1.0.2 / October 26, 2017
(4.6/5) (9)
Loading...

Description

Praktická aplikácia pre maturantov, ktorí si vyberajú vysoké školy.Ušetríš hodiny hľadania a prezerania, ktoré by si strávil nadkaždou jednou stránkou vysokej školy, ktorá ťa zaujíma.Všetkyinformácie o vysokých školách na jednom mieste, v tvojom mobilnomtelefóne. Stiahni si aplikáciu, zaregistruj sa svojím facebookovýmúčtom a pozri sa, na akú školu sa chystajú tvoji kamaráti. Poprihlásení si pomocou filtrov určíš, kde a čo by si chcel študovať.Vyberieš si kraj, odbor, stupeň štúdia, typ školy a formu.Aplikácia spracuje tvoje zadanie a ponúkne školy, ktoré zodpovedajútvojim kritériám. Pri každej škole nájdeš všetko potrebné :-základné údaje o škole- prijímacie konanie- prihlášku- podmienkyprijatia- prijímacia skúška- termíny (podanie prihlášky, konanieprijímacích skúšok, dodatočná prihláška)V aplikácii si môžešoznačiť jednotlivé školy ako obľúbené, pridať si ich do„wishlistu“, ktorý môžu sledovať aj tvoji kamaráti a na tvojevirtuálne odporúčanie si školu prezrieť. Aby si aplikáciu moholpoužívať potrebuješ pripojenie na internet.Aplikácia je zadarmo.Odporuč ju aj priateľom a spolu si vyberte vysokú školu svojichsnov.Practical application for graduates who choose a university.Save hours of searching and browsing, which would have spent overevery single aspect of the high school that interests you.Allinformation about high schools in one place, in your mobile phone.Download the app, register your's Facebook account and see whatschool is about to your friends. After logging in, use filters thyestimation, where and what you would like to study. Choose region,department, level of study, school type and form. Applicationprocesses and enter your school offers that match your criteriato.At each school, you will find everything you need:- Basicinformation about school- Admission procedure- application-Conditions for acceptance- Entrance Examination- Dates (filing,conduct entrance examinations, additional application)In the app,you can select individual schools as favorites, add them to your"Wishlist", which can also watch your friends and to your virtuallook at the recommendation of your school. So the app could userequires an Internet connection.The application is free. Recommendit to the friends and together choose the college of their dreams.

App Information Portál VŠ

 • App Name
  Portál VŠ
 • Package Name
  sk.gfxpulse.portalvs
 • Updated
  October 26, 2017
 • File Size
  4.2M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  MAURIT s.r.o
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Tajovskeho 225/8, Dubnica nad Vahom, 01841, Slovakia
 • Google Play Link

MAURIT s.r.o Show More...

Portál VŠ 1.0.2 APK
MAURIT s.r.o
Praktická aplikácia pre maturantov, ktorí si vyberajú vysoké školy.Ušetríš hodiny hľadania a prezerania, ktoré by si strávil nadkaždou jednou stránkou vysokej školy, ktorá ťa zaujíma.Všetkyinformácie o vysokých školách na jednom mieste, v tvojom mobilnomtelefóne. Stiahni si aplikáciu, zaregistruj sa svojím facebookovýmúčtom a pozri sa, na akú školu sa chystajú tvoji kamaráti. Poprihlásení si pomocou filtrov určíš, kde a čo by si chcel študovať.Vyberieš si kraj, odbor, stupeň štúdia, typ školy a formu.Aplikácia spracuje tvoje zadanie a ponúkne školy, ktoré zodpovedajútvojim kritériám. Pri každej škole nájdeš všetko potrebné :-základné údaje o škole- prijímacie konanie- prihlášku- podmienkyprijatia- prijímacia skúška- termíny (podanie prihlášky, konanieprijímacích skúšok, dodatočná prihláška)V aplikácii si môžešoznačiť jednotlivé školy ako obľúbené, pridať si ich do„wishlistu“, ktorý môžu sledovať aj tvoji kamaráti a na tvojevirtuálne odporúčanie si školu prezrieť. Aby si aplikáciu moholpoužívať potrebuješ pripojenie na internet.Aplikácia je zadarmo.Odporuč ju aj priateľom a spolu si vyberte vysokú školu svojichsnov.Practical application for graduates who choose a university.Save hours of searching and browsing, which would have spent overevery single aspect of the high school that interests you.Allinformation about high schools in one place, in your mobile phone.Download the app, register your's Facebook account and see whatschool is about to your friends. After logging in, use filters thyestimation, where and what you would like to study. Choose region,department, level of study, school type and form. Applicationprocesses and enter your school offers that match your criteriato.At each school, you will find everything you need:- Basicinformation about school- Admission procedure- application-Conditions for acceptance- Entrance Examination- Dates (filing,conduct entrance examinations, additional application)In the app,you can select individual schools as favorites, add them to your"Wishlist", which can also watch your friends and to your virtuallook at the recommendation of your school. So the app could userequires an Internet connection.The application is free. Recommendit to the friends and together choose the college of their dreams.
Loading...