3.1.2 / December 25, 2018
(3.2/5) (49)

Description

แอปพลิเคชั่นสำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด ให้บริการต่างๆดังนี้ - ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสิ่งของ -ตรวจสอบอัตราค่าบริการฝากส่งสิ่งของ - ตรวจสอบสถานะของธนาณัติ -ช่องทางการแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ - ค้นหา บริการ iBox และ DropStation ในพื้นที่ - บริการค้นหาที่ตั้งไปรษณีย์ -บริการข้อมูลสถานที่และสามารถทำการติดตามหรือนัดหมายรับสิ่งของได้ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด App applications for the generalpublic who are customers of Thailand Post Co. provides thefollowing services. - Check the delivery status of goods. - Checkrates deliver goods. - Check the status of orders - Escalation andsuggestions. - Search iBox service and Drop Station area. -Services for the Postal - Location Services And to make anappointment or receive goods under the terms of the Thailand Post.

App Information Post Care

Thailand Post Co., Ltd. Show More...
Post Lens 1.1.1 APK
ระบบค้นหาที่ทำการไปรษณีย์และร้านค้าพันธมิตร(Post Lens ByThailandpost)อำนวยความสะดวกสบายในการค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาด้วยระบบค้นหาใหม่ ติดต่อสอบถาม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์:www.thailandpost.com
Prompt Post 2.2.2 APK
Prompt Postเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่จะช่วยจัดการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ขายโดยเฉพาะมีระบบการพิมพ์จ่าหน้าสำหรับติดบนกล่อง สามารถเลือกบริการที่จะฝากส่งได้แก่ EMS ในประเทศ ลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย์ และ “บริการพร้อมส่ง”บริการพร้อมส่ง เป็นบริการใหม่ที่มีกล่องสีฟ้าจำนวน 4 ขนาดให้เลือกส่งในราคาเหมาจ่ายไม่เกิน 1 กก. ราคา 30, 35 บาท และไม่เกิน 3กก. ราคา 65,75 บาท ทั่วประเทศ(เป็นราคารวมค่ากล่องและค่าบริการแล้วทำให้สะดวกมาฝากส่งไม่ต้องชั่งกลับบ้านได้ทันที)มีระบบคำนวณอัตราค่าบริการระบบจัดทำใบส่งมอบสิ่งของที่ใช้เพียงใบเดียวในการฝากส่งทำให้ผู้ขายลดระยะเวลาในการรอคอยคิวน้อยลงเพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งให้ที่ทำการไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้วและยังมีระบบรายงานสถิติการฝากส่งสิ่งของแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นรายวัน/รายเดือนโดยอัตโนมัติPrompt Postจึงเป็นเครื่องมือในการช่วนผู้ขายในการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีเมนูลงรูปสินค้าเพื่อขายบนแอพพลิเคชั่นที่สามารถสร้างURL ร้านค้าจากแอพไปวางใน Social Media ต่างๆเพื่อช่วยให้ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเชื่อมกับข้อมูลการส่งสินค้าได้ทันทีPrompt Post จึงสามารถจะส่ง จะขาย หรือจะซื้อสินค้าก็ได้ในแอพเดียวสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://promptpost.thailandpost.co.thหรือ THP Contact Center Prompt Post is an application for the saleof products to help deliver some mail to a particular vendor. Aprinting system for addressing caught on camera. You can choose todeliver services include local EMS and registered parcel "servicedelivery". Service Availability The new service is a blue box of 4sizes to choose to pay for the price of 1 kg for 30, 35 baht and upto 3 kg from 65.75 baht nationwide (price includes a box andservice. then, making a come back home immediately withoutweighing) system to calculate rates. Prepare the system to deliverthe goods in a single sender. The sale shortens the waiting queuebecause less data is sent to a post office in advance. It also hasa statistics report sent any notice to Seller a daily / monthlyautomatic Prompt Post a tool to help the vendors to deliversomething truly mailing. In addition, there is a product to sell onan application that can generate a URL to shop from the app to adrop in Social Media to help the purchase information of clientsconnected with the data transmission immediately Prompt. Post canbe sent to sell or buy any product in a single app. Moreinformation can be found at http://promptpost.thailandpost.co.th orTHP Contact Center
Thailandpost Rate 1.4.2 APK
โปรแกรมระบบคำนวณอัตราค่าบริการโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดพัฒนาขี้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคำนวณอัตราค่าบริการฝากส่งสิ่งของทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านอุปกรณ์พกพาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีความสามารถดังนี้-สามารถตรวจสอบได้ทุกประเทศปลายทาง -ทราบข้อมูลบริการหลักและบริการเสริมของแต่ละประเทศ-คำนวนอัตราค่าฝากส่งได้อย่างรวดเร็ว - ข้อมูลบริการต่างๆ ของไปรษณีย์-อัตราค่าบริการกล่อง ซอง และวัสดุกันกระแทกโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัดสอบถามข้อมูลและบริการ (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)Call Center : 1545
ธนาณัติออนไลน์ 1.2.2 APK
แอพลิเคชั่นที่ให้คุณสามารถทำรายการฝากส่งธนาณัติได้บนมือถือซึ่งจากเดิมต้องกรอกข้อมูลยุ่งยากใช้เวลานานแต่ตอนนี้เรามีบริการบนมือถือแล้วใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัยทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ด้วยแอพลิเคชั่นธนาณัติออนไลน์โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดสอบถามข้อมูลและบริการ (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)โทรศัพท์ : 0 2831 3600 หรือ callcenter : 1545An application thatallowsyou to send a money order transaction on mobile. Thecomplexity ofthe required time. But now we have a simple, easy touse mobile tomake your life easier. With an application. Moneyorders online.By Thailand Post Company Limited.Call for information and services. (Customer).Tel: 0 2831 3600 or callcenter: 1545.
Post Rate 2.0.4 APK
แอปพลิเคชั่นสําหรับคํานวนอัตราค่าบริการต่างๆของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจํากัด อย่างรวดเร็ว เพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินค่าใช้จ่ายAppapplication for calculating rates of Thailand Post Co. quickly tofacilitate the assessment of cost.
Post e-Mart 1.9 APK
โปรแกรมระบบจำหน่ายสินค้าผ่านอุปกรณ์แบบพกพาโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและทำการชำระเงินได้ทันทีความสามารถของโปรแกรม1. ลงทะเบียนสมาชิกผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา2. สั่งซื้อสินค้าด้วยการ Scan QR Code และบาร์โค้ด จากโบว์ชัวร์แค๊ตตาล็อก หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางไปรษณีย์3. แสดงรายการสินค้า แยกตามหมวดหมู่ สินค้าใหม่ สินค้าขายดีและสินค้าโปรโมชั่น4. ค้นหารายการสินค้าได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว5. แชร์รายการสินค้าที่ถูกใจผ่าน Facebook ได้6. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และ/หรือ Bill payment7.ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าจนถึงการนำจ่ายสินค้าให้กับผู้รับ8. ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้า9. เรียกดูใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากระบบติดต่อสอบถามบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด111 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้องกรุงเทพมหานคร 10210-0299เว็บไซต์: www.thailandpost.comสมาชิกบัญชีเงินฝาก/สั่งซื้อแสตมป์และสิ่งสะสมผ่านเว็บไซต์Tel : 0-2573-5480, 0-2573-5463Fax : 0-2831-3850, 0-2573-4494Email : cs_stamp@thailandpost.com(สมาชิกบัญชีเงินฝากเพื่อการสะสม)postemart@thailandpost.com(สั่งซื้อแสตมป์และสิ่งสะสมผ่านเว็บไซต์)บริการอร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์Tel : 0-2982-8222, 1545 กด 2Email : ems_pickup@thailandpost.comลูกค้าสัมพันธ์ (บริการอื่นๆนอกเหนือจากข้างต้น )Tel : 1545- ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์- ค้นหารหัสไปรษณีย์- ค้นหาอัตราค่าบริการ- ค้นหาข้อมูลอื่นๆ
Post Care 3.1.2 APK
แอปพลิเคชั่นสำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกค้าของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด ให้บริการต่างๆดังนี้ - ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสิ่งของ -ตรวจสอบอัตราค่าบริการฝากส่งสิ่งของ - ตรวจสอบสถานะของธนาณัติ -ช่องทางการแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ - ค้นหา บริการ iBox และ DropStation ในพื้นที่ - บริการค้นหาที่ตั้งไปรษณีย์ -บริการข้อมูลสถานที่และสามารถทำการติดตามหรือนัดหมายรับสิ่งของได้ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด App applications for the generalpublic who are customers of Thailand Post Co. provides thefollowing services. - Check the delivery status of goods. - Checkrates deliver goods. - Check the status of orders - Escalation andsuggestions. - Search iBox service and Drop Station area. -Services for the Postal - Location Services And to make anappointment or receive goods under the terms of the Thailand Post.
Post Job 2.1.0 APK
แอปพลิเคชั่นสําหรับเจ้าหน้าที่และพนักงาน ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจํากัด ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ รับฝากหรือนําจ่ายสิ่งของใช้งานประสานร่วมกับ แอปพลิเคชั่น Post CareApplication applicationsfor staff and employees of Thailand Post Co., Ltd. related to theprocess. Deposit or pay any import Active coordination with AppleApplications Post Care.
Loading...