1.3.2 / October 5, 2016
(3.2/5) (19)
Loading...

Description

Children’s Animation series: Pikkuli is now available as fun games!Play blind tag together with Honkkeli, Mole or Dad! Catching yourtarget isn’t that easy when you are blindfolded. Obstacles anddifferent type of bonuses make the timing of Pikkuli’s jumpsessential for the success. You can gather apples to gain speed,speed away in a car or get carried by the ever helpful swan. Yourreaction time and wits are tested through three differentdifficulty levels. Clumsy Mole is perfect for training, whileHonkkeli provides more challenge. After you have mastered catchingMole and Honkkeli try catching Dad. He runs really fast! PikkuliAdventures game family features games based on classic game ideaswith a fresh twist! In every Pikkuli game you can earn fun stickersto add to your sticker book! See if you can gather them all! Safeto play - no in-app purchases! Travel-friendly - no constantInternet access needed!

App Information Pikkuli - Blind Bird's Bluff

 • App Name
  Pikkuli - Blind Bird's Bluff
 • Package Name
  com.AittokoskiExperience.PikkuliAdventuresBlindbirdsBluff
 • Updated
  October 5, 2016
 • File Size
  50M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.3.2
 • Developer
  Pikkuli Games - Aittokoski Experience Ltd
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
  Aittokoski Experience Ltd Artturinkatu A 22 box 66 20200 Turku, FINLAND
 • Google Play Link

Pikkuli Games - Aittokoski Experience Ltd Show More...

Pikkuli - Camera 1.0 APK
Take photos with Pikkuli and his friends with this fun photo frameapp. Switch characters, snap a photo together with your favoritesand share your photos with friends and family or in social media.
Pikkuli - Blind Bird's Bluff 1.3.2 APK
Children’s Animation series: Pikkuli is now available as fun games!Play blind tag together with Honkkeli, Mole or Dad! Catching yourtarget isn’t that easy when you are blindfolded. Obstacles anddifferent type of bonuses make the timing of Pikkuli’s jumpsessential for the success. You can gather apples to gain speed,speed away in a car or get carried by the ever helpful swan. Yourreaction time and wits are tested through three differentdifficulty levels. Clumsy Mole is perfect for training, whileHonkkeli provides more challenge. After you have mastered catchingMole and Honkkeli try catching Dad. He runs really fast! PikkuliAdventures game family features games based on classic game ideaswith a fresh twist! In every Pikkuli game you can earn fun stickersto add to your sticker book! See if you can gather them all! Safeto play - no in-app purchases! Travel-friendly - no constantInternet access needed!
Pikkuli - Band 1.42 APK
Pikkuli Games - Aittokoski Experience Ltd
Children’s Animation series: Pikkuli is now available as fun games!Play together with Woody and the Chicks! Mrs. Hazel Grouse’s littlechicks and their choir needs guidance with their singing! Take therole of an orchestra conductor and make them tweet! Tapping orholding makes chicks chirp and each chick has their own assignednote to sing. You can play and learn 6 fun songs including “Row rowrow your boat” and “He’s a jolly good fellow”. And if you like, youcan also record and play your own songs! A rusty old car, brokenparts, to a clueless pair of eyes it might seem like just pieces ofscattered junk. But where others see garbage, Woody sees art. Ohwow, ba-bum-du-dum, hey it’s a drum! Drum away with Woody, 3 drumsequences to learn or if you so wish you can record and play yourown sequences! Pikkuli Band game family for all the music lovers!Instruments and joy of music is at the core of these games. Inevery Pikkuli game you can earn fun stickers to add to your stickerbook! See if you can gather them all! Safe to play - no in-apppurchases! Travel-friendly - no constant Internet access needed!
Pikkuli - Föri 1.0.0 APK
Children’s Animation series: Pikkuli is now available as fun games!This time Pikkuli and friends have found their way to Turku’s ownFöri-ferry! Jump onboard to the sunny and funny cruise over theriver Aura! Listen to what old Mr. Owl has to tell about thehistory of Föri. Play your own tune with Woodpecker and friends.Take a photo of your cruise with Pikkuli characters and share it inthe social media! Fun little summer app, that is playable by thewhole family. Safe to play - no in-app purchases! Travel-friendly -no constant Internet access needed!
Pikkuli - Colouring Book 1.42 APK
Children’s Animation series: Pikkuli is now available as fun games!Colour together with Pikkuli! You can use the colours straight fromthe bucket or even mix some of your own. How many different colourscan you find by mixing? Let your imagination fly and see what wackycombinations you can come up with. Pikkuli’s Colouring Book is abeautiful and mellow environment for adding your own vision ontoyour favourite Pikkuli characters. Pikkuli Playground is a gamefamily where you can experience the joy of child’s play in relaxeddigital environment. In every Pikkuli game you can earn funstickers to add to your sticker book! See if you can gather themall! Safe to play - no in-app purchases! Travel-friendly - noconstant Internet access needed!
Pikkuli - Tunnetaidot: 1kk lisenssi 2.59 APK
Sovellus auttaa oppimaan yhteistyötä, tunteiden tunnistamistajanimeämistä sekä vuorovaikutustaitoja. TelevisiostatutunPikkuli-animaatiohahmon ympärille kehitetty sovellus ontarkoitettuensisijaisesti ryhmässä käytettäväksi suurillatableteilla taimonikosketusnäytöillä. Sovellus sopii myöskotikäyttöön jamobiililaitteella käytettäväksi. Kohderyhmä: 3-7-vuotiaat Sovellussisältää kolme Pikkuli-animaatiosarjan jaksoa,vuorovaikutteisenPikkulin syntymäpäivät -kirjan,Tunnekortti-minisovelluksia,ryhmäharjoitteita sekämonikosketuspelejä, jotka soveltuvatyhteistyötaitojenharjoitteluun. Sovelluksessa on kaksi erikäyttömuotoa: aikuisenkanssa käytettävä pedagoginen tila ja vapaanpelaamisen tila lastenkeskinäistä leikkiä varten. Pedagogisessatilassa sovelluksessa voi:luoda omat profiilit päiväkodin eriryhmille antaa aktiviteettienjälkeen itselle ja ryhmälleedistymisestä palautetta saavuttaapisteitä ja yhteisiä palkintoja(kerätään vieraita ja rekvisiittaaPikkulin syntymäpäiville)seurata edistymistä, itsearviointeja jasovelluksen käyttöäryhmäkohtaisesti ryhmän omasta profiilistaSovellus tukee kielen jalukemisen oppimista. Käyttäjä voi valita,käyttääkö sovellustalukemisen opettelun tukena eli antaako sanojennäkyä teksteinä.Sovellus sisältää yksinkertaiset käyttöohjeet.Sovelluksen pelejäpelataan yhdessä, ja ne auttavat tunnistamaan jakertomaan eritunteista ohjaajan ja muiden lasten tukemana.Sovellusta onkehitetty ja testattu Espoon päiväkotien kanssa.Sovelluksenkäytöstä saatujen tulosten perusteella lastensosiaaliset javuorovaikutustaidot kehittyivät: Lapset oppivatpyytämääntoisiltaan apua ja kuuntelemaan toisiaan. Myös kielitaitokehittyi.Sovellus on ensimmäinen Pikkulin tunnetaidot-sovellusperheestä.Sovellusperheeseen on kehitteillä uusiasovelluksia. LisätietojaPikkulista: www.pikkuli.fi
Pikkuli - Play and Find 1.24 APK
Pikkuli Games - Aittokoski Experience Ltd
Children’s Animation series: Pikkuli is now available as fungames!Play house with Pikkuli’s family & friends. Countlessfunactivities awaiting to be discovered at both home and outside:*Pick up and move characters around for play or just to see howtheyreact * Try different hats on characters and make them holditems *Prepare food and see how Pikkuli characters like it * Changethemood inside by adjusting lighting * Make drawings, squishtheberries, pick up and throw items * Yack Toto the house petpoops! *Change the decoration, rearrange paintings * Makecharacters sit,eat, jump on bed or even sleep! * Stack up items andmake a mess… *...or clean it up by collecting the trashes * Collectyourcharacters on branch and take them outside ! All theseactivitiesare waiting you in the Pikkuli Play and Find! See whatdiscoveriesyou will make together if you play with your friends.PikkuliPlayground is a game family where you can experience the joyofchild’s play in relaxed digital environment. In every Pikkuligameyou can earn fun stickers to add to your sticker book! See ifyoucan gather them all!
Loading...