1.01 / May 15, 2014
(4.0/5) (2)
Loading...

Description

Paralelkenar – Eşkenar dörtgen hakkında bilgive formülleri bulabileceğiniz çok kullanışlı bir uygulama. Buuygulama sayesinde YGS,LYS ve okul derslerinde başarılı olacağınızainanıyoruz. Başarılar.
Parallelogram - rhombusformula where you can find information about and a very usefulapplication. With this application, YGS, LYS, and we believe youwill be successful in school lessons. Achievement.

App Information Paralelkenar ve Eşkenardörtgen

 • App Name
  Paralelkenar ve Eşkenardörtgen
 • Package Name
  com.eiao.paralelkenareskenardortgen
 • Updated
  May 15, 2014
 • File Size
  1.3M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.01
 • Developer
  Zafer COŞKUN
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Zafer COŞKUN Show More...

Bitkilerde Taşıma 1.01 APK
Zafer COŞKUN
11. sınıflar ve LYS için hazırlanmış olan,Bitkilerde taşıma konusunu anlatan uygulamamızda aşağıdaki konularyer almaktadır.- Su ve minerallerin taşınması- Yanal taşıma- Ksilemde taşıma- Kök basıncı- Kılcallık- Terleme Kohezyon- Stomaların yapısı ve açılıp kapanması- Organik maddelerin taşınması.- Basınç Akış TeorisiFor grades 11 and LYS,explaining the issues in our application transport in plantslocated in the following topics.- The transport of water and minerals  - Lateral Move  - Xylem transport    - Root pressure    - Capillary    - Sweating Cohesion   - Opening and closing of stomata structureand- Transport of organic substances.  - Pressure Flow Theory
Yazar Eser Eşleştirme Tablet 1.03 APK
Zafer COŞKUN
LYS Edebiyat ve okul derslerindeöğrencilerimizi en çok zor zorlayan konulardan biri yazarlar veyazarların eserlerini öğrenebilmektir.Bu uygulama ile animasyonşeklinde yazar eser eşleştirmesini sizlere sunuyoruz. Yazar-Esereşleştirmesi uygulaması ile bunları öğrenmek daha eğlenceli halegelecektir.Tablet için kullanabileceğiniz bu uygulamanın telefon için olanıda aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eiao.yazaresereslestirmeminiLYS literature and ourstudents in school work very hard at pushing one of the issues theauthors and the works of authors in the form of animation writersand works öğrenebilmektir.b mapping applications we offer.Writer-Author with mapping applications will become more fun tolearn them.Tablets can use this application for your phone which you candownload from the link below.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eiao.yazaresereslestirmemthe
9. Sınıf Edebiyat Konuları 1.02 APK
Zafer COŞKUN
9.sınıf Türk Edebiyatı dersinde 9.Sınıföğrencilerimizin kolaylıkla kullanabileceği faydalı bir uygulamasunuyoruz. Bu uygulama içinde 4 bölümde halinde bir yıl boyuncagörebileceğiniz bütün konuların anlatımına ulaşabilirsiniz.Başarılar…Turkish Literature in 9thgrade 9th grade students can use to easily offer a usefulapplication. In this embodiment, one year, you can see the 4thchapter to the narrative of all the topics are available.Achievement ...
10. Sınıf Dil ve Anlatım 1.03 APK
Zafer COŞKUN
10.sınıf Dil ve Anlatım dersi için konuanlatımlı olarak hazırladığımız bu uygulamayı sizlere sunuyoruz. Buuygulama içinde bir sene boyunca göreceğiz 3 ünitenin konularıbulacaksınız.Hem telefon için hem de tablet için faydalı olacağınainanıyoruz.Başarılar.Language and Speechtopics for grade 10 courses narrative we offer we have prepared forthis application. We will see in this app for over a yearbulacaksınız.he subjects of 3 units for my phone to be useful forboth tablets are inanıyoruz.başarı.
9.sınıf Tarih Konu Anlatımı 1.03 APK
Zafer COŞKUN
9.sınıf Tarih dersi konu anlatımlı olarakhazırladığımız bu uygulama içinde 6 ayrı üniteden oluşan aşağıdakikonuları bulabilirsiniz:1.Ünite :Tarih Bilimine Giriş2.Ünite: Uygarlıkların Doğuşu ve İlk Uygarlıklar3.Ünite:İlk Türk Devletleri4.Ünite:İslam Tarihi ve Uygarlığı (13.Yüzyıla Kadar)5.Ünite:Türk - İslam Devletleri (10-13.Yüzyıllar)6.Ünite:Türkiye Tarihi (11-13 Yüzyıllar)Bu konuların içinde bulunduğu uygulama ile başarınızı dahaarttırabilirsiniz. İyi çalışmalar…Narrative topics 9thgrade history lesson, we have prepared a separate unit consistingof 6 in this application you will find the following topics:1st Unit: Introduction to the Science of History2nd Unit: Birth of Civilization and the First CivilizationsUnit 3: First Turkish States4.Unit A: Islamic History and Civilization (Up to 13thcentury)A 5.Ünit: Turkish - Islamic States (10th-13th century are)6.Ünit A: History of Turkey (11-13 centuries)With these issues in the application where you can improve yoursuccess. Good work ...
Optik 1.02 APK
Zafer COŞKUN
Fizik dersi konularından Optik hakkında bilgive konu anlatımları bulabileceğiniz çok kullanışlı bir uygulama. Buuygulama sayesinde YGS, LYS ve okul derslerinde başarılıolacağınıza inanıyoruz. Başarılar.Optical Physics of thetopics of the course and lecture you can find information about avery useful application. With this application, YGS, LYS, and webelieve you will be successful in school lessons.Achievement.
Yazar Eser Eşleştirme Telefon 1.05 APK
Zafer COŞKUN
LYS Edebiyat ve okul derslerinde öğrencilerimizi en çok zorzorlayan konulardan biri yazarlar ve yazarların eserleriniöğrenebilmektir.Bu uygulama ile animasyon şeklinde yazar esereşleştirmesini sizlere sunuyoruz. Yazar-Eser eşleştirmesiuygulaması ile bunları öğrenmek daha eğlenceli hale gelecektir.LYSschool courses in literature and works of one of our students havethe most compelling writer and author of the topicsöğrenebilmektir.b with application mapping work as writers we offeranimation. Author Author-mapping application will become more funto learn with them.
Biyoloji Sözlüğü 1.05 APK
Zafer COŞKUN
Biyoloji ile ilgili terimlere OFLİNE olarak ulaşabileceğiniz biruygulama.ARAMA özelliği sayesinde ders çalışırken kafanıza takılanterimlere rahatça ulaşabileceksiniz.İsterseniz ALFABETİK BİYOLOJİSÖZLÜĞÜ uygulamamızı da indirebilirsiniz.Sonraki sürümlerdearamalarla ilgili fotoğraflar eklenecektir.OFL terms related tobiology which can be accessed as an application.SEARCH feature onthe terms attached to your head while studying will comfortablyreach.If you want to ALPHABETICAL GLOSSARY OF BIOLOGY can alsodownload our application.Call-related photos will be added in thenext version.
Loading...