0.3.0 / January 28, 2016
(4.0/5) (17)

Description

[Application is only in Czech language at the moment, but you canstill download and use Mixing tool as it is fullyunderstandable]Mobilní aplikace pro začátečníky i pokročilé umělcetvořící s polymerovou hmotou.Součástí aplikace jsou:1. Studenstkásekce - uzavřená sekce pro studenty Polymerové školy online -http://fimoakademie.cz• studenti zde po přihlášení najdou školnínástěnku a kalendář se všemi důležitými daty týkajícími se jejichstudia• aplikace je notifikační zprávou upozorní na blížící seudálost ve školním kalendáři2. Lektoři - soupis známých osobnostíčeské i zahraniční polymerové scény, spolupracujících s Polymerovouškolou online3. Míchátko - velmi užitečná pomůcka pro míchání barevz polymerové hmoty FIMO Professional• pro míchání barev s toutoaplikací budete potřebovat:Digitální kapesní váhu s váživostí do100-200g s přesností na 0,01gPolymerovou hmotu FIMOProfessionalStrojek na těstovinyFIMO Professional papírovou míchacítabulku• V “Míchátku” si zvolíte požadovanou barvu, kterou chcetenamíchat, poté zvolíte cílové množství namíchané barvy a aplikacevám dopočítá množství základních barev v gramech, které je třebapoužít pro namíchání cílové barvy hmoty.• Prosím, mějte na paměti,že každý dispej se liší barevností. Proto je vhodné porovnat barvyna displeji s tištěnou podobou FIMO Professional míchací tabulky.4.Kreativní svět - odkaz na eshop http://kreativnisvet.cz se vším, copotřebujete nejen k polymerovému tvořeníV brzké době se dočkáteaktualizací s novými funkcemi.[Application is only in Englishlanguage at the moment, but you can still download and use Mixingtool as it is fully understandable]Mobile applications for bothbeginners and advanced artists forming a polymer material.Part ofthe application are:1st Student Section - Closed Session forstudents polymer schools online - http://fimoakademie.cz& #8226; & # 8195; students here after logging find a school boardand a calendar with all important dates relating to theirstudies& # 8226; & # 8195; application is a notificationmessage highlights of the upcoming event in the schoolcalendarLecturers second - list celebrities Czech and foreignpolymer scene, collaborating with Polymer school online3rd stirrers- a very useful tool for mixing colors from Fimo polymer materialsProfessional& # 8226; & # 8195; for mixing colors with thisapplication you will need:Digital pocket scale with a weighingrange of 100 to 200 grams to an accuracy of 0.01 gFimo polymermaterials ProfessionalMovement for pastaFimo Professional papermixing table& # 8226; & # 8195; The "stirrers" you choosethe color you want to mix, then select the target quantity of mixedcolors and applications you calculates the amount of primary colorsin grams to be used for mixing the target color material.& #8226; & # 8195; Please keep in mind that each Display ofdifferent colors. Therefore, it is advisable to compare the coloron the screen with the printed version Fimo Professional mixingtable.Creative fourth world - a reference tohttp://kreativnisvet.cz shop with everything you need, not only tothe polymer formationSoon, you'll get updates with new features.

App Information Polymer Clay Mix

 • App Name
  Polymer Clay Mix
 • Package Name
  cz.px.apps.polymerovaskola
 • Updated
  January 28, 2016
 • File Size
  5.7M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  0.3.0
 • Developer
  Kreativní svět
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link
Kreativní svět Show More...
Polymer Clay Mix 0.3.0 APK
[Application is only in Czech language at the moment, but you canstill download and use Mixing tool as it is fullyunderstandable]Mobilní aplikace pro začátečníky i pokročilé umělcetvořící s polymerovou hmotou.Součástí aplikace jsou:1. Studenstkásekce - uzavřená sekce pro studenty Polymerové školy online -http://fimoakademie.cz• studenti zde po přihlášení najdou školnínástěnku a kalendář se všemi důležitými daty týkajícími se jejichstudia• aplikace je notifikační zprávou upozorní na blížící seudálost ve školním kalendáři2. Lektoři - soupis známých osobnostíčeské i zahraniční polymerové scény, spolupracujících s Polymerovouškolou online3. Míchátko - velmi užitečná pomůcka pro míchání barevz polymerové hmoty FIMO Professional• pro míchání barev s toutoaplikací budete potřebovat:Digitální kapesní váhu s váživostí do100-200g s přesností na 0,01gPolymerovou hmotu FIMOProfessionalStrojek na těstovinyFIMO Professional papírovou míchacítabulku• V “Míchátku” si zvolíte požadovanou barvu, kterou chcetenamíchat, poté zvolíte cílové množství namíchané barvy a aplikacevám dopočítá množství základních barev v gramech, které je třebapoužít pro namíchání cílové barvy hmoty.• Prosím, mějte na paměti,že každý dispej se liší barevností. Proto je vhodné porovnat barvyna displeji s tištěnou podobou FIMO Professional míchací tabulky.4.Kreativní svět - odkaz na eshop http://kreativnisvet.cz se vším, copotřebujete nejen k polymerovému tvořeníV brzké době se dočkáteaktualizací s novými funkcemi.[Application is only in Englishlanguage at the moment, but you can still download and use Mixingtool as it is fully understandable]Mobile applications for bothbeginners and advanced artists forming a polymer material.Part ofthe application are:1st Student Section - Closed Session forstudents polymer schools online - http://fimoakademie.cz& #8226; & # 8195; students here after logging find a school boardand a calendar with all important dates relating to theirstudies& # 8226; & # 8195; application is a notificationmessage highlights of the upcoming event in the schoolcalendarLecturers second - list celebrities Czech and foreignpolymer scene, collaborating with Polymer school online3rd stirrers- a very useful tool for mixing colors from Fimo polymer materialsProfessional& # 8226; & # 8195; for mixing colors with thisapplication you will need:Digital pocket scale with a weighingrange of 100 to 200 grams to an accuracy of 0.01 gFimo polymermaterials ProfessionalMovement for pastaFimo Professional papermixing table& # 8226; & # 8195; The "stirrers" you choosethe color you want to mix, then select the target quantity of mixedcolors and applications you calculates the amount of primary colorsin grams to be used for mixing the target color material.& #8226; & # 8195; Please keep in mind that each Display ofdifferent colors. Therefore, it is advisable to compare the coloron the screen with the printed version Fimo Professional mixingtable.Creative fourth world - a reference tohttp://kreativnisvet.cz shop with everything you need, not only tothe polymer formationSoon, you'll get updates with new features.
Loading...