1.12 / December 29, 2018
(4.5/5) (2935)
Loading...

Description

Jedna z nejpopulárnějších her vydaných v Čechách. Snezapomenutelným dabingem Luďka Soboty, Jiřího Lábuse, MartinaDejdara, Ivy Pazderkové a Valerie Zawadské. Kultovní adventurnísérie Polda je zpět! Ze sídla Americké filmové akademie v BeverlyHills zmizí zapečetěný seznam vítězů jednotlivých Oscarovýchkategorií. Ceremoniál je ohrožen! Akademie požádá o pomoc národníbezpečnostní radu složenou z nejslavnějších detektivů – SherlockaHolmese, Colomba a Jessicy Fletcherové. Bohužel většina z členů vnominovaných filmech hraje. Nemohou se podílet na vyšetřování a takje nutné povolat někoho stříbrným plátnem nepolíbeného. NašehoPankráce! Pomozte mu rozplést záludný detektivní příběh ze světahollywoodských celebrit. Vydejte se s ním z Čech na kalifornsképláže, do honosných sídel a samozřejmě také do filmových ateliérů.Úvodní část hry je zdarma, poté máte možnost dokoupit si plnouverzi hry. Budeme rádi pokud nás koupí podpoříte, abychom se mohlipustit třeba i do dalších dílů. -špičková grafika a animace-desítky herních obrazovek, tucty předmětů a známých celebrit -vícenež 70 interaktivních postav -hvězdný dabing -herní doba 6-8 hodin-příjemná herní obtížnost -logické úkoly -stylový hudební doprovoda kvalitní ozvučení Prosíme všechny, kterým hra nějak nefunguje,nebo mají nějaký jiný problém, aby psali na [email protected] se od vás objeví špatná recenze s tím, že něco nefunguje,není možně se s vámi spojit a řešit to. Není bohužel v našichsilách mít odzkoušenou hru na všech možných zařízeních. One of themost popular games released in the country. With unforgettabledubbing Ludek Sobota, Jiri Labus, Martin Dejdar Ivy Pazderkova andValerie Zawadzki. Polda cult adventure series is back! From theseat of the American Film Academy in Beverly Hills disappearssealed list of Oscar winners of various categories. The ceremony isat risk! Academy enlists the help of the national security councilof the most famous of detectives - Sherlock Holmes, Colombo andJessica Fletcher. Unfortunately, most of the members of thenominated films plays. They can not participate in theinvestigation and it is necessary to call someone nepolíbenéhosilver screen. Our Pankráce! Help him unravel sneaky detectivestory from the world of Hollywood celebrities. Take him out ofBohemia on California beaches, stately mansions and of course tothe film studios. The opening part of the game is free, then youcan buy the full version of the game. We will be glad if yousupport us buy we could get even to the other parts. -špičkovágraphics and animation Dozens of game screens, dozens of objectsand famous celebrities -more than 70 interactive characters-hvězdný dubbing -herní time 6-8 hours -Friendly game difficulty-logické tasks -stylový music and quality sound We ask all who playsomehow does not work, or have some other problem, to write [email protected] If you notice the bad reviews thatsomething is not working, it is not possible to contact you anddeal with it. Unfortunately, it is not in our power to have atested game on all possible devices.

App Information Polda 6

 • App Name
  Polda 6
 • Package Name
  com.zimasoft.polda6cze
 • Updated
  December 29, 2018
 • File Size
  1.5M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.12
 • Developer
  Zima software
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Martin Zima Neústupného 1841 Praha 13, 15500
 • Google Play Link

Polda 6 Version History

Select Polda 6 Version :
 • 1.12 (112) - Latest Version
 • 1.07 (107)
 • 1.07 (107)
 • Polda 6 1.12 APK File

  Publish Date: 2018 /12/31
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 1.5 MB
  Tested on: (, API: 28)
  File Sha1: e54e809518c701b74bc62b71d38166019d9d9679
  APK Signature: 33def9489648f707879e5aa0f18eba81353d9cba
 • Polda 6 1.12 OBB Main File

  File Size: 866.3 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2018/12/31
  File Sha1: 083e6cd30f567fef37e4622a406467104b10e6c6
 • Polda 6 1.07 APK File

  Publish Date: 2017 /3/5
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 2.0 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: c88162cc99127a63f8f58e42fedd259cedae4792
  APK Signature: 33def9489648f707879e5aa0f18eba81353d9cba
 • Polda 6 1.07 OBB Main File

  File Size: 768.7 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2017/3/5
  File Sha1: b23e9905e017db5d091b26258b06797cfef7c769
 • Polda 6 1.07 APK File

  Publish Date: 2017 /3/15
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 2.0 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: c88162cc99127a63f8f58e42fedd259cedae4792
  APK Signature: 33def9489648f707879e5aa0f18eba81353d9cba

How to Install the OBB File (APK Expansion File)

 1. Firstly, Download APK file of the app Polda 6 1.12 for Android.
 2. Copy the APK file to your Android device's SD card and Install it. (Don't open it after installation)
 3. Download Obb files and copy the *.obb file named 'main.109.com.zimasoft.polda6cze.obb' into the required location:
  /SDCARD/Android/obb/com.zimasoft.polda6cze/
 4. The full/absolute path of the obb file should look like as the following (Case-sensitive):
  /SDCARD/Android/obb/com.zimasoft.polda6cze/main.109.com.zimasoft.polda6cze.obb

  If there is no such location, you need to create the path or folder manually on your SD card.

Zima software Show More...

Polda 6 1.12 APK
Zima software
Jedna z nejpopulárnějších her vydaných v Čechách. Snezapomenutelným dabingem Luďka Soboty, Jiřího Lábuse, MartinaDejdara, Ivy Pazderkové a Valerie Zawadské. Kultovní adventurnísérie Polda je zpět! Ze sídla Americké filmové akademie v BeverlyHills zmizí zapečetěný seznam vítězů jednotlivých Oscarovýchkategorií. Ceremoniál je ohrožen! Akademie požádá o pomoc národníbezpečnostní radu složenou z nejslavnějších detektivů – SherlockaHolmese, Colomba a Jessicy Fletcherové. Bohužel většina z členů vnominovaných filmech hraje. Nemohou se podílet na vyšetřování a takje nutné povolat někoho stříbrným plátnem nepolíbeného. NašehoPankráce! Pomozte mu rozplést záludný detektivní příběh ze světahollywoodských celebrit. Vydejte se s ním z Čech na kalifornsképláže, do honosných sídel a samozřejmě také do filmových ateliérů.Úvodní část hry je zdarma, poté máte možnost dokoupit si plnouverzi hry. Budeme rádi pokud nás koupí podpoříte, abychom se mohlipustit třeba i do dalších dílů. -špičková grafika a animace-desítky herních obrazovek, tucty předmětů a známých celebrit -vícenež 70 interaktivních postav -hvězdný dabing -herní doba 6-8 hodin-příjemná herní obtížnost -logické úkoly -stylový hudební doprovoda kvalitní ozvučení Prosíme všechny, kterým hra nějak nefunguje,nebo mají nějaký jiný problém, aby psali na [email protected] se od vás objeví špatná recenze s tím, že něco nefunguje,není možně se s vámi spojit a řešit to. Není bohužel v našichsilách mít odzkoušenou hru na všech možných zařízeních. One of themost popular games released in the country. With unforgettabledubbing Ludek Sobota, Jiri Labus, Martin Dejdar Ivy Pazderkova andValerie Zawadzki. Polda cult adventure series is back! From theseat of the American Film Academy in Beverly Hills disappearssealed list of Oscar winners of various categories. The ceremony isat risk! Academy enlists the help of the national security councilof the most famous of detectives - Sherlock Holmes, Colombo andJessica Fletcher. Unfortunately, most of the members of thenominated films plays. They can not participate in theinvestigation and it is necessary to call someone nepolíbenéhosilver screen. Our Pankráce! Help him unravel sneaky detectivestory from the world of Hollywood celebrities. Take him out ofBohemia on California beaches, stately mansions and of course tothe film studios. The opening part of the game is free, then youcan buy the full version of the game. We will be glad if yousupport us buy we could get even to the other parts. -špičkovágraphics and animation Dozens of game screens, dozens of objectsand famous celebrities -more than 70 interactive characters-hvězdný dubbing -herní time 6-8 hours -Friendly game difficulty-logické tasks -stylový music and quality sound We ask all who playsomehow does not work, or have some other problem, to write [email protected] If you notice the bad reviews thatsomething is not working, it is not possible to contact you anddeal with it. Unfortunately, it is not in our power to have atested game on all possible devices.
Polda 4 1.12 APK
Zima software
Jedna z nejpopulárnějších her vydaných v Čechách. Snezapomenutelným dabingem Luďka Soboty, Jiřího Lábuse, VáclavaPostráneckého, Stanislava Fišera a Valerie Zawadské. Oproti PCverzi navíc obsahuje možnost zobrazení návodu, možnost zobrazeníaktivních míst v lokaci a aktivních předmětů v inventáři, tutoriála dva režimy ovládání – klasickým kurzorem nebo pouzedotykově.Polda Pankrác jde opět do akce - tentokrát ho o pomocpožádá známý vědec profesor Santusov, který se obává zneužití svéhonejvětšího vynálezu - stroje času. Polda se podívá do všech možnýchi nemožných lokací v několika časových údobích celých dějinlidstva, vč. temné komunistické budoucnosti a pravěku. Hra sedočkala velikých změn, jako třeba nový 3D kabát, ale stále je toskvělá humorná adventura podpořená skvělým dabingem.Úvodní část hryje zdarma, poté máte možnost dokoupit si plnou verzi hry. Budemerádi pokud nás koupí podpoříte, abychom se mohli pustit třeba i dodalších dílů.-kombinace 3D a 2D-více než 80 lokací v různýchhistorických obdobích-více než 70 interaktivních postav-vynikajícístylová grafika-velké množství předmětů-strhující příběh ocestování časem-logické úkoly-stylový hudební doprovod a kvalitníozvučení-dva druhy ovládání - klasickým kurzorem a dotykověProsímevšechny, kterým hra nějak nefunguje, nebo mají nějaký jiný problém,aby psali na [email protected] Pokud se od vás objeví špatnárecenze s tím, že něco nefunguje, není možně se s vámi spojit ařešit to. Není bohužel v našich silách mít odzkoušenou hru na všechmožných zařízeních.One of the most popular games released in thecountry. With unforgettable dubbing Ludek Sobota, Jiri Labus,Vaclav Postránecký, Stanislav Fiser and Valerie Zawadzki. Comparedto the PC version also includes the ability to view directions, theability to view the location of active sites and active inventoryitems, tutorial and two control modes - classic pointer ortouch-only.Polda Pankrac is back in action - this time forassistance requests known scientist Professor Santusov who fearsmisuse of his greatest invention - a time machine. The cop looksinto all possible and impossible locations in multiple time periodsthroughout the history of mankind, incl. dark communist future andprehistory. The game has enjoyed great changes such as new 3D coat,but it's still a great humorous adventure backed by excellent voiceacting.The opening part of the game is free, then you can buy thefull version of the game. We will be glad if you support us buy wecould get even to the other parts.-kombinace 3D and 2D-more than 80locations in different historical periods-more than 70 interactivecharacters-Excellent stylish graphics-large number ofsubjects-strhující story about time travel-logické tasks-stylovýmusic and quality sound-Two user interfaces - a classic pointer anda touchWe ask all who play somehow does not work, or have someother problem, to write to [email protected] If you noticethe bad reviews that something is not working, it is not possibleto contact you and deal with it. Unfortunately, it is not in ourpower to have a tested game on all possible devices.
Polda 3 1.5 APK
Zima software
Třetí pokračování jedné z nejpopulárnějších her vydaných v Čechách.S nezapomenutelným dabingem Luďka Soboty, Petra Nárožného, JiříhoLábuse, Oldřicha Kaisera, Pavla Pípala, Valerie Zawadské a SabinyLaurinové. Oproti PC verzi navíc obsahuje možnost zobrazení návodu,možnost zobrazení aktivních míst v lokaci a aktivních předmětů vinventáři, tutoriál a dva režimy ovládání – klasickým kurzorem nebopouze dotykově.Pankrác se vrací. Tentokrát však bez slušivépolicejní uniformy a blýskavého služebního odznaku. Stal sesoukromým detektivem. Nic jiného mu totiž po vyhazovu od policienezbylo. Nemůže tedy už ochromovat své protivníky oním klasickým"jménem zákona", ale na druhou stranu mu už právě tento zákonnesvazuje při náročném pátrání ruce a nebrzdí ho v rozletu. Prvnízákazník, tedy zákaznice, na sebe nedá dlouho čekat. Případ sezpočátku zdá více než triviální. Posuďte sami - co zajímavého můžebýt na pátrání po kuchaři, kterého hledá jeho bývalá manželka. Toje však jen začátek. Vše se komplikuje ve chvíli, kdy Pankráczjistí, že kuchař zřejmě nebude tak docela obyčejná vařečka zčtvrtý cenový, jak se původně mohlo zdát, ale osobně se staral ojídelníček slavné hokejové hvězdy. To už dělá z původně nudnéhovyšetřování přímo kauzu. A co teprve, když Pankrác zjistí, žeslavná hokejová hvězda zmizela spolu s kuchařem...Úvodní část hryje zdarma, poté máte možnost dokoupit si plnou verzi. A to zaskvělou zaváděcí cenu 49Kč. Budeme moc rádi pokud nás koupípodpoříte, abychom se mohli pustit třeba i do dalších dílů.-vícenež 60 lokací v různých zemích světa-více než 70 interaktivníchpostav-paralaxní vícevrstvý scroling-velké množstvídialogů-zajímavý příběh odehrávající se v různých částechsvěta-logické problémy-mezihra strip prší-mezihra námořní ponorkovábitva-mezihra variace na klasickou čáru-mezihra střeleckývýcvik-stylový hudební doprovod a kvalitní ozvučení-grafika vevyšším rozlišení-dva druhy ovládání - klasickým kurzorem adotykověProsíme všechny, kterým hra nějak nefuguje, nebo majínějaký jiný problém, aby psali na [email protected] Pokud seod vás objeví špatná recenze s tím, že něco nefunguje, není možněse s vámi spojit a řešit to. Není bohužel v našich silách mítodzkoušenou hru na všech možných zařízeních.The third installmentof one of the most popular games released in the country. Withunforgettable dubbing Ludek Saturday, Petra Nárožný, Jiri Labus,Ulrich Kaiser, Paul Pipal, Valerie and Sabina Zawadzki Laurin.Compared to the PC version also includes the ability to view themanual, the ability to view the location of active sites and activeinventory items, tutorial and two control modes - classic ortouch-only cursor.Pankrác returns. This time, however, withoutbecoming a police uniform and badge glistens. He became a privatedetective. Nothing else he does after being fired from the policeleft. It can not therefore have to paralyze their opponents by Oniclassic "name of the law", but on the other hand, he just had thislaw does not bind in a challenging quest hands and it does notblock the flight. The first customer, a customer, not be long incoming. The case initially seems more than trivial. Judge foryourself - what might be interesting to search for the chef, who islooking for his ex-wife. But this is just the beginning. Everythingis complicated when Pankrác find that chef will probably not bequite so ordinary spoon of fourth price as initially might seem,but personally cared about diet famous hockey stars. That makes theoriginally boring investigations directly cause. And what aboutwhen Pankrác discovers that a famous hockey star is gone along withthe chef ...The introductory part of the game is free, then you canbuy the full version. And this at a great introductory price 49Kč.We will be very happy if you support us buying, we could get evento the other parts.-more than 60 locations in variouscountries-more than 70 interactive characters-paralaxní multilayerscroling-large amount dialogues-zajímavý story taking place indifferent parts of the world-logické problems-mezihra striprains-mezihra submarine naval battle-mezihra variation on theclassic line-mezihra shooting practice-stylový music and qualitysound-grafika in a higher resolution-Two kinds of control - classicpointer and a touchWe ask all who somehow nefuguje game, or havesome other problem, to write to [email protected] If youexperience the bad reviews that something is not working, it is notpossible to contact you and deal with it. Unfortunately it is notin our power to have, tested the game on all possible devices.
Polda 2 1.7 APK
Zima software
Jedna z nejpopulárnějších her vydaných v Čechách. Snezapomenutelným dabingem Luďka Soboty, Petra Nárožného, JiříhoLábuse, Pavla Pípala, Valerie Zawadské, Petry Hanžlíkové, VáclavaFaltuse a Vlastimila Bedrny. Oproti PC verzi navíc obsahuje možnostzobrazení návodu, možnost zobrazení aktivních míst v lokaci aaktivních předmětů v inventáři, tutoriál a dva režimy ovládání –klasickým kurzorem nebo pouze dotykově.Městečko Marsyas známé pocelém světě jako místo vzniku revoluční technologie umožňujícíklonování lidské rasy. S rozvojem této technologie a jejíhoširokého uplatnění dochází k rozmachu celého města. Výroba klonů vefirmě DNA revolution nabírá gigantických rozměrů a obchodníciprodávají naklonované osobnosti do celého světa. Tam působí jakodvojníci politikům či populárním umělcům, využívají se rovněžschopnosti naklonovaných vědců nebo válečníků a dalších. Městečkoprosperuje, lidé tu žijí dobře a právě v tuto chvíli se chystají navyvrcholení roku - volbu klonované Miss. Když v tom do jejich plánuvstoupí zločin. Vydejte se po jeho stopách a zažijte nespočetnádobrodružství.Úvodní část hry je zdarma, poté máte možnost dokoupitsi další epizody. Budeme rádi pokud nás koupí podpoříte, abychom semohli pustit třeba i do dalších dílů.-45 interaktivních postav-330minut skvělého dabingu předních českých komiků-50 lokací v různýchprostředích-vynikající stylová grafika-velké množstvípředmětů-paralaxní scroling-zajímavá detektivní zápletka-logickéúkoly-kvalitní hudba a zvuky-anglické a francouzské titulky-grafikave vyšším rozlišení-dva druhy ovládání - klasickým kurzorem adotykově-v úvodní části hry nápověda přímo ve hřeProsíme všechny,kterým hra nějak nefuguje, nebo mají nějaký jiný problém, aby psalina [email protected] Pokud se od vás objeví špatná recenze stím, že něco nefunguje, není možně se s vámi spojit a řešit to.Není bohužel v našich silách mít odzkoušenou hru na všech možnýchzařízeních.One of the most popular games released in the country.With unforgettable dubbing Luďka Saturday, Petra Nárožného, ​​JiriLabus, Paul Pipal, Valerie Zawadska, Petry Hanzlíková, VaclavFaltus and Vlastimil Bedrny. Compared to the PC version alsoincludes the ability to view the instructions, the ability to viewthe location of active sites and active inventory items, thetutorial and two control modes - classic pointer ortouch-only.Marsyas town known worldwide as the birthplace ofrevolutionary technology that allows cloning of the human race.With the development of the technology and its broad applicationleads to expansion of the city. Production of clones in the companyDNA revolution is growing to gigantic proportions and merchantsselling cloned individuals around the world. There they act asdoubles for politicians or popular artists are also used abilitiesof cloned scientists, warriors and others. The town prospered,people here live well and at this very moment preparing for theculmination of year - the election of Miss clone. When it entersinto their plan the crime. Walk in the footsteps of his experienceand countless adventures.The introductory part of the game is free,then you have the option of purchasing additional episodes. We willbe happy if we buy help them, we could get even in other parts.-45Interactive characters-330 Minutes great dubbing leading Czechcomics-50 Locations in different environments-Excellent stylishgraphics-Sized amount of items-Parallax scroling-Interestingdetective story-Logical tasks-Quality music and soundsEnglish-andFrench subtitles-Graphics at a higher resolution-Two types ofcontrol - classic cursor and touch--At the beginning of the gamehelp in the gameWe ask all who somehow nefuguje game, or have someother problem that would on [email protected] If youexperience any of the bad reviews with the fact that something isnot working, it is not possible to contact you and deal with it.Unfortunately it is not in our power to be, tested the game on allsorts of devices.
Polda 1.11 APK
Zima software
Jedna z nejpopulárnějších her vydaných v Čechách. Snezapomenutelným dabingem Luďka Soboty, Petra Nárožného a JiříhoLábuse. Vydejte se po stopách tajemného únosu v obci Lupany. Máteuniformu i zbraň, nejste zrovna svatoušek a proto vezměte zákon dovlastních rukou. Tato detektivně komediální parodie je namluvenapředními českými komiky - v hlavní roli Luděk Sobota, Jiří Lábus,Petr Nárožný a další. Hra obsahuje velký počet postav, neobvyklémnožství detailů, detailní animace, logické zápletky, více než 250kvalitních zvuků, příběh se svéráznym humorem... Oproti PC verzinavíc obsahuje možnost zobrazení návodu, možnost zobrazeníaktivních míst v lokaci a aktivních předmětů v inventáři, tutoriála dva režimy ovládání – klasickým kurzorem nebo pouze dotykově.Úvodní část hry je zdarma, poté máte možnost dokoupit si dalšíepizody. Budeme rádi pokud nás koupí podpoříte, abychom se mohlipustit třeba i do dalších dílů. -45 interaktivních postav -280minut skvělého dabingu předních českých komiků -35 lokací v různýchprostředích -vynikající stylová grafika -velké množství předmětů-zajímavá detektivní zápletka -logické úkoly -kvalitní hudba azvuky -dva druhy ovládání - klasickým kurzorem a dotykově Prosímevšechny, kterým hra nějak nefuguje, nebo mají nějaký jiný problém,aby psali na [email protected] Pokud se od vás objeví špatnárecenze s tím, že něco nefunguje, není možně se s vámi spojit ařešit to. Není bohužel v našich silách mít odzkoušenou hru na všechmožných zařízeních. One of the most popular games released in thecountry. With unforgettable dubbing Ludek Saturday, Petra Nárožnýand Jiri Labus. Follow in the footsteps of the mysteriouskidnapping in the village Lupan. Do you have a uniform and a gun,you're not a saint, and therefore take the law into their ownhands. This detective comedy skit is recorded by leading Czechcomedy - starring Luděk Sobota, Jiří Lábus, Petr Nárožný and more.The game contains a large number of characters, an unusual amountof detail, detailed animation, logical plot, more than 250high-quality sounds, the story of a peculiar sense of humor ...Compared to the PC version also includes the ability to viewdirections, the ability to view the location of active sites andactive inventory items, tutorial and two control modes - classic ortouch-only cursor. The opening part of the game is free, then youhave the option to purchase additional episodes. We will be happyif we buy you support, we can embark even to other parts. -45interactive characters -280 minutes leading Czech dubbing greatcomedians -35 locations in various environments -Excellent stylishgraphics -large number of subjects -zajímavá detective story-logické tasks -quality music and sounds -Two types of control -classic and touch-cursor We ask all who somehow nefuguje game orhave some other problem, to write to [email protected] If younotice the bad reviews that something is not working, it is notpossible to contact you and deal with it. Unfortunately, it is notin our power to have a proven play on all possible devices.
Awesome cop 1.08 APK
Zima software
Awesome cop is a new fun comics-game full of twists and surprises.You will become a cop in a city of clones. You’ll learn how tothink, investigate, and research like a real cop. You’ll have tonsof fun going through lots of interesting situations. Theenvironment is enhanced by dubbing featuring professional actors.Each character has their own voice, and they’re going to be talkingto you! The case takes place in a small town where clones of famousfigures are being manufactured. You’ll meet the clones ofcelebrities such as Michael Juckson, David Coppafeel, BernieMadoff, Ollie North, Napoleon Bonaparte, Julius Caesar, Esmeraldaand many more… One of the cases you will have to solve will be thekidnapping of supermodel Klaudia Schuffer. A great new, extensiveadventure with an engrossing story, which will keep you busy forlong, long hours. The game takes place in the little town Monroe,known to the whole world as the town where revolutionary technologybegan, enabling cloning of the human race. The production of clonesin the company DNA revolution is growing to huge extents, andbusinessmen are selling cloned individuals to the whole world.There they act as doubles for politicians or popular artists. Theabilities of cloned scientists, warriors, and many others are alsoused. With the development of this technology and its broad use, anexpansion of the whole town takes place. People here live well, andit's exactly then that they prepare for the climax of the year -the election of Miss clone. When all of a sudden crime enters intotheir plan. Set out in its footsteps as detective Francis, andexperience countless adventures. ★★★★★ -45 interactive characters-330 minutes of great English dubbing -50 locations in variousenvironments -excellent stylish graphics -large number of objects-parallastic scrolling -interesting detective story -logical tasks-good music and sounds
Loading...