1.7.7 / February 26, 2020
(4.1/5) (6142)
Loading...

Description

Do you want to read pdf ebook on your phone or android tablet? Soour application for pdf document reader will meet all your needs.Please download the free pdf file editing !! This is a pdf fileeditor which is completely free and reliable for your androidphone. It integrates 2 functions as edit pdf and read pdf on themobile screen. This application possesses a simple interface andmakes it easy to read pdf or manage file on your phone. Features: ✔Reader for pdf file download from email, web,... ✔ Integrate pdfebook reader ✔ Full-screen reading mode ✔ Arrange the PDF in yourphone in chronological, alphabet order ✔ Search, create, save thepdf file quickly

App Information PDF Reader 2020

 • App Name
  PDF Reader 2020
 • Package Name
  pdfviewer.pdfreader.pdf
 • Updated
  February 26, 2020
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.7.7
 • Developer
  Mobiem
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

PDF Reader 2020 Version History

Select PDF Reader 2020 Version :
 • 1.7.8 (35)
 • PDF Reader 2020 1.7.8 APK File

  Publish Date: 2021 /10/29
  Requires Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  File Size: 24.4 MB
  Tested on: Android 10 (Quince Tart, API: 29)
  File Sha1: eda816ebaa38c203394764caf355aec0c7d748b1
  APK Signature: 905d95d3e56ce8d6e82c63075cc2093225f52c5e

Mobiem Show More...

My Pregnancy 2.2 APK
Mobiem
My Pregnancy is the best application dedicatedto future Moms! With its help you can easily find out how many daysare left to your due date and how big is your baby right now.Moreover, let's not forget about one of the most importantaspects of pregnancy - monitoring the state of baby as well as thestate of yours.With the functionality of our application not only will you beable to count your baby's movements, but also time yourcontractions and save all the records into history.Application also provides you with the access to other usefulfunctionality, such as:- calendar which enables you to add reminders for differentimportant events,- weight controller for keeping the track of the optimumweight,- recommended exercises to stay in shape and prepare for labour andadditional list of activities to avoid,- a full check-list of stuff to put in your hospital bag,- movie generation - take pictures and generate a film with thecollected images to check how your baby is growing,...and much more other useful things to discover with ourapplication!Tags: pregnancy, pregnancy app, motherhood, mother, labour, babydelivery, baby, calendar
Weather US 16 days forecast 2.5.0 APK
Mobiem
Weather Forecast 16 days is a free application where you can findcurrent weather forecast for Poland 😊. With the application you cancheck the current and forecasted temperature, precipitation,humidity, atmospheric pressure and cloudiness. The real-timeapplication shows detailed twenty-four-hour and six-day weatherforecasts: 🌁 ☁️⛅ ☀️ 🌩️ ☃️. Weather Forecast 16 days is: •information about current weather conditions • local and short-termforecasts • summary and detailed weather forecast • weather for USAIf you are looking for weather forecast information and areinterested in long-term weather forecasts, use our intuitive andeasy-to-use Weather Forecast 16 days application. Thanks to thewidget option, you can keep up to date and keep track of weather.Application Weather Forecast 16 days in brief: - detailed 24 hourweather forecast - description of the expected meteorologicalsituation for the next 16 days - two widgets to choose from - veryfriendly and modern interface in application Weather Forecast 16days - clear and current weather in US and all around the world -detailed weather 24 hours - information about pressure, cloudiness,humidity, wind power - quick change of location thanks to favoritefunction 😀 - automatic and accurate location Weather Forecast 16days is a reliable weather forecast for real-time weather, whereveryou are. If you are interested in the best weather for the weekend,the weather this week, the weather forecast for 16 days, then withour application you will always receive verified data. Get theapplication Weather Forecast 16 days and do not be surprised! Withour weather app you will always receive verified data. DownloadWeather Forecast 16 days app for US and then the weather will notsurprise you.
Whoopee cushion fart - prank sounds 2020 😂 1.11.2 APK
Mobiem
Press the screen to hear the funny sounds! Perfect for practicaljokes! 😊 Trick and embarrass friends, family and others. Make alittle prank! Free phone app that exhilarates you. Make jokes withyour friends, - You'll make the smile on their faces! 😂 Bestpranks, they will definitely impress everyone. What is a PrankSounds App? This is a funny application that can make jokes andpranks to your friends. Press the image and you will hear the crazysounds: fart, whopee sushion, smile and other! Tap on top menu andchange the sound. You can play new funny animations and make morepranks! Classic joke from today on your phone! Download and enjoyunlimited for free. :) You can choose from various types of sounds.Swipe to select and tap the screen. Yes it's funny prank sounds! 🤷You can change the game and make pranks for your friends. Choosethe sound, set the timer and hide the phone. But you know - it's aprank bro! Just for fun :)
Program TV - twojprogram.tv 1.0.6 APK
Mobiem
Aplikacja mobilna twójprogram.tv to przewodnikpo aktualnych programach na blisko 300 stacjach telewizyjnych.Dzięki niej w bardzo łatwy sposób sprawdzisz aktualny programtelewizyjny.Funkcje oferowane przez aplikację:- wyświetlanie aktualnego programu TV na wybranychstacjach- możliwość pozycjonowania alfabetycznego, tematycznego, własnegobądź wybranych wcześniej stacji- wyszukiwarka- dodawanie ulubionych stacji- możliwość dzielenia się informacją przez facebook, twitter,e-mail, sms- hity czyli najciekawsze programy w ciągu najbliższegotygodnia- przypomnienia o zbliżających się audycjach- szczegółowy opis, oceny oraz informacje o powtórkachMobile twójprogram.tv isa guide to current programs on nearly 300 television stations.Thanks to it in a very easy way to check the current TV program.Features offered by the application:- View the current TV program on selected stations- The possibility of positioning alphabetical thematic own orpreviously selected station- Search- Add favorite stations- The ability to share information via facebook, twitter, email,sms- Hits or the most interesting programs over the next week- Reminders of upcoming auditions- A detailed description, evaluation and information aboutreruns
BROKEN SCREEN CRACK PRANK APP FEFE 😊 1.7.5 APK
Mobiem
Did you love to break glass things in your childhood ? 💥 If you saythat yes, than this app is for you. Broken Screen app is for FREE!! Make prank with this app. How to use? 1. Press the 'Start'button. 2. Tap your screen. 3. Oops your screen is cracked. 4.Shake your phone for repair. You can make jokes for your friendsand family. Install this app and use this fake broken screeneffects! Have fun! 🤣
Prędkościomierz 1.4.3 APK
Mobiem
Dzięki aplikacji prędkościomierz masz taką możliwość. Pomiarprędkości uzyskujemy przy pomocy GPSu i danych pakietowych dziękitemu prędkościomierz jest szybki i dokładny. Dodatkowe opcje jakiezostały przypisane do aplikacji to rysowanie wykresu prędkości doczasu oraz historia z informacjami o średniej i maksymalnejprędkości, pokonanego dystansu, a także daty pomiaru. AplikacjaIdealnie sprawdza się w warunkach terenowych np. podczas biegania,jazdy rowerem, pływania łodzią oraz w wielu innych dziedzinach.Bardzo ładny, przyjazny zegar pokazujący prędkość w kilometrach nagodzinę. regulamin: http://regulamin.mobiem.pl
Niusy 1.4 APK
Mobiem
Aplikacja Niusy to doskonały sposób naprzegląd najświeższych informacji polskiej prasy internetowej,który pozwoli zaoszczędzić Twój czas i transfer dzięki możliwościczytania artykułów w trybie offline po wcześniejszej aktualizacji.Program przedstawia wiadomości z najbardziej popularnychpolskich serwisów internetowych. Polska, Świat, Gospodarka,Technika, Sport oraz rozrywka to główne treści jakie można znaleźćw aplikacji NIUSY. Prostota oraz intuicyjność poruszania się poniej sprawia, że czytanie wiadomości daje mnóstwo radości orazpozwala zaoszczędzić czas użytkownika.Dzięki podziałowi na sześć głównych działów z łatwościąznajdziesz najbardziej interesujące informacje.Ściągnij aplikacje i przekonaj się jak wygodnie i komfortowomożna przeglądać serwisy informacyjne!Aplikacja w skrócie:- Podział na sześć głównych tematów: Polska, Świat, Gospodarka,Technika, Sport, Rozrywka- Informacje prasowe z najbardziej popularnych polskich serwisówinternetowych- Przeglądanie wiadomości w trybie offline- Łatwy sposób odświeżania informacji (należy wyciągnąć zakładkę'niusy' znajdującą się w dolnej części ekranu i wybrać'Aktualizuj')- bezpłatny dostępregulamin: http://regulamin.mobiem.plNews app is a great wayto review the latest information in the Polish press website thatwill save you time and transfer thanks to reading articles inoffline mode after the previous update.  The program presents the news of the most popularPolish websites. Poland, World, Economy, Technology, Sports andentertainment are the main contents of which can be found in theNews application. The simplicity and intuitive navigation withinthe site makes reading messages give you lots of joy and saves youtime.  Thanks divided into six main sections easy to findthe most interesting information.  Download the application and see how relaxed andcomfortable you can browse the news!Application at a glance:- The division into six main themes: Poland, World, Economy,Technology, Sports, Entertainment- Press releases of the most popular Polish websites- Viewing messages offline- An easy way to refresh the information (to be drawn on the 'News'at the bottom of the screen and select 'Update')- Free accessRules: http://regulamin.mobiem.pl
Transportoid Kalendarz APK
Mobiem
Add-on to Transportoid app - enables recurrentreminder for buying ticket.Attention! This app doesn't show in application list, it will beused exlusively by Transportoid.
Loading...