2.73 / June 14, 2019
(4.1/5) (673)
Loading...

Description

Aplikacja Sklep SFD umożliwia zakup odżywek dla sportowców orazsuplementów diety, bezpośrednio z twojego telefonu. Dzięki naszejaplikacji zyskujesz także dostęp do rankingu popularnościsuplementów z podziałem na kategorie. Od dziś najlepszy sklep zsuplementami diety dostępny jest na twoim urządzeniu. Naszaaplikacja to: - Ranking suplementów z podziałem na kategorie -Dostęp do oferty sklepu internetowego SFD - Wygoda zakupów naurządzeniach mobilnych - Najświeższe informację o nowościach ipromocjach Application Store SFD allows you to purchase sportsnutrition and dietary supplements, directly from your phone. Withour app you get access to a popularity ranking supplements bycategories. From today, the best store of dietary supplementsavailable on your device. Our application is: - Ranking supplementsby category - Access to the online store offers SFD - Ease ofshopping on mobile devices - The latest news and promotions

App Information pl.sfd.shopapp

pl.sfd.shopapp Version History

Select pl.sfd.shopapp Version :
 • 2.5 (9)
 • pl.sfd.shopapp 2.5 APK File

  Publish Date: 2017 /2/27
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 2.3 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 645cb6d090ab5d6b06ebdb28b43654f6e1da9c27
  APK Signature: d4aaf0a4bfb69b0c8270c1885a701f791eb541b5

SFD S.A. Show More...

pl.sfd.shopapp 2.73 APK
SFD S.A.
Aplikacja Sklep SFD umożliwia zakup odżywek dla sportowców orazsuplementów diety, bezpośrednio z twojego telefonu. Dzięki naszejaplikacji zyskujesz także dostęp do rankingu popularnościsuplementów z podziałem na kategorie. Od dziś najlepszy sklep zsuplementami diety dostępny jest na twoim urządzeniu. Naszaaplikacja to: - Ranking suplementów z podziałem na kategorie -Dostęp do oferty sklepu internetowego SFD - Wygoda zakupów naurządzeniach mobilnych - Najświeższe informację o nowościach ipromocjach Application Store SFD allows you to purchase sportsnutrition and dietary supplements, directly from your phone. Withour app you get access to a popularity ranking supplements bycategories. From today, the best store of dietary supplementsavailable on your device. Our application is: - Ranking supplementsby category - Access to the online store offers SFD - Ease ofshopping on mobile devices - The latest news and promotions
REDOX Extreme 1.0 APK
SFD S.A.
Aplikacja REDOX Extreme motywuje i ułatwia kontrolępostępówredukcji tkanki tłuszczowej. Sposobów na kontrolępostępówodchudzania jest wiele. Zazwyczaj osoby trenujące bazują namasieciała, obwodach, jak i tym, co widzą w odbiciu własnegolustra, coprzekłada się na ocenę postępów redukcji. Jedną z metod,którapozwala oszacować procent zawartości tkanki tłuszczowej wciele,jest pomiar za pomocą fałdomierza. Czym jest fałdomierz?Fałdomierzjest to urządzenie pomiarowe, którego zadaniem jestzmierzyć fałdskórny w naszym ciele. Jego konstrukcja pozwala nazłapanie skóry idokonanie pomiaru, zazwyczaj wyrażonego wmilimetrach, co zgodnie zprzyjętą metodyką obliczeniową umożliwiaoszacowanie procentowegoudziału tkanki tłuszczowej w ciele. Abyoszacować zawartość tkankitłuszczowej potrzebne są trzy miejscakontroli, które różnią się wzależności od płci. Darmowy fałdomierzdokładany jest do każdegoopakowania REDOXExtremehttps://www.sfd.pl/sklep/ALLNUTRITION_Redox_Extreme-opis37698.htmlApplicationsREDOX Extreme motivates and helps control body fatreductionprogress. Ways to control the progress of weight loss aremany. Theyare training usually a person based on body weight,circuits, andwhat they see their own reflection in the mirror,which translatesinto a reduction in the assessment of progress.One method thatallows to estimate the percentage of body fat ismeasured using afałdomierza. What is fałdomierz? Fałdomierz is ameasuring device,whose task is to measure skin fold in our bodies.Its design allowsfor catching the skin and to measure, usuallyexpressed inmillimeters, which in accordance with the adoptedmethodology allowsthe calculation to estimate the percentage offat in the body. Inorder to estimate body fat you need threeinspection, which varydepending on gender. Free fałdomierz makesto each package RedoxExtremehttps://www.sfd.pl/sklep/ALLNUTRITION_Redox_Extreme-opis37698.html
Loading...