/ July 4, 2018
(1.2/5) (9)
Loading...

Description

Med PoolTemp kan du ansluta till din poolvärmepump från Gullberg& Jansson via trådlöst nätverk eller mobilt bredband. För attkunna ansluta till poolvärmepumpen måste den vara utrustad medGullberg & Janssons nätverksmodul, och modulen måste hatillgång till trådlöst nätverk med internetanslutning. Med PoolTempkan du: - kontrollera poolens aktuella temperatur, poolvärmepumpensdriftläge, osv. - ställa in önskad pooltemperatur, ändra driftlägeoch aktivera timer. - följa temperaturutvecklingen i poolen dag fördag upp till en månad bakåt i tiden. - se aktuella felmeddelandenför poolvärmepumpen. För att försäkra dig om att den här appen kanansluta till din poolvärmepump, vänligen ta kontakt med dinåterförsäljare. Pool temp, you can connect to your pool heat pumpsfrom Gullberg & Jansson via wireless or mobile broadband. Toconnect to the swimming pool heat pump must be equipped withGullberg & Jansson network module, and the module must haveaccess to the wireless network with internet connection. Pool temp,you can: - Check the pool's current temperature, poolvärmepumpensmode, etc. - Set the desired pool temperature, change the operatingmode and activate the timer. - Follow the development of thetemperature in the pool day after day up to a month in the past. -See current messages for pool heat pump. To ensure that this appcan connect to your pool heat pump, please contact your dealer.

App Information PoolTemp

 • App Name
  PoolTemp
 • Package Name
  com.phnix.gj3
 • Updated
  July 4, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Gullberg & Jansson of Sweden AB
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Gullberg & Jansson of Sweden AB Hortensiagatan 7 S-256 68 Helsingborg Sweden
 • Google Play Link

Gullberg & Jansson of Sweden AB Show More...

PoolTemp APK
Med PoolTemp kan du ansluta till din poolvärmepump från Gullberg& Jansson via trådlöst nätverk eller mobilt bredband. För attkunna ansluta till poolvärmepumpen måste den vara utrustad medGullberg & Janssons nätverksmodul, och modulen måste hatillgång till trådlöst nätverk med internetanslutning. Med PoolTempkan du: - kontrollera poolens aktuella temperatur, poolvärmepumpensdriftläge, osv. - ställa in önskad pooltemperatur, ändra driftlägeoch aktivera timer. - följa temperaturutvecklingen i poolen dag fördag upp till en månad bakåt i tiden. - se aktuella felmeddelandenför poolvärmepumpen. För att försäkra dig om att den här appen kanansluta till din poolvärmepump, vänligen ta kontakt med dinåterförsäljare. Pool temp, you can connect to your pool heat pumpsfrom Gullberg & Jansson via wireless or mobile broadband. Toconnect to the swimming pool heat pump must be equipped withGullberg & Jansson network module, and the module must haveaccess to the wireless network with internet connection. Pool temp,you can: - Check the pool's current temperature, poolvärmepumpensmode, etc. - Set the desired pool temperature, change the operatingmode and activate the timer. - Follow the development of thetemperature in the pool day after day up to a month in the past. -See current messages for pool heat pump. To ensure that this appcan connect to your pool heat pump, please contact your dealer.
Loading...