5.8.0 / June 12, 2018
(4.1/5) (5638)
Loading...

Description

Poker online z międzynarodowymi turniejami i wyzwaniami TexasHold‘em. 


(Prawdziwe turnieje i prawdziwi gracze. Jesteśmy tu, byrywalizować, zrelaksować się, potrenować i poznać nowychprzyjaciół)


RZESZE CODZIENNIE AKTYWNYCH GRACZY
Połączyliśmyplatformy, by jeszcze łatwiej było teraz znaleźć graczy do gry, wkażdym zakątku świata, o każdej porze.
CZYSTY POKER
Używamyalgorytmu z certyfikatem iTech Labs i wyspecjalizowanym zespołem,który dba o to, by gra była sprawiedliwa, czysta i zabawna.Najlepszy poker w sieci


PRESTIż PRAWDZIWEGO POKERA
Boyaa jestmiędzynarodową firmą, która tworzy nowe standardy łącząc prawdziwyi sieciowy poker w globalnym otoczeniu.


DZIENNY BANKROLL, KARTYVIP I
Mamy wszelkie możliwe narzędzia pokerowe, więc gradostosowuje się do Ciebie, czy jesteś nowicjuszem, graczemweekendowym, który chce poprawić swą grę, ambitnym graczemcelującym w miejsca rankingowe, czy też profesjonalnym internetowympokerzystą. Od wsparcie bankruta aż po specjalne opcje dla graczyVIP. Mamy wszystko, czego zapragniesz


MODUŁY GRY DLA WIELU GRACZY(Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)
Graj w Poker Texas na szybkich lubwolnych stołach, na niskich bądź wysokich stawkach. Graj bezograniczeń. Weź udział w dużych turniejach mistrzowskich lub wejdźpo prostu do pokoju Sit‘n’Go. Teraz możesz nawet utworzyć swojeprywatne pokoje pokerowe w module klubowym, tak, by samemu ustalaćzasady, ciemne i graczy, z którymi chceszgrać.

INTERAKTYWNY
Wszystkie ikony, naklejki, przyciski są w 100%interaktywne. Kliknij na jakiegokolwiek gracza i analizuj jej/jegoprofil, najlepsze ręce, współczynnik zwycięstw oraz inne dane.Kliknij na zabawny element na ekranie i podziel się nim zprzyjaciółmi, dealerami.

Polityka prywatności:http://www.boyaa.com/information.html 
Warunki usług Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlOnline pokertournaments with international challenges and Texas Hold'em.(Realtournaments and real players. We are here to compete, to relax, topractice and make new friends)Reich DAILY ACTIVE PLAYERSWe combinedplatform that now even easier to find players to play in everycorner of the world, at any time.PURE POKERWe use an algorithmiTech Labs certified and specialized team that makes sure that thegame was fair, clean and fun. Best online pokerThe Prestige REALPOKERBoy is an international company that creates new standards bycombining real and poker network in the global environment.DAILYbankroll VIP CARD ANDWe have every possible tool poker, so the gameadapts to you, whether you are a newcomer, weekend player who wantsto improve their game, an ambitious player excelled in place Ladderor a professional online poker player. Support from bankrupt tospecial options for VIP players. We have everything youdesireINTERFACE FOR MULTI-PLAYER GAME (Hold'em Sit'N'Go, MTTClub)Play Poker Texas on fast or slow the tables, at low or highstakes. Play without restrictions. Take part in big tournamentsmaster or just go to your room Sit n Go. Now you can even createtheir own private poker rooms in the module club, so that alone setthe rules, and the dark of players that want to play.INTERACTIVEAllicons, stickers, buttons are 100% interactive. Click on any playerand analyze his / her profile, the best hands win rate and otherdata. Click on the fun element on the screen and share it withfriends, dealers.Privacy Policy:http://www.boyaa.com/information.htmlTerms of Service Boya:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html

App Information Poker Texas Polski

 • App Name
  Poker Texas Polski
 • Package Name
  com.boyaa.androidmarketpl
 • Updated
  June 12, 2018
 • File Size
  51M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  5.8.0
 • Developer
  Boyaa
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
  广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL产业园国际E城E1栋10楼
 • Google Play Link

Poker Texas Polski Version History

Select Poker Texas Polski Version :
 • 5.4.2 (57)
 • 4.1.1 (56)
 • 4.1.0 (55)
 • Poker Texas Polski 5.4.2 APK File

  Publish Date: 2016 /12/5
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 32.9 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 6da9608d4004e1e20cdd12388de4d116ce67f772
  APK Signature: 3b1aa24a9523b73a37c3b5b85f276c9192330855
 • Poker Texas Polski 4.1.1 APK File

  Publish Date: 2016 /7/6
  Requires Android: Android 2.0+ (clair, API: 5)
  File Size: 18.9 MB
  Tested on: Android 3.1 (Honeycomb, API: 12)
  File Sha1: 511a27a7e1e98666f4456e9e04bb84f2f80f6b6d
  APK Signature: 3b1aa24a9523b73a37c3b5b85f276c9192330855
 • Poker Texas Polski 4.1.0 APK File

  Publish Date: 2015 /10/29
  Requires Android: Android 2.0+ (clair, API: 5)
  File Size: 18.9 MB
  Tested on: Android 3.1 (Honeycomb, API: 12)
  File Sha1: 50cdcb82d84d8b38476a62fb68f2651456f902ba
  APK Signature: 3b1aa24a9523b73a37c3b5b85f276c9192330855

Boyaa Show More...

Boyaa Poker (En) – Social Texas Hold’em 5.8.0 APK
Boyaa
Poker with daily challenges, slot and minigames.10th Anniversary ofour first Texas Poker 2008-2018! LOTS OF DAILY ACTIVE USERSBoyaalaunched its first Texas Hold’em in 2008 so now we have players allaround the world. That means that no matter when you play or whereyou live, you’ll find players anywhere, anytime. CLEAN POKER GAMEWehave the RNG (random number generator) certified by iTech Labsthat, along with a specialized customer service team, keeps thegame fair, honest and fun. Online Social Poker at itsbest.PRESTIGEClimb up our international and regional poker rankingsand enjoy beating pros and amateurs alikeDAILY BANKROLL, VIP CARDSand tons of OFFERSWe have all kind of poker tools and surprisesthat keep the game entertaining for everyone, whether you are abeginner, a casual weekend player, an ambitious challenger or apro. From daily free chips to bankruptcy relief and specialservices for VIP players. MULTIPLAYER MODES (Hold’em, Sit’N’Go,MTT, Club)Play Texas Hold’em on fast or slow tables with high orlow stakes. Play without limits, Play Multi-table poker tournamentsor in Sit’N’Go rooms. Now you can even open your own private pokerrooms in Club Mode, so you can choose the rules, the blinds, andyour partners.INTERACTIVEAll the icons, emoticons, stickers andbuttons are 100% interactive. Click on any player, and analyzehis/her profile, best hands, winning rate and other data. Click onany playful item on the screen and share it with friends,frenemies, dealers, girlfriends, boyfriends and poker partners.Theapp is designed for an adult audience. This is a social poker gamewith virtual chips that can only be purchased through the GooglePay application. PrivacyPolicy:http://www.boyaa.com/information.htmlBoyaa Terms of Service:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
Perjuangan Semut 1.14.85 APK
Boyaa
Game tembak yang manis,santai danrangsang,Anda bisa berjuang bersama teman dengan berbagai macamsenjata dan alat,bukan hanya bazoka,misil...Game shoot sweet, relaxedand excitatory, you can fight with friends with a variety ofweapons and tools, not just the bazooka, missile ...
Poker Texas Polski 5.8.0 APK
Boyaa
Poker online z międzynarodowymi turniejami i wyzwaniami TexasHold‘em. 


(Prawdziwe turnieje i prawdziwi gracze. Jesteśmy tu, byrywalizować, zrelaksować się, potrenować i poznać nowychprzyjaciół)


RZESZE CODZIENNIE AKTYWNYCH GRACZY
Połączyliśmyplatformy, by jeszcze łatwiej było teraz znaleźć graczy do gry, wkażdym zakątku świata, o każdej porze.
CZYSTY POKER
Używamyalgorytmu z certyfikatem iTech Labs i wyspecjalizowanym zespołem,który dba o to, by gra była sprawiedliwa, czysta i zabawna.Najlepszy poker w sieci


PRESTIż PRAWDZIWEGO POKERA
Boyaa jestmiędzynarodową firmą, która tworzy nowe standardy łącząc prawdziwyi sieciowy poker w globalnym otoczeniu.


DZIENNY BANKROLL, KARTYVIP I
Mamy wszelkie możliwe narzędzia pokerowe, więc gradostosowuje się do Ciebie, czy jesteś nowicjuszem, graczemweekendowym, który chce poprawić swą grę, ambitnym graczemcelującym w miejsca rankingowe, czy też profesjonalnym internetowympokerzystą. Od wsparcie bankruta aż po specjalne opcje dla graczyVIP. Mamy wszystko, czego zapragniesz


MODUŁY GRY DLA WIELU GRACZY(Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)
Graj w Poker Texas na szybkich lubwolnych stołach, na niskich bądź wysokich stawkach. Graj bezograniczeń. Weź udział w dużych turniejach mistrzowskich lub wejdźpo prostu do pokoju Sit‘n’Go. Teraz możesz nawet utworzyć swojeprywatne pokoje pokerowe w module klubowym, tak, by samemu ustalaćzasady, ciemne i graczy, z którymi chceszgrać.

INTERAKTYWNY
Wszystkie ikony, naklejki, przyciski są w 100%interaktywne. Kliknij na jakiegokolwiek gracza i analizuj jej/jegoprofil, najlepsze ręce, współczynnik zwycięstw oraz inne dane.Kliknij na zabawny element na ekranie i podziel się nim zprzyjaciółmi, dealerami.

Polityka prywatności:http://www.boyaa.com/information.html 
Warunki usług Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlOnline pokertournaments with international challenges and Texas Hold'em.(Realtournaments and real players. We are here to compete, to relax, topractice and make new friends)Reich DAILY ACTIVE PLAYERSWe combinedplatform that now even easier to find players to play in everycorner of the world, at any time.PURE POKERWe use an algorithmiTech Labs certified and specialized team that makes sure that thegame was fair, clean and fun. Best online pokerThe Prestige REALPOKERBoy is an international company that creates new standards bycombining real and poker network in the global environment.DAILYbankroll VIP CARD ANDWe have every possible tool poker, so the gameadapts to you, whether you are a newcomer, weekend player who wantsto improve their game, an ambitious player excelled in place Ladderor a professional online poker player. Support from bankrupt tospecial options for VIP players. We have everything youdesireINTERFACE FOR MULTI-PLAYER GAME (Hold'em Sit'N'Go, MTTClub)Play Poker Texas on fast or slow the tables, at low or highstakes. Play without restrictions. Take part in big tournamentsmaster or just go to your room Sit n Go. Now you can even createtheir own private poker rooms in the module club, so that alone setthe rules, and the dark of players that want to play.INTERACTIVEAllicons, stickers, buttons are 100% interactive. Click on any playerand analyze his / her profile, the best hands win rate and otherdata. Click on the fun element on the screen and share it withfriends, dealers.Privacy Policy:http://www.boyaa.com/information.htmlTerms of Service Boya:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
بوكر تكساس بويا 5.8.1 APK
Boyaa
The World’s Best Texas Poker App!Millions of players are waiting for you! Play Now!Play LIVE against millions of players with Boyaa Texas Poker-there’s always a game waiting for you.Join your Facebook friends or challenge people from all over theworld.Play just for fun or hone your skills and become a real cardshark!The more you play, the more it pays! More bonuses more often!- Join Now and get free chips to start!- Win More FREE Chips! Get Daily Bonuses Everyday and Earn Morewhile you Play!- My Friends List: Add Friends from all over the world andChallenge them any time!- Take your Poker game Anywhere! Join the same game across yourAndroid device!- Join the Tournaments for bigger Rewards!- Jump in: Get into the game faster, with one tap!- Free Gifts! Get up to 1 million poker chips!Play for FREE today and Start Winning!Keep up with the Boyaa Texas Poker community!Have great ideas? We want to hear from [email protected]
Happy Capsa 3.1.1 APK
Boyaa
☆☆☆☆☆ Happy Capsa 3.1.1☆☆☆☆☆【2016.05.04】Upgrade FB SDK, optimalkan versi•Capsa merupakan semacam permainan kasual yang paling populer didaerah Hongkong, Taiwan, hampir setiap orang tahu cara mainnya.Empat pemain dibagikan 13 kartu per orang, yang punya Wajik 3berhak menjalankan kartu dulu, adapun yang paling cepatmenghabiskan kartu di tangan merupakan pemenang;•Menantang IQ, hanya orang yang paling pintar bisa menangterakhir;•Cocok untuk mengisi waktu malam hari, bisa juga ajak temanuntuk main bersama, membuat kehidupanmu lebih seru dan menarik.•Permainan yang bisa sambil main dan sambil chatting, cara mudahsegera bisa.•Gratis, Banyak bonus.Happy Capsa 3.1.1 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆【】 04/05/2016Upgrade FB SDK, optimized version• Capsa is a kind of casual game of the most popular areas inHong Kong, Taiwan, almost everyone knows the way the game. Fourplayers are dealt 13 cards per person, which has Wajik 3 entitledto run the first card, while the most rapidly depleting the cardsin hand is the winner;• Challenging IQ, only the most intelligent person can win thelast;• Suitable for filling time of night, you can also invitefriends to play together, to make your life more exciting andinteresting.• The game can be while playing and while chatting, easy wayimmediately.• Free, Many bonus.
ไพ่เท็กซัสมหาเศรษฐี 3.9.4 APK
Boyaa
ไพ่เท็กซัสมหาเศรษฐีเป็นเกมโป๊กเกอร์ที่น่าเล่นและน่าตื่นเต้นจริงๆเล่นมันส์ เรียนง่าย เพียงนั่งเล่นไพ่เฉยๆก็สามารถกลายเป็น“มหาเศรษฐี”ในเกมแบบชิวๆ!
Poker Texas ITA 5.8.0 APK
Boyaa
Poker Texas Hold’em Online MOLTISSIMI UTENTI ATTIVI OGNIGIORNO
Abbiamo unito le nostre piattaforme così ora è più faciletrovare sempre e in ogni luogo giocatori di Texas Hold'em.

GIOCHIDI POKER PULITO
Usiamo un algoritmo certificato da iTech Labs e daun team specializzato per mantenere il gioco giusto, pulito edivertente. Il poker online al suo meglio.BANCO GIORNALIERO,CARTE VIP E +
Abbiamo tutti i tipi di strumenti di poker in modoche il gioco sia adatto a te, indipendentemente dal fatto che tusia un principiante, un giocatore occasionale del fine settimanache vuole migliorare le proprie abilità nel poker. Da servizispeciali per i giocatori VIP. 4 MODI MULTI-GIOCATORI (Hold’em,Sit’N’Go, MTT, Club)
Gioca a Texas Hold'em su tavoli veloci o lenticon buio alto o basso. Gioca senza limiti, gioca in tornei di pokermulti-tavolo o solo in camere Sit'N'Go. Ora potrai anche aprire letue sale da poker private in modalità Club in modo da poterscegliere le regole, il buio obbligatorio, ed il tuo partner.

INTERATTIVO
Tutte le icone, emoticon, adesivi e pulsanti sonointerattivi al 100%. Clicca su qualsiasi giocatore, e analizza ilprofilo di lei o di lui, le mani migliori, il tasso di vincita ealtri dati. Clicca su qualsiasi elemento del gioco sullo schermo econdividilo con gli amici, avversari, dealer, fidanzate, fidanzatie partner di poker.Politica sulla Privacy:http://www.boyaa.com/information.html
Condizioni di Servizio Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.htmlTexas Hold'em PokerOnlineMANY USERS ACTIVE EVERY DAYWe have combined our platforms sonow it is easier to find always and everywhere Texas Hold'emplayers.CLEAN OF POKER GAMESWe use an algorithm certified by iTechLabs and a specialized team to maintain fair play, clean and funny.Online poker at its best.BANCO DAILY, AND CARDS VIP +We have allkinds of poker tools so that the game is suitable for you, whetheryou are a beginner, an occasional weekend player who wants toimprove their poker skills. From special services for VIP players.4WAYS MULTI-PLAYERS (Hold'em, Sit'N'Go, MTT, Club)Play Texas Hold'emtables on fast or slow with high or low darkness. Unlimited numberof plays, play in poker tournaments or multi-table only Sit'N'Gorooms. Now You can also open your rooms private poker club mode soyou can choose the rules, the mandatory dark, and yourpartner.INTERACTIVEAll icons, emoticons, stickers and buttons are100% interactive. Click on any player, and analyzes the profile ofher or him, the best hands, the payout rate and other data. Clickon any element of the game on the screen and share it with friends,opponents, dealer, girlfriends, boyfriends and pokerpartner.Privacy Policy: http://www.boyaa.com/information.htmlBoyaaConditions of Service:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html
博雅四人鬥地主(酷炫新版) 6.0.5 APK
Boyaa
一年的蟄伏,博雅四人鬥地主新版本盛大發佈!全新界面,全新玩牌體驗,一切都與眾不同,等你來體驗!★★★★★博雅⋅四人鬥地主(酷炫新版)★★★★★1.全新界面,清爽升級,天天玩牌好心情; 2.簽到獎勵,日進斗金,免費領錢鬥地主;3.活動多多,驚喜連連,獎勵狂贈不停歇;4.牌局配桌更合理,遊戲體驗再升級5.網路連接優化,玩牌更流暢A year ofhibernation, Burson four Landlords released a new version of agrand! The new interface, new playing experience, everything isdifferent, and so on for you to experience!★★★★★ Burson ⋅ fourLandlords (cool new version) ★★★★★1. The new interface, freshupgrade, playing every day a good mood;2. attendance incentives,Rijindoujin, free pick up the money Landlords;3. activities, lotsof surprises, rewards mad gifts do not stop;4. The Board table withmore reasonable gaming experience and then upgrade5. Internetconnection optimization, playing more smoothly
Loading...