1.8 / June 19, 2018
(5.0/5) (4)
Loading...

Description

Przyjazna Zebra to edukacyjna zabawa dla dzieci w wieku 5-9latdotycząca podstaw ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze.Wzabawie przemiły pluszak przekazuje dzieciom podstawową wiedzęobezpieczeństwie i zachowaniu się na drodze. Kiedy jużpoznaszzasady musisz tak sterować postaciami w grze by przejśćprzezjezdnię, wybrać odpowiednie znaki drogowe i właściwieprzygotowaćsię na rower. Gra jest elementem projektu edukacyjnegopod nazwą "Przyjazna Zebra", w ramach którego instruktorzy w strojuzebryprowadzą zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowychdotyczącebezpieczeństwa na drodze. Koordynatorem projektu jestSzkołaPodstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.Pomysłodawcą ipatronem akcji Przyjazna Zebra jest dr Marcin Nowak -społecznik iRadny Miasta LublinFriendly Zebra educational fun forchildren aged5-9 years on the basis of traffic and roadsafety.In've delectablestuffed animal transmits to children a basicknowledge of safetyand behavior on the road. Once you know therules so you need tocontrol the characters in the game to cross theroad, choose theappropriate road signs and properly prepare for thebike. The gameis part of an educational project called "FriendlyZebra" in whichinstructors dressed as zebras conduct classes inkindergartens andprimary schools on road safety. The project iscoordinated PrimarySchool No. 2 for them. Jan Kochanowski inLublin. The founder andpatron of the stock Friendly Zebra MarcinNowak - social activistand councilor of the City of Lublin

App Information Przyjazna Zebra

 • App Name
  Przyjazna Zebra
 • Package Name
  pl.Codeinalab.Zebra
 • Updated
  June 19, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.8
 • Developer
  Codeina Live
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
 • Google Play Link

Codeina Live Show More...

Przyjazna Zebra 1.8 APK
Codeina Live
Przyjazna Zebra to edukacyjna zabawa dla dzieci w wieku 5-9latdotycząca podstaw ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze.Wzabawie przemiły pluszak przekazuje dzieciom podstawową wiedzęobezpieczeństwie i zachowaniu się na drodze. Kiedy jużpoznaszzasady musisz tak sterować postaciami w grze by przejśćprzezjezdnię, wybrać odpowiednie znaki drogowe i właściwieprzygotowaćsię na rower. Gra jest elementem projektu edukacyjnegopod nazwą "Przyjazna Zebra", w ramach którego instruktorzy w strojuzebryprowadzą zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowychdotyczącebezpieczeństwa na drodze. Koordynatorem projektu jestSzkołaPodstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.Pomysłodawcą ipatronem akcji Przyjazna Zebra jest dr Marcin Nowak -społecznik iRadny Miasta LublinFriendly Zebra educational fun forchildren aged5-9 years on the basis of traffic and roadsafety.In've delectablestuffed animal transmits to children a basicknowledge of safetyand behavior on the road. Once you know therules so you need tocontrol the characters in the game to cross theroad, choose theappropriate road signs and properly prepare for thebike. The gameis part of an educational project called "FriendlyZebra" in whichinstructors dressed as zebras conduct classes inkindergartens andprimary schools on road safety. The project iscoordinated PrimarySchool No. 2 for them. Jan Kochanowski inLublin. The founder andpatron of the stock Friendly Zebra MarcinNowak - social activistand councilor of the City of Lublin
Loading...