3.3 / September 21, 2018
(4.3/5) (140)

Description

Do'stlarim ushbu navbatdagi o'zbekcha dasturda Sizlar uchunInsonlar ongi va psihologiyasini anglashga undovchi psihologiktestlar mujassam. Ayollar va erkaklar yigitlar qizlarpsihologiyasi. Har bir inson o'zgacha. Har bir inson bir kitobkabi-ki, Har kitoblar turli hil. Ushbu uzbekcha programma dasizlarga quyidagi testlar beriladi. - Ayollar psihologiyasi. -Erkaklar Psihologiyasi. - Yigitlar va qizlar psihologiyasiga oidtest savollari berilgan ushbu o'zbekcha programmalar ichida engfoydali dastur! Bu yerda murakkab imtixon savollari yo'q. OddiyInsonlar psihologiyasi ga oid test savollari. Savollarga javobberib o'zingizni aslida kim ekanligingizni bilib oling. DasturINTERNET bo'lmasa ishlamaydi! Do'stlarim ushbu navbatdagi o'zbekchadasturda Sizlar uchun Insonlar ongi va psihologiyasini anglashgaundovchi psihologik testlar mujassam. Ayollar va erkaklar yigitlarqizlar psihologiyasi. Har bir inson o'zgacha. Har bir inson birkitob kabi-ki, Har kitoblar turli hil. Ushbu uzbekcha programma dasizlarga quyidagi testlar beriladi. - Ayollar psihologiyasi. -Erkaklar Psihologiyasi. - Yigitlar va qizlar psihologiyasiga oidtest savollari berilgan ushbu o'zbekcha programmalar ichida engfoydali dastur! Bu yerda murakkab imtixon savollari yo'q. OddiyInsonlar psihologiyasi ga oid test savollari. Savollarga javobberib o'zingizni aslida kim ekanligingizni bilib oling. DasturINTERNET bo'lmasa ishlamaydi!

App Information Psihologik Testlar 2018

 • App Name
  Psihologik Testlar 2018
 • Package Name
  com.dexqon.psiholog.psihologiktestlar2018
 • Updated
  September 21, 2018
 • File Size
  3.4M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  3.3
 • Developer
  Shox Dexqon
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link
Shox Dexqon Show More...
Namoz kitobi va taxorat qillish haqida kitob 3.3 APK
Shox Dexqon
Salom qadrdonlar ushbu dasturda siz azizlar uchun Namozo'rganishdek ulug' ishni namoyish qildik. Namoz kitob da sizlarquyidagilarni o'qganishingiz mumkin. - Taxorat qili videodarslik. -Taxorat buzilish sabablari. - Taxorat ning barcha turlari jumladanGusl. - 5 vaqt namoz o'qish haqida darslik. - Quron oyatlari mp3tarzda. Va ko'plab namoz haqida darsliklar kitobimizda aks etgan.Ushbu kitob Uzbekiston Respublikasining Diniy Komitasi tomonidantasdiqlanga Men ham namoz o'qiyman kitoblari asosida tuzilgan.Sizlardan yagona iltimosim duo qiling qadrdonlarim! Salomqadrdonlar ushbu dasturda siz azizlar uchun Namoz o'rganishdek ulug'ishni namoyish qildik. Namoz kitob da sizlar quyidagilarnio'qganishingiz mumkin. - Taxorat qili videodarslik. - Taxoratbuzilish sabablari. - Taxorat ning barcha turlari jumladan Gusl. -5 vaqt namoz o'qish haqida darslik. - Quron oyatlari mp3 tarzda. Vako'plab namoz haqida darsliklar kitobimizda aks etgan. Ushbu kitobUzbekiston Respublikasining Diniy Komitasi tomonidan tasdiqlangaMen ham namoz o'qiyman kitoblari asosida tuzilgan. Sizlardan yagonailtimosim duo qiling qadrdonlarim!
Rasmlar Giflar Fonlar - Uzbekcha programma 1.0 APK
Shox Dexqon
Assalomu Alaykum do'stlar. Ushbu rasmda sizlar uchunaforizmlihayotiy, kulguli va romantic rasmlarni taqdim etamiz.Turli xildagiGIF lar yigilgan ushbu o'zbekcha dasturda quyidagiqulayliklarmavjud. - Aforizmli rasmlar - Fon uchun manzaralisuratlar - Turliyo'nalishlardagi ko'plab rasmlar karikaturalargiflar yuklab olish- Fonga qo'yish - Do'stlar bilan baham ko'rish -Rasmlarni baholash- Mutlaqo o'zbekcha dastur. Rasm yuklash qidirishprogrammasi. Engsara sherlar yozilgan rasmlar toplami. AssalomuAlaykum do'stlar.Ushbu rasmda sizlar uchun aforizmli hayotiy,kulguli va romanticrasmlarni taqdim etamiz. Turli xildagi GIF laryigilgan ushbuo'zbekcha dasturda quyidagi qulayliklar mavjud. -Aforizmli rasmlar- Fon uchun manzarali suratlar - Turliyo'nalishlardagi ko'plabrasmlar karikaturalar giflar yuklab olish -Fonga qo'yish -Do'stlar bilan baham ko'rish - Rasmlarni baholash -Mutlaqoo'zbekcha dastur. Rasm yuklash qidirish programmasi. Engsarasherlar yozilgan rasmlar toplami.
Psihologik Testlar 2018 3.3 APK
Shox Dexqon
Do'stlarim ushbu navbatdagi o'zbekcha dasturda Sizlar uchunInsonlar ongi va psihologiyasini anglashga undovchi psihologiktestlar mujassam. Ayollar va erkaklar yigitlar qizlarpsihologiyasi. Har bir inson o'zgacha. Har bir inson bir kitobkabi-ki, Har kitoblar turli hil. Ushbu uzbekcha programma dasizlarga quyidagi testlar beriladi. - Ayollar psihologiyasi. -Erkaklar Psihologiyasi. - Yigitlar va qizlar psihologiyasiga oidtest savollari berilgan ushbu o'zbekcha programmalar ichida engfoydali dastur! Bu yerda murakkab imtixon savollari yo'q. OddiyInsonlar psihologiyasi ga oid test savollari. Savollarga javobberib o'zingizni aslida kim ekanligingizni bilib oling. DasturINTERNET bo'lmasa ishlamaydi! Do'stlarim ushbu navbatdagi o'zbekchadasturda Sizlar uchun Insonlar ongi va psihologiyasini anglashgaundovchi psihologik testlar mujassam. Ayollar va erkaklar yigitlarqizlar psihologiyasi. Har bir inson o'zgacha. Har bir inson birkitob kabi-ki, Har kitoblar turli hil. Ushbu uzbekcha programma dasizlarga quyidagi testlar beriladi. - Ayollar psihologiyasi. -Erkaklar Psihologiyasi. - Yigitlar va qizlar psihologiyasiga oidtest savollari berilgan ushbu o'zbekcha programmalar ichida engfoydali dastur! Bu yerda murakkab imtixon savollari yo'q. OddiyInsonlar psihologiyasi ga oid test savollari. Savollarga javobberib o'zingizni aslida kim ekanligingizni bilib oling. DasturINTERNET bo'lmasa ishlamaydi!
Soch parvarishi va Turmaklari 4.0 APK
Shox Dexqon
Assalomu Alekum go'zal ayollar! Szilar uchun navbatdagi o'zbekchaprogrammada asosan shoch turmaklari, parvarishi hamdakasalliklariga davo soch niqoblari bor. - Quruq sochlar parvarishi.- Normal soch turmagi. - Yogli sochlar uchun niqoblar. Umumanolganda ayollar go'zallik sirlari mujjassam uzbekcha programma.Albatta yuklab oling va yanada mafunkor bo'ling qizlar! AssalomuAlekum go'zal ayollar! Szilar uchun navbatdagi o'zbekchaprogrammada asosan shoch turmaklari, parvarishi hamdakasalliklariga davo soch niqoblari bor. - Quruq sochlar parvarishi.- Normal soch turmagi. - Yogli sochlar uchun niqoblar. Umumanolganda ayollar go'zallik sirlari mujjassam uzbekcha programma.Albatta yuklab oling va yanada mafunkor bo'ling qizlar!
Rasmlar va Aforizmlar 3.0 APK
Shox Dexqon
Navbatdagi dasturim siz azizlar uchun. Mutloq O'zbekchaprogramma.Turli aforizmlar yozilgan rasmlar olami sizlar uchundostlar!-Uzbekcha rasmlar.- Kulguli prikollar.- Status uchun.-Statuslar.-Aforizmli rasmlar.- Sherli rasmlar.Dastur internetorqali ishlaydiva siz har qanday rasmni yuklab olishingiz mumkin.Bu uzbekchadastur.Navbatdagi dasturim siz azizlar uchun. MutloqO'zbekchaprogramma. Turli aforizmlar yozilgan rasmlar olami sizlaruchundostlar!- Uzbekcha rasmlar.- Kulguli prikollar.- Statusuchun.-Statuslar.- Aforizmli rasmlar.- Sherli rasmlar.Dasturinternetorqali ishlaydi va siz har qanday rasmni yuklab olishingizmumkin.Bu uzbekcha dastur.
Odamlar psixologiyasi - O'zbekcha kitoblar 1.1 APK
Shox Dexqon
Assalomu Aleykum do'stlar. Ushbu dastur sizlargainsonlarpsixilogiyasi, mimikasi, ularni tuzilishi qarabxarakterinio'rgatuvchi o'zbekcha programma. Ushbu dasturdasturlarim ichinidaeng antiqasi bo'lsi. Ushbu uzbekcha kitobqo'limga tushib qoldi vabuni sizlarga ham ulashishni o'yladim.To'g'ri ko'p jixatlari judaqo'pollashtirib yuborilgan ushbu oz'bekkitobi da. Ammo boshqakitoblar dan farqi bu kitob juda qadimiypsixologiyaga boribtaqaladi. Psixologik kitob o'zbek tilida.Assalomu Aleykumdo'stlar. Ushbu dastur sizlarga insonlarpsixilogiyasi, mimikasi,ularni tuzilishi qarab xarakterinio'rgatuvchi o'zbekcha programma.Ushbu dastur dasturlarim ichinidaeng antiqasi bo'lsi. Ushbuuzbekcha kitob qo'limga tushib qoldi vabuni sizlarga hamulashishni o'yladim. To'g'ri ko'p jixatlari judaqo'pollashtiribyuborilgan ushbu oz'bek kitobi da. Ammo boshqakitoblar dan farqibu kitob juda qadimiy psixologiyaga boribtaqaladi. Psixologikkitob o'zbek tilida.
Uzbek Ingliz tili lug'at testlar - 2019 1.0 APK
Shox Dexqon
Assalomu Alaykum Qadrdon do'stlar. Navbatdagi ajoyib yangidasturingliz tili va o'zbek tili lug'ati bo'ladi. Bu oddiy lug'atemas.Bunda siz quyidagi qulayliklarga ega bo'lasiz. - Uzbekchainglizchalugat (35000 dan ortiq so'z) - Ushbu lug'atlarnitakrorlabborishingiz uchun budilnik. - O'zbek va Ingliz tilidantest 2019. -Yodlagan so'zlaringiz asosida testlar. - So'zlarkiritish va tanlabolish. Hullas ingliz tilini o'rgatuvchi ajoyibqo'llanma. Ushbuteslar albatta DTM yoki OTM testlari emas. Butestlar, tarjimaqilinadigan lug'atdagi so'zlar asosida testbo'ladi. 35000 mingso'z uchun 35000 mingta test savollari. Sizgaxech qandayso'zlashgich kerak emas. Siz uchun inglizcha aytilishinio'qibberuvchi funksiya ovozli tarjimon funksiyasi ham bor. Xayotdadoimizlanishda bo'ling! Har bir tilni qunt bilan o'rganing.Bugundanboshlang! Dunyo miqyosidagi olim bo'lishingizga xechkimishonmasaham, Men sizga ishonaman. Uzbekcha va inglizcha lugat.Qulay, osonva samarali o'rgatuvchi dastur. Assalomu Alaykum Qadrdondo'stlar.Navbatdagi ajoyib yangi dastur ingliz tili va o'zbek tililug'atibo'ladi. Bu oddiy lug'at emas. Bunda siz quyidagiqulayliklarga egabo'lasiz. - Uzbekcha inglizcha lugat (35000 danortiq so'z) - Ushbulug'atlarni takrorlab borishingiz uchunbudilnik. - O'zbek vaIngliz tilidan test 2019. - Yodlaganso'zlaringiz asosida testlar.- So'zlar kiritish va tanlab olish.Hullas ingliz tilinio'rgatuvchi ajoyib qo'llanma. Ushbu teslaralbatta DTM yoki OTMtestlari emas. Bu testlar, tarjima qilinadiganlug'atdagi so'zlarasosida test bo'ladi. 35000 ming so'z uchun 35000mingta testsavollari. Sizga xech qanday so'zlashgich kerak emas.Siz uchuninglizcha aytilishini o'qib beruvchi funksiya ovozlitarjimonfunksiyasi ham bor. Xayotda doim izlanishda bo'ling! Harbir tilniqunt bilan o'rganing. Bugundan boshlang! Dunyo miqyosidagiolimbo'lishingizga xechkim ishonmasa ham, Men sizga ishonaman.Uzbekchava inglizcha lugat. Qulay, oson va samarali o'rgatuvchidastur.
Donolar so'zlari va o'gitlari Hikmatli so'zlar 1-q 1.0 APK
Shox Dexqon
Ushbu yangi dasturda sizlar uchun Eng donolar o'gitlarinibirinchiqilmini havola etamiz. Ushbu aqilli fikrlar sizlargaalbatta ma'qulkeladi degan umiddaman. O'zbekcha kitob. Hammasimativatsyaberuvchi hikmatli gaplar, bitiklar hamda she'rlardir. -Alishernavoiy g'azallari va o'gitlari. - Amir Temur tuzuklari.-Zaxiriddin Muhammad Bobur ruboiylari va so'zlari. -AbdullaAvloniy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy,Zamaxshariy,Jaloliddin Rumiy hullas barcha olim-u ulamolarnixikmatli, saboqli,ibratli so'zlari aks etgan uzbekcha kitob. Ulardasaodat sariintilish, mativatsya o'zgacha bir xayotiy status mavjud.Ushbuaforizmlar, chiroyli gaplar, status va sms uchun so'zlarsizlargaalbatta maqul keladi degan umiddaman. Ushbu yangi dasturdasizlaruchun Eng donolar o'gitlarini birinchi qilmini havola etamiz.Ushbuaqilli fikrlar sizlarga albatta ma'qul keladi deganumiddaman.O'zbekcha kitob. Hammasi mativatsya beruvchi hikmatligaplar,bitiklar hamda she'rlardir. - Alisher navoiy g'azallarivao'gitlari. - Amir Temur tuzuklari. - Zaxiriddin MuhammadBoburruboiylari va so'zlari. - Abdulla Avloniy, Abu Ali Ibn Sino,AbuRayxon Beruniy, Zamaxshariy, Jaloliddin Rumiy hullas barchaolim-uulamolarni xikmatli, saboqli, ibratli so'zlari aks etganuzbekchakitob. Ularda saodat sari intilish, mativatsya o'zgacha birxayotiystatus mavjud. Ushbu aforizmlar, chiroyli gaplar, status vasmsuchun so'zlar sizlarga albatta maqul keladi degan umiddaman.
Loading...