1.0.2 / June 28, 2018
(3.3/5) (888)
Loading...

Description

Hráli jste někdy jailbreak hry? Jail break hry nebo útěk z vězeníhry nejzajímavější jailbreak hry. Možná jste hráli vícejailbreakových her, ale jsem si jist, že jste nikdy nehráli takúžasnou vězeňskou hru. Americký vojenský velitel je na vašíbezpečnosti jako náš velitel, nenechá vás jít uniknout z vězení.Dejte si pozor na americkou armádu během vězení v útěku z vězení.Vevašem životě většinou trávíte čas ve vězení a teď je čas ukončitdny vězení jako plán útěku z vězení. Spočítejte si poslední vězenía rozloučte se s vaším společníkem vězení, protože váš vězeňskýživot skončí, když přestanete vězení zdarma.Rozloučte se s těžkýmčasem stráveným a vězni ve vaší věznici a připravte si plán prozáchranu vězení. Říkají vám, že nic není nemožné, takže zůstaňtesoustředěni, protože přestávka vězení z takového trestního vězenínení snadný úkol.Těžko strávený čas strávený plánováním útěku navězení vás naučil hodně, způsoby kolem vězení jsou na zadní straněvaší mysli a policejní vězeňská služba kohouta na špičkách vašichprstů. Všechno, co může být užitečné, aby vaše útočení byloúspěšné, je s vámi.Využijte příležitosti, protože vám nabízínejlepší čas na bezpečné útěk věznice, bezpečnost je minimální,protože je chybí vězení, které je třeba vyplňovat pro vězeňskouslužbu, takže pracujte s důvtipem pro útěk vězení a vydělat svoboduživot policistů.Všechno musí jít podle plánu, není místo pro chybya jedna chyba může dostat vás zachytit po zbytek svého života. Sobrovským plánem přesnosti je nejlépe zaznamenán zánik vězení,který byl někdy zaznamenán v lidské historii, a vězenípřerušilo!Prison Breakout Jail Escape 3D funkce:► Epické policejnízajatci uniknou► Proveďte skutečné taktiky v útočení► Realistickévězeňské prostředí s vězni a věznicemi► Hladká a šikovná vězeňskáherní hra► Pracuje bez internetu - Nic vám nemůže způsobit útěkvězení

App Information Prison Breakout Jail Escape 3D

 • App Name
  Prison Breakout Jail Escape 3D
 • Package Name
  com.amazing.gamez.jailbreak.prison.escape.simulator
 • Updated
  June 28, 2018
 • File Size
  44M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  Amazing Gamez
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  New Garden Town, Lahore, Pakistan
 • Google Play Link

Amazing Gamez Show More...

Jet Fighter Flight Simulator 1.0.11 APK
Amazing Gamez
Fly the F-18 fighter jet in this amazing flight simulator airattack game, the war has just started with Russian naval warfare.Air strikes against the navy gunship battle at its best in the opensea. Combating the Russian navy warship enemies, jet fighter planesand drones to fight till the end. War is in the air, fight for theglory and lead your fighter jets to take on the enemies in thisepic war game. Ship carriers, jet fighters, navy gunship battleattack, destroyers and much more download and enjoy!!Features:- F18Fighter Jets- Navy destroyers- Ship carriers- Naval war shipsgunship battle- Amazing 3D environments- Drone attacks- FlightSimulator game
Heavy Excavator Simulator 2016 1.0.7 APK
Amazing Gamez
Manhandling the heavy excavator trucks in no child’s play. Get ahands on experience of maneuvering hydraulic excavator crane usingsteering and other controls! Heavy Excavator Simulator 2016 is anew concept in the construction and heavy crane driving games.Drive on the rough terrain and move towards the construction site.When you get behind the steering wheel of the excavator vehiclesall you have to think of is how to complete your construction taskeffectively and efficiently. It’s time to feel like a city builder,better yet to be a construction worker of your own city. Showcaseyour PRO skills, as you take charge of the construction vehicleslike bulldozer, excavator or loader truck and put them all to theright use in this sewage and road construction game. HeavyExcavator Simulator 2016 is sure to keep you busy with theconstruction work for several hours. You have done some driving,excavation, construction and parking with many of our heavyexcavator machinery and Heavy Excavator Simulator 2016 is speciallymade to give you the best experience of sewage and road builder.Packed with full controls of heavy excavator, construction truckand other vehicles this game will give you a perfect experience ofsewage construction. Features of Sand Excavator Simulator 2016: •Awesome construction site environment 3D• Amazing excavatorcontrols• Digger driving• Real excavator crane driving experience•Challenging construction vehicle levels• Heavy truck drivingsimulator• Realistic physics controls for driving heavy excavatorcrane
Jet Fighter Robot Wars 1.0.4 APK
Amazing Gamez
Are you tired of the simple flight simulators, gunship battles,jetpack games and the mainstream Robocop robot games?Want a realnavy F-18 fighter plane fighting and a shooting game that is acombination of all the amazing airplane, fighter jet v/s navy androbot fighting games?Jet Fighter Robot Wars is a flight simulatorand a modern combat robot fighting game that takes you into thefuture in a city being flooded with real steel robots that had beenmade for defense and world robot boxing purposes but have now gonerogue due to a network virus.All the army forces have been used andto their failure, the robots still rule the city and are swiftlyturning it to ashes with their state of the art laser canons andmissile systems. A gunship battle has just been lost at the hand ofthese terminator transformers and the military has faced a hugenumber of casualties. It is now clear that this is no situation fora helicopter warfare and a modern combat with fighter jets is whatthe city needs!Jet Fighter Robot Wars is a war simulation andmilitary game where the military has ordered an air attackthroughout the city as soon as the civilians are evacuated and youwill be the squadron leader leading this mission impossible againstthe extremely high tech terminator robots and roguetransformers.This is not a simple Robocop or Dino robot shootinggame but is an actual flight simulator and war simulation with realfighter jets and real steel robots and a top notch military gamethat asks you to accomplish a mission impossible and put an end tothis rogue nation of robots.Download Jet Fighter Robot Wars now andbe a player of this jaw dropping addition to the fighter plane,helicopter warfare, Dino robot, world robot boxing and other robotgames!Key Features:- State of the art fighter pilot flightsimulator!- Amazing robot v/s jet fighter game- Splendid graphiccontent- Realistic sound effects- User friendly and smoothcontrols- Addictive gameplay- 6 breathtaking game levels
Sand Excavator Truck Simulator 1.0.7 APK
Amazing Gamez
Ever wonder how it would feel like to drive a sand excavator truck,how it would feel to control the heavy duty vehicles like digger,dumper, bulldozer etc. here you get the change to drive and controla heavy construction truck for excavation and transporting sand andrubble in a construction site.Set at a construction site your tasksshould you choose to download and play this sand excavator heavyduty transporter game start with loading the dumper trucks usingreal physics enabled Sand Excavator Crane and transport sand whererequired within due time. Features- Awesome construction siteenvironment 3D- Amazing sand excavator controls- Amazing dumpertruck controls- Digger driving- heavy rubble transporter- SandExcavator crane driving experience- 10 challenging sand excavatorand sand transporter levels- Heavy truck driving simulator-Realistic physics controls for driving heavy sand excavator crane
City Builder Road Construction 1.0.8 APK
Amazing Gamez
Learn and build your city with excellent fine-tuned constructionsimulations using your favorite machines like heavy excavator,crane, road roller and a dumper truck. The fun to construct like areal builder will never be the same when you play this additive newconstruction simulation game with hydraulic controls that providesan excellent driving view. The art of building cities usingconstruction tools and with the help of correct constructionsimulation with perfect precision is quite old, but with the recentadvancements in technology are making City Builder RoadConstruction a more fun way to map a new city around a goodconstruction site. City Builder Road Construction is a perfect wayto learn the nitty gritty of construction insights and heavymachinery driving skills. Smooth construction game controls furtherhelps to drive excavator and heavy road roller with ease. Downloadthe fun and feel the ultimate city construction experience. GameFeatures: City Builder Road Construction • In-Depth CityConstruction Learning • Perfect Construction Simulator Game •Difficult Heavy Crane Handling • Become a Crane Operator• DetailedCity Construction • Six Exciting Missions• Enhanced 3D Graphics•Super Duper Realistic Sounds
Harvesting 3D Farmer Simulator 1.0.3 APK
Amazing Gamez
Do you think that you really know how farm equipment really works?Not really? Don’t Worry Harvesting 3D Farmer Simulator is now here,download this Forage harvester beauty and enjoy several hours offarming simulator and reaping machine driving fun. So sit in yourharvesting farm simulator machine and get ready for reaping harvestthe farm lands in this amazing harvester game. Be a pro tractorfarm driver and take charge of your combine harvester simulator,manage your farm lands and start growing crops and take good careof them. Start from a being a rookie farmer and progress througheach harvesting farm simulator and reaping levels to become the proin farming simulator. This is not your usual plowing truck game,harvest your crops within the given time, and also ready your farmfor the next plowing challenge. Learn to manhandle heavy farmingequipment in this harvest simulator game and forget about the othersmall plow truck. This Harvesting 3D Farmer Simulator gives you anopportunity to be the tractor farm driver of your own harvestergame. The task is not easy you will have to know how to manage yourbig harvesting equipment and reaping harvest in the time given.Inside Harvesting 3D Farmer Simulator: • Heavy farming equipmentlike reaping machine waiting for you• Smooth and easy forageharvester controls• Challenging levels of plow truck and combineharvester simulator• Quality farm environment • All excitingelements of harvest simulator game• Works without internet – Enjoyyour farm equipment where ever you like Download Harvesting 3DFarmer Simulator now and get a chance to drive your own reapingmachine in this big harvesting equipment game.
World War 2: Tank Battles 3D 1.0.1 APK
Amazing Gamez
Do you love war gaming?Welcome to the World War 2!World War 2: TankBattles allows you to peak into the world of tanks that existedduring the decade of the World War 2!The most peaceful town of yourbeloved country is under attack and has turned into a deadlywarzone. An enemy tank recon unit has been sighted along thefarmland. The civilians have been evacuated and a special artillerybattalion of the army has been called in to counter the heat of theenemy who has advanced tanks and infantry troops and is expected tolaunch a heavy tank attack early in the morning according to theintelligence that your tank recon units have managed to gather.Youare the praised war hero of this artillery unit, the commander ofthe best company of army tanks and are perfectly capable ofcountering the expected tank battles.The intelligence from yourtank recon has been accurate as the attack began with twilight.After a week of continued assaults and furious infantry combat andhefty tank battles, you find yourself in trouble as the completefleet under your command has fallen prey to the deadly enemy tankattacks and your tank remains as the sole survivor. Your armour isgetting weaker and weaker due to the continuous infantry shootingand attacks from the enemy’s advanced army tanks. Adding to that,the enemy is brutal! He does not care about any collateral damageand has used its own troops as expendable resources to take outyour fleet! You had been called in to defend your country but now,winning this tank war is not just a fight for your nation but afight for your survival!Are you ready to sit in the army tank andbe a part of a furious tank war in this war gamingsimulator?Download World War 2: Tank Battles now and experience aworld of tanks at firsthand in this amazing tank game!KeyFeatures:- Perfect war gaming experience from the World War 2- Userfriendly and smooth controls- 3D graphics- Radar to detect enemymovement- Realistic tank artillery units- Auto aim- 10 amazing warmissions- Addictive gameplay
Helicopter Gunship War 3D 1.0.2 APK
Amazing Gamez
A classic navy gunship battle helicopter game taking you to theworld war era, where you are midst gunship battle. Only Survivaltip: Destroy all enemy battleship entering your vicinity in thenavy war game. In Helicopter Gunship War 3D, you are in the stateof air navy war and your only task is to win the world war. Theenemy fleets are approaching and firing missiles at the air navyand you have to fight this naval warfare and navy gunship battleall on your own by experiencing an air fighter and army helicopterwar adventure.You the air fighter helicopter pilot are wellequipped with state of the art weapons, ammos and armories, counterattack to defeat the helicopter war terrorists. The air battle forglory will not be easy it will be an ultimate modern air combat andgunship war between you and the counter terrorists. But beware, fornext time you are launching a counter attack army helicopter airstrike you will have to showcase immense skills, and extremehelicopter combat precision to destroy the enemy fleet, ensuringminimum self-damage in the modern air combat.Helicopter Gunship War3D is one of those aircraft combat battle games that gives you realbattlefield environment and gunship helicopters that are the mostadvanced apache attack and warship machines. Key Features: >Various challenging gunship helicopter levels > Easynavigational army helicopter war controls> Different enemies andterrorist to battle> Realistic Sound effects> Epic world wargame play
Loading...