4.2.2 / May 3, 2017
(3.9/5) (3335)
Loading...

Description

Når du registrerer deg med mobilnummer og e-post finner viautomatisk pakker på vei til deg. For å få til dette er viavhengige av at avsender har registrert mobilnummeret ditt ellere-posten din. Vi sjekker altså hele tiden om det er pakker på veitil deg og varsler deg med push når det dukker opp en ny pakke. Vivarsler deg også når du kan hente den på Posten eller eventuelt nården vil bli levert hjem til deg. Nå kan du også få varsel når du eri nærheten av ditt hentekontor ved hjelp av geofencing. Dette er enGPS tjeneste som sender en varsel når du er innenfor en radius på100 meter fra ditt hentekontor. Nå kan du også melde flytting ellerbestille oppbevaring av posten din i appen.Posten og Bring selgerikke kontaktopplysninger fra din Posten ID videre.Vi benytteranalyseverktøy til å optimalisere og forbedre applikasjonen(http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/google-analytics).Brukav GPS tjeneste for varsling av pakker når du er i nærheten av ditthentekontor kan redusere batterikapasiteten betraktelig. Dennetjenesten kan skrus av og på i innstillingene tilapplikasjonen.Applikasjonen er oppdatert basert på tilbakemeldingerfra dere brukere. Vi ønsker å fortsette med dette og har derforimplementert en fast tilbakemeldingsfunksjon i applikasjonen. Hardu forslag til forbedringer eller finner du feil i applikasjonen,ønsker vi å høre fra deg.I applikasjonen kan du: - Spore pakker-Sende pakker- Få varsling om nye pakker og om når de kan henteseller blir levert hjem til deg- Få varsling når du er i nærheten avditt hentekontor- Få hentekode på mobilen- Finne nærmeste Posten,se åpningstider og få veibeskrivelse i kart- Bestille hjemleveringav pakker på vei til deg- Dele sporingen med andre- Melde flytting-Bestille oppbevaring av posten din- Finn ditt hentekontor- Gi oss iPosten tilbakemelding

App Information Posten Sporing

Posten & Bring Show More...

Posten Sporing 4.2.2 APK
Når du registrerer deg med mobilnummer og e-post finner viautomatisk pakker på vei til deg. For å få til dette er viavhengige av at avsender har registrert mobilnummeret ditt ellere-posten din. Vi sjekker altså hele tiden om det er pakker på veitil deg og varsler deg med push når det dukker opp en ny pakke. Vivarsler deg også når du kan hente den på Posten eller eventuelt nården vil bli levert hjem til deg. Nå kan du også få varsel når du eri nærheten av ditt hentekontor ved hjelp av geofencing. Dette er enGPS tjeneste som sender en varsel når du er innenfor en radius på100 meter fra ditt hentekontor. Nå kan du også melde flytting ellerbestille oppbevaring av posten din i appen.Posten og Bring selgerikke kontaktopplysninger fra din Posten ID videre.Vi benytteranalyseverktøy til å optimalisere og forbedre applikasjonen(http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/google-analytics).Brukav GPS tjeneste for varsling av pakker når du er i nærheten av ditthentekontor kan redusere batterikapasiteten betraktelig. Dennetjenesten kan skrus av og på i innstillingene tilapplikasjonen.Applikasjonen er oppdatert basert på tilbakemeldingerfra dere brukere. Vi ønsker å fortsette med dette og har derforimplementert en fast tilbakemeldingsfunksjon i applikasjonen. Hardu forslag til forbedringer eller finner du feil i applikasjonen,ønsker vi å høre fra deg.I applikasjonen kan du: - Spore pakker-Sende pakker- Få varsling om nye pakker og om når de kan henteseller blir levert hjem til deg- Få varsling når du er i nærheten avditt hentekontor- Få hentekode på mobilen- Finne nærmeste Posten,se åpningstider og få veibeskrivelse i kart- Bestille hjemleveringav pakker på vei til deg- Dele sporingen med andre- Melde flytting-Bestille oppbevaring av posten din- Finn ditt hentekontor- Gi oss iPosten tilbakemelding
Digipost 3.6.1 APK
Digipost er en tjeneste for sikker digital kommunikasjon. IDigipost er det trygt å motta personsensitiv informasjon som ikkeegner seg for e-post. Brukere kan arkivere viktige dokumenter isitt personlige arkiv, og trygt dele dokumenter med andre gjennompostkassen sin. Man kan også betale fakturaer, få kvitteringer oghentelapper direkte i Digipost. Digipost er utviklet av PostenNorge, og alle personer over 15 år med norsk personnummer ellerD-nummer kan opprette bruker. Du må ha en digital postkasse hosDigipost for å bruke appen. Personvern i Digipost:https://www.digipost.no/juridisk/#personvern -------------------The app can be used by registered users of Digipost to receive,read, process and store your digital letters. You can also use thearchive to store documents, like a copy of your passport. Selectedshops will also send you digital receipts for your purchases inDigipost. ------------------- Digipost is a service for securedigital communication. In Digipost, it is safe to receivepersonally sensitive information that is not suitable for email.Users can archive important documents in their personal archives,and securely share documents with others through their mailbox. Youcan also pay invoices, receive receipts and directories directly inDigipost. Digipost is developed by Norway Post, and anyone over theage of 15 with a Norwegian social security number or a D-number cancreate a user. You must have a digital mailbox at Digipost to usethe app. Privacy in Digipost:https://www.digipost.no/juridisk/#personvern -------------------The app can be used by registered users of Digipost to receive,read, process and store your digital letters. Du kan også brukearkivet til store dokumenter, som et eksemplar af din pasport.Selected shops will also send you digital receipts for yourpurchases in Digipost. -------------------
Bring tracking 4.2.2 APK
Bring's tracking app allows you to easily track parcels on theirway to you.This is a tracking app for private customers and theirparcels. When you register your mobile telephone number and email,we will automatically find parcels that are on their way to you. Inorder to do this, the sender must have registered your mobiletelephone number or your email address. We continuously check ifthere are any parcels being sent to you and update their status inyour tracking app.Bring does not sell your contact information fromyour Bring ID to third parties.Bring ID Terms and Conditions:https://id.bring.com/private/termsWe use analysis tools to optimiseand improve the application:http://www.bring.com/google-analyticsThe application is updatedbased on feedback from you, the user. We have therefore implementeda feedback function into the application. If you would like tosuggest improvements or if you find an error in the application,please contact us.Access used by Android tracking app:http://www.bring.com/access-used-by-android-tracking-appIn theapplication you can: - Track parcels- View collection codesdirectly in the app- Find the closest collection location, seeopening hours and get directions in a map- Share the tracking withothers- Scan bar codes on your parcels- Give Bring feedback
Loading...