3.0 / October 12, 2016
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Aplikacja Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej” naterenie miasta Legionowo powstała w ramach projektuwspółfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i RozwojuZalewu Zegrzyńskiego w partnerstwie z Urzędem MiastaLegionowo.Aplikacja to mobilny przewodnik, zaprogramowany tak, abyprzedstawiać gościom kolejne przystanki na trasie. Częściąaplikacji jest mapa szlaku z możliwością wyświetlenia bieżącejlokalizacji oraz uruchomienia nawigacji prowadzącej użytkowników pomiejscach pamięci na wszystkich trzech trasach Turystycznego szlakupatriotycznego „Polski Walczącej” zlokalizowanych na terenieLegionowa.Applications tourist trail patriotic "Polish Fighting" inthe city of Legionowo was established in the framework of theproject co-funded by the Provincial Government Mazowiecki,implemented by the Association for the Promotion and Development ofthe Zegrze Reservoir, in partnership with the City Legionowo.Theapplication is a mobile guide, programmed to show guests the nextstops on the route. Part of the application is a map of the trailwith the ability to display the current location and startnavigation to users at locations on all three routes Tourist routepatriotic "Polish Fighting" located throughout Legionowa.

App Information Patriotyczne Szlaki Legionowa

 • App Name
  Patriotyczne Szlaki Legionowa
 • Package Name
  pl.com.europilot.szlakilegionowa
 • Updated
  October 12, 2016
 • File Size
  5.2M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  Euro Pilot
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Euro Pilot Show More...

Patriotyczne Szlaki Legionowa 3.0 APK
Euro Pilot
Aplikacja Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej” naterenie miasta Legionowo powstała w ramach projektuwspółfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i RozwojuZalewu Zegrzyńskiego w partnerstwie z Urzędem MiastaLegionowo.Aplikacja to mobilny przewodnik, zaprogramowany tak, abyprzedstawiać gościom kolejne przystanki na trasie. Częściąaplikacji jest mapa szlaku z możliwością wyświetlenia bieżącejlokalizacji oraz uruchomienia nawigacji prowadzącej użytkowników pomiejscach pamięci na wszystkich trzech trasach Turystycznego szlakupatriotycznego „Polski Walczącej” zlokalizowanych na terenieLegionowa.Applications tourist trail patriotic "Polish Fighting" inthe city of Legionowo was established in the framework of theproject co-funded by the Provincial Government Mazowiecki,implemented by the Association for the Promotion and Development ofthe Zegrze Reservoir, in partnership with the City Legionowo.Theapplication is a mobile guide, programmed to show guests the nextstops on the route. Part of the application is a map of the trailwith the ability to display the current location and startnavigation to users at locations on all three routes Tourist routepatriotic "Polish Fighting" located throughout Legionowa.
Powiat Legionowski 2.1 APK
Euro Pilot
Aplikacja jest zbiorem informacji przydatnych osobom wypoczywającymw regionie malowniczego Jeziora Zegrzyńskiego – największego akwenuwodnego na Mazowszu, połączonego z Warszawą Kanałem Żerańskim. Jestpropozycją zarówno dla przyjezdnych, jak i mieszkańcówregionu.Aplikacja podaje informacje turystyczne na temat regionuPowiatu Legionowskiego w jednym miejscu. Znajdziemy w niejnajciekawsze atrakcje, zabytki, informacje historyczne i bogatykalendarz wydarzeń kulturalno-rozrywkowych odbywających się wokolicy. Absolutnie unikalnym narzędziem, jakie oferuje aplikacja,jest mapa dla żeglarzy z wbudowanym alertem, ostrzegającym przedpodwodnymi przeszkodami i pokazująca głębokość zbiornika w danymmiejscu. Dodatkowym jej atutem są trasy rowerowe i piesze orazobszerna baza gastronomiczno-noclegowa. Ważną funkcją aplikacjijest moduł rozkładów jazdy autobusów i pociągów.Aplikacja powstałana zlecenie Starostwa Powiatowego w Legionowie i zostałasfinansowana ze środków Powiatu Legionowskiego.The application is acollection of useful information to people in the regionwypoczywającym scenic Lake Reservoir - the largest body of water inthe Mazowsze region, combined with Warsaw Żerański Canal. It is aproposal for both visitors and residents of the region.Theapplication provides information about tourist region LegionowskiDistrict in one place. We find a most interesting attractions,monuments, historical information and a rich calendar of culturaland entertainment events taking place in the area. Absolutelyunique tool that offers application is a map for sailors withbuilt-in alert, warning against underwater obstacles and showingthe depth of the tank in place. An additional advantage is itsbicycle paths and hiking base and an extensive cateringaccommodation. An important function of the application moduletimetables of buses and trains.The application was created at therequest of the District Office in Legionowo and has been funded bythe county Legionowo.
Loading...