1.3.618.1 beta / August 8, 2018
(4.3/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Ứng dụng Phố 79 là ứng dụng được xây dựng nhằm cung cấp cho ngườisửdụng các thông tin kết nối như sản phẩm, hàng hóa, thương hiệu,dịchvụ, quảng cáo (sản phẩm) một cách dễ dàng, nhanh chóng, thânthiện.Danh mục đa dạng như: Đồ Công Nghệ, Thời Trang, Nhà Đất, XeCộ,Tuyển Dụng và nhiều các chuyên mục khác. Địa điểm trải rộngtrêntoàn tỉnh Khánh Hòa gồm có: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, VạnGiã -Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Đức - Cam Lâm, Khánh Sơn - KhánhVĩnh,Trường SaCác chức năng nổi bật hỗ trợ người dùng bao gồm:.Đăng tinnhanh chóng không cần tài khoản. Quản lý tin đăng hiệuquả, lưu tinđể xem lại khi cần. Phân loại tin giúp người dụng tiệntheo dõi vàtìm kiếm thông tin rao vặt, việc làm tiện lợi. Bìnhluận, lượt thíchđể người dùng đánh giá thông tin. Tạo gian hàngonline, website bánhàng nhanh chóng, dễ dàng dành cho các chủ shopkinh doanh online.Công cụ Fishchat hỗ trợ đắc lực cho các chủ shopkinh doanh onlineđể chat trực tiếp với khách hàng ngay trên gianhàng online, websitebán hàngApplications Pho 79 is an applicationdesigned to give usersthe connection information such as products,goods, brands,services, advertising (products) easily, quickly,dear friendly.Diversified portfolio such as: Toys Technology,Fashion, Estate,Automotive, Recruitment, and many othercategories. Locations spreadover the entire province of Khanh Hoainclude: Nha Trang, Cam Ranh,Ninh Hoa, Van Gia - Van Ninh, DienKhanh, Cam Germany - Cam Lam,Khanh Son - Khanh Vinh, ChangshaThesefunctions support the userhighlights include:. Published quicklywithout accounts. Managementeffectiveness postings, save messagesto review if necessary.Classified information helps track handyinformation search andclassifieds, employment Convenience.Comments, likes to userevaluation of information. Create onlinestore, selling websitesquickly, easily available for businessowners online shop. Fishchattool for effectively supportingbusiness owners online shop to chatdirectly with customers on theonline store, website sales

App Information Phố 79: Rao vặt - Việc làm Khánh Hòa

 • App Name
  Phố 79: Rao vặt - Việc làm Khánh Hòa
 • Package Name
  vn.com.pho79.colorteam
 • Updated
  August 8, 2018
 • File Size
  2.3M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.3.618.1 beta
 • Developer
  Phố 79 Mobile
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Phố 79 Mobile Show More...

Phố 79: Rao vặt - Việc làm Khánh Hòa 1.3.618.1 beta APK
Ứng dụng Phố 79 là ứng dụng được xây dựng nhằm cung cấp cho ngườisửdụng các thông tin kết nối như sản phẩm, hàng hóa, thương hiệu,dịchvụ, quảng cáo (sản phẩm) một cách dễ dàng, nhanh chóng, thânthiện.Danh mục đa dạng như: Đồ Công Nghệ, Thời Trang, Nhà Đất, XeCộ,Tuyển Dụng và nhiều các chuyên mục khác. Địa điểm trải rộngtrêntoàn tỉnh Khánh Hòa gồm có: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, VạnGiã -Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Đức - Cam Lâm, Khánh Sơn - KhánhVĩnh,Trường SaCác chức năng nổi bật hỗ trợ người dùng bao gồm:.Đăng tinnhanh chóng không cần tài khoản. Quản lý tin đăng hiệuquả, lưu tinđể xem lại khi cần. Phân loại tin giúp người dụng tiệntheo dõi vàtìm kiếm thông tin rao vặt, việc làm tiện lợi. Bìnhluận, lượt thíchđể người dùng đánh giá thông tin. Tạo gian hàngonline, website bánhàng nhanh chóng, dễ dàng dành cho các chủ shopkinh doanh online.Công cụ Fishchat hỗ trợ đắc lực cho các chủ shopkinh doanh onlineđể chat trực tiếp với khách hàng ngay trên gianhàng online, websitebán hàngApplications Pho 79 is an applicationdesigned to give usersthe connection information such as products,goods, brands,services, advertising (products) easily, quickly,dear friendly.Diversified portfolio such as: Toys Technology,Fashion, Estate,Automotive, Recruitment, and many othercategories. Locations spreadover the entire province of Khanh Hoainclude: Nha Trang, Cam Ranh,Ninh Hoa, Van Gia - Van Ninh, DienKhanh, Cam Germany - Cam Lam,Khanh Son - Khanh Vinh, ChangshaThesefunctions support the userhighlights include:. Published quicklywithout accounts. Managementeffectiveness postings, save messagesto review if necessary.Classified information helps track handyinformation search andclassifieds, employment Convenience.Comments, likes to userevaluation of information. Create onlinestore, selling websitesquickly, easily available for businessowners online shop. Fishchattool for effectively supportingbusiness owners online shop to chatdirectly with customers on theonline store, website sales
Loading...