1 / November 17, 2014
(0/5) ()
Loading...

Description

Steruj rakietą próbując zniszczyć zbliżającesię do powierzchni potwory! Na początku otrzymujesz 25 strzałów.Atakuj przeciwników – niszcz ich oraz ich strzały wymierzone wTwoją rakietę. Za każdego zniszczonego potwora otrzymujesz 1 punkt.Dodatkowo co 20 potwór (oznaczony innym kolorem odnóg, niżpozostałe) pozwala Ci na zdobycie aż 5 punktów za jegozastrzelenie. Niestety jest to możliwe tylko wtedy, gdy znajdujesię na najwyższym poziomie – wytęż więc swój wzrok i celujprecyzyjnie! W czasie zabawy z góry spadać będą paczki strzał, po 5w każdej. Rozgrywka kończy się w momencie zderzenia rakiety zestrzałą przeciwnika, przeciwnikiem, lub gdy przeciwnik dotrze dopowierzchni Ziemi.
Control your rockettrying to destroy approaching the surface of the monsters! At thestart you get 25 shots. Attack enemies - destroy them and theirarrows aimed at your racket. For each destroyed monster you get 1point. In addition, every 20 monster (marked with a different colorlegs than the other) allows you to get up to 5 points for theshooting. Unfortunately, this is possible only when there is at thehighest level - Exercise your eyes and so your aim precisely!During the fun of fall will pack up shot, 5 in each. The game endswhen a rocket of a collision with an arrow enemy, opponent, or whenthe opponent reaches the Earth's surface.

App Information P4Wnoid

Play4Win Show More...

P4Wnoid 1 APK
Play4Win
Steruj rakietą próbując zniszczyć zbliżającesię do powierzchni potwory! Na początku otrzymujesz 25 strzałów.Atakuj przeciwników – niszcz ich oraz ich strzały wymierzone wTwoją rakietę. Za każdego zniszczonego potwora otrzymujesz 1 punkt.Dodatkowo co 20 potwór (oznaczony innym kolorem odnóg, niżpozostałe) pozwala Ci na zdobycie aż 5 punktów za jegozastrzelenie. Niestety jest to możliwe tylko wtedy, gdy znajdujesię na najwyższym poziomie – wytęż więc swój wzrok i celujprecyzyjnie! W czasie zabawy z góry spadać będą paczki strzał, po 5w każdej. Rozgrywka kończy się w momencie zderzenia rakiety zestrzałą przeciwnika, przeciwnikiem, lub gdy przeciwnik dotrze dopowierzchni Ziemi.Control your rockettrying to destroy approaching the surface of the monsters! At thestart you get 25 shots. Attack enemies - destroy them and theirarrows aimed at your racket. For each destroyed monster you get 1point. In addition, every 20 monster (marked with a different colorlegs than the other) allows you to get up to 5 points for theshooting. Unfortunately, this is possible only when there is at thehighest level - Exercise your eyes and so your aim precisely!During the fun of fall will pack up shot, 5 in each. The game endswhen a rocket of a collision with an arrow enemy, opponent, or whenthe opponent reaches the Earth's surface.
Loading...