2.1.0 / November 4, 2015
(3.5/5) (2)
Loading...

Description

Appen PAS Online gör det möjligt att enkelt beställa ochadministrera personkort via telefonen. Du kan både registrerapersonuppgifter och ladda upp personbild, allt som behövs förföretagskort och andra personkort. Är du kund hos neXus laddar duner appen och loggar in med dina personliga inloggningsuppgifter.

Du som vill bli kund och registrera ett konto hos neXus,kontaktar oss enklast på nexusonlineservices.se@nexusgroup.com.seeller 08-685 45 60.

App Information PAS Online

neXus ID Solutions AB Show More...

PAS Online 2.1.0 APK
Appen PAS Online gör det möjligt att enkelt beställa ochadministrera personkort via telefonen. Du kan både registrerapersonuppgifter och ladda upp personbild, allt som behövs förföretagskort och andra personkort. Är du kund hos neXus laddar duner appen och loggar in med dina personliga inloggningsuppgifter.Du som vill bli kund och registrera ett konto hos neXus,kontaktar oss enklast på nexusonlineservices.se@nexusgroup.com.seeller 08-685 45 60.The appPAS Online makes it possible to easily order and administer ID cardthrough the phone. You can both register personal details andupload personal image, everything needed for business cards andother personal cards. Are you a customer of neXus, download the appand log in with your personal login details.If you wish to become a customer and register an account withyour phone, contact us at the simplest nexusonlineservices.se@nexusgroup.com.seor 08-685 45 60th
ID06 2.1.1 APK
Med ID06 appen kan du enkeltkontrollera,beställa och administrera ID06 kort. Du som villregistrera ettkonto för kortbeställning gör det enklast påwww.id06online.seeller kontaktar neXus på 010-33 33 280ellerid06@nexusgroup.comWith ID06 app, youcaneasily check, order and administer ID06 cards. You who wanttoregister an account card order makes it easier towww.id06online.seor contact neXus at 010-33 33 280 orid06@nexusgroup.com
neXus Online Services 2.1.1 APK
Appen neXus Online Services gör det möjligtattenkelt beställa och administrera personkort via telefonen. Dukanbåde registrera personuppgifter och ladda upp personbild, alltsombehövs för företagskort och andra personkort. Är du kund hosneXusladdar du ner appen och loggar in med dinapersonligainloggningsuppgifter.Du som vill bli kund och registrera ett konto hosneXus,kontaktar oss enklast på nexusonlineservices.se@nexusgroup.comeller08-685 45 60.The app neXusOnlineServices makes it possible to easily order and administer IDcardthrough the phone. You can both register personal detailsandupload personal image, everything needed for business cardsandother personal cards. Are you a customer of neXus, download theappand log in with your personal login details.If you wish to become a customer and register an accountwithyour phone, contact us at the simplest nexusonlineservices.se@nexusgroup.comor08-685 45 60th
Loading...