1.5 / April 20, 2018
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

The Ottoman must go its way to the end to get out of a darkforestfilled with goblins and other mutants. Ottoman can throwdifferenttypes of weapons, and the dragon breathe a fiery flame.Help theOttoman survive to get out of the woods and collect as manypointsand ammunition as possible!

App Information Osmanlı Ejderhası - Ottoman War Escape

 • App Name
  Osmanlı Ejderhası - Ottoman War Escape
 • Package Name
  com.ottomanwarescape.tr
 • Updated
  April 20, 2018
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  Nowa inc
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  5/1, Merchants Street, Valletta, VLT 1171 MALTA
 • Google Play Link

Nowa inc Show More...

Daily Vip Betting Tips By Bankonowa 1.6 APK
Nowa inc
Hi ; Welcome Bankonowa Daily Vip Betting Tips.. ✌ * ✌ * Our appmain purpuse is give you chance to WIN. Bankonowa Daily Vip BettingTips is a professional bet tips and that was set for one reason tohelp people make money from sports pet. * ✌ * Bankonowa the bestfeature of this application is that if you do not keep the match wegive you, you can get your credit back from where I bought it. ☝ ☝*✌ * Bankonowa Daily Vip Betting Tips gives users expert bettingtips,predictons from an experinced team.* ✌ * Daily Vip BettingTips analysts matches and gives best possible sure bets and highodds betting tips everyday. * ✌ * This app has two function one isabsolutely free and the other function is VIP.. Both of function ofthis app has realy high success rate. * ✌ * In this app you willfind every sports betting tips. * ✌ * You have to understand thatnothing in life is sure, but we come pretty damn close with ourhigh success rate.* ✌ * High Odds, Daily Betting Tips, Sure Bets,Acca Bets, Instant Notifications, Football , Basketball bettingpredictions, Live betting tips and on and on everything you want inone expert team's app and we are ready for beating the bookmakerswith our betting tips.* ✌ * Bankonowa Daily football matchesbetting tips, Betting predictions as free tips and vip tips, Youwill be notified with notifications when new matches are added.* ✌* If you want to win almost everyday come and join Daily VipBetting Tips. When you join Daily Vip Betting Tips by Experts itwill give you ; ✍ Everyday free betting tips,✍ Over 2.5 - Under 2.5Goals tips,✍ High Win Rate,✍ Daily Tips,✍ Daily Matches,✍ All TipsUpdate Before 12AM , ✍ Winning Tips Picked From 30 Leagues AcrossThe World, ✍ Different kids of sports betting tips andpredictions,✍ Mobile data friendly clean and simple userinterface..✍ Expert Team,✍ Notification Service,✍ 87 % Strike Rate!, ✍ For your any question (about price, tips, odds, payment errors,etc.). Please Contact Us: iletisi@bankonowa.com✍
Tower Defense War - Kule Savunma Savaşları 1.0 APK
Nowa inc
Tower Defense War - Kule Savunma Savaşları efsanevi savaşçılarıneniyi strateji ve ilham verici saldırılarla krallığıkoruduklarıbüyülü ve fantastik bir dünya.Ölü şövalyelerle savaş veejder, buzkraliçesi, büyücü, şövalye ve diğer kadim savaşçılarlamaceraalanında omuz omuza çarpış! Tower Defense War - KuleSavunmaSavaşlarında Kötü güçler birleşiyor.Neden ilerliyorlar?Evlerinerede? Kimse bilmiyor.Elçilerin görüşümuğlak.Falcılarharitalarında biraz bir şeyler görüyorlar.Peki yadiğerleri? Onlarkaçışıyor.İnsanlar açlıktan ölüyor.Ağaçlarçürümüş.Ekinler ölmüşhalde bulunuyorBirleşik Krallıklar askerlerinesesleniyor! Senonların kumandanısın.Ardı ardına gelen şeytanisaldırılara karşısavunma yap.Balçıkları, goblinleri, iskeletleri vedaha niceleriniyenerken muhteşem animasyonların tadınıçıkar.Okçuları konuşlandır!Kükreyen topları ateşle! Müttefikleriniçağır! Tower Defense War -Kule Savunma Savaşları çeşitlilik vemücadele sunuyor.Savunmasızköylüleri kurtarırken ve önemlikaynakları toplarken inanılmazgaripliklerin üstesinden gel.Sen ve8'den fazla kahramanınla sanadoğru gelen kötüleri durdur. TowerDefense War - Kule SavunmaSavaşları her türden oyuncu için bir kulesavunma oyunudur.100'denfazla bölümün üstesinden gel, her biristrateji ve kurnazlıkisteyen özel kapışmalar.Uzun menzilkabiliyetinle, tahkimatinla vekuvvetlerinle düşman dalgalarınakarşı savaş.İstilacı ordularlakarşılaşırken yemyeşil ormanları, karkaplı dağları, çölleri vediğer alanları keşfet.Dikkat! Bu oyunuoynaması ücretsizdir ve kulesavunması oyunlarını seven insanlartarafından yapılmıştır.Umarızbu çalışmamızdan zevkalırsınız!-Çeşitli oyun modlarıyla birlikte100'den fazla bölüm-4'ten fazla kule tipinin bulunduğu birdenfazla dünya-Sana yardımedecek özel kuvvetlere sahip güçlükahramanlar: Okçu Fee ölümcülkritik atışlar yapar, ŞövalyeLancelot adaletin yumruğunu kullanır,Ejder Smoulder sıcak vealevli ateş topları gönderir ve dahanicesi... -Büyük Turnuva'dabaşarılı olarak muhteşem savunmayeteneklerini göster ve büyüködüller kazan-Yeni yorum sistemiylediğer oyuncularla bir bölümünnasıl geçileceği ile ilgili taktiklerpaylaş -Ölüm Şövalyesiylekarşılaşarak 5 çok özel bölümde Smoulderve Efrigid'i elde ederekhayatta kal.Bu bölümler cok fazla XPveriyor. -Dev bir sümüğe veçarpan bombaya binen İskelet Büyücü vemamut süren Goblin Kral gibiefsanevi bosslarla kapış.-Birçok farklıdüşman birçok meydan okumagerektiriyor: Onları yak, dondur veya negerekiyorsa onu yap-Güzelmanzaralar ve karakter animasyonları###ÖZELLİKLER+ Oyununstratejisi kolay değilDefans için + 21 misyon+ 21harita Kule+ 16Kule Savunucusu+16 düşman birimi+ Haritalarınçeşitliliği aslasıkılmamalı.### İpuçları+ Savunma birimlerininereyeyerleştireceğinize dikkat edin+ Gelen ilk dalgalar içindikkatlibir strateji hazırlayın+ Savunma sisteminizi yükseltmeyiaslaunutmayınBu Kule Savunması ile Savunucular, fark haritasındakiherbüyük savaşla kendilerini zorlayabilir ve heyecanı hissetmekiçinoyunu hızlandırırlar.Savaş sırasında Kulenizi güvende tutun.Tümdüşmanları yok et ve Korumak görevin senin görevin. Lütfenruhunuzusaklayın ve savaşın!Tower Defense War - Tower Defense Warlegendarywarriors of the best strategies and inspiration magic theyprotectthe kingdom from the donor attack and a fantastic dünya.ölknightwith war and dragons, ice queen, magicians, knights andotherancient in the field of adventure with warriors foughtshoulder toshoulder!Tower Defense War - Tower Defense War Evilforces aremoving in the birleşiyor.ne? Where the houses? Nobodyopinions ofbilmiyor.elçi muğlak.falcı a little something on themapgörüyorlar.pe the others? They kaçışıyor.ins who's dead for daysonhunger ölüyor.ağaç are çürümüş.ekUnited Kingdom are calling onthesoldiers! You yap.balçık defense against demonic attack cameafterthey had kumandanısın., goblins, skeletons and many more tobeatthe taste of the spectacular animation Configurestationedçıkar.okçu! The roaring fire ball! Call the Allies!TowerDefenseWar - Tower Defense Wars diversity and stop the fightingandrescuing villagers sunuyor.savunmasız resources whilecollectingimportant incredible strangeness of the gel.s overcomeevil withyou, and more than 8 hero coming towards you.Tower DefenseWar -Tower Defense Wars overcome a tower defense more thanoyunudur.100section for players of all types, each strategy andcunning to wantspecial kapışmalar.uz's range capability,fortifications with andfaced forces your to savaş.istilac armyagainst waves of enemiesverdant forests snow covered mountains,deserts and explore otherareas.Attention! This game is free to playtower defense games andwe hope you enjoy our yapılmıştır.um bypeople who love thiswork!-Various game modes with more than 100sectionsmultiple worldwhere the tower is located more than -4,-Ipowerful heroes withspecial force to help: Archer Fee makescritical fatal shots, useyour fist justice Lancelot Knight, DragonSmould sends hot andflaming fireballs and many more ...-Big Showsucceed as spectaculardefense capabilities in the tournament andwin great prizes-Newreview system by sharing tactics on how to movea section withother playersKnight, facing the Death's a veryspecial chapter 5Smould and kal.b sections giving too much XP aliveby obtainingEfrigid.The giant snot and riding a bomb hitting amammoth skeletonmage and time scramble Goblin King as the legendaryboss.-Manydifferent enemies require many challenges: to burn them,or whatmade him freeze if necessaryBeautiful views andcharacteranimation### FEATURES+ Game strategy is not easy+ 21missions forDefense+ 21 Tower map+ 16 Tower defender+16 enemy unit+A varietyof maps should never be bored.### Tips+ Be careful whereto placethe defense unit+ Prepare a careful strategy for the firstincomingwaves+ Never forget to upgrade your defense systemThisTowerDefense with the Defenders, the difference may force them toeverymajor war in the map and they speed up the game to feeltheexcitement.Keep your trust in the tower during the war.Protectyour mission and destroy all the enemies task. Please keepyourspirit and fight!
Basketball Daily Vip Betting Tips By Nowa ✌ 4.0 APK
Nowa inc
Hi ; Welcome Bankobasket Daily Vip Betting Tips.. ✌ * ✌ * Ourappmain purpuse is give you chance to WIN. Bankobasket DailyVipBetting Tips is a professional bet tips and that was set foronereason to help people make money from sports pet. * ✌ *Bankobasketthe best feature of this application is that if you donot keep thematch we give you, you can get your credit back fromwhere I boughtit. ☝ ☝* ✌ * Bankobasket Daily Vip Betting Tips givesusers expertbetting tips,predictons from an experinced team.* ✌ *Daily VipBetting Tips analysts matches and gives best possible surebets andhigh odds betting tips everyday. * ✌ * This app has twofunctionone is absolutely free and the other function is VIP.. Bothoffunction of this app has realy high success rate. * ✌ * In thisappyou will find every sports betting tips. * ✌ * You havetounderstand that nothing in life is sure, but we come prettydamnclose with our high success rate.* ✌ * High Odds, DailyBettingTips, Sure Bets, Acca Bets, Instant Notifications, Football,Basketball betting predictions, Live betting tips and on andoneverything you want in one expert team's app and we are readyforbeating the bookmakers with our betting tips.* ✌ *BankobasketDaily football matches betting tips, Betting predictionsas freetips and vip tips, You will be notified with notificationswhen newmatches are added.* ✌ * If you want to win almost everydaycome andjoin Daily Vip Betting Tips. When you join Daily VipBetting Tipsby Experts it will give you ; ✍ Everyday free bettingtips,✍ Over2.5 - Under 2.5 Goals tips,✍ High Win Rate,✍ DailyTips,✍ DailyMatches,✍ All Tips Update Before 12AM , ✍ Winning TipsPicked From30 Leagues Across The World, ✍ Different kids of sportsbettingtips and predictions,✍ Mobile data friendly clean and simpleuserinterface..✍ Expert Team,✍ Notification Service,✍ 87 % StrikeRate!, ✍ For your any question (about price, tips, odds, paymenterrors,etc.). Please Contact Us: iletisi@bankonowa.com✍
Car Parking Battle - Araba Park Etme 1.2 APK
Nowa inc
Araba park etme oyunları oynamayı sevenler için harika bir oyun.CarParking Battle - Araba Park Savaşları eğlenceli bir oyun.Oyuniçerisinde araçlarınızı modifiye edebilir renklerinideğiştirebilirjantlarınızı ekleyip çıkartabilir renginideğiştirebilirsiniz.Aynızamanda rüzgarlık da takabilirsiniz. Bütünözellikleri ile sizlereeğlenceli bir araba park etme oyunu sunanNowa Game Car ParkingBattle - Araba Park Savaşları 2018 oyununubütün dünyaya açık birşekilde paylaşmıştır. Oyun içerisinde farklıve zorlu leveller ilesizleri eğlenceli bir park oyunu bekliyor. Buoyun esnasındayaklaşık 60 level ile birlikte Car Parking Battle -Araba ParkSavaşları her bölümünde sizleri gerecek eğlendirecekbiroyun.Direksiyon kontrol modlarında 3 farklı seçeneği ileisterdireksiyon şeklinde ister yön tuşları ister telefon ekranıilearacınızı sürebilir mükemmel bir sürüş deneyiminisizlerdeyaşayabilirsiniz.Hepsi ve daha fazlası için hemen şimdisende CarParking Battle - Araba Park Savaşlarını indir bu muhteşemoyunaortak ol.Car parking is a great game for those who love toplaygames. Car Parking Battle - Car Parking Wars is a fun game. Youcanchange the game in your vehicles can be modified to add orremoveyour wheels can change the color color.You can also wearawindbreaker. All properties with a fun car to park in thefirstgame offering Nowa Battle Game Car Parking - car park sharedWars2018 game the whole world clearly. you with differentandchallenging levels in the game are waiting for a fun gameparks.This game with about 60 levels during the Battle Car Parking- CarParking Wars is a game that will entertain you in each sectionwillstretch.Steering control with a choice of 3 different modeswishwish wish the steering direction can take your car keys withphonescreen, you can enjoy a great driving experience for you.Andnowall you Car Parking for more Battle - Battle of the car parkiscommon to download this amazing game.
NextTips - Daily Vip Betting Tips By Nowa 1.0 APK
Nowa inc
Hi everbody; Welcome NextTips - Daily Vip Betting Tips By Nowa. ✌*✌ * NextTips - Daily Vip Betting Tips By Nowa The best featureofthis application is that if you do not keep the match we giveyou,you can get your credit back from where I bought it. ☝ ☝* ✌ *Ourapp main purpuse is give you chance to WIN. Daily Vip BettingTipsis a professional bet tips and that was set for one reason tohelppeople make money from sports pet. * ✌ * NextTips - DailyVipBetting Tips By Nowa gives users expert bettingtips,predictonsfrom an experinced team.* ✌ * NextTips - Daily VipBetting Tips ByNowaanalysts matches and gives best possible surebets and highodds betting tips everyday. * ✌ * This app has twofunction one isabsolutely free and the other function is VIP.. Bothof function ofthis app has realy high success rate. * ✌ * In thisapp you willfind every sports betting tips. * ✌ * You have tounderstand thatnothing in life is sure, but we come pretty damnclose with ourhigh success rate.* ✌ * High Odds, Daily BettingTips, Sure Bets,Acca Bets, Instant Notifications, Football ,Basketball bettingpredictions, Live betting tips and on and oneverything you want inone expert team's app and we are ready forbeating the bookmakerswith our betting tips.* ✌ * Daily footballmatches betting tips,Betting predictions as free tips and vip tips,You will be notifiedwith notifications when new matches are added.*✌ * If you want towin almost everyday come and join NextTips -Daily Vip Betting TipsBy Nowa.. When you join NextTips - Daily VipBetting Tips By Nowa.it will give you ; ✍ Winning Tips Picked From30 Leagues Across TheWorld, ✍ Different kids of sports betting tipsand predictions,✍Mobile data friendly clean and simple userinterface..✍ High WinRate,✍ Daily Tips,✍ Daily Matches,✍ ExpertTeam,✍ NotificationService,✍ Everyday free betting tips,✍ Over 2.5- Under 2.5 Goalstips,✍ 87 % Strike Rate! , ✍ All Tips UpdateBefore 12AM , ✍ Foryour any question (about price, tips, odds,payment errors, etc.).Please Contact Us: bankonext@bankonowa.com ✍
Okul Öncesi Eğitim Oyunu | Türkçe Ses 1.0 APK
Nowa inc
OkulÖncesi Eğitici Eğitim Oyunu minikler için çok yararlısekizuygulamayı bir arada sunmaktadır.Bu oyunçocuklara;meyveleri,şekilleri, sayıları, harfleri, renkleri,harfleri ve sesleriöğretmenin eğlenceli ve eğitici bir yoludur.BuOyun 2, 3, 4, 5, 6yaş okul öncesi çocuklar için özenle tasarlandıvegeliştirildi.Okul Öncesi Eğitim Oyunu,erkek ve kız çocuklarınençok sevdiği öğeler içermektedir oluşmaktadır. Çocuklar bueğiticioyunlara bayılacak ve uzun süre eğlenerekoynayacaklar.Oynamasıkolaydır ve Görsellerde rahatsız edici resimbulunmamaktadırTamamen Türkçe SeslendirmeliSAYILARÇocuklara SaymayıÖğretin1 den20 ye kadar sayı bulunmaktadır .MEYVELERBirbirindenFarklıMeyveleri Seslendirmeli olarak gösterir.ŞEKİLLERDeğişikŞekilleriGöstererek Çocuğunuzu Eğitin çocuklar için Türkçeeğiticioyunlardan oluşmaktadır.RENKLERÇocuğunuza Bu UygulamaSayesindeRenkleri ÖğretinHAYVANLAR ve KUŞLARBirbirinden Farklıhayvanlar vekuşları çocuklarınız sesleriyle tanısınPreschoolEducationalEducational Game is a very useful application togetherfor eightcadets.This game is for children, fruit, shapes, numbers,letters,colors, letters and sounds of the teacher is a fun andeducationalway.This Game 2, 3, 4, 5, has been carefully designedfor preschoolchildren age 6 and developed.Preschool Games includesboys andgirls the most beloved elements are formed.Kids will lovethese funeducational games and will play for a long time.Playing iseasy andthere is no visual image disturbingRecorded entirely inTurkishshouldNUMBERSTeach children to countThere are number from 1up to20.FRUITSFruits should be vocalized as different from eachothershows.FIGURESEducate your child showing different shapesforchildren is composed of Turkish educational games.COLORSThankstothis application colors to your child's TeachingsANIMALS,andBIRDSDifferent animals and birds from each other, you knowyourchildren with audio
Road Monster Hill 1.7 APK
Nowa inc
Road Monster Hill ile maceraya hazır ol ! Birbirindenfarklıbölümleri seni muhteşem bir macera, karlı sisli , bolengelliyollar seni bekliyor , oyun içerisinde kazandıgınız paralarileyeni araçlar satın alabilir, engebeli yolları dahakolaygecebilirsiniz. her aracın kendine has özellikleribulunmaktadır.road monster hill ile amacın teknedeki tekerleğidüşürmeden bölümsonuna ulaştırmak. road monster hill şimdi tamamenücretsiz hemenindir ve oyna !Be ready for adventure with MonsterHill Road!different sections from each other what a greatadventure, snow,fog, plenty of trails are waiting for you disabled,you won in thegame can buy a new car with the money, you can nowmore easilybumpy roads. Each vehicle has its own characteristics.road sectionto reach the final without dropping a monster wheels onthe boatwith the aim hill. the road monster hill now totally freeforimmediate download and play!
Meyveler Yapboz Puzzle 1.6 APK
Nowa inc
Birbirinden Farklı 5 Meyve ile yapboz Oyunu daha zevklihalegeliyorOyun Özellikleri* Değişik Şekilde MEyveler* 2 AdetMod*Kolayve Zor* Zamana Karşı YarışmaEğlenceli DakikalarFruitpuzzle gamewith 5 different from each other are becoming morefunGameFeatures* Different Figure fruits* 2 Each Mode* Easy andDifficult*Challenge Against TimeFunny Moments
Loading...