1.0.1 / August 22, 2015
(4.0/5) (2)

Description

Outliner Notes is simple tool to create, edit, view and share youroutlines or notes very easy and fast.

App Information Outliner Notes

 • App Name
  Outliner Notes
 • Package Name
  com.rog.outliner
 • Updated
  August 22, 2015
 • File Size
  1.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  RSystems
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  $1.38
 • Category
  Productivity
 • Developer
  Email apps.systems.r@gmail.com
  Vištuk 432 900 85 Vištuk
 • Google Play Link
RSystems Show More...
Drevo TDL 1.1 APK
RSystems
Program na kubíkovanie dreva a tlač dokladu o pôvode dreva.Obsahuje unikátne funkcie, tlač konsignácie podľa tlačiva LA47.Jednoduché ovládanie. Vyhovuje norme STN48-0009. Program určený prevšetky OS Windows. Vynikajúci pomocník pre každého drevára.REŽIMDEMO: Demo verzia umožnuje kubíkovať drevinu borovica. Po zadaníregistračného kódu získate plnú verziu bez obmedzení.Medzinajdôležitejšie vlastnosti programu patria: zrýchlenie práce a užžiadne čakanie na neskoršie výpočty kubíkov naozaj jednoduchéovládanie, ktoré zvládne úplne každý žiadne chyby pri výpočtoch m3drevnej hmoty tlač konsignácie podľa tlačiva LA43 funguje navšetkých OS Windows export konsignácie do formátu PDF a HTML anásledná jednoduchá tlač možnosť zadávať 20 druhov drevín kukaždému kusu možnosť zadať jeho kvalitatívnu triedu možnosť meniťdodavateľov aj odberateľov na každej konsignácii rýchly výberodberateľov a dodavateľov z databázy program vytvorený podľa normySTN48-0009 rýchly výber dodacích listov aj z minulosti, prípadneich jednoduché vymazanie možnosť meniť poradové čísla jednotlivýchkusov dreva /potrebné pre štítkovanie kusov/Kubíkovanie program ontimber and press timber origin documentation. A unique feature,print a consignment form by LA47. Simple operation. MeetsSTN48-0009. Program is designed for all Windows OS. Excellenthelper for everyone Lumberjacks.DEMO MODE: Demo version allowsKubik pine mechanical pulp. After entering the registration code toget the full version without restrictions.The most importantfeatures of the programinclude:    acceleration of work and no morewaiting for subsequent calculations cubicmeters    really easy to use, can handle eachand every    no errors in the calculations m3of timber    Consignment print form byLA43    It works on all WindowsOS    Consignment export to PDF and HTML, andfollowing simple print    the possibility tosubmit 20 kinds of trees    to each piece thepossibility to enter the gradeof    possibility to change suppliers andbuyers in each konsignácii    quickly selectcustomers and suppliers from thedatabase    program with the standardSTN48-0009    Quick selection and deliverynotes from the past, or simply removingthem    ability to change the serial numbers ofthe individual pieces of wood / pieces required for labeling /
Outliner Notes 1.0.1 APK
RSystems
Outliner Notes is simple tool to create, edit, view and share youroutlines or notes very easy and fast.Notesoutliner tool is simple to create, edit, view and share your notesor outlines very easy and fast.
Logger - Offline Local Debugging 1.0.4 APK
RSystems
This application is primarily intended for testers anddevelopers.It will help youCATCH | EXPLORE | SHAREyourMESSAGES |CRASHES | DEVICE INFORMATIONInstructions:1. STEPAdd a Loggerlibrary to your project.compile 'sk.rogansky.logger: logger: +' 2.STEP (optional)If you want to use Logger instead of Android logger,just change the import from "import android.util.Log;" To "importsk.rogansky.logger.Log;". 3. STEPTo send crashes and your logmessages, initialize Logger library.Log.initialize (context);If youwant to send crashes in RELEASE mode too, initialize Logger with aunique channel.Log.initialize (context, "channel");Then insert thechannel into Logger app. 4. STEP (optional)To get networkinformation, add ACCESS_NETWORK_STATE to the manifest. 5.STEPInstall the Logger application into your device. 6. STEPIf youhave initialized the Logger library with the specified channel,also add this channel to the Logger application. ATTENTION:TheLogger application will not work without the Logger library!Library benefits and applications:* Easy to use* Logger library iscompatible with Android logger* Option to add multiple messages toone listing - Log.d ("TAG", Object ... messages);* Automaticmessage deadlock at release (Logger must be initialized)* View in anotification or save any of your messages - Log.d(Action, “TAG”,Object...messages);* No internet connection needed* It's FREE
Loading...