1.0.1 / August 1, 2015
(4.7/5) (74)
Loading...

Description

Aplikace, která vám bude věrným společníkem při sběru pidifrků.-Stáhněte si aktuální seznam pidifrků a jejich prodejců. Aplikace sisama ohlídá, abyste vždy měli aktuální verzi.- Zobrazte si seznamnejbližších pidifrků ve vašem okolí nebo v okolí libovolnéhomísta.- Nechte si vypočítat pidifrkvýlet - optimální trasu mezipidifrky.- Zobrazte si na mapě pidifrky i jejich prodejce.-Zobrazte si "pidifrkmapu" - návaznost pidifrků (výřez óbrfrku),jako znáte z webu.- Označte si pidifrky, které už máte nebo jechcete, vyfiltrujte si je ze seznamu a zobrazte na mapě - ihneduvidíte, kam jet pro další.- Vyhledávejte pidifrky podle názvu nebočísla.- Nahlašte problémy s prodejci (vyprodáno, zrušeno, ...)přímo v aplikaci.- Nechte se navigovat (Google, Sygic) přímo kpidifrku nebo jeho prodejci.Předem díky, že využijete hlášení chyb(v databázi nebo i v aplikaci). Pomáháte tím zlepšovat aplikacinejenom ostatním, ale hlavně sami sobě.Budu rád za jakékolihodnocení mé aplikace zde na Google Play, ale prosím - pokud chceteohodnotit aplikaci jako špatnou, napište také proč. Hodnocení 1 bezvysvětlení vývoji aplikace OPRAVDU nijaknepomůže.---------------------------------Aplikace procházíkompletním přepisem. Můžete se těšit na nové funkce a vylepšenéuživatelské rozhraní. Předpokládané vydání napodzim.---------------------------------Chystané funkce:-Vyhledávání v prodejcích- Pidifrkvýlety: záznam trasy-Synchronizace sbírky mezi zařízeními Dejte vědět, jaké další funkcechcete - emailem na [email protected] nebo přímo v aplikaci!Data doaplikace jsou poskytnuta přímo od autorů Pidifrků. Obsahují řadunepřesností a nedostatků (chybějící poloha, ...), které budoupostupně odstraňovány. Víme o nich, aplikace za ně nemůže:-)Applications, which will be a faithful companion for collectingpidifrků.- Download the current list pidifrků and their dealers.Applications herself watches, you always have the latest version.-View a list of the closest pidifrků in your area or anywhere in thevicinity.- If you calculate pidifrkvýlet - optimum route betweenpidifrky.- View the map pidifrky their dealer.- View "pidifrkmapu"- continuity pidifrků (cut óbrfrku), as you know from the site.-Mark pidifrky you already have or want, filter them from the listand see on a map - you can immediately see, where to go for more.-Seek pidifrky by name or number.- Report problems with vendors(sold out, canceled, ...) directly in the application.- Letguidance (Google, Sygic) directly to pidifrku or its dealers.Thanksin advance to take advantage of reporting errors (in the databaseor in the application). Thereby helping to improve application notonly to others, but mostly to themselves.I'll be glad for anyevaluation of my apps on Google Play here, but please - if you wantto evaluate an application as bad, your why. Rating 1 withoutexplanation application development really did not helpmuch.---------------------------------Applications undergoing acomplete transcript. You can enjoy the new features and an improveduser interface. Expected release in thefall.---------------------------------Upcoming features:- Searchdealers- Pidifrkvýlety: record route- Synchronizing collectionsbetween devicesLet me know what other features you want - by emailat [email protected] or directly in the application!Applicationdata is provided directly from the authors Pidifrků. They contain anumber of inaccuracies and shortcomings (lack of position, ...),which will be gradually removed. We know about them, theapplication for them not :-)

App Information Pidifrky

 • App Name
  Pidifrky
 • Package Name
  cz.jenda.pidifrky
 • Updated
  August 1, 2015
 • File Size
  3.2M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Jenda Kolena
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Jenda Kolena Show More...

Pidifrky 1.0.1 APK
Jenda Kolena
Aplikace, která vám bude věrným společníkem při sběru pidifrků.-Stáhněte si aktuální seznam pidifrků a jejich prodejců. Aplikace sisama ohlídá, abyste vždy měli aktuální verzi.- Zobrazte si seznamnejbližších pidifrků ve vašem okolí nebo v okolí libovolnéhomísta.- Nechte si vypočítat pidifrkvýlet - optimální trasu mezipidifrky.- Zobrazte si na mapě pidifrky i jejich prodejce.-Zobrazte si "pidifrkmapu" - návaznost pidifrků (výřez óbrfrku),jako znáte z webu.- Označte si pidifrky, které už máte nebo jechcete, vyfiltrujte si je ze seznamu a zobrazte na mapě - ihneduvidíte, kam jet pro další.- Vyhledávejte pidifrky podle názvu nebočísla.- Nahlašte problémy s prodejci (vyprodáno, zrušeno, ...)přímo v aplikaci.- Nechte se navigovat (Google, Sygic) přímo kpidifrku nebo jeho prodejci.Předem díky, že využijete hlášení chyb(v databázi nebo i v aplikaci). Pomáháte tím zlepšovat aplikacinejenom ostatním, ale hlavně sami sobě.Budu rád za jakékolihodnocení mé aplikace zde na Google Play, ale prosím - pokud chceteohodnotit aplikaci jako špatnou, napište také proč. Hodnocení 1 bezvysvětlení vývoji aplikace OPRAVDU nijaknepomůže.---------------------------------Aplikace procházíkompletním přepisem. Můžete se těšit na nové funkce a vylepšenéuživatelské rozhraní. Předpokládané vydání napodzim.---------------------------------Chystané funkce:-Vyhledávání v prodejcích- Pidifrkvýlety: záznam trasy-Synchronizace sbírky mezi zařízeními Dejte vědět, jaké další funkcechcete - emailem na [email protected] nebo přímo v aplikaci!Data doaplikace jsou poskytnuta přímo od autorů Pidifrků. Obsahují řadunepřesností a nedostatků (chybějící poloha, ...), které budoupostupně odstraňovány. Víme o nich, aplikace za ně nemůže:-)Applications, which will be a faithful companion for collectingpidifrků.- Download the current list pidifrků and their dealers.Applications herself watches, you always have the latest version.-View a list of the closest pidifrků in your area or anywhere in thevicinity.- If you calculate pidifrkvýlet - optimum route betweenpidifrky.- View the map pidifrky their dealer.- View "pidifrkmapu"- continuity pidifrků (cut óbrfrku), as you know from the site.-Mark pidifrky you already have or want, filter them from the listand see on a map - you can immediately see, where to go for more.-Seek pidifrky by name or number.- Report problems with vendors(sold out, canceled, ...) directly in the application.- Letguidance (Google, Sygic) directly to pidifrku or its dealers.Thanksin advance to take advantage of reporting errors (in the databaseor in the application). Thereby helping to improve application notonly to others, but mostly to themselves.I'll be glad for anyevaluation of my apps on Google Play here, but please - if you wantto evaluate an application as bad, your why. Rating 1 withoutexplanation application development really did not helpmuch.---------------------------------Applications undergoing acomplete transcript. You can enjoy the new features and an improveduser interface. Expected release in thefall.---------------------------------Upcoming features:- Searchdealers- Pidifrkvýlety: record route- Synchronizing collectionsbetween devicesLet me know what other features you want - by emailat [email protected] or directly in the application!Applicationdata is provided directly from the authors Pidifrků. They contain anumber of inaccuracies and shortcomings (lack of position, ...),which will be gradually removed. We know about them, theapplication for them not :-)
Loading...