2.0 / August 7, 2013
(3.2/5) (51)
Loading...

Description

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) raginavisus šalies gyventojus, žinančius apie daromus mokestiniuspažeidimus, pranešti mokesčių administratoriui. Dabar tai galimapadaryti ir naudojant mobiliąją programėlę „Pranešk“.
Mobilioji aplikacija „Pranešk“ suteikia galimybę perduotiinformaciją apie pastebėtus mokesčių vengimo atvejus mokesčiųadministratoriui paprastai ir operatyviai – tiesiog mobiliuojutelefonu. Tai galima padaryti anonimiškai arba pateikiant savokontaktinius duomenis.
Jei tu piktiniesi dėl „šešėlinės“ ekonomikos važinėdamas duobėtomisgatvėmis, nesutinki, kad dėl „šešėlio“ daromos žalos vaikų namųauklėtiniai gautų prastesnį išsilavinimą, o senelių namuose maistobūtų mažiau, jei nenori prieš operaciją pats pirktis brangių vaistų– siųskis programėlę ir pranešk VMI apie:
• ATLYGINIMUS „VOKELIUOSE“,
• KONTRABANDINES PREKES,
• KVITO NEIŠDAVIMĄ,
• NELEGALŲ DARBĄ,
• KITUS MOKESTINIUS PAŽEIDIMUS.

App Information Pranešk

 • App Name
  Pranešk
 • Package Name
  lt.vmi.mobile
 • Updated
  August 7, 2013
 • File Size
  2.2M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  State Tax Inspectorate, Lithuania
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

State Tax Inspectorate, Lithuania Show More...

e. VMI 1.4.29 APK
Naudodamiesi e. VMI galite: • pateikti preliminariąsiasdeklaracijas, skirti paramą, peržiūrėti žemės mokesčio deklaracijųduomenis • peržiūrėti iš VMI gautus pranešimus (Mano VMI ir EDS) •įregistruoti individualią veiklą – įsigyti verslo liudijimą arbagauti individualios veiklos pažymą • pasitikrinti savo asmeninęinformaciją mokesčių mokėtojo kortelėje • naudotis VMIskaičiuoklėmis • rasti reikalingus duomenis informacijosrinkmenose, kuriose skelbiama paslaptyje nelaikoma informacija apiemokesčių mokėtojus, taip pat mokesčių sumokėjimui reikalingainformacija, • peržiūrėti VMI kontaktinę informaciją VMI siekiaužtikrinti asmens duomenų saugumą, todėl prisijungti priemobiliosios programėlės e. VMI galima 3 būdais: • Suautentifikavimo telefonu kodu, kuris yra suteikiamas mokesčiųmokėtojui prisijungus prie Mano VMI sistemos. Skiltyje „nustatymai"– „autentifikavimas telefonu" pirmąkart sugeneruotas prisijungimokodas, vėliau gali būti naudojamas kiekvieną kartą jungiantis priee. VMI mobiliosios programėlės • Su VMI priemonėmis – VMI suteiktuprisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kuriuos galite gauti prisijungęprie Mano VMI. Skiltyje „Klauskite", pateikus paklausimą, tema„Apie prisijungimo prie EDS / Mano VMI / e. VMI mobiliosiosprogramėlės vardo ir slaptažodžio suteikimą", Jums bus atsiųstosprisijungimo prie e. VMI priemonės • Su mobiliuoju parašu, kurįsuteikia mobiliojo ryšio operatorius Using e. VMI can:  • provide provisional declarations, to provide support,view the land tax returns data   • review of the STIreceived messages (My STI and EDS)   • registration ofindividual activities - purchase a business license or obtain acertificate of individual activity   • check yourpersonal information to the tax payer's card   • usespreadsheets STI   • find the required data files,information which is published is not deemed confidentialinformation about taxpayers, as well as tax payment of thenecessary information   • STI view contact information    STI aims to ensure security of personal data,and connect to the mobile application e. STI available in 3different ways:   • The authentication code over thephone, which is given to the taxpayer to join my VMI system.Section "Settings" - "authentication on the phone was first createdin the login code, can then be used every time you connect to e.STI mobile application      • With VMI means -STI username and password, you can get connected to my STI. Thecolumn "Ask", by inquiry on the theme "The connection to the EDS /My STI / e. STI mobile application name and password, you will besent online to the e. STI measures      • Withthe mobile signature, which allows the mobile operator
Pranešk 2.0 APK
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) raginavisus šalies gyventojus, žinančius apie daromus mokestiniuspažeidimus, pranešti mokesčių administratoriui. Dabar tai galimapadaryti ir naudojant mobiliąją programėlę „Pranešk“.Mobilioji aplikacija „Pranešk“ suteikia galimybę perduotiinformaciją apie pastebėtus mokesčių vengimo atvejus mokesčiųadministratoriui paprastai ir operatyviai – tiesiog mobiliuojutelefonu. Tai galima padaryti anonimiškai arba pateikiant savokontaktinius duomenis.Jei tu piktiniesi dėl „šešėlinės“ ekonomikos važinėdamas duobėtomisgatvėmis, nesutinki, kad dėl „šešėlio“ daromos žalos vaikų namųauklėtiniai gautų prastesnį išsilavinimą, o senelių namuose maistobūtų mažiau, jei nenori prieš operaciją pats pirktis brangių vaistų– siųskis programėlę ir pranešk VMI apie:• ATLYGINIMUS „VOKELIUOSE“,• KONTRABANDINES PREKES,• KVITO NEIŠDAVIMĄ,• NELEGALŲ DARBĄ,• KITUS MOKESTINIUS PAŽEIDIMUS.
Tax Hotline 1.12 APK
State Tax Inspectorate (STI)Lithuaniaencourages all Lithuanian citizens who have informationabout taxevasion cases to report this to the tax administrator. Andfrom nowon, there is another easy way to do this: by using themobileapplication Hot Line.The mobile application Hot Line enables a user to reportinformationabout cases in which tax evasion has been discovered tothe taxadministrator in an easy and effective way – simply byusing amobile smart phone. It can be done anonymously or as aregistereduser.If you are not happy about the shadow economy driving alongbumpystreets; if you do not agree that the harm caused by the“shadow”economy means that kids in a children’s home receive apoorereducation and elderly people in a care home get less food;and ifyou do not want to pay for expensive medication beforesurgery –download our mobile app and let the STI know about:• BLACK SALARY,• SMUGGLED GOODS,• NOT GIVEN RECEIPTS,• ILLEGAL WORK,
Pranešk 1.1 APK
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ragina visus šaliesgyventojus, žinančius apie daromus mokestinius pažeidimus, praneštimokesčių administratoriui. Dabar tai galima padaryti ir naudojantmobiliąją programėlę „Pranešk“.Mobilioji aplikacija „Pranešk“suteikia galimybę perduoti informaciją apie pastebėtus mokesčiųvengimo atvejus mokesčių administratoriui paprastai ir operatyviai– tiesiog mobiliuoju telefonu. Tai galima padaryti anonimiškai arbapateikiant savo kontaktinius duomenis.Jei tu piktiniesi dėl„šešėlinės“ ekonomikos važinėdamas duobėtomis gatvėmis, nesutinki,kad dėl „šešėlio“ daromos žalos vaikų namų auklėtiniai gautųprastesnį išsilavinimą, o senelių namuose maisto būtų mažiau, jeinenori prieš operaciją pats pirktis brangių vaistų – siųskisprogramėlę ir pranešk VMI apie:• ATLYGINIMUS „VOKELIUOSE“,•KONTRABANDINES PREKES,• KVITO NEIŠDAVIMĄ,• NELEGALŲ DARBĄ,• KITUSMOKESTINIUS PAŽEIDIMUS.State Tax Inspectorate (STI) calls upon allresidents of the country who has knowledge about the intra-taxviolations, to report to the tax authorities. Now it can be doneusing the mobile app "Report."Mobile application "Report" providesan opportunity to communicate information about any cases of taxevasion and tax authorities usually quickly - just a mobile phone.This can be done anonymously or by providing your contactdetails.If you piktiniesi on the shadow economy riding a bumpystreets, do not agree that the "shadow" damage children's homesreceived an inferior education, and nursing home food would be lessif you do not want to before the operation itself would buyexpensive drugs - Send the app and tell STI about :• Salary"envelope"• smuggled goods,• non-issuance of a receipt,• illegalwork,• Other tax infringements.
Loading...