1.5.0301 / May 5, 2015
(3.4/5) (35)

Description

Galaxy Thunder - Game Hành Động cực hot. Nhânloại đang bị đe dọa bởi người ngoài hành tinh không gian Cyborg.Chúng đã bắt đầu tiến hành xâm chiếm trái đất. Bạn và máy bay chiếnđấu của bạn tốt nhất mà con người có thể cung cấp để đẩy lùi cuộcxâm lược này.
Galaxy Thunder với năm loại máy bay chiến đấu không gian độc đáocủa được hình thành bởi Wing Men và đó là sự lựa chọn của bạn (lênđến 25 kết hợp), chiến lại không gian mà bọn ngoài hành tinh thốngtrị. Bạn còn chờ gì nữa, xông lên? Tham gia chiến đấu, nhân loạiđang chờ đợi bạn!
Galaxy Thunder - GameAction extremely hot. Mankind is threatened by space aliens Cyborg.We have begun to invade the Earth. You and your fighters best thatman can give to repel this invasion.
Galaxy Thunder with five fighters unique space formed by Wing Menand it's your choice (up to 25 combinations), fighting space aliensthat they dominate. What else are you waiting for, heady? Joinbattle, humanity awaits you!

App Information Phi đội không gian

 • App Name
  Phi đội không gian
 • Package Name
  com.oparkway.aut
 • Updated
  May 5, 2015
 • File Size
  28M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.5.0301
 • Developer
  Begamevn
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Begamevn Show More...

Ngọc rồng truyền kì 1.0.0 APK
Begamevn
Dragon ball run - Game hành động với phiên bảntrò chơi phiêu lưu tuyệt vời, Theo truyền thuyết, Một nhóm các loàiđộng vật sống trong hạnh phúc quốc gia cổ đại. Họ đã canh giữ khobáu "ngọc rồng" từ thế hệ này sang thế hệ khác.Truyền thuyết nói rằng đặt cùng viên ngọc rồng có thể triệu hồirồng, và có thể đáp ứng bất kỳ mong muốn. Tuy nhiên bọn Riodor áclấy trộm một trong những viên ngọc rồng. Ngay sau đó, các chiếnbinh của ngôi làng đã thề sẽ lấy lại ngọc rồng. Một cuộc chiếntranh bắt đầu cuộc phiêu lưu.Dragon Ball run - Gameaction version wonderful adventure game, according to legend, agroup of animals living in ancient national happiness. They wereguarding the treasure, "Dragon Ball" from generation togeneration.Legend has it that the dragon balls put together can summondragons, and can satisfy any desire. But evil men stole Riodor onedragon balls. Soon, the warriors of the village has vowed to regaindragon balls. A war began adventure.
Phi đội không gian 1.5.0301 APK
Begamevn
Galaxy Thunder - Game Hành Động cực hot. Nhânloại đang bị đe dọa bởi người ngoài hành tinh không gian Cyborg.Chúng đã bắt đầu tiến hành xâm chiếm trái đất. Bạn và máy bay chiếnđấu của bạn tốt nhất mà con người có thể cung cấp để đẩy lùi cuộcxâm lược này.Galaxy Thunder với năm loại máy bay chiến đấu không gian độc đáocủa được hình thành bởi Wing Men và đó là sự lựa chọn của bạn (lênđến 25 kết hợp), chiến lại không gian mà bọn ngoài hành tinh thốngtrị. Bạn còn chờ gì nữa, xông lên? Tham gia chiến đấu, nhân loạiđang chờ đợi bạn!Galaxy Thunder - GameAction extremely hot. Mankind is threatened by space aliens Cyborg.We have begun to invade the Earth. You and your fighters best thatman can give to repel this invasion.Galaxy Thunder with five fighters unique space formed by Wing Menand it's your choice (up to 25 combinations), fighting space aliensthat they dominate. What else are you waiting for, heady? Joinbattle, humanity awaits you!
Phi Đội Tiêm Kích - Raiden 1.5.058 APK
Begamevn
Raiden 2015 Trò chơi máy bay bắn súng kinhđiển, những cảnh tuyệt đẹp, hiệu ứng, màn hình trò chơi tốt hơn sẽmang lại cho bạn một cú sốc chưa từng có! Bốn máy bay đặc nhiệm đặcbiệt cho sự lựa chọn của bạn!Raiden 2015 với các loại đạo cụ vũ khí phong phú giúp bạn đánh bạitất cả các BOSS! Bạn đã sẵn sàng vượt qua chưa ? Tất cả không quantrọng, và chế độ BOSS cho phép bạn thử thách chính mình! Các chiếnđấu cơ của Raiden, Ready Go!Raiden 2015 planeshooting game classic, beautiful scenes, effects, better gamescreen will bring you an unprecedented shock! Four planes specialtask for your choice!Raiden 2015 with all kinds of weapons rich props to help you defeatall the BOSS! Are you ready to pass yet? All unimportant, and BOSSmode allows you to challenge yourself! The fighters of Raiden,Ready Go!

Top Apps Show More...

Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.