1.1 / July 4, 2016
(4.1/5) (12)
Loading...

Description

Nie wiesz co się dzieje w Łódzkiem? Teraz jużwiesz! Promuje Łódzkie to
aplikacja, której brakowało na mapie województwa łódzkiego. Odteraz
wszystko czego szukasz w Łódzkiem, znajdziesz w jednym serwisie.

- Łódzkie promuje atrakcje turystyczne
- Łódzkie promuje wydarzenia i imprezy w regionie
- Łódzkie promuje miejsca znane i nieznane
- Łódzkie promuje gry miejskie
- Łódzkie promuje rozrywkę w kinie, teatrze, muzeum, domachkultury
- Łódzkie promuje trasy wycieczek po regionie
- Łódzkie promuje Ciebie i Twoich znajomych

Promuj z nami Łódzkie! Szybko, intuicyjnie i z humorem.

You do not know what'sgoing on in Lodz Province? Now you know! It promotes Lodz
application, which was lacking on the map Lodz region. Fromnow
everything you're looking for in the Lodz region, you will find inone shop.

- Lodz promotes tourist attractions
- Lodz promotes events and events in the region
- Lodz promotes the places known and unknown
- Lodz promotes urban games
- Lodz promotes entertainment in the cinema, theater, museums,houses of culture
- Lodz promotes itineraries around the region
- Lodz promotes you and your friends

Promote with Us Lodz! Quickly, intuitively and with humor.

App Information Promuje Łódzkie

Inovatica Show More...

Smart Lublin 1.2.4 APK
Inovatica
Smart Lublin to aplikacja dla każdego, kto chciałby odwiedzićstolicę województwa lubelskiego i sprawić, żeby była toniezapomniana podróż. Kultura i atrakcje w Lublinie Smart Lublinzawiera informacje na temat historii miasta, znajdujących się w nimzabytków oraz atrakcji. Osoby zainteresowane wydarzeniamikulturalnymi i imprezami masowymi, znajdą w aplikacji aktualnąkalendarz tego rodzaju zdarzeń. Turystyka i komunikacja publiczna wLublinie Co więcej, Smart Lublin pomaga w zwiedzaniu Lublina dziękiprzygotowanej liście tras turystycznych i dostępowi do informacjina temat rozkładów komunikacji publicznej. Użytkownik możesprawdzić jak dostać się do wybranego przez siebie miejsca orazzobaczyć wizualizacje podróży na interaktywnej mapie. Przydatnenumery telefonów Aplikacja posiada również bazę numerów telefonów,które mogą okazać się przydatne podczas zwiedzania Lublina.
Monitoring EKG 1.0 APK
Inovatica
Uprawiasz sport? Chciałbyś miećmożliwośćzbierania danych na temat swojego ciała podczas treningówianalizowania pomiarów? A może po prostu chciałbyś zadbać oswojezdrowie?Monitoring EKG to odpowiedź na każde z powyższychpytań.Korzystając z niej uzyskasz dostęp do wszystkich informacjinatemat Twojego ciała.Monitoring EKG współpracuje ze specjalnym czujnikiemtekstylnymzbierając dane na temat pulsu, pracy serca oraz wykonującpomiarEKG bez wizyty u lekarza! Aplikacja wizualizuje wynikipomiarów wczasie rzeczywistym oraz przekazuje je do Twojegokomputeraosobistego lub bezpośrednio do lekarza.Monitoring EKG umożliwia:- badania pulsu, oddechu oraz pomiary EKG wczasierzeczywistym,- wizualizacje wyników pomiarów w formie wykresów,- zbieranie i katalogowanie danych pomiarowych,- bezpośrednie przekazywanie wyników do Twojego komputeralublekarza,- dostęp do rozwiązania z zakresu e-medycyny.Play sports? Wouldyoulike to be able to collect data on their body during trainingandanalyzing measurements? Or maybe you just like to take care ofyourhealth?ECG monitoring is the answer to any of these questions. Usingitto access all information on your body.ECG monitoring sensor works with a special textilecollectingdata on heart rate, heart rate and ECG measurementperformingwithout a visit to the doctor! The application visualizestheresults of real-time measurements and transmit them to your PCordirectly to the doctor.ECG monitoring allows you to:- Test pulse, respiration and ECG measurements in real time,- Visualization of measurement results in the form of graphs,- Collecting and cataloging of measurement data,- The direct transfer of results to your computer or adoctor,- Access to the solutions of e-medicine.
Promuje Łódzkie 1.1 APK
Inovatica
Nie wiesz co się dzieje w Łódzkiem? Teraz jużwiesz! Promuje Łódzkie toaplikacja, której brakowało na mapie województwa łódzkiego. Odterazwszystko czego szukasz w Łódzkiem, znajdziesz w jednym serwisie.- Łódzkie promuje atrakcje turystyczne- Łódzkie promuje wydarzenia i imprezy w regionie- Łódzkie promuje miejsca znane i nieznane- Łódzkie promuje gry miejskie- Łódzkie promuje rozrywkę w kinie, teatrze, muzeum, domachkultury- Łódzkie promuje trasy wycieczek po regionie- Łódzkie promuje Ciebie i Twoich znajomychPromuj z nami Łódzkie! Szybko, intuicyjnie i z humorem.You do not know what'sgoing on in Lodz Province? Now you know! It promotes Lodzapplication, which was lacking on the map Lodz region. Fromnoweverything you're looking for in the Lodz region, you will find inone shop.- Lodz promotes tourist attractions- Lodz promotes events and events in the region- Lodz promotes the places known and unknown- Lodz promotes urban games- Lodz promotes entertainment in the cinema, theater, museums,houses of culture- Lodz promotes itineraries around the region- Lodz promotes you and your friendsPromote with Us Lodz! Quickly, intuitively and with humor.
Loading...