1.4 / January 22, 2017
(4.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

If you have forgotten your song book, tablet or evensmartphonedon't worry: you can display Carols lyrics right onyourSmartwatch. With auto scrolling it's easy as never before.Sincenow, you will never forget the verses of the most beautifulpolishCarols. Add your favourite Lyrics to favourites. There's alsotheapplication with English Carols on Google Play. Works withAndroidWear Smartwatch.

App Information Polish Christmas Carols on Wear OS

 • App Name
  Polish Christmas Carols on Wear OS
 • Package Name
  com.appm.entertainment.xmassongspl
 • Updated
  January 22, 2017
 • File Size
  1.3M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  APPM Studio
 • Installs
  1+
 • Price
  $1.49
 • Category
  Education
 • Developer
  appmentertainment@gmail.com
 • Google Play Link

APPM Studio Show More...

Polskie kolędy na Android Wear Smartwatch - Demo 1.0 APK
APPM Studio
Aplikacja przygotowana specjalnie na czas Świąt BożegoNarodzenia,ułatwi kolędnikowi zawodowemu lub nie -śpiewanienajpopularniejszych polskich kolęd, Sufler przypomnizapomnianelecz świetne fragmenty tekstów, Kolędnik będzie miałteksty kolędzawsze przy sobie pod ręką a właściwie na ręce (w swoimsprytnymczasomierzu). Przewijany tekst wyręcza kolędnika wprzesuwaniuzawartości ekranu i ulży drugiej ręce. Kolędnik możewybrać swojeulubione kolędy - wtedy szybciej je odszuka przedkolędowaniem.Krótka instrukcja obsługi suflera: 1) pojedynczetapnięcie na ekranpowoduje wstrzymanie/wznowienie nawijania tekstuprzez suflera. 2)podwójne tapnięcie w czasie przewijania -ustalenie prędkościnawijania tekstu (im niżej tym szybciej suflerzapodaje) 3) płatekśniegu - jego położenie wskazuje ilośćzapodanego tekstu - możnapłatkiem przesuwać - wtedy sufler siędostosuje 3) po zapodaniucałej kolędy - jego pomocnik suflera daznać i w tym momenciesulfer zapoda koleją albo poczeka na dokonaniewybóru przezkolędnika. 4) dolne menu - wybranie kolędy dla sufleradozapodawania. 5) górne menu - sufler zapamięta preferencjekolędowekolędnika. Wesołego kolędowia. Jest to wersja demo - pełnetekstykolęd w pełnej wersji programu. The application preparedespeciallyfor Christmas time, kolędnikowi facilitate union or not -the mostpopular Polish carols singing, Prompter remind forgottenbut greatfragments of texts, Kolędnik texts carols will be with mealways athand actually on hand (in his clever a timer). Scrollingtextsparing kolędnika in moving the screen and relieved his otherhand.Kolędnik can select your favorite Christmas carols - then itwillsearch faster before caroling. Short manual prompter: 1)singletumble screen to pause / resume winding of the text bytheprompter. 2) a double tumble during fast - fixing the windingspeedof the text (the lower the faster the prompter I run) 3)snowflake- its position indicates the number of text zapodanego -can movethe petal - then adjust the prompter 3) the carolszapodaniu whole- his assistant prompter and will know at this pointsulfer zapodatrain or wait to make a choice by kolędnika. 4) lowermenu - selectcarols for prompter to zapodawania. 5) The top menu -prompterremember preferences carol kolędnika. Happy kolędowia. Thisis ademo version - complete texts of carols in the full version.
Polish Christmas Carols on Wear OS 1.4 APK
APPM Studio
If you have forgotten your song book, tablet or evensmartphonedon't worry: you can display Carols lyrics right onyourSmartwatch. With auto scrolling it's easy as never before.Sincenow, you will never forget the verses of the most beautifulpolishCarols. Add your favourite Lyrics to favourites. There's alsotheapplication with English Carols on Google Play. Works withAndroidWear Smartwatch.
Christmas Songs Demo for Android Wear OS 1.0.4 APK
APPM Studio
This is demo of Christmas Songs app that let you display lyricsofthe beautiful Songs of Christmas Time on Android WearOSSmartWatch. The main features: - over 30 Christmas SongsLyricswith some extra Christmas Time Songs - auto-scrolling textswithadjustable speed - fine animations with Christmas Themes -addingto favorite Songs Now you have all the Christmas Carols andSongsat (on) hand !
Phone's Guardian 0.4 APK
APPM Studio
Phone's Guardian helps you to take care of your smartphone. Itwornsyou when somebody touches your phone and soon more. This isstart-upproject so if you have any remarks, comments or objectionsdon'trate it poorly but feel free to send some feedback. This appusesthe Device Administrator permission.
Christmas Songs for Android Wear Smartwatch 1.3.2 APK
APPM Studio
Christmas Songs app let you display lyrics of the beautiful SongsofChristmas Time on Android Wear SmartWatch. The main features: -over30 Christmas Songs Lyrics with some extra Christmas Time Songs-auto-scrolling texts with adjustable speed - fine animationswithChristmas Themes - adding to favorite Songs Now you have alltheChristmas Carols and Songs at (on) hand !
Loading...