1.0 / July 24, 2018
(4.8/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

2018 Ağustos ayında 2500 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO)öğrencisialınacak. Bu küçük kadro için 30 ile 40 bin kişiyarışacak. Polisokulu kazanıp mesleğe adım atacak adayları, fizikiparkur vepolislik sözlü mülakatı aşaması bekliyor olacak. Sözlümülakattanen az 70 almanız gerekiyor. Üstelik, sözlü mülakatpuanınız başarıpuanınızın %50sini oluşturacak. Çıkmış veçıkabilecek sözlü mülakatsoruları ve cevapları artık telefonunuzda!Aynı şekilde Eylülayında 3 bin PAEM komiser yardımcısı ve yine senesonuna kadar 20bin POMEM-PÖH öğrencisi alınacak. 23. Dönem POMEM ve2018 PAEM içinsözlü mülakat puanı çok önemli. On binlerce adayarasındansıyrılmanız için sözlü mülakattan yüksek puan almanızlazım. YaniTYT puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, fizikiyeterlilikparkurundan ne kadar yüksek puan alırsanız alın, sözlümülakattanyüksek puan alamazsanız başarılı olamazsınız. Bu uygulamailePOMEM, PMYO, PAEM ve PÖH sözlü mülakatlarında çıkmış veçıkabilecekbinlerce mülakat sorusu ve cevabı sizleri bekliyor. İyibir çalışmayapmak ve başarıya adım atmak için uygulamamızı mutlakaedinmenizitavsiye ediyoruz. Yüzbinlerce adayın yarışacağı polisalımlarındadiğer adaylardan sıyrılıp ön plana çıkmak istiyorsanızbuuygulamayı mutlaka alın. Üstelik, sürekli güncellene soruhavuzuile geniş bir çalışma imkanına kavuşacak, verdiğinizparanınhakkını sürekli alacaksınız. Önemli Not: Bu uygulama test vedenemekitabı mahiyetindedir. Çalışma amaçlıdır. Kesin çıkacaksorularıiçerme iddiasında değildir. Aldıktan sonra iki saat içindeplaystore üzerinden koşulsuz iade edebilirsiniz. In August 2018,2500Police Vocational School (PMYO) students will be taken. 30 to40thousand people will compete for this small staff. The policewillbe waiting for the candidates who will win the school and stepintothe profession, the physical track and the oral interviewingphaseof policing. You need to get at least 70 in the oralmülakattan.Moreover, your oral interview score will be 50% of yourachievementscore. Oral interview questions and answers are nowavailable onyour phone! Likewise, in September, 3,000 PAEMcommissionerassistants and 20,000 POMEM-PÖH students will berecruited by theend of the year. The oral interview score for the23rd term POMEMand 2018 PAEM is very important. To get rid of tensof thousands ofcandidates, you need to get a high score in verbalcontent. So nomatter how high your TYT score is, you get as high asyou get fromthe physical qualification course, you can not succeedif you donot get a high score in the oral mülakattan. With thisapplication,you can expect thousands of interview questions andanswers thathave emerged in POMEM, PMYO, PAEM and PÖH verbalinterviews. Weencourage you to take our practice to make a goodwork and to stepinto success. If you want to get rid of othercandidates in thepolice purchases of hundreds of thousands ofcandidates and get tothe forefront, be sure to take this practice.Moreover, you willget a wide working opportunity with constantlyupdating thequestion pool, and you will receive the full amount ofyour money.Important Note: This application is a test and trialbook. It isfor study purpose. It does not mean to include questionsthat aredefinite. You can return it unconditionally via the playstorewithin two hours of receipt.

App Information Polislik Sözlü Mülakatları

 • App Name
  Polislik Sözlü Mülakatları
 • Package Name
  com.polismulakatapp
 • Updated
  July 24, 2018
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Cemil KOL
 • Installs
  10+
 • Price
  $3.99
 • Category
  Education
 • Developer
  Yeni mahalle Dumlupınar Sokak Güneş İşhanı No: 5 Samsun Merkez
 • Google Play Link

Cemil KOL Show More...

Bekçilik Yazılı Sınav Sözlü Mülakat 1.6 APK
Cemil KOL
2018 2. DÖNEM 10 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI. 2018yılında 17 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Bunlardan 7 biniiçin sınav süreci bitti. Gözler 2. dönem 10 bin bekçi alımında.Sözlü mülakat notu %50 başarı notunu etkiler. Yani sözlüden yüksekalan kazanır. Uygulamamız içinde bine yakın gerçek çıkmış sözlümülakat sorusu ve cevabı yer almaktadır. Rakiplerinizden bir adımönde olmak için mutlaka uygulamamızı edinin. Yazılı sınav HayatBilgisi, Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Genel Kültür ve SosyalBilgler derslerinden 100 soru içerecek. Doğru yanlışı götürmeyecek,50 puan alan sınavı geçmiş olacak. Tabiki sınavda yüksek alan dahaavantajlı olacak. Soru dağılımı: Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15 Fen Bilgisi ( İlköğretimdüzeyi ) 15 Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15 Matematik (İlköğretim düzeyi ) 15 Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20 GENELTOPLAM 100 Bekçilik Sınavları uygulamamız ile yazılı sınava vesözlü mülakata çalışabilirsiniz. Uygulamamızda 180'den fazlaçözümlü test, 2700 den fazla çözümlü soru, bine yakın çıkmış veçıkabilecek sözlü mülakat sorusu bulunmaktadır. Günlük sınav modülüile, seçme soruları içeren 100 soruluk yazılı sınav denemenizi hergün yapabilir, kendi seviyenizi ölçebilirsiniz. Yüz bine yakınadayın yarışacağı bekçilik alımlarında diğer adaylardan sıyrılıp önplana çıkmak istiyorsanız bu uygulamayı mutlaka alın. Üstelik,sürekli güncellene soru havuzu ile geniş bir çalışma imkanınakavuşacak, verdiğiniz paranın hakkını sürekli alacaksınız.Uygulamamız Türkiye'nin en büyük bekçi sitesi olanbekcialimlari.com desteğinde geliştirilmektedir. Önemli Not: Buuygulama test ve deneme kitabı mahiyetindedir. Çalışma amaçlıdır.Kesin çıkacak soruları içerme iddiasında değildir. Aldıktan sonraiki saat içinde play store üzerinden koşulsuz iade edebilirsiniz.2018 2nd SEMESTER STARTED FOR 10 THOUSAND BUYERS. In 2018, 17thousand bazaars and neighborhood keepers will be taken. The examprocess is over for 7 thousand of them. Eyes 2 period 10 thousandin the purchase of guard. The oral interview grade affects thegrade of 50%. In other words, the higher the verbal gain. In ourapplication, there are close to a thousand verbal interviewquestions and answers. Be sure to take a step ahead of yourcompetitors. The written exam will include 100 questions from LifeScience, Mathematics, Turkish, Science, General Culture and SocialStudies courses. He will pass the 50-point exam. Of course, thehigh field will be more advantageous. Question distribution:English (Secondary level) 20 Social Studies (Elementary level) 15Science (Elementary level) 15 Life Science (Elementary level) 15Mathematics (Elementary level) 15 General Culture (Secondary level)20 GENERAL TOTAL 100 You can work on written exams and oralinterviews with our Custodial Exams application. In ourapplication, more than 180 solution tests, more than 2700solutions, close to a thousand and there are questions of oralinterview. With the daily exam module, you can do your 100-examwritten exam with selected questions every day and you can measureyour own level. If you want to stand out from the other candidatesin the purchase of watchdogs, where nearly one hundred thousandcandidates will compete, be sure to take this application.Moreover, you will have a wide range of work with the questionpool, which is constantly being updated, and you will constantlyreceive the right money. Our application is developed in Turkey'slargest guard who bekcialimlari.co site support. Important Note:This application is a test and trial book. For study purposes only.They do not claim to include questions that will be final. You canreturn unconditionally from the play store within two hours afterreceiving.
Polislik Sözlü Mülakatları 1.0 APK
Cemil KOL
2018 Ağustos ayında 2500 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO)öğrencisialınacak. Bu küçük kadro için 30 ile 40 bin kişiyarışacak. Polisokulu kazanıp mesleğe adım atacak adayları, fizikiparkur vepolislik sözlü mülakatı aşaması bekliyor olacak. Sözlümülakattanen az 70 almanız gerekiyor. Üstelik, sözlü mülakatpuanınız başarıpuanınızın %50sini oluşturacak. Çıkmış veçıkabilecek sözlü mülakatsoruları ve cevapları artık telefonunuzda!Aynı şekilde Eylülayında 3 bin PAEM komiser yardımcısı ve yine senesonuna kadar 20bin POMEM-PÖH öğrencisi alınacak. 23. Dönem POMEM ve2018 PAEM içinsözlü mülakat puanı çok önemli. On binlerce adayarasındansıyrılmanız için sözlü mülakattan yüksek puan almanızlazım. YaniTYT puanınız ne kadar yüksek olursa olsun, fizikiyeterlilikparkurundan ne kadar yüksek puan alırsanız alın, sözlümülakattanyüksek puan alamazsanız başarılı olamazsınız. Bu uygulamailePOMEM, PMYO, PAEM ve PÖH sözlü mülakatlarında çıkmış veçıkabilecekbinlerce mülakat sorusu ve cevabı sizleri bekliyor. İyibir çalışmayapmak ve başarıya adım atmak için uygulamamızı mutlakaedinmenizitavsiye ediyoruz. Yüzbinlerce adayın yarışacağı polisalımlarındadiğer adaylardan sıyrılıp ön plana çıkmak istiyorsanızbuuygulamayı mutlaka alın. Üstelik, sürekli güncellene soruhavuzuile geniş bir çalışma imkanına kavuşacak, verdiğinizparanınhakkını sürekli alacaksınız. Önemli Not: Bu uygulama test vedenemekitabı mahiyetindedir. Çalışma amaçlıdır. Kesin çıkacaksorularıiçerme iddiasında değildir. Aldıktan sonra iki saat içindeplaystore üzerinden koşulsuz iade edebilirsiniz. In August 2018,2500Police Vocational School (PMYO) students will be taken. 30 to40thousand people will compete for this small staff. The policewillbe waiting for the candidates who will win the school and stepintothe profession, the physical track and the oral interviewingphaseof policing. You need to get at least 70 in the oralmülakattan.Moreover, your oral interview score will be 50% of yourachievementscore. Oral interview questions and answers are nowavailable onyour phone! Likewise, in September, 3,000 PAEMcommissionerassistants and 20,000 POMEM-PÖH students will berecruited by theend of the year. The oral interview score for the23rd term POMEMand 2018 PAEM is very important. To get rid of tensof thousands ofcandidates, you need to get a high score in verbalcontent. So nomatter how high your TYT score is, you get as high asyou get fromthe physical qualification course, you can not succeedif you donot get a high score in the oral mülakattan. With thisapplication,you can expect thousands of interview questions andanswers thathave emerged in POMEM, PMYO, PAEM and PÖH verbalinterviews. Weencourage you to take our practice to make a goodwork and to stepinto success. If you want to get rid of othercandidates in thepolice purchases of hundreds of thousands ofcandidates and get tothe forefront, be sure to take this practice.Moreover, you willget a wide working opportunity with constantlyupdating thequestion pool, and you will receive the full amount ofyour money.Important Note: This application is a test and trialbook. It isfor study purpose. It does not mean to include questionsthat aredefinite. You can return it unconditionally via the playstorewithin two hours of receipt.
Asker Alımı ve MSÜ Sözlü Mülakat Uygulaması 1.0 APK
Cemil KOL
Askeri alımlar, her sene on binlerce gencin başvurduğu,devletmerkezli olan mesleklerin başında geliyor. MilliSavunmaÜniversitesi başta olmak üzere on binlerce genç,gelecekkariyerinde askerlik mesleğini ön planda tutuyor. Askeripersonelve askeri öğrenci alımlarında, artık en önemli kıstas veölçütsözlü mülakat aşaması olmuştur. Askeri alımlar sözlümülakataşamasını başarı ile tamamlayamayanlar, diğer başarıları neolursaolsun elenirler. Milli Savunma Üniversitesi, 31Temmuz2016tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulanaskerîyüksek öğretim kurumudur. Kara Harp Okulu, Deniz Harp OkuluveHavaHarp Okulu öğrencileri artık MSÜ bünyesinden çıkacaklardır.Aynızamanda Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu, DenizAstsubayMeslekYüksek Okulu, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu veBandoAstsubay Meslek Yüksek Okul öğrenci seçimleri de MSÜ öğrenciteminsistemi içinde yapılacaktır. MSÜ öğrenci alımının ise enönemlikısmını sözlü mülakat aşaması oluşturmaktadır. İşte bunoktadauygulamamız, geçmiş yıllarda çıkmış ve bundan sonraçıkabilecek MSÜsözlü mülakat sorularını sizlere sunmaktadır.Uygulamamız içindeaynı zamanda aşağıdaki askeri alımların sözlümülakat soru vecevaplarına ulaşabilirsiniz Subaylık sözlümülakatları Sözleşmelier sözlü mülakatları Astsubaylık sözlümülakatları Sözleşmeli uzmansözlü mülakatları Sözlü mülakatlardailk 60 saniye hayatidir.Adayın bilgili, donanımlı ve hazır olması,bu noktadan sonrahayatını nasıl yaşayacağını belirleyen en önemlisüreci ifadeetmektedir. Eğer sizde askeri alımların sözlümülakatlarına hazır,donanımlı ve bilgili girmek istiyorsanız buuygulamayı mutlakaalmalısınız. Uygulamamızda binlerce soru vecevap, sizleri busürece hazırlamak için uzmanlarca titizliklehazırlanmıştır.Üstelik bir defa alır, tüm hizmetlerdenücretsizfaydalanabilirsiniz. Uygulamamızın bilgi bankası,sürekligüncellenmektedir. Bu güncellemeleri ücretsiz olarakcihazınızaalabilirsiniz. İNTERNETSİZ olarak çalışan uygulamamızı,askerikariyer düşünen tüm adaylara tavsiye ederiz.. Militarypurchasescome at the forefront of state-based jobs that tens ofthousands ofyoung people apply every year. Tens of thousands ofyoung people,especially the National Defense University, keep theirmilitaryprofession in the forefront of their future career. Inpurchasingmilitary personnel and military students, the mostimportantcriteria and criteria have now become the oral interviewstage.Military purchases are those who can not successfullycomplete theoral interview phase, whatever the other successes are.NationalDefense University is a military higher educationinstitutionfounded on July 31, 2016 in connection with the MinistryofNational Defense. Students from the Black Military Academy,NavalWar College and the Military Academy will now be out of MSU.At thesame time, the students of the Black Officer VocationalHighSchool, Naval Officer Vocational High School, Air PettyOfficerVocational High School and Bando Officer Vocational HighSchoolstudents will be held in MSU student procurement system. Themostimportant part of MSU student intake is the oral interviewstage.This is where we present our interviews with MSÜ oralinterviewsthat have emerged in the past years and will beavailablethereafter. At the same time in our application, you canaccess theoral interview questions and answers of the followingmilitarypurchases Oral interviews with officers Contractual oralinterviewsNon-commissioned oral interviews Contractual expert oralinterviewsIt's the first 60 seconds in oral interviews. The factthat thecandidate is knowledgeable, equipped and ready means themostimportant process that determines how to live his life afterthispoint. If you want to get ready, equipped and knowledgeablefororal interviews of military purchases, you should definitelytakethis practice. Thousands of questions and answers in ourpracticeare meticulously prepared by experts to prepare you forthisprocess. And once you get it, you can use it for free.Ourapplication's knowledge base is constantly updated. You cangetthese updates for free from your device. We recommendournon-INTERNET application to all candidates who areconsideringmilitary career.
Adalet Bakanlığı Sözlü Mülakat Soruları 1.0 APK
Cemil KOL
Adalet Bakanlığı, her sene on binlerce gence iş imkanısunuyor.Adalet Bakanlığı, katiplik, mübaşirlik ve infaz korumamemuruolarak on binlerce genci sözlü mülakatlara alıyor ve bugençlerebir gelecek sunuyor. Devlet memuru olarak alınan bukişiler, işebaşlamak için sözlü mülakatlardan başarı ile ayrılmakzorundalar.Uygulamamız içinde aşağıdaki bölümler vardır: İnfazKorumaMemurluğu Katiplik Mübaşirlik Bu üç alan ve diğer adaletbakanlığıalımlarına yönelik sözlü mülakat soru ve cevaplarıiçinuygulamamızı deneyebilirsiniz. Üstelik güncellenen içeriklesüreklibüyümketedir. Not:Uygulamamız test kitabı mahiyetindedir,kesinçıkacak soruları içerme gibi bir iddiası yoktur. Aldıktansonra ikisaat içinde iade edebilirsiniz. The Ministry of Justiceoffers tensof thousands of jobs each year. The Ministry of Justicereceivestens of thousands of young oral interviews as a clerk,bureaucratand execution guard officer, and presents a future forthese youngpeople. These people, who are taken as civil servants,have toleave successfully from oral interviews to get started.Ourapplication has the following sections: ExecutionProtectionOfficer Clerkship Mübaşirlik You can try our practice forverbalinterview questions and answers for these three areas andotherjustice ministry purchases. Moreover, it is continuouslygrowingwith updated content. Note: Our application is a test book,thereis no such thing as to include questions to be sure. You canreturnit within two hours of receipt.
Loading...