1.0 / July 24, 2018
(4.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

2018 Ağustos ayında 2500 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO)öğrencisialınacak. Bu küçük kadro için 30 ile 40 bin kişiyarışacak. Polisokulu kazanıp mesleğe adım atacak adayları, fizikiparkur vepolislik sözlü mülakatı aşaması bekliyor olacak. Sözlümülakattanen az 70 almanız gerekiyor. Üstelik, sözlü mülakatpuanınız başarıpuanınızın %50sini oluşturacak. Çıkmış veçıkabilecek sözlü mülakatsoruları ve cevapları artık telefonunuzda!Aynı şekilde Eylülayında 3 bin PAEM komiser yardımcısı ve yine senesonuna kadar 20bin POMEM-PÖH öğrencisi alınacak. 23. Dönem POMEM ve2018 PAEM içinsözlü mülakat puanı çok önemli. On binlerce adayarasındansıyrılmanız için sözlü mülakattan yüksek puan almanızlazım. YaniTYT puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, fizikiyeterlilikparkurundan ne kadar yüksek puan alırsanız alın, sözlümülakattanyüksek puan alamazsanız başarılı olamazsınız. Bu uygulamailePOMEM, PMYO, PAEM ve PÖH sözlü mülakatlarında çıkmış veçıkabilecekbinlerce mülakat sorusu ve cevabı sizleri bekliyor. İyibir çalışmayapmak ve başarıya adım atmak için uygulamamızı mutlakaedinmenizitavsiye ediyoruz. Yüzbinlerce adayın yarışacağı polisalımlarındadiğer adaylardan sıyrılıp ön plana çıkmak istiyorsanızbuuygulamayı mutlaka alın. Üstelik, sürekli güncellene soruhavuzuile geniş bir çalışma imkanına kavuşacak, verdiğinizparanınhakkını sürekli alacaksınız. Önemli Not: Bu uygulama test vedenemekitabı mahiyetindedir. Çalışma amaçlıdır. Kesin çıkacaksorularıiçerme iddiasında değildir. Aldıktan sonra iki saat içindeplaystore üzerinden koşulsuz iade edebilirsiniz. In August 2018,2500Police Vocational School (PMYO) students will be taken. 30 to40thousand people will compete for this small staff. The policewillbe waiting for the candidates who will win the school and stepintothe profession, the physical track and the oral interviewingphaseof policing. You need to get at least 70 in the oralmülakattan.Moreover, your oral interview score will be 50% of yourachievementscore. Oral interview questions and answers are nowavailable onyour phone! Likewise, in September, 3,000 PAEMcommissionerassistants and 20,000 POMEM-PÖH students will berecruited by theend of the year. The oral interview score for the23rd term POMEMand 2018 PAEM is very important. To get rid of tensof thousands ofcandidates, you need to get a high score in verbalcontent. So nomatter how high your TYT score is, you get as high asyou get fromthe physical qualification course, you can not succeedif you donot get a high score in the oral mülakattan. With thisapplication,you can expect thousands of interview questions andanswers thathave emerged in POMEM, PMYO, PAEM and PÖH verbalinterviews. Weencourage you to take our practice to make a goodwork and to stepinto success. If you want to get rid of othercandidates in thepolice purchases of hundreds of thousands ofcandidates and get tothe forefront, be sure to take this practice.Moreover, you willget a wide working opportunity with constantlyupdating thequestion pool, and you will receive the full amount ofyour money.Important Note: This application is a test and trialbook. It isfor study purpose. It does not mean to include questionsthat aredefinite. You can return it unconditionally via the playstorewithin two hours of receipt.

App Information Polislik Sözlü Mülakatları

 • App Name
  Polislik Sözlü Mülakatları
 • Package Name
  com.polismulakatapp
 • Updated
  July 24, 2018
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Cemil KOL
 • Installs
  10+
 • Price
  $3.99
 • Category
  Education
 • Developer
  Yeni mahalle Dumlupınar Sokak Güneş İşhanı No: 5 Samsun Merkez
 • Google Play Link

Cemil KOL Show More...

Polislik Sözlü Mülakatları 1.0 APK
Cemil KOL
2018 Ağustos ayında 2500 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO)öğrencisialınacak. Bu küçük kadro için 30 ile 40 bin kişiyarışacak. Polisokulu kazanıp mesleğe adım atacak adayları, fizikiparkur vepolislik sözlü mülakatı aşaması bekliyor olacak. Sözlümülakattanen az 70 almanız gerekiyor. Üstelik, sözlü mülakatpuanınız başarıpuanınızın %50sini oluşturacak. Çıkmış veçıkabilecek sözlü mülakatsoruları ve cevapları artık telefonunuzda!Aynı şekilde Eylülayında 3 bin PAEM komiser yardımcısı ve yine senesonuna kadar 20bin POMEM-PÖH öğrencisi alınacak. 23. Dönem POMEM ve2018 PAEM içinsözlü mülakat puanı çok önemli. On binlerce adayarasındansıyrılmanız için sözlü mülakattan yüksek puan almanızlazım. YaniTYT puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, fizikiyeterlilikparkurundan ne kadar yüksek puan alırsanız alın, sözlümülakattanyüksek puan alamazsanız başarılı olamazsınız. Bu uygulamailePOMEM, PMYO, PAEM ve PÖH sözlü mülakatlarında çıkmış veçıkabilecekbinlerce mülakat sorusu ve cevabı sizleri bekliyor. İyibir çalışmayapmak ve başarıya adım atmak için uygulamamızı mutlakaedinmenizitavsiye ediyoruz. Yüzbinlerce adayın yarışacağı polisalımlarındadiğer adaylardan sıyrılıp ön plana çıkmak istiyorsanızbuuygulamayı mutlaka alın. Üstelik, sürekli güncellene soruhavuzuile geniş bir çalışma imkanına kavuşacak, verdiğinizparanınhakkını sürekli alacaksınız. Önemli Not: Bu uygulama test vedenemekitabı mahiyetindedir. Çalışma amaçlıdır. Kesin çıkacaksorularıiçerme iddiasında değildir. Aldıktan sonra iki saat içindeplaystore üzerinden koşulsuz iade edebilirsiniz. In August 2018,2500Police Vocational School (PMYO) students will be taken. 30 to40thousand people will compete for this small staff. The policewillbe waiting for the candidates who will win the school and stepintothe profession, the physical track and the oral interviewingphaseof policing. You need to get at least 70 in the oralmülakattan.Moreover, your oral interview score will be 50% of yourachievementscore. Oral interview questions and answers are nowavailable onyour phone! Likewise, in September, 3,000 PAEMcommissionerassistants and 20,000 POMEM-PÖH students will berecruited by theend of the year. The oral interview score for the23rd term POMEMand 2018 PAEM is very important. To get rid of tensof thousands ofcandidates, you need to get a high score in verbalcontent. So nomatter how high your TYT score is, you get as high asyou get fromthe physical qualification course, you can not succeedif you donot get a high score in the oral mülakattan. With thisapplication,you can expect thousands of interview questions andanswers thathave emerged in POMEM, PMYO, PAEM and PÖH verbalinterviews. Weencourage you to take our practice to make a goodwork and to stepinto success. If you want to get rid of othercandidates in thepolice purchases of hundreds of thousands ofcandidates and get tothe forefront, be sure to take this practice.Moreover, you willget a wide working opportunity with constantlyupdating thequestion pool, and you will receive the full amount ofyour money.Important Note: This application is a test and trialbook. It isfor study purpose. It does not mean to include questionsthat aredefinite. You can return it unconditionally via the playstorewithin two hours of receipt.
Bekçilik Yazılı Sınav Sözlü Mülakat 1.5.65 APK
Cemil KOL
2018 yılında 17 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Bunlardan7bini için sınav süreci devam ediyor. 10 bin bekçi ise 2018kışaylarında alınacak. Bekçiler aşağıdaki sınavaşamalarınagirecek:Yazılı SınavSözlü MülakatYazılı sınav HayatBilgisi,Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Genel Kültür ve SosyalBilglerderslerinden 100 soru içerecek. Doğru yanlışı götürmeyecek,50 puanalan sınavı geçmiş olacak. Tabiki sınavda yüksek alandahaavantajlı olacak.Bekçilik Sınavları uygulamamız ile yazılısınavave sözlü mülakata çalışabilirsiniz. Uygulamamızda 150'denfazlaçözümlü test, 2500 den fazla çözümlü soru, bine yakın çıkmışveçıkabilecek sözlü mülakat sorusu bulunmaktadır.Günlük sınavmodülüile, seçme soruları içeren 100 soruluk yazılı sınavdenemenizi hergün yapabilir, kendi seviyeniziölçebilirsiniz.Yüzbinlerce adayınyarışacağı bekçilik alımlarındadiğer adaylardan sıyrılıp ön planaçıkmak istiyorsanız bu uygulamayımutlaka alın. Üstelik, sürekligüncellene soru havuzu ile geniş birçalışma imkanına kavuşacak,verdiğiniz paranın hakkını süreklialacaksınız. UygulamamızTürkiye'nin en büyük bekçi sitesi olanbekcialimlari.com desteğindegeliştirilmektedir.Önemli Not: Buuygulama test ve deneme kitabımahiyetindedir. Çalışma amaçlıdır.Kesin çıkacak soruları içermeiddiasında değildir. Aldıktan sonraiki saat içinde play storeüzerinden koşulsuz iade edebilirsiniz.In2018, 17 thousand bazaarsand neighborhood watchmen will be taken.The exam process continuesfor 7 of these. 10 thousand guards willbe taken in 2018 wintermonths. Waiters will take the following examstages:WrittenexaminationOral InterviewWritten exams will include100 questionsfrom Life Science, Mathematics, Turkish, Science,General Cultureand Social Science. I will pass the exam that willscore 50 points.High score will be more advantageous in exam.Youcan study writtenexams and oral talks with our Waitress Exams. Inour application,there are more than 150 solution tests, more than2500 solutionquestions, close to and close to the oral interviewquestion.Withthe daily exam module, you can practice your writtenexam with 100questions including selection questions every day, youcan measureyour own level.If you want to get away from the othercandidates infront of hundreds of thousands of candidates, youshould definitelytake this practice. Moreover, you will get a wideworkingopportunity with constantly updating the question pool, andyouwill receive the full amount of your money. Our applicationisdeveloped in Turkey's largest guard who bekcialimlari.cositesupport.Important Note: This application is a test and trialbook.It is for study purpose. It does not mean to include questionsthatare definite. You can return it unconditionally via the playstorewithin two hours of receipt.
Loading...