1.0 / May 9, 2017
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Bu uygulama, Amerikan Pediyatrik Anestezi Cemiyetinin (SPA, Societyfor Pediatric Anesthesia; http://www.pedsanesthesia.org/)Kritikolay kartlarının türkçe çevirisini kullanıma sunar.Pediyatrikanestezi uygulayan profesyonellerin eğitimi içingeliştirilmştir.Yüklemeden önce okuyunuz:"Bu android programınınyapımcıları ve çevirmenlerieğitim için hazırlanan uygulamanınkullanımından kaynaklandığıiddia edilecek klinik sonuçlarlailişkilendirilmeyi kabul etmezler.Her hekim aldığı eğitim , deneyimve bilgisi çerçevesinde kendi sağlık uygulamalarının tıbbi vehukiki sonuçları hakkında kendi başına yetkili ve sorumludur.""Theproducers and translators of this android application do not agreeto be associated with the clinical results that may be alleged tobe caused by the use of the application, which is prepared fortraining purposes.Each physician is liable and responsible onher/his own for the medical and legal consequences of her/hishealth practices within the framework of her/his education,experience and knowledge."SPA kritik olay kartlarının bu türkçesürümü SPA yetkililerinin bilgisi dahilinde dilimize çevrilmiştirvePDF formatında SPA sayfasında yayınlanmıştır.(http://www.pedsanesthesia.org/critical-events-checklists/)Aramabaşlıkları(Keywords): Anesthesia, Pediyatrik Anestezi Derneği,Dernek, Anestezi, pediyatrik, pediyatri, genel anestezi, acildurumlar, anestezi komplikasyonları, kriz, Hava Embolisi,Anaflaksi, Ön Mediastinal Kitle, Bradikardi, Kardiyak Arrest, ZorHavayolu, Yanık: Havayolu/Ameliyathane, Hiperkalemi, Hipertansiyon,Hipotansiyon, Hipoksi, Kafa içi basınç, Lokal AnestetikToksisitesi, Uyarılmış Potansiyel Kaybı, Malin Hipertermi, Miyokardİskemisi, Pulmoner Hipertansiyon, Taşikardi, Tansiyon Pnömotoraks,Transfüzyon & Reaksiyonları, Travma, ....The Society forPediatric Anesthesia, Society, Pediatric, Anesthesia, Air Embolism,Anaphylaxis, Anterior Mediastinal Mass, Bradycardia, CardiacArrest, Difficult Airway, Fire: Airway / OR, Hyperkalemia,Hypertension, Hypotension, Hypoxia, Intracranial Pressure, LocalAnesthetic Toxicity, Loss of Evoked Potentials, MalignantHyperthermia, Myocardial Ischemia, Pulmonary Hypertension,Tachycardia, Tension pneumothorax, Transfusion & Reactions,TraumaDestek, eleştiri ve katkı için:akkayaa2@hotmail.comThisapplication of the American Society of Pediatric Anesthesia(SPA,Society for Pediatric Anesthesia; http://www.pedsanesthesia.org/)Itoffers to use the Turkish translation of critical eventcard.training of professionals practicing pediatric anesthesiaIthas been developed and for.Please read before installing:"Thisprogram makers and interpreters of the androidIt resulted from theuse of apps for educationdo not accept to be associated with theclinical results to be claimed.Each physician received trainingwhich, in the framework of experience and knowledgeabout themedical consequences of their own health practices and Legaland itis responsible for its own authority. ""The producers andtranslators of this android applicationdo not agree to beassociated with the clinical resultsThat may be alleged to beCaused by the user of the application,which is prepared fortraining to complete.Each physician is liable and responsible onher / his own forConsequences of all the medical and legal / healthpractices with the feelingthe framework of each / his education,experience and knowledge. "Turkish version of this SPA criticalevent cardhas been translated into our language within theknowledge of the authorities SPASPA pages and was published in PDFformat.(Http://www.pedsanesthesia.org/critical-events-checklists/)Searchtitles (Keywords): Anesthesia, Pediatric Society ofAnesthesiologists, Society, anesthesia, pediatric, paediatrics,general anesthesia, emergency, anesthesia complications, crisis,Air Embolism, anaphylaxis, Front mediastinal masses, Bradycardia,Cardiac Arrest, Difficult Airway, Burn: airline / Operating Room,hyperkalemia, hypertension, hypotension, hypoxia, intracranialpressure, local anesthetic toxicity, Evoked Potential Loss, thehyperthermia Mali, myocardial ischemia, pulmonary hypertension,tachycardia, tension pneumothorax, Transfusion & Reactions,trauma ....The Society for Pediatric Anesthesia, Society,Pediatric, Anesthesia, air embolism, Anaphylaxis, anteriormediastinal Massa, Bradycardia, Cardiac Arrest, Difficult Airway,Fire Airway / O, hyperkalemia, Hypertension, hypotension, Hypoxia,Intracranial Pressure, Local Anesthetic Toxicity, Loss of evokedpotentials, Malignant Hyperthermia, Myocardial Ischemia, PulmonaryHypertension, Tachycardia, Tension pneumothorax, Transfusion &Reactions, TraumaSupport for criticism and contributions:Iakkayaa2@hotmail.co

App Information PediKriz

 • App Name
  PediKriz
 • Package Name
  akcanakkaya.pedikriz
 • Updated
  May 9, 2017
 • File Size
  3.2M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Narcotic Software
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

Narcotic Software Show More...

PediKriz 1.0 APK
Bu uygulama, Amerikan Pediyatrik Anestezi Cemiyetinin (SPA, Societyfor Pediatric Anesthesia; http://www.pedsanesthesia.org/)Kritikolay kartlarının türkçe çevirisini kullanıma sunar.Pediyatrikanestezi uygulayan profesyonellerin eğitimi içingeliştirilmştir.Yüklemeden önce okuyunuz:"Bu android programınınyapımcıları ve çevirmenlerieğitim için hazırlanan uygulamanınkullanımından kaynaklandığıiddia edilecek klinik sonuçlarlailişkilendirilmeyi kabul etmezler.Her hekim aldığı eğitim , deneyimve bilgisi çerçevesinde kendi sağlık uygulamalarının tıbbi vehukiki sonuçları hakkında kendi başına yetkili ve sorumludur.""Theproducers and translators of this android application do not agreeto be associated with the clinical results that may be alleged tobe caused by the use of the application, which is prepared fortraining purposes.Each physician is liable and responsible onher/his own for the medical and legal consequences of her/hishealth practices within the framework of her/his education,experience and knowledge."SPA kritik olay kartlarının bu türkçesürümü SPA yetkililerinin bilgisi dahilinde dilimize çevrilmiştirvePDF formatında SPA sayfasında yayınlanmıştır.(http://www.pedsanesthesia.org/critical-events-checklists/)Aramabaşlıkları(Keywords): Anesthesia, Pediyatrik Anestezi Derneği,Dernek, Anestezi, pediyatrik, pediyatri, genel anestezi, acildurumlar, anestezi komplikasyonları, kriz, Hava Embolisi,Anaflaksi, Ön Mediastinal Kitle, Bradikardi, Kardiyak Arrest, ZorHavayolu, Yanık: Havayolu/Ameliyathane, Hiperkalemi, Hipertansiyon,Hipotansiyon, Hipoksi, Kafa içi basınç, Lokal AnestetikToksisitesi, Uyarılmış Potansiyel Kaybı, Malin Hipertermi, Miyokardİskemisi, Pulmoner Hipertansiyon, Taşikardi, Tansiyon Pnömotoraks,Transfüzyon & Reaksiyonları, Travma, ....The Society forPediatric Anesthesia, Society, Pediatric, Anesthesia, Air Embolism,Anaphylaxis, Anterior Mediastinal Mass, Bradycardia, CardiacArrest, Difficult Airway, Fire: Airway / OR, Hyperkalemia,Hypertension, Hypotension, Hypoxia, Intracranial Pressure, LocalAnesthetic Toxicity, Loss of Evoked Potentials, MalignantHyperthermia, Myocardial Ischemia, Pulmonary Hypertension,Tachycardia, Tension pneumothorax, Transfusion & Reactions,TraumaDestek, eleştiri ve katkı için:akkayaa2@hotmail.comThisapplication of the American Society of Pediatric Anesthesia(SPA,Society for Pediatric Anesthesia; http://www.pedsanesthesia.org/)Itoffers to use the Turkish translation of critical eventcard.training of professionals practicing pediatric anesthesiaIthas been developed and for.Please read before installing:"Thisprogram makers and interpreters of the androidIt resulted from theuse of apps for educationdo not accept to be associated with theclinical results to be claimed.Each physician received trainingwhich, in the framework of experience and knowledgeabout themedical consequences of their own health practices and Legaland itis responsible for its own authority. ""The producers andtranslators of this android applicationdo not agree to beassociated with the clinical resultsThat may be alleged to beCaused by the user of the application,which is prepared fortraining to complete.Each physician is liable and responsible onher / his own forConsequences of all the medical and legal / healthpractices with the feelingthe framework of each / his education,experience and knowledge. "Turkish version of this SPA criticalevent cardhas been translated into our language within theknowledge of the authorities SPASPA pages and was published in PDFformat.(Http://www.pedsanesthesia.org/critical-events-checklists/)Searchtitles (Keywords): Anesthesia, Pediatric Society ofAnesthesiologists, Society, anesthesia, pediatric, paediatrics,general anesthesia, emergency, anesthesia complications, crisis,Air Embolism, anaphylaxis, Front mediastinal masses, Bradycardia,Cardiac Arrest, Difficult Airway, Burn: airline / Operating Room,hyperkalemia, hypertension, hypotension, hypoxia, intracranialpressure, local anesthetic toxicity, Evoked Potential Loss, thehyperthermia Mali, myocardial ischemia, pulmonary hypertension,tachycardia, tension pneumothorax, Transfusion & Reactions,trauma ....The Society for Pediatric Anesthesia, Society,Pediatric, Anesthesia, air embolism, Anaphylaxis, anteriormediastinal Massa, Bradycardia, Cardiac Arrest, Difficult Airway,Fire Airway / O, hyperkalemia, Hypertension, hypotension, Hypoxia,Intracranial Pressure, Local Anesthetic Toxicity, Loss of evokedpotentials, Malignant Hyperthermia, Myocardial Ischemia, PulmonaryHypertension, Tachycardia, Tension pneumothorax, Transfusion &Reactions, TraumaSupport for criticism and contributions:Iakkayaa2@hotmail.co
Loading...