1.0.5 / May 11, 2016
(2.8/5) (5)
Loading...

Description

Iets te printen en geen printer in de buurt?Of zijn de cartridges leeg? Met Printbezorger van PostNL kunt u uwdigitale documenten 24 uur per dag, 7 dagen in de week veilig eneenvoudig online laten printen en bezorgen naar elk gewenst adresbinnen Nederland.

Voordelen:
- Documenten online laten printen en bezorgen binnenNederland
- Overal en altijd een online printer beschikbaar vanaf elkdevice
- Op werkdagen vóór 17.00 uur besteld, de volgende dagbezorgd
- Veilig en vertrouwd, uw privacy wordt gewaarborgd
- Gebruik van 80 grams A4-papier
- Hoog kwalitatief full color printers
- Documenten worden (ongevouwen) verzonden in een stevigeenvelop
- Besparen op papier, cartridges en enveloppen
- U heeft geen eigen printer meer nodig
- Starttarief 79 cent, daarna 20 cent per print (inclusief hetprinten én verzenden)

U kunt het volgende online laten printen:
- Documenten vanuit de cloud of uw e-mails
- E-mail bijlagen
- Afbeeldingen en foto's van documenten
- Inhoud van vele apps (o.a. Dropbox, Google Drive)
- Documenten in de volgende bestandsformaten: .doc .docx .pdf .jpg.png

Met PostNL Printbezorger heeft u altijd en overal een onlineprinter binnen handbereik.

Something to print, andno printer in your neighborhood? Or are the empty cartridges? WithPrint deliverer PostNL you can have your digital documents 24 hoursa day, 7 days a week safely and easily online printing and deliveryto any address in the Netherlands.

Benefits:
- Documents show print and online delivery Netherlands
- Anytime, anywhere online printer available from any device
- Ordered on weekdays before 17:00, next day delivery
- Safe and secure, your privacy is guaranteed
- Use of 80gsm A4 paper
- High quality full color printers
- Documents are (unfolded) shipped in a sturdy envelope
- Save on paper, cartridges and envelopes
- You no longer need a home printer
- Starting rate 79 cents, then 20 cents per print (includingprinting and sending)

You can print the following line:
- Documents from the cloud or your e-mails
- Email attachments
- Images and pictures of documents
- Many content apps (among others, Dropbox, Google Drive)
- Documents in the following formats: .doc .docx .pdf .jpg .png

PostNL Print deliverer is always and everywhere a line printerat your fingertips.

App Information Printbezorger

PostNL Holding B.V. Show More...

PostNL 5.7.3 APK
Pakket of brief versturen? De app van PostNL maakt het u makkelijk.Volgen met Track & Trace, weten welke brieven komen,verzendlabels en postzegelcodes maken. Kijk wat de app kan! Dit kande app - Volg een zending en sla die op in uw eigen overzicht -Bekijk met Mijn Post (MyMail) wat de postbode gaat brengen -Verstuur voordeliger pakketten - Bereid simpel verzendlabels voor -Maak met drie stappen uw eigen postzegelcode - Kies waar of wanneeruw pakket wordt bezorgd Ook handig Door pushnotificaties weten waaruw zending is, postcodes en PostNL-locaties zoeken, tarievenbekijken, veelgestelde vragen checken. Met elke nieuwe versie kande app weer meer. Uw eigen overzicht De PostNL App is uw eigenoverzicht van zendingen die u verstuurt en ontvangt. Altijd bij dehand, overal te checken. Mist u iets? Laat het ons weten. U kunt uwmening geven in de app. send a package or letter? PostNL app makesit easy. Follow Track & Trace, know which are letters, createshipping labels and postage codes. Look what the app! This allowsthe app - Follow a mission and save them in your own list - Checkwith My Post (MyMail) which will bring the postman - Send cheaperpackages - Prepare simple shipping labels - Take three steps yourown stamp code - Choose where or when your package will arrive alsohandy By push notifications where your shipment is, postcodes andsearch PostNL locations, view rates, check frequently askedquestions. With each new version of the app again more. Your ownlist The PostNL App is your own list of items you send and receive.Always at hand, checking everywhere. Are you missing something? Letus know. You can give your opinion in the app.
Mijn werk 18.16.0 APK
De Mijn Werk app is de officiële app van PostNL voorproductiemedewerkers. De app maakt het werk makkelijker. Op Mijnwerk regel je zelf zaken die voor je werk belangrijk zijn. Zo kanje direct je rooster inzien, meldingen maken en info vinden over jedepot(s) en lopen.   Als medewerker van PostNL vind jeinstructiefilmpjes op mijnwerkapp.mijnpostnl.nl enmijnwerkportal.mijnpostnl.nl. Voor verdere hulp bij downloaden eninloggen kun je terecht bij de IT Servicedesk. Houd jepersoneelsnummer bij de hand of vermeld deze in de e-mail. Je vindtdit nummer linksonder op je salarisstrook bij Pers.Nr.  The MyWork app is the official app of PostNL for production. The appmakes the work easier. My line of work you have issues that areimportant to your work. So you can instantly see your schedule,create reports and find information about your deposit (s) and run.As an employee of TNT you will find instructional videos onmijnwerkapp.mijnpostnl.nl and mijnwerkportal.mijnpostnl.nl.Download For further assistance and login you can contact the ITService Desk. Keep your staff number at hand or mentioned it in themail. You can find this number lower left of your paycheck atPers.Nr.
Printbezorger 1.0.5 APK
Iets te printen en geen printer in de buurt?Of zijn de cartridges leeg? Met Printbezorger van PostNL kunt u uwdigitale documenten 24 uur per dag, 7 dagen in de week veilig eneenvoudig online laten printen en bezorgen naar elk gewenst adresbinnen Nederland.Voordelen:- Documenten online laten printen en bezorgen binnenNederland- Overal en altijd een online printer beschikbaar vanaf elkdevice- Op werkdagen vóór 17.00 uur besteld, de volgende dagbezorgd- Veilig en vertrouwd, uw privacy wordt gewaarborgd- Gebruik van 80 grams A4-papier- Hoog kwalitatief full color printers- Documenten worden (ongevouwen) verzonden in een stevigeenvelop- Besparen op papier, cartridges en enveloppen- U heeft geen eigen printer meer nodig- Starttarief 79 cent, daarna 20 cent per print (inclusief hetprinten én verzenden)U kunt het volgende online laten printen:- Documenten vanuit de cloud of uw e-mails- E-mail bijlagen- Afbeeldingen en foto's van documenten- Inhoud van vele apps (o.a. Dropbox, Google Drive)- Documenten in de volgende bestandsformaten: .doc .docx .pdf .jpg.pngMet PostNL Printbezorger heeft u altijd en overal een onlineprinter binnen handbereik.Something to print, andno printer in your neighborhood? Or are the empty cartridges? WithPrint deliverer PostNL you can have your digital documents 24 hoursa day, 7 days a week safely and easily online printing and deliveryto any address in the Netherlands.Benefits:- Documents show print and online delivery Netherlands- Anytime, anywhere online printer available from any device- Ordered on weekdays before 17:00, next day delivery- Safe and secure, your privacy is guaranteed- Use of 80gsm A4 paper- High quality full color printers- Documents are (unfolded) shipped in a sturdy envelope- Save on paper, cartridges and envelopes- You no longer need a home printer- Starting rate 79 cents, then 20 cents per print (includingprinting and sending)You can print the following line:- Documents from the cloud or your e-mails- Email attachments- Images and pictures of documents- Many content apps (among others, Dropbox, Google Drive)- Documents in the following formats: .doc .docx .pdf .jpg .pngPostNL Print deliverer is always and everywhere a line printerat your fingertips.
Loading...