2.0 / April 4, 2016
(4.9/5) (14)
Loading...

Description

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan dilində(23.02.2016-il redaksiyası)The Law on Police in the Azerbaijanilanguage (23.02.2016-year edition)

App Information Polis haqqında

 • App Name
  Polis haqqında
 • Package Name
  mulki.LAapp.book.AOVQQECCGYBAKWWIYK
 • Updated
  April 4, 2016
 • File Size
  547k
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Vladimir G. Gagnidzeh
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Vladimir G. Gagnidzeh Show More...

AR İnzibati Xətalar Məcəlləsi 1.0 APK
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi Azərbaycandilində (01.01.2016 redaksiyası)İnzibati Xətalar Məcəlləsinin yeniredaksiyasını (01.03.2016) PLEY MARKET-dən əldə edəbilarsiz(https://play.google.com/store/apps/details?id=inzibati_xetalar.LAapp.book.AOVTDBZGQJSBCVMTGJ)OfAdministrative Offences Code of the Azerbaijan language (01.01.2016Editorial)The new edition of the Code of Administrative Offences(01.03.2016) may be obtained from the NationalMARKET(Https://play.google.com/store/apps/details?id=inzibati_xetalar.LAapp.book.AOVTDBZGQJSBCVMTGJ)
Constitution of the Azerbaijan 1.0 APK
The Constitution of Azerbaijan in Azerbaijani, Russian and English(redaction from 30.03.2009)
Tariflər 1.0 APK
SUELEKTRIKQAZMƏNZİL-KOMMUNALKOMMUNALMƏNZİL (EV)YAŞAYİŞ BİNALARININİSİTMƏTELEFONSabit şəbəkə telefonlarından istifadəyə görə aylıq abunə haqlarınıntənzimlənməsi barədəMobil və sabit şəbəkə operatorlarının beynəlxalq telefon rabitəsixidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədəŞəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları üçün «107» sifarişxidmətinin tarifinin tənzimlənməsi barədəTaksofonlardan həyata keçirilən telefon rabitəsi xidmətlərinintariflərinin tənzimlənməsi barədəƏMLAKVergi dərəcələriFiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərindəyerləşən binalara tətbiq edilən əmsallarıTorpaqMənbə:Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) ŞurasıAzərbaycan Respublikasının Vergi MəcəlləsiAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QərarlarıSUPOWERGASHOUSING, UTILITIES      UTILITIES      HOUSING (EV)      Housing      HEATINGPHONE      According to the monthlysubscription fees on the regulation of fixed networktelephones      Mobile and fixed networkoperators, international telephone communication services on theregulation of tariffs      Long-distance and internationalphone calls, "107" service of the order on tariff regulation      Telephone communicationservices in the regulation of tariffs on payphonesPROPERTY      Tax rates      For the purposes ofindividuals, property tax rates applicable to buildings inBaku      GroundSource:The Tariff (Price) CouncilTax Code of AzerbaijanDecisions of the Cabinet of Ministers
Dərman qiymətləri (A-L) 1.0 APK
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA DÖVLƏT QEYDIYYATINAALINMIŞ DƏRMAN VASITƏLƏRININ QIYMƏTLƏRIAzərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası30 iyul 2015-ci il tarixli 5 nömrəli, 25 avqust 2015-ci il tarixli6 nömrəli, 5 oktyabr 2015-ci il tarixli 8 nömrəli, 5 oktyabr2015-ci il tarixli 10 nömrəli, 23 noyabr 2015-ci il tarixli 13nömrəli, 25 dekabr 2015-ci il tarixli 15 nömrəli, 2 fevral 2016ci-il qərarlarına əsasənPrices of medicinesregistered in the Republic of AzerbaijanOf the Tariff (Price) CouncilNo. 5, dated July 30, 2015, dated 25 August 2015, No. 6, No. 8,dated October 5, 2015, No. 10, dated October 5, 2015, November 23,2015, No. 13, No. 15 dated December 25, 2015, February 2, 2016, bythe decision of the first-year
AR İnzibati Xətalar Məc 2016 2.0 APK
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi Azərbaycandilində (24.06.2016 redaksiyası)Of Administrative Offences Code ofthe Azerbaijan language (24.06.2016 Editorial)
Polis haqqında 2.0 APK
Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan dilində(23.02.2016-il redaksiyası)The Law on Police in the Azerbaijanilanguage (23.02.2016-year edition)
The Civil Code of Azerbaijan 2.0 APK
The Civil Code of Azerbaijan the Azerbaijani language (version of24.06.2016)
Tax Code of Azerbaijan (AZ) 2.0 APK
Tax Code of Azerbaijan the Azerbaijani language (version of24.06.2016)
Loading...