاد گرام عبارتند از :اضافه کردن کشیدنپیامبرای جواب دادن به آن پشتیبانی کامل از زبان فارسی (علاوه بر زبانهایاصلی)پیش نمایش استیکر و گرفتن تایید شما قبل از ارسال استیکربازگشتبه گروهی که ترک کرده اید نمایش گیف و ویدئو در صفحه بزرگ جلوعقببردن و توقف بر روی گیف، زوم کردن و چرخش گیف و ویدئو فورواردچندگانه : چند پیام را به چند مخاطب و یا گروه بفرستید تغییر رنگتلگرام(تم)، ساخت قالب و ارسال آن به دوستانتان تفکیک پیامها: تمامیگروهها،سوپر گروه ها، کانالها، رباتها و مخاطبین در تبهای جدا قرارگرفتهاندبوک مارک کردن چت ها و پیام هانمایش تاریخ خورشیدی نمایشوضعیتآنلاین کاربران نوار بالای چت برای جابجایی و بازگشت سریع بین چتهاانتخاب نمایش یا عدم نمایش نام ارسال کننده در فوروارد عدمنمایشتعداد پیام های خوانده نشده برای گروه های خاص دسته بندیپیشرفتهگذاشتن تصویر زمینه برای هر چت خاص امکان نمایش گزینه اشتراکسریع درتمامی چت ها مخاطبین آنلاین : نمایش فهرست مخاطبین آنلاینامکان تغییرترتیب چت ها در تب ها آیکون آنلاین و آفلاین بودن کاربرکنار آواتارگرفتن تاییدیه قبل از ارسال پیام صوتی با قابلیت گوش دادنبه آن قفلگذاری و یا مخفی کردن کانال ها، گروه ها و یا چت های خاص :امکان مخفیکردن چت ها به صورت پیشرفته و امکان تعیین رمز به صورت عددیو متنیبرای چت های مخفی تنظیم عکس پروفایل تلگرام کاربران به عنوانعکسمخاطبین گوشی که برای هر کاربر به صورت جداگانه قابل تنظیم است(هنگامتماس گوشی، عکس تلگرامی کاربر را مشاهده خواهید کرد)و کلیامکاناتدیگر ...آزاد گرام بدون فیلتر،پیتون گرام بدونفیلتر،تلگرامطلایی،تلگرام بدون فیلترشکن،تلگرام بدون فیلترFree 🔥grams of cableto install and use without proxy 🔥I do not have theprograminstalled proxy and you get connected to the cable you justinstallgram free and no proxy to the cable connecting the doorTrynot harmonly one try. Free gram, an unofficial version of thetelegramis not only the rest nothing less informal version, butwithfeatures that are unique in its kind.Gram free featuresandfunctionalities include:Add drag the message to answeritFullsupport for Persian language (in addition to theoriginallanguage)Preview sticker and get your approval beforesendingStickerBack to those who have leftView Gyf and video on thebigscreenForward, rewind and pause on Gyf, zoom and rotate GyfandVideoForward Multi send a message to multiple contactsorgroupsTelegram color change (themes), making the form and senditto friendsSeparate messages: all groups, super groups,channels,bots and contacts are located in separate tabsBookmark thechat andmessagingView on SolarView user online statusTo switchbetweenchats chat bar and quick returnChoose to show or hide thename ofthe sender in the forwardHide the number of unread messagesforspecific groupsAdvanced CategoriesSet wallpaper for eachspecificchatAbility to view subscription options fast in allchatsOnlinecontacts: View the contacts list onlineAbility to changethe orderof chat tabsIcon next to the user's online andofflineApprovalbefore sending audio messages with the ability tolisten to itLockor hide channels, groups or specific chat: Abilityto hide foradvanced chat and the ability to set a password for thehiddennumbers and text chatsSet Photos Profile telegram users toseephone contacts for each user individually adjustable (whencallingthe phone, the user will see a telegram Photo)And lots more...Gramfree without filter, Python g unfiltered, goldentelegram,telegrams, no proxy, no filter Telegram

App Information org.ir.azadtelegram

 • App Name
  org.ir.azadtelegram
 • Package Name
  org.ir.azadtelegram
 • Updated
  May 19, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  5.3.5
 • Developer
  Mohammad Bakio
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Mohammad Bakio Show More...

org.ir.azadtelegram 5.3.5 APK
🔥 آزاد گرام رو نصب کن و از تلگرام بدون فیلترشکن استفاده کن 🔥بااینبرنامه دیگه نیازی نیست فیلترشکن نصب کنی و به تلگرام وصل بشیفقطکافیه آزاد گرام رو نصب کنی و بدون فیلتر شکن به تلگراموصلبشیامتحانش ضرر نداره فقط یکبار امتحان کنید.. آزاد گرام، یک نسخهیغیر رسمی از تلگرام است که نه تنها از مابقی نسخه های غیررسمیدیگرهیچ چیز کم ندارد، بلکه با ویژگی های که دارد در نوع خود منحصر بهفرداست.امکانات و ویژگی های آزاد گرام عبارتند از :اضافه کردن کشیدنپیامبرای جواب دادن به آن پشتیبانی کامل از زبان فارسی (علاوه بر زبانهایاصلی)پیش نمایش استیکر و گرفتن تایید شما قبل از ارسال استیکربازگشتبه گروهی که ترک کرده اید نمایش گیف و ویدئو در صفحه بزرگ جلوعقببردن و توقف بر روی گیف، زوم کردن و چرخش گیف و ویدئو فورواردچندگانه : چند پیام را به چند مخاطب و یا گروه بفرستید تغییر رنگتلگرام(تم)، ساخت قالب و ارسال آن به دوستانتان تفکیک پیامها: تمامیگروهها،سوپر گروه ها، کانالها، رباتها و مخاطبین در تبهای جدا قرارگرفتهاندبوک مارک کردن چت ها و پیام هانمایش تاریخ خورشیدی نمایشوضعیتآنلاین کاربران نوار بالای چت برای جابجایی و بازگشت سریع بین چتهاانتخاب نمایش یا عدم نمایش نام ارسال کننده در فوروارد عدمنمایشتعداد پیام های خوانده نشده برای گروه های خاص دسته بندیپیشرفتهگذاشتن تصویر زمینه برای هر چت خاص امکان نمایش گزینه اشتراکسریع درتمامی چت ها مخاطبین آنلاین : نمایش فهرست مخاطبین آنلاینامکان تغییرترتیب چت ها در تب ها آیکون آنلاین و آفلاین بودن کاربرکنار آواتارگرفتن تاییدیه قبل از ارسال پیام صوتی با قابلیت گوش دادنبه آن قفلگذاری و یا مخفی کردن کانال ها، گروه ها و یا چت های خاص :امکان مخفیکردن چت ها به صورت پیشرفته و امکان تعیین رمز به صورت عددیو متنیبرای چت های مخفی تنظیم عکس پروفایل تلگرام کاربران به عنوانعکسمخاطبین گوشی که برای هر کاربر به صورت جداگانه قابل تنظیم است(هنگامتماس گوشی، عکس تلگرامی کاربر را مشاهده خواهید کرد)و کلیامکاناتدیگر ...آزاد گرام بدون فیلتر،پیتون گرام بدونفیلتر،تلگرامطلایی،تلگرام بدون فیلترشکن،تلگرام بدون فیلترFree 🔥grams of cableto install and use without proxy 🔥I do not have theprograminstalled proxy and you get connected to the cable you justinstallgram free and no proxy to the cable connecting the doorTrynot harmonly one try. Free gram, an unofficial version of thetelegramis not only the rest nothing less informal version, butwithfeatures that are unique in its kind.Gram free featuresandfunctionalities include:Add drag the message to answeritFullsupport for Persian language (in addition to theoriginallanguage)Preview sticker and get your approval beforesendingStickerBack to those who have leftView Gyf and video on thebigscreenForward, rewind and pause on Gyf, zoom and rotate GyfandVideoForward Multi send a message to multiple contactsorgroupsTelegram color change (themes), making the form and senditto friendsSeparate messages: all groups, super groups,channels,bots and contacts are located in separate tabsBookmark thechat andmessagingView on SolarView user online statusTo switchbetweenchats chat bar and quick returnChoose to show or hide thename ofthe sender in the forwardHide the number of unread messagesforspecific groupsAdvanced CategoriesSet wallpaper for eachspecificchatAbility to view subscription options fast in allchatsOnlinecontacts: View the contacts list onlineAbility to changethe orderof chat tabsIcon next to the user's online andofflineApprovalbefore sending audio messages with the ability tolisten to itLockor hide channels, groups or specific chat: Abilityto hide foradvanced chat and the ability to set a password for thehiddennumbers and text chatsSet Photos Profile telegram users toseephone contacts for each user individually adjustable (whencallingthe phone, the user will see a telegram Photo)And lots more...Gramfree without filter, Python g unfiltered, goldentelegram,telegrams, no proxy, no filter Telegram
آزاد گرام 2 - ضد فیلتر 4.8.9 APK
توجه توجه آزاد گرام نسخه بدون فیلتر میباشد نگران امنیت نباشیدچونفقط داخل برنامه سرور های پراکسی قوی و ضد فیلتر بکار بردیم پسازآزادگرام لذت ببرید - دارای قابلیت چندین اکانته- دارای حالتروح-مخفی کردن حالت در حال تایپ- ارسال شدن و نشدن تیک دومکاملارایگانحذف دو طرف پیام ها ( به طور کلی متن و تصویر و یا ویدیو وغیرهارسالی رو میتونید حذف کنید که برای طرف مقابل هم به طور کاملحذفخواهد شد )☎️ منشی : وقتی که نیستید و آفلاین هستید منشیجوابپیاماتون رو میده- تغییر صدای حرفه ای (روی میکروفن ضربه بزنیدتاتنظیمات را مشاهده کنید.)🔐 قفل چت (چت مخفی)🎭 مخاطب خاص📝 چت بار بهدوصورت عمودی و افقی ✏️ نقاشی پیشرفته- میانبر فوروارد چندگانه باکلیکبر روی پیام- دسترسی آسان به تنظیمات زبانه ها (با کلیک طولانیبرایهر زبانه تنظیمات مخصوص به آن را خواهید دید)☑️ قابلیت مشاهده عکسهایقبلی پروفایل گروه☑️ قابلیت حذف پیشرفته🗑 جاروبرقی برای پاکسازی رموگوشی☑️ مدیریت رسانه ها و فایلها ☑️فروارد پیشرفته : تغییر متن قبلازارسال، ☑️تغییر یا افزودن متن زیر عکس یا فیلم قبل از ارسال،افزودنمتن به گیف قبل از ارسال، همه با فروارد پیشرفته.☑️رسال پیامبهپروفایل خود☑️نمایش تعداد دقیق اعضای کانال☑️ایجاد میانبر از یکچت،گروه و یا کانال خاص در صفحه اصلی☑️نمایش 24 ساعته زمان☑️ترک گروهباامکان بازگشت به گروه☑️نمایش وضعیت آخرین بازدید مخاطب در صفحه اصلیوگروه ☑️آیدی یاب ☑️فروارد بدون نقل قول ☑️امکان انتخاب پوسته☑️امکاننمایش گزینه اشتراک سریع☑️امکان تغییر و انتخاب فونت برنامه ازبینفونتهای زیبا و ترکیبی.☑️نمایش فهرست مخاطبین آنلاین. ☑️نمایشتغییراتمخاطبین شامل عکس، اسم و شماره تلفن☑️مدیر یاب☑️امکان تغییر تبهای چتها☑️مخفی کردن شماره تلفن در منوی برنامه☑️امکان کپی متن موجودزلیرعکس و فیلم☑️نمایش تاریخ شمسی☑️تغییر زبانه با کشیدن انگشت☑️فعالکردنحالت راست چین در زبان فارسی☑️ پشتیبانی کامل از زبان فارسی(علاوه برزبان های اصلی) و ...آزادگرام بدون فیلتر، آزاد گرام بدونفیلتر شکن،ضد فیلتر، فیلترشکن دارattention attentionG unfilteredversion isreleasedDo not worry about security because only thestrong proxyservers and anti-filtering program applied after theZadgram fun-features several Akanth- Have a Soul- Hide mode istyping- Send andnot the second checkcompletely freeRemove the sidesof the messages(generally text and image or video etc. You candelete the otherside is completely removed)☎️ secretary:'re offlinewhen you do notand the receptionist answer was Pyamatvn-Professional VoiceChanger (Tap the mic to see the settings.)🔐 lockChat (ChatHidden)🎭 specific audience📝 chat once both verticallyandhorizontally✏️ advanced painting- Quick-forward multi-click onamessage- Easy access to the Settings tab (click the Settingstabfor as long as you'll see)☑️ visibility previous photoProfileGroup☑️ ability to remove advanced🗑 cleaners for cleaningRAM, anda phone☑️ managing media and filesAdvanced ☑Frvard: changethe textbefore sending ☑Tghyyr or add text before you send thephoto orvideo, add text to Gyf to write, all with advancedforward.☑Rsalmessage to your profile☑Nmaysh exact number of channelmembersQuick☑Ayjad a chat, group or specific channel at Home☑Nmaysh24-hourtime☑Trk with the possibility of returning to☑Nmaysh theaudienceat home and Visitors☑Aydy Finder☑Frvard withoutquotes☑Amkan theshell☑Amkan Quick View subscription options☑Amkanchange the fontsand font selection and combination programs.☑Nmayshcontacts listonline.☑Nmaysh change which contacts include photos,names andphone numbers☑Mdyr Finder☑Amkan changing chat tabs☑Mkhfythe phonenumber in the app menu☑Amkan copy text Zlyr photosandvideos☑Nmaysh Da☑Tghyyr tabs by swiping☑Fal the right mode ofChinain Persian☑️ full support of the Persian language (in additiontothe original language)And ...Zadgram unfiltered, free gramwithoutproxy, anti-filtering, proxy of
هاتگرام 5.8.9 APK
توجه توجه هاتگرام نسخه بدون فیلتر میباشد نگران امنیت نباشید چونفقطداخل برنامه سرور های پراکسی قوی و ضد فیلتر بکار بردیم پس ازهاتگراملذت ببرید هاتگرام جدید بدون فیلتر- دارای قابلیت چندیناکانته- دارایحالت روح- مخفی کردن حالت در حال تایپ- ارسال شدن و نشدنتیک دومکاملارایگان حذف دو طرف پیام ها ( به طور کلی متن و تصویر و یاویدیو وغیره ارسالی رو میتونید حذف کنید که برای طرف مقابل هم به طورکاملحذف خواهد شد )☎️ منشی : وقتی که نیستید و آفلاین هستید منشیجوابپیاماتون رو میده- تغییر صدای حرفه ای (روی میکروفن ضربه بزنیدتاتنظیمات را مشاهده کنید.)🔐 قفل چت (چت مخفی)🎭 مخاطب خاص📝 چت بار بهدوصورت عمودی و افقی ✏️ نقاشی پیشرفته- میانبر فوروارد چندگانه باکلیکبر روی پیام- دسترسی آسان به تنظیمات زبانه ها (با کلیک طولانیبرایهر زبانه تنظیمات مخصوص به آن را خواهید دید)☑️ قابلیت مشاهده عکسهایقبلی پروفایل گروه☑️ قابلیت حذف پیشرفته🗑 جاروبرقی برای پاکسازی رموگوشی☑️ مدیریت رسانه ها و فایلها ☑️فروارد پیشرفته : تغییر متن قبلازارسال، ☑️تغییر یا افزودن متن زیر عکس یا فیلم قبل از ارسال،افزودنمتن به گیف قبل از ارسال، همه با فروارد پیشرفته.☑️رسال پیامبهپروفایل خود☑️نمایش تعداد دقیق اعضای کانال☑️ایجاد میانبر از یکچت،گروه و یا کانال خاص در صفحه اصلی☑️نمایش 24 ساعته زمان☑️ترک گروهباامکان بازگشت به گروه☑️نمایش وضعیت آخرین بازدید مخاطب در صفحه اصلیوگروه ☑️آیدی یاب ☑️فروارد بدون نقل قول ☑️امکان انتخاب پوسته☑️امکاننمایش گزینه اشتراک سریع☑️امکان تغییر و انتخاب فونت برنامه ازبینفونتهای زیبا و ترکیبی.☑️نمایش فهرست مخاطبین آنلاین. ☑️نمایشتغییراتمخاطبین شامل عکس، اسم و شماره تلفن☑️مدیر یاب☑️امکان تغییر تبهای چتها☑️مخفی کردن شماره تلفن در منوی برنامه☑️امکان کپی متن موجودزلیرعکس و فیلم☑️نمایش تاریخ شمسی☑️تغییر زبانه با کشیدن انگشت☑️فعالکردنحالت راست چین در زبان فارسی☑️ پشتیبانی کامل از زبان فارسی(علاوه برزبان های اصلی) و ...هاتگرام بدون فیلتر،تلگرام طلایی،طلگرام پیشرفتهبدون فیلتر شکن، ضد فیلتر، فیلترشکن دارattentionattentionHatgram isunfiltered versionDo not worry about securitybecause only thestrong proxy servers and anti-filtering programapplied after theHatgram funNew Hatgram without filter- featuresseveral Akanth-Have a Soul- Hide mode is typing- Send and not thesecondcheckcompletely freeRemove the sides of the messages(generallytext and image or video etc. You can delete the otherside iscompletely removed)☎️ secretary:'re offline when you do notand thereceptionist answer was Pyamatvn- Professional Voice Changer(Tapthe mic to see the settings.)🔐 lock Chat (Chat Hidden)🎭specificaudience📝 chat once both vertically and horizontally✏️advancedpainting- Quick-forward multi-click on a message- Easyaccess tothe Settings tab (click the Settings tab for as long asyou'llsee)☑️ visibility previous photo Profile Group☑️ ability toremoveadvanced🗑 cleaners for cleaning RAM, and a phone☑️ managingmediaand filesAdvanced ☑Frvard: change the text before sending☑Tghyyror add text before you send the photo or video, add text toGyf towrite, all with advanced forward.☑Rsal message toyourprofile☑Nmaysh exact number of channel membersQuick ☑Ayjad achat,group or specific channel at Home☑Nmaysh 24-hour time☑Trk withthepossibility of returning to☑Nmaysh the audience at homeandVisitors☑Aydy Finder☑Frvard without quotes☑Amkan theshell☑AmkanQuick View subscription options☑Amkan change the fontsand fontselection and combination programs.☑Nmaysh contactslistonline.☑Nmaysh change which contacts include photos, namesandphone numbers☑Mdyr Finder☑Amkan changing chat tabs☑Mkhfy thephonenumber in the app menu☑Amkan copy text Zlyr photosandvideos☑Nmaysh Da☑Tghyyr tabs by swiping☑Fal the right mode ofChinain Persian☑️ full support of the Persian language (in additiontothe original language)And ...Hatgram unfiltered, goldentelegram,advanced Tlgram without a proxy, anti-filtering, proxy of
Loading...