1.0 / March 17, 2015
(apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="nl.ordina.osdminiexperience"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">Ordina</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="https://www.google.com/url?q=http://www.ordina.nl&sa=D&usg=AFQjCNH45hFs9Erdj3PQMK2bUFDPw98E6w" rel="nofollow" target="_blank"> Visit website </a> <a class="dev-link" href="mailto:richard.van.tilborg@ordina.nl" rel="nofollow" target="_blank"> Email richard.van.tilborg@ordina.nl </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="id-cluster-container details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiKwgCEAMaIxIhChtubC5vcmRpbmEub3NkbWluaWV4cGVyaWVuY2UQARgDKAE=" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable id-card-list"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="pl.itm4mobile.blackstories" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="pl.itm4mobile.blackstories" data-server-cookie="CAIaJgoiEiAKGnBsLml0bTRtb2JpbGUuYmxhY2tzdG9yaWVzEAEYA0IA" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaJgoiEiAKGnBsLml0bTRtb2JpbGUuYmxhY2tzdG9yaWVzEAEYA0IA" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=pl.itm4mobile.blackstories" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="Black Stories" class="cover-image" data-cover-large="//lh5.ggpht.com/eC1XNco-YjKolbO4pzZvly-uGrFNNMGE-QdroNlWfrI-gEyWCCTUYUS_zfpOsH1JHM0=w340" data-cover-small="//lh5.ggpht.com/eC1XNco-YjKolbO4pzZvly-uGrFNNMGE-QdroNlWfrI-gEyWCCTUYUS_zfpOsH1JHM0=w170" src="//lh5.ggpht.com/eC1XNco-YjKolbO4pzZvly-uGrFNNMGE-QdroNlWfrI-gEyWCCTUYUS_zfpOsH1JHM0=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=pl.itm4mobile.blackstories" aria-label=" Black Stories "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="pl.itm4mobile.blackstories"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=pl.itm4mobile.blackstories" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=pl.itm4mobile.blackstories" title="Black Stories" aria-hidden="true" tabindex="-1"> Black Stories <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=ITM4MOBILE" title="ITM4MOBILE">ITM4MOBILE</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="pl.itm4mobile.blackstories"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click id-track-impression" data-server-cookie="CAIaJgoiEiAKGnBsLml0bTRtb2JpbGUuYmxhY2tzdG9yaWVzEAEYA0IA" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> Black Stories is a set of electrifying, dark and sometimes gruesome riddles. <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=pl.itm4mobile.blackstories" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=pl.itm4mobile.blackstories"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 3.2/5) ()
Loading...

Description

Binnen een virtual reality omgevingraadselsoplossen in vier kamers, elke kamer gebaseerd op eenafdeling vanOrdina Software Development. Hoe snel ben jij er uit?

Voor app is een zogenaamd head mounted device alsGoogleCardboard of Durovis of Samsung Gear Vr benodigd.

Within a virtualrealityenvironment solve puzzles in four rooms, each room based onadivision of Ordina Software Development. How fast are yououtthere?

For app is called a head-mounted device required asGoogleCardboard or Durovis or Samsung Gear Vr.

App Information OSD mini experience

Ordina Show More...

3Demo 2ba - Ordina 1.0 APK
Ordina
Deze virtual reality app heeft eenheadmounteddevice als Google Cardboard, Opendive, Samsung Gear VRofsoortgelijke benodigd, waarin je telefoon geplaatst kan wordenvooreen echte VR ervaring.De app betreft een voorbeeld hoe vanuit een BuildingInformationModel(BIM) een Virtual Reality ervaring gerealiseerdkanworden,gegenereerd door het platform samen met Ordina en2baontwikkeld.This app has avirtualreality head-mounted device as Google Cardboard, Open Dive,SamsungGear VR or similar is required, in which your phone can beplacedfor a true VR experience.The app is an example of how from a Building InformationModel(BIM), a virtual reality experience can be realized, generatedbythe platform developed together with Ordina and 2ba.
Virtueel Valkenburg 1.0 APK
Ordina
Vlieg of loop met je eigen telefoon alsvirtual reality set door Valkenburg. Met een Opendive, Googlecardboard of Samsung VR set interactief door de kadastervrijgegeven informatie van Valkenburg.Een eerste stap naar veel toekomstige mogelijkheden, voor hettonen van informatie(opendata) op een leuke interactieve manier. Inde toekomst kan diverse informatie worden toegevoegd op dedoorvliegbare 3d omgeving, denk aan temperatuur, leidingen,incidenten etc. etc.Fly or walk with yourphone as a virtual reality set by Valkenburg. Open a Dive, Googlecardboard or Samsung VR set interactively by the Land Registryreleased information of Valkenburg.A first step to many future possibilities for displayinginformation (open data) in a fun interactive way. In the future,various information can be added to by flyable 3D environment,think of temperature, piping, incidents etc. etc.
DRIO 4 APK
Ordina
PROTOTYEWelkom bij het Drio WK game. Het Ordina Oranje Overblijfspel. Omhetspel te kunnen spelen is een OpenDive Virtual Realitybril-systeemnodig en een Smartphone. Drio is de aller eerste WKgame in VirtualReality in de Playstore.Duik in een multi-player voetbalduel met al u vrienden,collega’set cetera. Win alle duels en blijf als laatste over enwordt dewinnaar van het Drio wereld kampioenschap 2014! Speel Drionu engeniet van het plezier van het scoren van veel(doel)punten!Door personen in het spel aan te tikken komt u in een duel.Hetduel vindt plaatst voor het Goal. Wanneer u de keeper bentkrijgt upunten door de bal tegen te houden en wanneer u de spitsbentkrijgt u punten wanneer u een doelpunt scoort. De richtingwordtbestuurd door de beweging van het hoofd. Hierbij heeft udriekeuzes een beweging naar rechts, links of niets doen en naarvorenschieten. Versla al je vrienden, blijf als laatste over en winhetspel!Features- Echt voetbalspel voor Android- en Apple telefoons- Zeer eenvoudige gamecontroles- Spelen van toernooien- Realistische geluiden en verbluffende 3-d graphicsKeywords: Ordina, WK game, Unity, OpenDive, VirtualReality,Virtual experience night Oculus Rift, oranje, DrioPROTOTYEWelcome to the World Drio game. Ordina Orange Relics Game. Toplaythe game is an open dive Virtual Reality goggles system neededanda Smartphone. Drio is the very first World Cup game inVirtualReality in the Play Store.Dive into a multi-player soccer game with all yourfriends,colleagues and so on. Win all matches and keep the lastover andthe winner of the world championship in 2014 Drio! PlayDrio nowand enjoy the pleasure of scoring a lot of (target)points!By tapping people in the game come to you in a duel. Thegametakes place for the Goal. If you are the keeper can get pointsbyholding the ball against and when you rush you will get pointswhenyou score a goal. The direction is controlled by the movementofthe head. Here you have three choices a movement to theright,left, or do nothing and forward shooting. Defeat all yourfriends,stay last on and win the game!Features- Real football game for Android and Apple phones- Very simple game controls- Play Tournaments- Realistic sounds and dazzling 3-D graphicsKeywords: Ordina World Cup game, Unity, Open Dive,VirtualReality, Virtual experience night Oculus Rift, orange,Drio
OSD mini experience 1.0 APK
Ordina
Binnen een virtual reality omgevingraadselsoplossen in vier kamers, elke kamer gebaseerd op eenafdeling vanOrdina Software Development. Hoe snel ben jij er uit?Voor app is een zogenaamd head mounted device alsGoogleCardboard of Durovis of Samsung Gear Vr benodigd.Within a virtualrealityenvironment solve puzzles in four rooms, each room based onadivision of Ordina Software Development. How fast are yououtthere?For app is called a head-mounted device required asGoogleCardboard or Durovis or Samsung Gear Vr.
Store of the Future 1.0 APK
Ordina
Winkelen zal nooit meer zijn wat het ooitwas,daarover zijn de geleerden het roerend eens. Met name deinvloedvan webshopping is daaraan debet. Maar hoe gaat dat er indetoekomst concreet uitzien.De store of the future is een samenwerking metdiversepartners(retail, technologie, consulting etc.)waaringeëxperimenteerd wordt met innovatieve technologie omconsumenteneen echte beleving en plezier in het winkelen tegeven.Deze virtual reality app is gebaseerd op de ontwerptekeningvande fysieke winkel die in New Babylon te Den Haaggerealiseerdwordt.Voor app is een zogenaamd head mounted device alsGoogleCardboard of Durovis of Samsung Gear Vr benodigd.Shopping will neverbewhat it once was, as the scholars agree more. In particular,theinfluence of shop ping is the variation. But how does thatlooklike in the future.The store of the future is a collaboration with partners(retail,technology, consulting, etc.) which experimenting withinnovativetechnology to give consumers a real experience and funshopping.This virtual reality app is based on the conceptual design ofthephysical store which is realized in New Babylon in TheHague.For app is called a head-mounted device required asGoogleCardboard or Durovis or Samsung Gear Vr.
Loading...